Омда
 

Начало

   

Предговор 

    Речник на термини и остарели думи

Описания и рисунки на кръстовете

    Географски показалец

 

БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН КРЪСТ

121. Кръст - надгробен паметник, из старите гробища в дефилето на гр. Никопол. Издялан е от бял трошлив ситношуплив варовик през 1887 г. Горното му крило е голямо и трапецовидно; страничните му крила са малки и четвъртити. Върху лицето му е издълбан равнокрилен кръст, крилата на който са разширени навън. Размери: 54x36x9,5 см. Скициран на 24.17.1917 г. (Т. 8, обр. 94.)

122. Надгробен паметник из новите гробища на гр. Никопол. Призматичен блок от бял мек варовик, върху лицето на който е издялан правилен кръст, на който горните три крила са еднакви, а долното по-дълго с подставка. От четирите ъгъла на крилата излизат лъчи. С надпис. Размери: 65x38x19 см; дебелина на кръста 5,5 см. Скициран на 24.17.1917 г. (Т. 9, обр. 100.)

123. Кръст-кукла с ковчег из гробищата на гр. Плевен; изработена от борова дъска, вапцана с черна маслена боя; четирикрилен; горното крило е кръгло, с квадратна шапчица; страничните две крила са по-малки и се разширяват навън; до долното крило е закован ковчег. Размери на куклата: 84x30x1,5 см. Скициран през юни 1916 г. (Т. 2, обр. 102.)

124. Надгробен паметник с кръст из гробищата на гр. Плевен. Издялан грубо от бял варовит камък преди 30-40 години; горната част на паметника е кръгла; В средата на лицето е изработен релефно чети­рикрилен кръст; долното му крило е по-дълго от другите; без надпис. Размери: 44х29х 11 см. Скициран през юни 1916 г. (Т. 2, обр. 7.)

125. Надгробна плоча с кръст из гробищата на гр. Плевен; изработена от сив варовит камък между 1877 и 1882 г. Кръстът е четирикрилен, гравиран; Краищата на горните му три крила се раздвояват навън; [в] ъглите, в които се пресичат трите горни крила, са гравирани украшения във формата на клас; под кръста е издълбан надпис, който не се чете добре; успоредно с крайния контур са гравирани две линии, краищата на едната излизат от основата на кръста. Размери: 52x34x10 см. Скицирана през юни 1916 г. (Т. 2, обр. 8.)

126. Надгробна плоча с кръстове из гробищата на гр. Плевен, изработена през 1873 г. От бял варовит камък; рисунък правилен, симетрията спазена, технически добре изпълнена; цялата плоча е разделена на две; отляво два кръста и отдясно също; горните са по-високи и се опират с подставките си Върху горните крила на долните кръстове; Крилата на всички са триъгълни и са отделени едно от друго само с по една гравирана линийка; подставките имат формата на буквата ,,П", долепени отстрани на долните крила, които са продълговаточетвъртити. Размери: 70x39x20 см. Скицирана през юни 1916 г. (Т. 2, обр. 4.)

127. Кръст - надгробен паметник, издялан грубо преди Освободителната война (50-60-годишен) от варовит туф с големи шупли. Четирикрилен; на горното му крило има трапецовиден голям чет­въртит израстък вместо шапчица; страничните му крила са много малки; около крайния контур е изгравирана линия, която завива към началото на долното крило; лицето му е снижено, тъй че са се образували при издялването четири кръста: два по-големи горе и два по-малки [долу]; всичките четирикрилни; едно гравирано кръстче украсява най-горната част на кръста; надписът полуизтрит, носи дата 1873 г. Размери: 120x53x33 см. Скициран из гробищата на гр. Плевен през юни 1916 г. (Т. 2, обр. 3.)

128. Надгробна плоча с кръстове из гробищата в гр. Плевен, пренесена от старите гробища при църквата „Св. Никола", изработена грубо от бял варовит камък с размери: 76x41 х22 см. На лицето е гравиран правилен четириъгълник; на горната страна в квадрата са издялани два кръста, трите горни крила, на който са широки и прилепени едно до друго; отбелязани само с гравирани линийки; отстрани на долните им крила при снишаването на фона са оставени ябълки; под кръстовете има надпис, а под него гравирани ножици. Работена е 10-20 години преди Руско-Турската Война. Скицирана през юни 1916 г. (Т. 2, обр. 2.)

129. Кръст-шевица, везана върху гърба на риза - носия из Плевенско. Шит с разноцветни памучни конци върху бяло домашно памучно платно. Кръстът е четирикрилен, средината му е малко равнокрилно с четвъртити крила кръстче, крилата на което се развиват във формата на широки листа. Лъчите на кръста са образувани от стилизирани звънецообразни цветове, които заедно със средината на кръста образуват друг интересен кръст - по диагоналите на квадрата, зашит от малки квадратчета и заграждащ полето, в което е извезан долният кръст. Вън от квадрата са извезани още осем равнокрилни кръстчета. Скициран в естествена величина по оригинала (от сбирката на Ив. Енчев-Видю) на 1.1.1923 г. (Т. 11, обр.1.)

130. Кръст-акротерия от свещник из църквата „Всех Светих" в гр. Тетевен. Изработен от меко желязо през 1846 г. Куката за кандилницата липсва, от нея нагоре е 22 см, широчината 23 см; стълбът (средните крила) 1,5 см2 дебели; хоризонталните крила 2,5 см широки и 0,5 см дебели; тия последните в краищата се разклоняват по на три: тесни 1 см и дебели 0,5 см. Скициран на 16.VII.1916г. (Т. 7, обр. 16.)

131. Кръст-свещник (акротерия от аналоя) из църквата „Всех Светих" в гр. Тетевен; изработен от меко желязо през 1846 г. Четирикрилен; горните му три крила са еднакви, краищата им са раздвоени и завити волутообразно. Размери на кръста: 17x8,5x0,5 см. Скициран на 17.VII.1916 г. (Т.7, обр. 15.)

132. Свещник с кръст от църквата „Всех Светих" в гр. Тетевен. Работен през 1846 г. от меко желязо. Кръстът е равнокрилен, всяко крило завършва с пръстени, върху горното крило са прилепени три цилиндъра за свещи, а от долното крило захваща колонката на свещника, която свършва с подставка. Размери на кръста от колонката нагоре до края на средния цилиндър 25 см, широч[ина] 16 см, дебелина на крилата 1 см. Скициран на 17.VII 916 г.(Т.5, обр. 43.)

133. Кръст-акротерия върху купола на иконостаса в манастира „Св. Илия", гр. Тетевен. Изработен е през 1874 г. (дата върху иконостаса) от дърво и вапцан с тъмнозелена маслена боя. Равнокрилен, крилата му завършват с напречни дъсчици; по средата му има четвъртито табло с врязани навътре ъгли, върху което от двете страни е изписано по едно кръстче с бяла боя. Размери: 20x27x0,5 см. Скициран на 17.VП.1916г. (Т. 7,обр. 14.)

134. Кръст-акротерия от царските двери В църквата „Успение Пресветая Богородици" (женския метох) в гр. Тетевен В края на XVIII в. Издялан от орехово дърво. Четирикрилен; горните три крила завършват с трилистни палмети, а долното базира на коронка. Резбарска работа. Размери с коронката: 10x6x1,5 см. На лицето му е издълбан четирикрилен кръст, долното крило на който се губи зад коронката. Скициран на 19.VП 1916 г. (Т.7, обр. 17.)

135. Кръст-акротерия на една от колоните на оградата В двора на женския метох „Успение Пресв[етая] Богородици" в гр. Тетевен. Издялан от дъбово дърво преди 25-35 години - полуизгнил. Четирикрилен; горното му крило е трапецовидно, с шапчица, страничните четвъртити, а долното най-дълго, разширяващо се надолу, базира върху Колоната. Размери на кръста (над колоната) - от най-долния нарез нагоре: 23x7x6 см. Скициран на 19.VП 1916 г. (Т.7, обр. 18.)

136. Кръст от кадилницата в женския манастир „Успение пресв[етая] Богородици" в гр. Тетевен, в края на XVIII столетие. Изработен е от сребро. Четирикрилен; горните три крила са разбити кръстовидно; от долното крило излизат две листа, които съединяват двете средни крила; по средата на крилата от лицето и опакото има по една розетка. Размери: Зсмх2,5смх3мм. Скициран от оригинала през юли 1916 г. (Т. 2, обр. 109.)

137. Кръст-кукла из гробищата “чуката” в гр. Тетевен; 25-30-годишна, изрязана от буково дърво. Главата й е трапецовидна, от горната й страна са изрязани две триъгълни парчета, та се е образувала четириъгълна шапчица. Страничните крила са четвъртити, долното е голямо и забито в земята. Размери: 52x16x2 см. Скицирана на 18 VП 1916 г. (Т. 6, обр. 53.)

138. Кръст-кукла из гробищата „Чуката" в гр. Тетевен. Главата й е трапецовидна, с шапчица; страничните крила са тесни и дълги, долното силно се стеснява Към шийката от долу на горе. Вапцана е с маслена английска червена боя. Нова. Размери: 43x13x2,5 см. Скицирана на 18.VП 1916г. (Т. 6, обр. 54.)

139. Кръст-кукла из гробищата „чуката" в гр. Тетевен. Издялана е грубо с брадва от буково дърво. Главата й е ромбовидна, крилата отстрани са врязани навътре; долното й крило е най-голямо, горният му край е стеснен, 10-15-годишна. Размери: 54x15x2,5 см. Скицирана на 18.VП. 1916г. (Т. 6, обр. 55.)

140. Кръст - надгробен паметник, из гробищата “Чуката” в гр. Тетевен. Изработен е грубо от Ва­ровит туф с големи шупли, 30-40-годишен. Горното му крило е шестоъгълно, с кръгла шапчица; стра­ничните малки и четвъртити, долното голямо и заровено в земята. На лицето му е издълбано дълбоко четирикрилно кръстче. Размери: 50x40x19 см. Скициран на 18.VП 1916 г. (Т. 8, обр. 78.)

141. Надгробна плоча с Кръст из гробищата “Чуката” в гр. Тетевен. Плочата в горния си край е полукръгла. Върху лицето й е издълбан четирикрилен кръст, на който долното крило е по-дълго и завършва с четвъртита подставка. Датира от 1839 г. Груба изработка от бял мек варовик. Размери: 80x60x15 см. Скицирана на 18.VП 1916 г. (Т. 9, обр. 89.)

142. Кръст - надгробен паметник, из гробищата “Чуката” в гр. Тетевен. Нов. Четирикрилен; горното му крило е трапецовидно, с вълнообразна линия на горния си край, страничните крила са малки и четвъртити; долното е голямо, стеснява се в горния си край, а долният е забит без цокъл в земята. Лицето на паметника е снишено, за да се получи около външния му контур корниз, а по средата кръст релефен, четирикрилен, горните три крила на който са кръстосани още по веднъж, та е станал десетокрилен. Под кръста е издълбана плитка ниша. Размери: 50x33x9 см. Скициран на 18.VП 1916 г. (Т. 8, обр. 76.)

143. Оброчище “Петровският кръст” вън от града Тетевен, посред красива местност, заобиколен от високи кичести дървета. От незапомнени времена се издига „Петровският кръст". Тук през време на суша населението излиза да се моли за дъжд; на Петровден правят молебен, па и през други празници много верующи дохождат тук, палят свещи за здраве и го кичат с цветя. Паметникът е издялан грубо от пепеляв варовит камък; горният му край е полукръгъл, а долният е залостен с камъни в земята. Върху лицето му е издълбан кръстът с разширяващи се навън крила - по-къси, а другите две по-дълги; под кръста четвъртита ниша, плитка, за свещи. Размери: 140x50x15 см. Скициран на 19 VП .1916 г. (Т. 7, обр. 93.)

144. Хурка на баба Мариница Тутната от гр. Тетевен; направена е от лесково дърво преди 30-40 години. Къжелът е елипсовиден и е вмъкнат В цепнатината на тояжката; направен е от тънка лескова лента, която е навита в елипсата така, че образува четирикрилен кръст. Тояжката на хурката е нашарена с малки триъгълничета, рязани с ножче. Размери на къжела: 10x8,5x0,5 см. Скицирана от оригинала през юли 1916 г. (Т. 2, обр. 166.)

145. Кръст-свещник из църквата „Св. Никола", с. Гложене, Тетевенско. Изработен е от меко желязо. Четирикрилен; горните му три крила са разширени (с нарези на кукла); долното базира на многоъгълна ябълка, продължава надолу в колонка с подставка. Изработен е през 1836 г., когато е била построена църквата. Размери на кръста до ябълката: 30x20 см; дебелина на крилата 1 см и дебелина на краищата им 0,5 см. Скициран на 12Ж.1916 г. (Т. 5, обр. 42.)

146. Кръст-кукла из гробищата на с. Гложене, тетевенско, изрязана от букова дъска (нова). Главата й е малка и трапецовидна и завършва с триъгълна шапчица. От шийката й излизат големи четвъртити странични Крила. Размери: 53х 1 Ох 1,5 см. Скицирана на 12.VП 1916г. (Т. 6, обр. 48.)

147. Кръст-кукла из гробищата на с. Гложене, Тетевенско. Главата й е кръгла, с шапчица; под шийката й са двете странични четвъртити крила. Издялана е от борова дъска (нова). Размери: 49x20x2 см. Скицирана на 12. VП 1916г. (Т. 6, обр. 51.)

148. Кръст-кукла с ковчег, изработен преди 20-30 години от борова дъска; главата на куклата е трапецовидна; горният й край завършва с шапчица; вместо шийка куклата има две крила, които й придават формата на кръст. Размери: 60x22x25 см. Намерена из калугерските гробища в Гложенския манастир „Св. Георги", Тетевенско. Скицирана през юли 1916 г. (Т. 2, обр. 71.)

149. Кръст от иконата [не се чете]; фресково изображение В Гложенския манастир „Св. Георги", Тетевенско. Нарисуван с бяла темперна боя върху тъмен фон; мазилка от вар и плява; шестокрилен; горните три крила излизат от квадрат и се разклоняват кръстовидно; долните две крила образуват наведената дъсчица на кръста; под нея вертикалното крило е пресечено на две места с бели кръгове и завършва с малка елипсовидна точка. Размери: 26,5x7 см. Копиран през юли 1916 г. (Т. 2, обр. 48.)

150. Кръст от иконата „Св. Йенхиос", фресково изображение, В Гложенския манастир „Св. Георги", Тетевенско. Нарисуван с бяла боя, темперна, върху светъл син фон; мазилка от вар и плява; шестокрилен; горните две крила са кръстосани с още по две крила; между долните две крила излизат четири лъча, а под тях кръг. Размери: 8x3 см. Фреските, като се сравнят с ония от Христовата църква в Арбанаси, трябва да ги отнесем към същата дата — XVII в. Копиран от оригинала през юли 1916 г. (Т. 2, обр. 50.)

151. Кръст из фреските на църквата „Св. Георги" в Гложенския манастир при с. Гложене, Тетевенска околия; нарисуван с кафява боя върху дясната дебелина на вратата на по-новата черквица (100-150-годишна работа - рококова епоха). Височина 1,15 см, широчина 56 см. Шестокрилен с подставка „лобното място". Двете долни напречни крила изобразяват дъсчицата, гдето са били заковани краката на Исуса Христа, надвесен е отгоре - ляво, надолу - дясно. Около кръста са нарисувани с черна боя Вензелите . Темпера върху мазилка от вар и плява. Скициран на Петровден 1916 г. (Т. З, обр. 37.)

152. Кръст-кукла от гробищата в с. Добревци, Тетевенско. Главата й е яйцеобразна; страничните крила са широки и нарязани; долното се стеснява силно към шийката. Издялана е преди 10-15 години от дъб. Размери: 34x12x2,5 см. Скицирана на 18.VII.1916 г. (Т. 6, обр. 61.)

153. Кръст-кукла из гробищата на с. Добревци, Тетевенска околия. Горното й крило е елипсовидно, страничните й са тесни и къси. Издялана от хубава дъбова дъска преди 20-30 години. Размери: 40x15x2 см. Скицирана на 19.VII.1916 г. (Т. Б, обр. 60.)

154 Кръст-кукла из гробищата на с. Добревци, Тетевенска околия. Изработена от дъбова дъска преди 10-15 години; главата и е кръгла, страничните крила са четвъртити и широки, долното се стеснява силно към страничните крила. Размери: 30x14x3 см. Скицирана на 19.VII.1916 г. (Т. 6, обр. 59.)

155. Кукла - надгробен знак, из гробищата на с. Извор, Тетевенска околия. Изрязана от борова дъска преди 8-10 години. Главата на куклата е намалена като шапчица, а страничните й крила увеличени, шийка няма, та е изгубила формата на кръст. Размери: 40x15x1,5 см. Скицирана на 13.VII .1916 г. (Т. 6, обр. 50.)

156. Кръст-кукла из гробищата на с. Извор, Тетевенска околия; глава няма, вместо нея над страничните крила излиза четирикрилно кръстче. Тялото й под крилата е кръгло. Издълбана е от букова дъска. Нова. Размери: 37x21x1,5 см. Скицирана на 13.VII.1916 г. (Т. 6, обр. 52.)

157. Надгробна плоча с кръст из гробищата на с. Извор, Тетевенско. Издялана от сиво-син сланец, груба работа. Върху лицето му е издълбан четирикрилен кръст, на който долното и горното крило са по-дълги, разширяващи се навън. Около кръста е гравирана дъга, която се чупи навън и се спуща навътре от двете страни успоредно с ръбовете на плочата, 10-20-годишна. Размери: 45x36x8 см. Скицирана на 13. VII.191б г. (Т. 9, обр. 85.)

158. Комин с кръст от с. Орешене, Тетевенско. Дървен, четирикрилен, забит в мазилката на покриве на комина с долното си по-дълго крило. Горните му крила са равни помежду си и завършват с по една малка шапчица. Приблизителни размери: 30x18x3 см. Скициран на 19.VII.1916 г. (Т. 7, обр. 40.)

159. Кръст-кукла из гробищата на с. Ябланица, Тетевенска околия. Изрязана е от дъбово дърво преди 20-30 години. Главата й е квадратна, горният й край завършва с кръстче, долното крило на което служи [за] глава. Странични крила куклата няма. Размери 38x17x2,5 см. Скицирана на 19.VII .1916г. (Т. 6, обр.58.)

160. Кръст-кукла из гробищата на с. Ябланица, Тетевенска околия. Изработена от букова дъска преди 10-15 години. Главата й е голяма, четвъртита, с шапчица; страничните й крила малки и назъбени. Размери: 40x15x2 см. Скицирана на 19.VII.1916 г. (Т. 6, обр. 57.)

<< 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   >>

 

Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.