Омда
 

Начало

   

Предговор 

    Речник на термини и остарели думи

Описания и рисунки на кръстовете

    Географски показалец

 

БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН КРЪСТ

 1. Крьст от бял ситнозърнест пясъчник. Горните му три крила завършват с по две ябълки; върху лицето му, в ниско поле релефен шестокрилен кръст и гравирани монограм, надпис и дата 1881 г. Върху лявата и дясната стена на му крило са изработени релефно символични фигури — нож и бастун. Размери: 150x60x14 см. Скициран на 9.VIII.1930 г. из гробищата на гр. Видин. (Т. 8, обр. 15.)

 2. Надгробна плоча из гробището на гр. Видин, издялана правилно от сив пясъчник. Върху лицето й кръстовидно поле, при издълбаването на което са оставени три слепени един до друг кръстове. Над тях плитка полукръгла ниша за свещи. На горния край са гравирани лъчи, монограм  и дата 1883 г. Рисунък симетричен. Размери: 80x57x15 см. Скицирана на 9.VIII.1930г. (Т. 13, обр. 14.)

 3. Кръст из гробищата на гр. Видин, издялан от ронлив бял пясъчник. Рисунък правилен, симетричен. Четирикрилен с утроени горни крила. На горното му крило са оставени два полуцилиндрични израстъка, а на долното два полукръгли. На лицето му е издълбан голям десетокрилен кръст; гравирани са монограм , датата 1891 г. и надпис. Размери: 180x82x18 см. Скициран на 9.VIII. 1930 г. (Т. 13, обр. 13.)

 4. Кръст от едрозърнест варовик, куклообразен. Върху лицето му в кръстовидно поле релефен кръст и гравирани монограм, надпис и дата 1883 г. Груба техника, лош рисунък. Размери: 130x60x13 см. Скициран из гробищата на гр. Видин на 9.VIII[1]930 г. (Т. 14, обр. 77.)

 

5. Кръст от сив трошлив пясъчник. Куклообразна форма с шапчица. Върху лицето му в ниско кръстовидно поле три релефни, слепени един до друг кръстове; под тях надпис с дата 1901 г. и ниша за кандило. Рисунък правилен, техника изискана. Размери: 130x50x15 см. Скициран на 9 VIII.[1]930 г. -  из гробищата на гр. Видин. (Т. 14, обр. 78.)

6. Кръст от бял мек варовит камък из гробището на с. Видбол, Видинско. Куклообразен, с полукръгло горно крило. На лицето му издълбано четирикрилно кръстче. Размери: 65x36x7 см. Датирано през 1881 г. Скициран на 8.VIII. 1930 г. (Т. 14, обр. 76.)

7. Кръст-оброк, из землището на с. Вълчек - с. Макреш, Видинско, местност Церият. Посветено на Успение Пресвета Богородици -15/28 август. Забит е всред дъбрава от големи брястове. Издялан е грубо от сив точилен камък, обрасъл в мъхове. Четирикрилен; горното му крило завършва с ябълка. Върху лицето е издълбан кръст, заобиколен с дълбоко и широко гравирана линия. По техника и форма не е по-стар от Освободителната война. Размери: 135x51x13 см. Скициран на 10.VIII.1930 г.(Т. 13, обр. 8.)

 

 8. Надгробна плоча (а) с кръст от сив пясъчник, пренесена във Видинския музей от с. Гърци, Видинско.Украсена със зигзаговидни орнаменти в краищата, завити волутообразно, розетка и кръст. Надписът й е гравиран (б) в ниско четвъртито поле; в транскрипция той гласи:+ Лятото не е отбелязано, но по стила на рисунъка може да го отнесем с положителност към XV-XVI столетие. Размери на плочата: 180x54x26 см; на кръста 22x22 см. Скицирана на 8.VIII.[1]930 г. (Т. 14, обр. 33.)

9. Кръст - надгробен паметник, из двора на църквата “Св. Никола” в гр. Лом. Издялан е от бял мек ситнозърнест варовик (точилен камък). Четирикрилен; горното крило е трапецовидно с шапчица; страничните малки и четвъртити; долното голямо, с неправилна форма. Върху лицето му са изгравирани линия, успоредна с крайния контур, надпис с дата 1781 и окръжност, в която е издълбан четирикрилен кръст. Размери: 83x30x12 см. Скициран на 25.IV.1917 г. (Т. 8, обр. 110.)

10. Кръст -надгробен паметник, из двора на църквата „Св. Никола" в гр. Лом. Издълбан е грубо в 1780 г. От мек бял варовик. Лицето му е полуизтрито, върху него личат релефен равнокрилен кръст, заобиколен с венец от зигзаговидна гравирана фриза; гравирани линии, успоредни на външния контур; вензелите и надпис. Четирикрилен. Горното му крило е трапецовидно и завършва с четвъртита шапчица. Размери: 29x31x11 см. Скициран на 25.IV. 1917 г. (Т. 6, обр. 1.)

11. Кукла - надгробен знак, из старите Бурунски гробища в гр. Лом. Главата на куклата е дълга със зигзаговидни нарези, долното крило също, а страничните са малки и четвъртити. Издялан с трион и тесла от дъбово дърво. Този кръст, понеже е от едно дърво -обикновено кукла, -е знак, че под него е погребано дете на възраст от 1 до 12 месеца. Нова. Размери: 31x6,5x2,5 см. Скицирана на 25. IV.1917 г. (Т. 6, обр. 47.)

12. Кръст -надгробен паметник, из старите гробища в гр. Лом. Изработен е от червеникав пясъчник през 1879 г. Лицето му е кръгло, базиращо на четвъртита основа, от него излизат три малки четвъртити крилца; украсено е с издълбано равнокрилно кръстче, вензели и гравирана линия. Върху основата е гравиран надпис с дата. Размери: 66х44х 12 см. Скициран на 25. IV.1917 г. (Т. 8, обр. 109.)
13. Кръст -надгробен паметник, из старите Бурунски гробища в гр. Лом. Четирикрилен; горното му крило е най-широко с четвъртит израстък, върху него ябълка и други две отстрани на крилото върху горната му страна; долното му врило е най-дълго и по-тясно от първото; страничните му крила са малки и нарязани като стъпала, издигащи се към средата. Върху лицето му е издълбан (гравиран с широки контури) седмокрилен кръст с подставка полукръгла. Издялан е грубо от ситнозърнест бял варовик през 1862 г. Носи гравирани вензелите на христа, надпис и дата. Размери: 140x93x23 см. Скициран на 25. IV.1917 г. (Т. 8, обр. 103.)

14. Кръст - надгробен паметник, из старите Бурунски гробища в гр. Лом, издялан от точилен камък в 1849 г. Четирикрилен. Страничните крила са четвъртити и малки, с израстъци отстрани; горното е по-голямо, с израстък, завършващ с неправилна ябълка; долното е голямо и по-широко от горното. Върху лицето му в ниски полета са изработени релефно четири кръста, от които горният  е по-дълго горно крило, а средният е заобиколен с релефен пръстен. Груба техника, неправилен рисунък. Размери: 105x93x14 см. Скициран на 25.IV.1917 г. (Т. 8, обр. 101.)

15. Кръст - надгробен паметник, из старите гробища на гр. Лом. Четирикрилен. Горното и долното крило са по-дълги; всичките са четвъртити; горното завършва с две ябълки, страничните с по една. Върху лицето му е гравиран кръст, четирикрилен с подставка; около крайния контур е гравирана линия, а около кръста — . Издялан е преди Руско-Турската война от сив точилен камък. Размери: 35x33x10 см. Скициран на 25.IV.1917. (Т.б, обр. 2.)

16. Кръст - надгробен паметник, из старите гробища на гр. Лом. Издялан е грубо от бял пясъчник. Четирикрилен. Горното му крило е трапецовидно с четвъртита шапка. Лицето му е гравирано с фризи от успоредни и кръстосани линии и по средата кръст, четирикрилен, на който вертикалните крила са по-дълги - тоже гравиран и лицето му надраскано с кръстосани линии. Задната страна на кръста носи надпис с дата 1872 г. Размери: 69х4бх 14 см. Скициран на 25.IV. 1917 г. (Т. 6, обр. 3.)
17. Кръст - надгробен паметник, из старите гробища на гр. Лом. Четирикрилен с подставка. Горните му три крила завършват с по една четвъртита шапчица. Върху лицето му са гравирани надпис с дата 1870 г, и вензелите на христа. Изработен е от бял варовик. Размери: 71 x35x11 см. Скициран на 25.IV. 1917 г. (Т 6, обр. 4.)

18. Крьст - надгробен паметник, из старите гробища на гр. Лом. Четирикрилен. Долното му крило е много голямо, горното е полукръгло, а страничните много малки и четвъртити. Върчу горното крило има четвъртита шапчица и от страните й по две ябълки върху снишеното му лице е изработен релефен кръст, долният край на който е разширен и се слива с неснишсната част на лицето около релефния кръст с гравирани линии, цветя и вензелите на христа. Задната му страна носи дата 1878 г. И надпис. Размери: 76x34х 12 см. Скициран на 25.IV.1917 г. ( Т. Б, обр. 5.)

19- кръст - надгробен паметник, из старите гробища на гр. Лом, издялан след Руско-Турската война от сив пясъчник. Лицето му е от две части: горната яйцевидна, с израстъци отгоре и отстрани, и долната четвъртита, забита без цокъл в земята; по него са гавирани линии, успоредни с крайния контур, вензелите и четирикрилен кръст между тях. Размери: 88x33x11 см. Скициран на 25.IV. 1917 г. (Т. 6, обр. Б.)

20. Кръст - дървен надгробен знак, из старите Бурунски гробища в гр. Лом. Четирикрилен; крилата му са нарязани като на кукла. Издялан е с трион и тесла преди 10-15 години от дъбово дърво - знак, че в гроба е погребано дете от 1- до 5-годишно. Размери: 49x34x3 см. Скициран на 25.IV. 1917 г. (Т. 5, обр. 24.)

21. Кръст - дървен надгробен знак, из старите Бурунски гробища в гр. Лом. Четирикрилен; с кукловидни нарези по горните три крила. Изрязан е от борова дъска преди 10-15 години. Размери: 44x42x2 см. Скициран на 25.IV. 1917 г. (Т. 5, обр. 25.)

22. Надгробна плоча с кръстове из гробищата на гр. Лом, издялана в 1870 г. От варовит туф. Ъглите на горния й край са врязани навътре, та се е получила дъга, краищата на която са счупени нагоре. Върху лицето на плочата са гравирани три окръжности, пресечени с по три диаметъра, под тях в ниско четвъртито поле са издялани два равнокрилни кръста, а по долу |е| гравирана датата и от [двете й] страни по два реда малки ъгли, наредени като фризи. Размери: 5бхзбх11 см. Скицирана на 25. IV.1917 г. (Т. 9, обр. 103.)

23. Кръст - релеф върху паметния надпис из с. Въл­чедръм, Ломско. Четирикрилен: с вензелите . Четирикрилен в кръг. Груба изработка върху песъчлив сив камък - блок-плоча. Размери: 72 см в диаметър. Скициран на 23.I.1923 г. По оригинала в Народния музей. (Т. 11, обр, 85.}

24. Каменен кръст из гробищата на гр. Белоградчик. Трите му горни крила завършват с по една ябълка; на лицето му е издълбан деветокрилен кръст. Надпис, вензели и дата 1842 г. Размери: 59x45x17 см. Издялан е грубо от сив точилен камък. Скициран на 10.VIII.. 1930 г. (Т. 13, обр. 4.)

25. Надгробен кръст от сив точилен камък; горните му три крила завэршват с ябълки. Върху лицето му са гравирани вензели, надпис и дата 1839 г., а по средата (е) издълбано равнокрилио кръстче. Размери: 70x 57x18 см. Скициран на 10.VIII 1930 г. из гробищата на Белоградчик. (Т. 13 обр, 5)

26. Надгробна плоча с кръст из гробищата на Белоградчик. Горният й край е закръглен, с четвъртити израстъци, които и придават формата на крьст. Отстрани са поставени при издълбаването й две ябълки. Върху лицето гравиран надпис с дата 1873 г. По средата изпълвано в кръгче равнокрилно кръстче — наоколо му монограм   размери: 63x3бх14 см .Сив точилен камък. Скицирана на 10.VIII 1930 г. (Т. 13 обр. 6)

27. Надгробна плоча с кръст. Горният й край е крьгъл  с четвъртити израстъци, които й придават формата на кръст. Върху лицето са гравирани надпис, монограм и дата 1860 г., а по средата издълбано равнокрилно кръстче. Изработена е от бял пясъчник в размери 140x45x17 см. Скицирана на 10.VIII.1930 г.(в) гр. Белоградчик (Т.13, обр. 7.)

28. Кръст от бял пясъчник. Горното му крило завьршва с две, а страничните с по една ябълка. Върху лицето му са гравирани кръстчета, монограм, надпис и дата 1880 г. Размери: 145x59x21 см. Скициран на 10.VIII.1930 г. Из гробищата на гр. Белоградчик. (Т. 13, обр. 11.)

 

29. Кръст от бял пясъчник из гробищата на гр. Белоградчик. Горното му крило завършва с четвър­тита шапчица, а страничните с по една ябълка. Върху лицето са гравирани дълбоко монограм, венец с кръстче, надпис и дата 1880 г. Размери: 130x68x17 см. Скициран на 10.VIII.1930 г. (Т. 13, обр. 12.)

 

30. Кръст - надгробен паметник, из Белоградчишките гробища; 1837г. Четирикрилен. Горните три крила са трапецовидни и завършват с по три ябълки. На лицето му са гравирани надпис и дата, орнаменти и равнокрилни кръстчета в кръгове. Върху долното крило е издълбана ниша за кандило. Размери: 165x79x20. Изработен е грубо от бял пясъчник. Скициран на 10.VIII 1930 г. (Т. 13, обр. 112.)

31. Кукла из дъбова дъска из гробището на гр. Белоградчик. Глава кръгла, с уши за цветя, над нея крила, назъбени в краищата, с хоризонтални нарези от трион, над тях две шапчици една върху друга. Под главата кръстовидна кукла с нарязани крила. Размери: 110x11x3 см. Нова. Скицирана на 10.VIII.1930 г. (Т. 14, обр. 115.)

 

32. Кукла-кръст от борова дъска из гробището на с. Роман, Врачанско. Глава кръгла, с уши за цветя; странични крила, врязани навътре. Размери: 80x31x3 см. Нова. Скицирана на 28.ХII.[1]930 г. (т. 14, обр. 116.)

 

33. Кукла-кръст, издялана от осенова дъска, с размери: 65x15x4 см, със същата форма с шапчица; из същото гробище. Нова. Скицирана на 28.ХII.[1]930 г. (Т. 14, обр. 117.)

 

34. Кръст от сив точилен камък из гробищата на гр. Фердинанд. Горното крило носи три ябълки; долното е продължено във вид на базис и заровено в земята; на лицето му е гравиран кръст и околовръстна линия. Размери: 85x37x6 см, 1878-1880 г. Скициран на 11.VIII. 1930 г. (Т. 14, обр. 57.)

 

35. Кръст от жълтеникава варовита цепена плоча с груба гравюра и неправилен рисунък, дата 1880 г. Размери: 49x62x12 см. Из гробищата на гр. Фердинанд. Скициран на 11.VIII. 1930 г. (Т. 14, обр. 58.)

36. Надгробен кръст от сив точилен камък от 1890 г. Горните му три крила завършват с по 2 ябълки; крилата са съединени с венец. Долното крило е развито като базис и е забито направо в земята. По средата на лицето е издълбан кръст, а под долното крило върху базиса е издълбана плитка триъгълна ниша за свещи. Размери: 56x39x7см. Рисунък правилен. Скициран в гробищата на гр. Фердинанд на 11.VIII.1930г.(Т. 14, обр. 59.)

 

37. Кръст от едрозърнест пясъчник из гробищата на гр. Фердинанд, по пътя за Берковица, под гарата. Размери: 120x58x17 см. Четирикрилен; горните три крила завършват с по три ябълки; долното - отстрани по една ябълка. Върху лицето е издълбан голям кръст, надпис, монограм, дата 1879 г. Груба изработка. Скициран на 11.VIII.1930 г. (Т. 14, обр. 60.)

 

38. Кръст-кукла от борова дъска из гробищата на гр. Фердинанд. Нова. Размери: 70x17x2 см. Скицирана на 11.VIII. 1930 г. (Т. 14, обр. 99.)

 

39. Надгробен кръст, издълбан грубо от виненочервен пясъчник, с лош рисунък. Размери: 71x62x11 см. Из гробищата над Калето (запустели) в гр. Берковица, до реката. Работен между 1840 до 1850 г. Скициран на 12.VIII.1930 г. (Т. 13, обр. 44.)

 

40. Надгробна плоча от виненочервен пясъчник из гробищата под Калето в гр. Берковица. Размери: 60x38x11см. На лицето му околовръст са гравирани две успоредни линии, а по средата равнокрилно кръстче, издълбано и контурирано с гравирана линия. На опакито надпис с дата 1852 г. Груба изработка. Скицирана на 12.VIII.1930 г. (Т. 13, обр. 46.)

 

<< 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   >>

 

Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.