Омда
 

Начало

   

Предговор 

    Речник на термини и остарели думи

Описания и рисунки на кръстовете

    Географски показалец

 

БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН КРЪСТ

 

401. Кукла - надгробен знак, из старите гробища в двора на църквата „Св. Георги" в с. Караманкьой,Северна Добруджа. Издялана от дъбово дърво, полуизгнила. Главата на куклата е трапецовидна; направо под нея излизат страничните дрила, съединени помежду си с андреевски дръст, нарези с трион. Под дрилата елипсовидно тяло с уши и издълбан върху лицето му четирикрилен кръст, под тялото уши като горните, крила. Мъжка кукла, 30-40-годишна. Размери: 72x20x7 см. Скицирана на 30.1Х.1917г. (Т. 4, обр. 66.)

402. Кукла – надгробен знак, из гробищата на с. Караманкьой, Северна Добруджа, издялана от дъбово дърво, полуизгнила. Главата й е елипсовидна. Страничните крила са малки и четвъртити; над тях към главата и под тях към долното крило шийката се разширява в остри ъгли. Женска кукла; 30-40-годишна. Размери: 59x12x5 см. Скицирана на 30.1Х.1917 г. (Т. 4, обр. 67.)

403. Кръст-свещник из църквата „Св. Георги" в с. Караманкьой, Сев[ерна] Добруджа, изработен от меко желязо през 1856 г. (когато е строена църквата). Целият свещник представлява шестокрилен кръст с подставка, с копието и тръстиката с гъбата. Долните му странични крила са по-дълги, с раздвоени краища и завити на волути. Височина на свещника 1,28 м, широчина 42 см; дебелина на колонката 1x1,5 см; широчината на горния край 22 см. Скициран на 30.1Х.1917г. (Т. 5, обр. 34.)

404. Надгробна плоча с кръстове из най-старите гробища в двора на църквата „Св. Георги" в с. Ка­раманкьой, Сев[ерна] Добруджа, издялана от бял варовик в 1871 г. Отгоре двата й ъгъла са изрязани дъгообразно навътре. Върху лицето й е издялан релефен пръстен, а в средата на кръга релефен кръст, на който дългото крило е от другите три по-дълго. Около кръста е гравиран надпис, полуизтрит. Отгоре на кръста се чете:  [„Цар Слави"]. Върху трите страни, вън отстрани, са издълбани малки четирикрилни кръстчета. долу, отстрани е гравирана дата 1871 г. Размери: 45x51x7 см; диаметър на кръга 37 см. Скицирана на 30.IX. 1917 г. (Т. 9, обр. 39.)
405. Надгробна плоча с кръст из гробищата на с. Караманкьой, Сев[ерна] Добруджа, издялана от едрозърнест пясъчник - попукана и покрита с мъх. Върху лицето на плочата е издълбан четирикрилен кръст, гравирани [са] вензели и надпис с дата 1849 г. Размери: 58х39х 13 см. Скицирана на 30.IX.1917 г. (Т. 9, обр. 41.)

406. Кукла -надгробен знак, из гробищата на с. Караманкьой, Сeв[ерна] Добруджа, издялана от дъбово дърво. Куклата отгоре започва с малка шапчица и странични крила; под тях тялото й е назъбено; 25-30-годишна. Размери: 42x9x4 см. Скицирана на 30.IХ.1917 г. (Т. 5, обр. 1.)

407. Кукла - надгробен знак, из гробищата на с. Караманкьой, Сев[ерна] Добруджа, издялана от дъбово дърво. Куклата е без глава и без крила. Тялото й е назъбено, в средата на лицето й е издълбано четирикрилно кръстче; 25-30-годишна. Размери: 62х 12x6 см. Скицирана на 30.IХ.1917 г. (Т. 5, обр. 2.)

408. Кукла - надгробен знак, из гробищата на с. Караманкьой, Северна Добруджа, издялана от дъбово дърво, полуизгнила. Главата на куклата е кръгла и завършва с малка четвъртита шапчица. От шийката излизат трапецовидно страничните крила, върху лицето на които е издълбано равнокрило кръстче, краищата на което са разширени навън. Долното крило е силно стеснено към шийката; 15-20-годишна. Размери: 71х16х4см. Скицирана на 30.IХ. 1917 г. (Т. 4, обр. 76.)

409.   Кукла -  надгробен  знак,   из  гробищата  на с. Караманкьой, Северна добруджа, издялана от дърво през 1849 г., изгнила, с надпис. Главата на куклата е кръгла, с малка трапецовидна шапчица. Страничните крила са четвъртити и назъбени. По средата върху лицето на куклата е издълбано равнокрилно кръстче, долното крило е голямо, стеснено към шийката. Размери: 42x15x5 см. Скицирана на 30.IХ.1917 г. (Т. 4, обр. 77.)

410. Свещник с кръстове из църквата „Св. Никола" в с. Каранасуф, Сев[ерна] Добруджа. Изкован от меко желязо през 1860 г. (когато е строена църквата). Горният край на колонката е кръстосан и [са] се образували странични крила, които също така в краищата са кръстосани; под тях е прикован андреевски кръст, равнокрилен, с палмовидни краища. Размери: на целия свещник с подставката -височина 1,15, м от горния край до ябълката на колонката - 44 см; широчина на кръстовете 31 см, широчина на крилата 1,5 см2. Скициран на 28.IХ.1917 г. (Т. 5, обр. 35.)

411. Кукла - надгробен знак, из гробищата на с. Каранасуф, Сверна Дбруджа. Издялана от дъбова дъска, полуизгнила. Тази кукла с нищо не напомня формата на кръст. Горният и край е кръгъл, с уши за цветя и завършва с трапецовидна шапчица. Мъжка кукла. По лицето й са направени три хоризонтални нареза с трион. Размери: 39x14x5 см. Скицирана на 28.IХ.1917г.(Т.4,обр. 18.)

412. Кукла - надгробен паметник, из гробищата на с. Каранасуф, Северна Добруджа, издялана от дъбова дъска, полуизгнила. Главата на куклата е кръгла, със странични уши за цветя. От шийката й излизат странични назъбени крила. Лицето й е украсено с хоризонтални кръстовидни нарези от трион. Размери: 41x17x4 см. Скицирана на 28. IХ. 1917 г. (Т. 4, обр. 19.)

413. Кръст - надгр[обен] паметник, из двора на цьрквата „Св. Никола" в с. Каранасуф, Сев[ерна] Добруджа, изработен от бял пясъчник през 1865 г. Четирикрилен. Трите горни крила са трапецовидни, назъбени, долното също, голямо и забито без цокъл в земята. Върху лицето му са изработени релефно с четвъртит профил: три розетки, цветя, симетрично поставени, и по средата четирикрилно кръстче; между крилата му вензелите на ис[ус] христос. Под кръстчето е издълбана плитка ниша за свещи. На опаката страна е гравиран надпис с дата. Размери: 52x41x13 см. Скициран на 28.IХ.1917 г. (Т.8, обр. 14.)

414. Надгробна плоча из гробищата на с. Каранасуф, Сев[ерна] Добруджа, Кюстенджанско, издялана от бял твърд варовик. Плочата е закръглена в горния си край. Там има издълбана четириъгълна щерна за вода или вино. По средата върху лицето на плочата е издълбан четирикрилен кръст с разширени навън краища и гравиран надпис с дата 1864 г., а наоколо се вижда полуизтрит зигзаговиден орнамент. Отстрани на кръста са гравирани вензелите  и  -  изтрити. Размери: 39x34x9 см. Скицирана на 28.IХ.1917 г.(Т. 9,обр.55.)

415. Гробища в с. Каранасуф, кюстенджанско, Сев[ерна] Добруджа. В това гробище се виждат отляво три каменни паметника над един гроб, а от тях надясно по два и по три дървени кукли над отделни гробове. Куклите с кръглите глави са женски - под тях е погребана жена, а ония с ръбести глави или с кръгли, но с шапчица са мъжките кукли - под тях са погребани мъже. На пръв план се вижда надгробна плоча с четвъртита щерна (трапчинка), издълбана на горната и стена. В тази щерна, когато „преливат" гроба, сипват вода или вино, „за да стават ноще умрелите и [да] пият", а когато пък се напълни от дъжда с вода, да кацат там птичките и да „поменуват". Скицирано на 28.IХ.1917 г. (Т. 7, обр. 102.)

416. Надгробна плоча с кръст из двора на църквата „Св. Архангел Михаил" в с. Касапкьой, Кюстен­джанско, издялана от бял варовит пясъчник. Женски паметник, на горния край закръглен. Върху лицето на плочата е издълбан кръст със странични четвър­тити крила, а другите две трапецовидни, с краища разширени. Носи надпис полуизтрит и дата 1865 г. Размери: 61x36x15 см. Скицирана на 28.IХ.1917 г. (Т. 9, обр. 58.)

417. Надгробна плоча с кръст из двора на църквата „св. Архангел Михаил" в с. Касапкьой, Кюстен­джанско, издялана от бял варовит пясъчник. Мъжки паметник с четвъртито горно крило, върху лицето му е гравиран надпис с дата. Под него е издълбан кръст, на който двете вертикални крила са по-големи от страничните. Размери: 68x51x18 см. Скицирана на 28.IХ.1917г. (т. 9, обр. 59.)

418. Надгробна плоча из двора на църквата „Св. Архангел Михаил" [в] с. Касапкьой, Сев[ерна] Добруджа, издялана грубо от сив варовит камък. Върху лицето й е гравирана фриза от полегати линийки. Върху горната й страна са издълбани три дупчици- щерни за тамян. Върху лицето на плочата са издълбани пет кръста, от които средният е по-голям, а страничните по-малки. Краищата на кръстовете са разширени навън; около всеки кръст е гравирана линия, успоредна на външния му контур. Плочата носи гравиран надпис - полуизтрит, дата 1829 г. И вензелите [на Исус Христос]. В основата на плочата е издълбана ниша за кандило със заострен свод. Размери: 80x58x30 см. Скицирана на 28.IХ.1917 г. (Т. 9, обр. 54.)

419. Кукла - надгробен знак, из двора на църквата „св. Архангел михаил" в с. Касапкьой, северна добруджа. Изрязана е от дърво, полуизгнила. Главата е кръгла, със странични уши и кръстосан нарез с трион. Тя завършва с шапчица — кръст, с ухо на горния му край. Страничните крила са назъбени с уши, а по лицето им хоризонтални нарези с трион. Мъжка кукла; 15—20-годишна. Размери: 35x16x3 см. Скицирана на 28.1х.1917 г. (т. 4, обр. 55.)

420. Кръст-кукла из двора на църквата „Св. Архангел Михаил" в с. Касапкьой, Северна Добруджа. Изрязана е от дъбово дърво, полуизгнила. Главата е кръгла, с три уши. Под нея от шийката излизат крилата, разширени навън и назъбени. Женска кукла. Размери: 42х 14x2,5 см.. Скицирана на 28.Х.1917 г. (т. 4, обр. 56.)

421. Кукла - надгробен знак, из двора на църквата „Св. Архангел Михаил" в с. Касапкьой, Северна Добруджа. Изрязана е от дъбово дърво, полуизгнила. Главата е кръгла и завършва с кръстче вместо шапчица. Мъжка кукла. Странични крила няма. Размери: 45x15x2,5 см. Скицирана на 28. IХ.1917 г. (Т. 4, обр. 57.)

422. Група надгробни паметници из гробищата на с. Конгас, Сев[ерна] Добруджа. В скицата е представен един гроб, над него са забити два каменни и два дървени паметника. Единият от каменните носи на горната си страна щерни (дупки) за вода или вино, „за да става мъртвият да пие" или „от водата, събрана от дъжда, да пият птиците и да поменуват". Куклите са големи и дъбови. Каменните паметници са четвъртити, с издълбани кръстчета върху лицата им; много често се срещат и кукли, които имат върху лицата си издълбани подобни кръстчета. Когато в един и същи гроб след известни промеждутъци от време заравят втори, трети и пр. мъртъвци, куклите на по-първите, а също и каменните паметници не се изхвърлят, а пред тях се забиват нови — ето защо на един гроб ние срещаме по 2, 3, 4 и повече дървени и каменни паметници. Скицирана на 10.Х.1917 г. (Т. 7, обр. 101.)

423. Кръст-свещник из църквата „рождество Пресвятая Богородица" в с. Конгас, Сев[ерна] Добруджа, изчукан между 1861-1870 г. (когато е строена църквата) от меко желязо. Шестнадесетокрилен. Долното му крило е продължение от колонката. Размери: широчина 43,5 см, височина с подставката 1,36 м; Височина от най-горния край до страничните долни крила 25 см; ширина на крилата 1,5 см; на колонката 1 см2. Скициран на 10.Х.1917 г. (Т. 5, обр. 39.)

424. Надгробна плоча с кръстове из двора на църквата „Рож[дество Пресвятая] Богородица" в с. Конгас, издялана от бял мек варовик. Плочата е четвъртита, на горния край с три щерни за тамян. Върху лицето на плочата са издълбани четири равнокрилни кръста с разширени краища и гравирани линии, успоредни на крайния им контур. Средният от кръстовете е по-голям. В горния край на плочата са гравирани два концентрични кръга със звезди - сега полуизтрити; също полуизтрита фриза украсява краищата на лицето. Върху плочата е гравиран надпис с дата 1869 г. Размери: 62x59x17 см. Скицирана на 10.Х.1917 г. (Т. 9, обр. 44.)

425. Кукла - надгробен знак, из гробищата от с. Конгас, Северна Добруджа, издялана от дъбово дърво, сега полуизгнила и попукана. Главата е кубическа, врязана отстрани под трите ъгли, тя завършва с трапецовидна шапчица (мъжка кукла). Върху лицето й са направени два нареза с трион във вид на андреевски кръст, а по средата е издълбано равнокрило кръстче; 30-40-годишна. Размери: 29х 12х 12 см. Скицирана на 10.Х. 1917 г. (Т. 4, обр. 42.)

426. Кръст-кукла из гробищата на с. Конгас, Северна Добруджа, издялана от дърво дъбово, почти изгнила. Главата на куклата е трапецовидна, с голяма[та] основа нагоре и с ухо отгоре за цветя. Страничните крила са правоъгълни, с уши. В средата по лицето на куклата са направени нарязани с трион два андреевски кръста и други два хоризонтални нареза. Размери: 36x13x4 см. Скицирана на 10.Х.1917 г. (Т. 4, обр. 36.)

427. Кукла - надгробен знак, из гробищата на с. Конгас, Северна Добруджа, издялана от дъбово дърво, почти изгнила. Куклата е без глава, само със зигзаговидни странични дрила. Върху горната им страна кубически израстък шапчица. Долното крило е стеснено нагоре към крилата. И двете кукли са на 30-40 години. Размери: 40x15x5 см. Скицирана на 10.X.1917 г. (Т. 4, обр. 37.)

428. Надгробна плоча с кръстове из гробищата на с. Кълнабучак, Сев[ерна] Добруджа. Двоен паметник - мъжки и женски, издялан от бял мек варовик. Горната стена на плочата носи три кръгли дупки - щерни за вино. Лявата част е мъжкият паметник. Лицето му е заобиколено с фриза от зигзаговиден гравиран орнамент; с подобен орнамент е заобиколена и другата част - женският паметник, ала там орнаментът се извива в полукрьг. Върху лицето на първия паметник е издълбан четирикрилен кръст, украсен наоколо с гравирана линия; също такива три кръста (средният голям, а страничните малки) са изработени върху дясната част - женския. Върху лицата и на двете части са гравирани вензелите на Ис|ус] Христос, надпис и дата. Размери на плочата: 80x57x18 см. Скицирана на 29.1Х. 1917 г. (Т. 9, обр. 63.)

429. Кръст-кукла -надгробен знак, из гробищата на с. Кълнабучак, Северна Добруджа, изрязан от дъбова дъска. Главата на куклата е кръгла, с три трапецовидни шапчици и с по едно ухо за цветя. От шийката излизат трапецовидни крила, също с по едно ухо; под крилата тялото й е в средата назъбено, в горния край кръгло, а в долния четвъртито; 10-15-годишна. Размери: 50x15x6 см. Скицирана на 29.IХ.1917г. (Т. 4, обр. 71.)

430. Кръст-кукла из гробищата на с. Кълнабучак, Северна Добруджа, издялан от дъбово дърво. Главата на куклата е кръгла със странични уши, а на горния край шапчица. От шийката излизат крила със странични зигзази и уши за цветя. в средата на лицето на куклата е издълбан кръст с разширени навън крила. Долното крило на куклата е също назъбено, 30-40-годишна. Размери: 43x4x9 см. Скицирана на 29.IХ. 1917 г. (Т. 4, обр. 61.)

431. Кръст-кукла из гробищата на с. Кълнабучак, Северна Добруджа, издялана от дъбово дърво. Главата на куклата е кръгла, с уши и шапчица. Под нея излизат трапецовидни крила с уши за цветя. Долното крило е назъбено зигзаговидно; 30-40-годишна. Размери: 55x15x6 см. Скицирана на 29.IХ.1917 г. (Т. 4, обр. 62.)

432. Надгробна плоча с кръст из най-старите гробища из с. Налбант, Сев[ерна] Добруджа, издялана в 1830 г. от сив мек варовик. По средата върху лицето й е издълбан четирикрилен кръст с гравирана линия, успоредна на външния му контур. Вертикалните му крила са по-дълги. Около кръста е гравиран надпис с дата и Вензелите на Ис(ус] Христос. Размери: 70х45х10см. Скициранана 9.Х.1917г. (Т. 9, обр. 17.)

433. Кръст-кукла из новите гробища в с. Налбант, Северна Добруджа. Изрязан от дъб. Главата на куклата е кръгла. Страничните крила са малки и трапецовидни, а долното крило е малко, скъсено на горния си край. Върху лицето на куклата е издълбан четирикрилен кръст; над него гравиран надпис, сега полуизтрит; 20-30-годишна. Размери: 65x40x14 см. Скицирана на 9.Х. 1917 г. (Т. 4, обр. 83.)

434. Крьст-кукла из новите гробища на с. Налбант, Сверна Добруджа. Изработен от дъб. Главата на куклата е кръгла; страничните й крила са тра­пецовидни. Тези последните са съединени с долното крило с тясна шийка. Върху лицето на куклата е издълбан четириъгълен кръст; 15-20-годишна. Размери: 90x16x8 см. Скицирано на 9.Х. 1917 г. (Т. 4, обр. 84.)

435. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на с. Налбант, Сев[ерна] Добруджа, издялан от бял ситнозърнест пясъчник през 1859 г. Женски кръст. Горното му крило е кръгло, страничните са малки и четвъртити. А лицето му е украсено с фризи от зигзаговиден орнамент - гравирани линии и триъгълничета, издълбани пирамидално навътре; по средата е издълбано четирикрилно голямо кръстче; долното му крило е по-дълго от другите три, а отляво и отдясно са издълбани две по-малки четирикрилни и равнокрилни кръстчета - всичките с триъгълни крила. Паметникът е полуразрушен, носи надпис и дата. Надписът е заровен в земята, той се състои само от една дума: „ЧЕНА". Размери: 70x43x9 см. Скициран на 9.Х.1917 г. (Т. 8, обр. 19.)

436. Кръст-акротерия върху покрива на църквата „Св. Никола" в с. Пашакъшла, Сев[ерна] Добруджа, изкован от меко желязо през 1852 г. (когато е строена църквата). Осмокрилен с двойни крила, завити дъгообразно в краищата си и завършващи с малки равнокрилни кръстчета. Приблизителни размери: Височина 1 м, широч[ина] 75 см, дебелина на железните пръчки 1 см2. Скициран на 29.IХ.1917 г. (Т. 8, обр. 2.)

437. Надгробна плоча с кръст из гробищата на с. Пашакъшла, Сев[ерна] Добруджа, издялана от бял мек варовит камък. Плочата е четвъртита с кръгла щерна на горната стена. В средата върху лицето й е издълбан четирикрилен и равнокрилен кръст с разширени навън краища. Наоколо му са гравирани две окръжности, които се чупят надолу и вземат формата на трапецовидна подставка. Паметникът носи гравирани надпис с дата 1804 г. и вензелите на Ис[уса] Христа. Размери: 50x37x11 см. Скицирана на 29.IХ .1917 г. (Т. 9, обр. 40.)

438. Кръст-свещник из църквата „Св. Никола" в с. Пашакъшла, Св[ерна] Добруджа, изработен от меко желязо през 1859 г. (Когато е строена църквата). Горното крило е цилиндърът за голямата свещ; долното - колонката с триножна подставка; страничните крила са четирикрилни кръстове, долното и страничното крило на които са палмовидни, с по една висулка, а горното цилиндър за свещ. Размери: на свещника с подставката 1,10 м; широчина 27 см; Височина на страничните кръстове 16 см; широчина на крилата 2 см; дебелина на колонката 1,5 см в диаметър. Скициран на 29.IX. 1917 г. (Т. 5, обр. 33.)

439. Кръст - надгробен знак, из гробищата на с. Пашакъшла, Сев[ерна] Добруджа, издялан от дъбо-ви дьски. Нов, четирикрилен. Горните му три крила са назъбени като на куклите, Краищата им са кръгли и завьршват с трапецовидни шапчици; върху лицето на горното крило е гравирана с пергел розетка. Размери: 65x50x2 см. Скициран на 29.IХ.1917 г. (Т. 5, обр. 20.)

440. Кукла - надгробен знак, из гробищата на с. Пашакъшла, Северна Добруджа, издялана от дърво, полуизгнила. Главата на куклата е кръгла и завършва с малка трапецовидна шапчица. Страничните крила липсват. Крайният контур под шийката на лицето е нарязан зигзаговидно. Върху лицето на куклата са издълбани два равнокрили кръста, краищата на които са разширени навън. Размери: 77х 14x7 см. Скицирана на 29.IХ.1917 г. (Т. 4, обр. 25.)

<< 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   >>

 

Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.