Омда
 

Начало

   

Предговор 

    Речник на термини и остарели думи

Описания и рисунки на кръстовете

    Географски показалец

 

БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН КРЪСТ

561. Кръст - надгробен знак, из гробищата (до Искъра) в с. Елисейна. Издялан е от дъбово дърво с неправилен рисунък и грубо; полуизгнил; десетокрилен; напречните му крила - горното хоризонтално и средните вертикални, са с куклообразни краища. 20-30-годишен. Размери: 60x55x2,5 см. Скициран на 8.VIII.1921г. (Т. 11, обр. 91.)

562. Кръст - надгробен паметник, издялан в по-ново време от ситношуплест варовит туф. Намира се в гробищата на с. Елисейна, близо до р. Искър. Четирикрилен. Горното му крило е трапецовидно и е най-голямо, другите са малки и четвъртити, без надпис и други украшения. По средата на лицето му е издълбана езиковидна ниша за свещи. Размери: 38x41х6 см. Скициран на 14.VIII. 1921 г. (т. 1, обр. 47.)

563. Кръст - надгробен паметник, из гробищата (до Искъра) на с. Елисейна. Мъжки - с четвъртито горно крило. Четирикрилен. Долното му крило е по-голямо, а другите три еднакви. Издялан е след Руско-Турската война грубо от ситношуплест бигор. Върху лицето му е издълбана конусообразна ниша за свещи. Размери: 30x27x8 см. Скициран на 8.VIII 1921 г. (Т. 11,  обр. 48.)

564. Кръст-свещник из църквата „Св. Никола", с. Искрец, 1843 г. Изчукан е от меко самоковско желязо. Размери: 138х 14 см, долу (подставката) 26 см; размери на кръста: височина 12 см, широчина 15 см; колонката: дебелина 1,5x1,5 см. Кръстът е четирикрилен; средата и краищата на крилата му са кръгли; хоризонталните му крила завършват с по едно птиче като акротерии. Скициран на 13.IV. 1921 г. (т. 10, обр. 75.)

565. Свещник с кръстче из църквата „Св. Никола" в с. Искрец. Изчукан през 1843 г. от меко самоковско желязо. Размери: височина 1,14 м; горе широчина 20 см; колонката: дебела 1,5x1,5 см; кръстчето: широчина 7,5 см, височина 6 см. Скициран на 13.III.1921 г. (Т. 10, обр. 76.)

566. Свещник с кръстчета. Изчукан от меко самоковско желязо през онова време, когато е обновена църквата „С. Никола" в с. Искрец, гдето той се намира след 1843 г. Размери: височина 1,65 м; горе широчина 70 см; големи кръстчета: височина 13 см, широчина 12 см; малки кръстчета: височина 8 см, широчина 8 см; колонката: дебелина 2x2 см. Кръстчетата са дебели 2 мм и са равнокрилни, с малко разширени навън крила. Скициран на 13.III. 1921 г. (т. 10, обр. 78.)

567. Кръст - надгробен паметник, из двора на църквата „Св. Никола" в с. Искрец, Софийско. От сив точилен камък с размери: височина 1,55 м, широчина (диаметър на кръга) 94 см, дебелина 17 см. Рисунък правилен, техника добра. Четирикрилен е. Всичките крила са еднакви; долното се разбива в четвъртит базис, стеснен надолу и забит в земята. По лицето му са гравирани концентрични окръжности с кръстчета в тях. Базисът носи малка ниша за свещи и по една ябьлка отстрани; всяко горно крило завършва с по 4 ябълки с височина 5 см и диаметър 7 см. На опаката страна на паметника е гравирано: . Скициран на 13.III.1921 г. (Т. 10, обр. 25.)

568. Кръст - надгробен паметник, из двора на църквата „Св. Никола" в с. Искрец (Софийско). Изработен през 1817 г. от сив точилен камък - грубо. Осмокрилен. Горното му крило е трапецовидно; под него следват две четвъртити странични и други два чифта странични кръстовидни; долното е малко и четвъртито, развито в голям четвъртит базис. Носи гравиран надпис с дата. Размери: 143x65x18 см. Скициран на 13.III.1921 г. (т. 10, обр. 50.)

569. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на с. Искрец. От сив точилен камьк. Четирикрилен. Крилата му са трапецовидни, съединени с венец; горните завършват с по три ябълки; долното е продължено надолу вместо базис. На лицето му е изгравиран надпис с дата. Размери: 81x43x7,5 см. Скициран на 13.III.1921 г. (т. 10, обр. 48.)

570. Оброчище „св. Петър и Павел" отляво на шосето, водещо от санаториума „Искрец" към с. Искрец. С два кръста, единият от точилен камък, а другият от варовит туф, полуразрушени. Левият е от типа на ония в Своге ... С остатъци от надпис и дата: . Поставени са от прадедите на братя Митрови и братя Гелеви Драганови от Искрец. На Петровден наследниците (от четири) къщи колят курбан, свещеникът му „отчита" и слагат трапеза пред кръстовете между двата успоредни реда от камъни (виж рисунката). Из селото и из околността по полето и баирите има още около 50-60 оброчища, посветени на разни светии, притежание на разни фамилии. Размери на кръсто­вете: на левия 85x60x9,5 см; на десния 80x63x15 см. Скициранона 13.III.1921. (Т. 10, табл. VI, обр. 101.)

571. А. Кръст - надгробен паметник, из гробищата при черковището на с. Кладница, Софийско. Изработен е от синкав сланец преди Руско-Турската война - края на XVIII в. (сравни датираните подобни паметници из другите Софийски гробища). Чети­рикрилен, с ябълки в краищата на крилата. Върху лицето му са издълбани горе и долу кръстове, а по средата гравиран друг кръст във вид на буквата „Х", Б. Профил. Размери: 35x32x6 см. Скициран на 23.VII.1921г. (т. 11, обр. 31.)

572. Кръст - надгробен паметник, из гробищата при черковището на с. Кладница, Софийско. Нов, издялан от гнапс. Четирикрилен. Горното му крило е трапецовидно с шапчица, страничните крила са четвъртити и извити надолу, та заедно с долното крило образуват буквата „Т". Кръстът е с широка четвъртита подставка, заровена в земята. Долните краища на страничните му крила са подпрени на колонки о подставката. Размери: 42x28x5 см. Скициран на 23. VII. 1921 г. (т. Ii, обр. 33.)

573. Кръст - надгробен паметник, из гробищата при черковището на с. Кладница, Софийско. Издялан е от гнайс преди Руско-Турската война - края на XVIII в.  (сравни датираните подобни паметници из другите софийски гробища). Четирикрилен, с ябълки в краищата на крилата. Върху лицето му са издълбани големи и малки кръстове. Размери: 47x47x8 см. Скициран на 23.VII.1921 г. (Т. 11, обр.32.)

574. Кръст-кукла из гробищата на черковището на с. Кладница, Софийско, изрязана от осенова дъска; главата й е трапецовидна, с шапчица; страничните крила са малки и четвъртити, долното е най-голямо, стеснено е в двете краища и забито в земята. Размери: 49x9x1,5 см. Скициран на 23.VII.1921 г. (Т. 11, обр. 94.)

575. Кръст от оброчището на „Св. Спас" на пътя от с. Кладница за с. Студена [Софийско]. Издялана е от маслен камък (гнайс). Четирите му крила са четвъртити; Върху лицето.му са гравирани с нож четири кръстчета. Като се съди по формата му и по изработката му, може да се отнесе към ония от края на XVIII в. Размери: 50x40x9 см. Скициран на 24.VII.1921 г. (Т. 11, обр. 80.)

576. Кръст от бял пясъчник из запустелите гробища на с. Коджаматлиево, Новоселска околия [Софийско]. Лицето [е] украсено с издълбан кръст и гравирана околоврьстна линия. Без надписи и дати, но сравнен с други из Софийско - еднакви по композиция и техника, можем да го датираме от преди 150-200 години. Размери: 45x38x6 см. Скициран на 5 .VII. 1929 г. (Т. 13, обр. 101.)

577. Кръст от бял варовик из гробищата на с. Ко­джаматлиево, Новоселска околия. Същата форма [вж. 576] — вариация — този е в краищата с ябълки и украшенията на лицето му са релефни. Размери: 80x75x19 см. Скициран на 5. VII 1929 г. (Т. 13, обр. 100.)

578. А. Надгробен кръст из двора на манастира „Св. Арх[ангел] Михаил" (Кокалянски-Урвички), издялан гладко от червен пясъчник; по формата си и украсата е почти като онзи от оброчището при с. Челопечене, само че издълбаният кръст е с разширени краища, а гравираните линии са с волути в краищата. Размери: 47x45x12 см. Отзад също е с гравиран кръст. Този надгробен паметник бил на убития от турците игумен на старата църква, която не съществува вече; останали са от нея две парчета мазилка с Живопис, датирана от 1858 г. Скициран на 22.Л.1924 г. (Т. 12, обр. 102.)

579. Надгробен кръст из двора на църквата „Св. Никола” в с. Крапец, Софийско от ситнозърнест пясъчник. Горните му три срила завършват с по една ябьлка; на лицето му издълбан сръст и гравирана линия. Размери: 60x36x8 см. 30-40-годишен. Скициран на 9.VII 1928 г. (Т. 14, обр. 46.)

580. Кръст от маслен камък (гнайс) из същите гробища. Куклообразен, с издълбан върху лицето му кръст. Размери: 60x32x6 см; 30-40-годишен. Скициран на 9. VII.1928 г. (Т. 14, обр. 47.)

581. Кръст от бял пясъчник из гробищата на с. Кремиковци до църквата „Св. Петка". Размери: 115х75х 16 см. Горното му крило завършва с три ябълки, а страничните с по една; долното също с по една на лявата и дясната стена. На лицето е издълбан кръст с много релефни пъпки, а наоколо му, гравирани линии и волути. Не е датиран, но не е по-стар от църквата - 1810 г. Скициран на 30.IХ.1928 г. (Т. 13, обр. 96.)

582. А. Кръст-оброк ... На оброчище „Св. Троица” по пътя между Кремиковци и Враждебна. Грубо издялан от бял пясъчник, горното му крило е трапецовидно и трите горни крила завършват с ябълки. На лицето му е издълбан четирикрилен кръст, по средата с релефна пъпка. Успоредно с крайния контур на лицето е гравирана линия. Б. Отзад е гравиран кръст във вид на буква „Х". Размери: 75x52x14 см. Скициран на 24.IX.1924г.(Т. 12, обр. 79.)

583. Кръст с охрова темперна (яйца) боя отляво в текста на II стр[ана] от 125 лист на ръкописа [на] Тетраевангелие от Кремиковския манастир ... Ест[ествена] велич[ина]. (Т. 12, обр. 38.)

584. Кръст с циноброва боя от същия ръкопис - на I стр[ана] от 257 лист отляво на текста. Ест[ествена] велич[ина]. Скицирани на 25.V.1924 г. (Т. 12, обр. 39.)Заб. Същият кръст се среща в стенописите на Драгалевския манастир - старата мазилка - 1476 г.

585. Синг (индиго) Кръст наляво от текста на лист 104, I стр[ана] ест[ествена] вел[ичина] връкописното евангелие в Кокалянския (Урвичкия) манастир. Книга от ХVII в. (по водните знаци и палеографията). Скициран на 22.VI.1924 г. (Т. 12, обр. 40.)

586. Кръст-оброчище, забит наляво от пътя за с. Кумарица, на север от с. Куманица, Софийска околия. От сив точилен камък - кръгла дебела плоча, отстрани и горе с ябълки (11 см диаметър и 7 см височина), а долу с подставка, заровена в земята. Върху лицето полуизтрита гравирана линия, успо­редна с крайния контур, а по средата 4 четвъртити дупки, образуващи кръста. От началото на XIX столетие. Размери: 70x65x16 см. Скициран на 4.Х.1920г.(Т. 10, обр. 57.)

587. Кръстове от триптих, дървена икона, намерена в с. Курило, Софийско. Работена през XVI столетие; изработени са с маслена черна боя (върху грундирана от гипс дъска) на орара на св. Ив[ан] Златоуст; четирикрилни; в ъглите, гдето се пресичат крилата, има по една точка. Копирани с два пъти увеличение от оригинала из сбирката на Ив. Енчев-Видю, през май 1910 г. (Т. 2, обр. 43.)

588. Кръст от свещник; изработен от меко желязо; по него се залепват свещи; четирикрилен; крилата му се разширяват навън; горните три крила свършват с един четириъгълен израстък. Намерен в Куриловския манастир „Св. Иван Рилски". Размери: 7,5x6x0,2 см. Скициран през август 1914 г. (Т. 2, обр. 117.)

589. Свещник с кръстчета, върху които лепят свещи; изработен от меко желязо. Размери на свещника: Височина 120 см, широчина 65 см; размери на горните кръстчета: Височина 7 см и широчина 9 см; размери на средните кръстчета: височина 7 см и широчина 14 см. Пази се в Куриловския манастир „Св. Ив[ан] Рилски", Софийско. Скициран през май 1914 г. (Т. 2, обр. 119.)

590. Кръст върху дебелината на вратата на храма вдясно; фрескобо изображение в Куриловския манастир, Софийско. Нарисуван с червеникавокафява боя. Шестокрилен; долните две крила са по-дълги от другите; долното крило е с подставка, лобно място; между крилата на кръста са написани с черна боя буквите , темперна боя върху мазилка от вар и плява. Размери: 100x26x3 см. XVI столетие. Копиран от оригинала през август 1914 г. (Т. 2, обр. 64.)

591. Кръст от иконата „Св. Димитрий", нарисувана с маслена боя върху грундирана с гипс дъска в манастира „Св. Ив[ан] Рилски", Софийско, с. Курило, през 1830 г. Бял, четирикрилен; долното крило е два пъти по-дълго от другите; на всичките крила има по една скобичка с отворената си страна навън, украсени с листа; от ъглите, гдето се пресичат крилата, излиза по един голям лъч, наоколо в окръжност малки лъчи, а над тях листица; на долното крило, близо до основата има две точки. Размери: 160x100x4 мм. (Т. 2, обр. 66.)

592. Кръстове от триптих - дървена икона от с. Курило, Софийско,- работена през XVI столетие (според Др. Цонев — б. А., И. Е.—В.); нарисувани са с червена маслена боя върху грундирана с гипс дъска на орара на Св. Георги; четирикрилни, в ъглите, гдето се пресичат крилата, има по една червена точка. Копирани (двойно уголемени от оригинала) из сбирката на Ив. Енчев-Видю през май 1916 г. (Т. 2, обр. 42.)

593. Кръст от корицата на евангелие, изчукан от сребърно тенеке. Намерен в Куриловския манастир. Четирикрилен; крайният му контур е гравиран с дъгички, изпъкнали навън; в четирите крила и в средината са изрязани четвъртити дупки, през които се виждали рисувани на кожа или гравирани на дърво иконички. Скициран в естествена големина през юни 1914 г. (Т. 2, обр. 164.)ата. Размери: 45x50 см. Скициран от оригинала през юли 1912 г. (Т. 2, обр. 31.)
594. Кръст от гердан, изкован от бронз. Намерен е в с. Курило, Софийско; работен е в София преди 20-30 години. Четирикрилен; крилата му се разширяват навън; по тях има издълбани дупчици - единственото украшение на кръста; горното крило завършва с халчица. Скициран от оригинала в естествената си величина през май 1910 г. Из сбирката на Ив. Енчев-Видю. (Т. 2, обр. 130.)

595. Кръст-оброк по пътя от с. Курило, Софийско, за Куриловския манастир; изработен от сив варовит точилен камък. Четирикрилен; долното му крило е по-голямо и е заровено без цокъл в земята; на горното, лявото и дясното крило има по три ябълки с диаметър в см; в средата на лицето има кръг с диаметър 26 см, в който е изработен четирикрилен кръст, крилата на който се разширяват навън; в средата има кръстче, а успоредно на външния контур една линия гравирана; над кръга на горното крило има гравирано друго малко кръстче; надписът не се чете. Размери.- 70x75 см. Техника груба. Скициран през ноември 1914 г. (Т. 2, обр. 152.)

596. Кръст - надгробен паметник, из старите гробища при с. Курило, Софийско, отпреди 100-150 години, направен от сив точилен камък. Чети­рикрилен; всичките крила се разширяват навън трапецовидно; долното крило е по-дълго и е заровено без цокъл в земята; горното крило завършва с три пьпки, а средните две с по две, които имат диаметър 4 см; на кръста е издълбана успоредно с крайния контур линия, а тъй също по средата е издълбан четирикрилен кръст, на който краищата му се разширяват във вид на триъгълници; техника и рисунък добри. Размери: 52x90x7,5 см. Скициран през [липсва м.] 1914 г. (Т. 2, обр. 30.)

597. Надгробен паметник из гробищата на с. Курило, Софийско. Изработен преди 40-50 години. Чети­рикрилен; долното крило е по-тясно и по-дълго; то е заровено без цокъл в земята; на всяко крило има по две ябълки; крилата са съединени с по 6 см широки дъги. Размери: 50x40x10 см. Скициран през май 1914 г. (Т. 2, обр. 28.)

598. Оброчище „Св. Архангел". По пътя от с. Курило (Софийско) за Куриловския манастир. Прадедите на едно семейство от селото са забили кръста вън от селото за „знак" (не са запомнили какъв „знак"). И от много години тук на Архангелов ден цялото село излиза да коли коливо (курбан) и свещеникът чете молитви. Кръстът е изработен от сив варовит камък и е заровен с долното си крило направо без цокъл в земята. Сега до кръста расте голям вековен дъб, който навярно е бил посаден, Когато на това място са поставяли кръста. Скициран през 1914 г. (Т. 2, табл. 6.)

599. Кръст-кукла из гробищата на с. Марчаево, Софийско, издялана от борово дърво; главата й е трапецовидна; шийката й образуват двете стра­нични крила; долното й крило е триъгълно и забито в земята. Нова. Размери 41x15x3 см. Скициран на 23.VII.1921г. (Т. 11, обр. 96.)

600. Кръст-кукла из гробищата на с. Марчаево, Софийско, издялана от борова дъска. Главата й е четвъртита, шийката й образуват двете стра­нични крила, долното й крило е четвъртито, стеснено в горния край; неправилен контур, нова. Размери: 30x13x2 см. Скициран на 23.VI. 1921 г. (Т. 11, обр. 95.)

<< 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   >>

 

Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.