Омда
 

Начало

   

Предговор 

    Речник на термини и остарели думи

Описания и рисунки на кръстовете

    Географски показалец

 

БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН КРЪСТ

521. Кръст-кукла, вапцана с червена алена боя. От борова дъска. Из същите гробища. Размери: 45x18x2 см. Нова. Скицирана ни 8.П.[1]930 г. (Т. 14, обр. 102.)

522. Кръст - надгробен паметник, из двора на църквата „Св. Петка" в гр. Трън. Издялан преди 40-50 години от сив варовит камък. Четирикрилен; крилата му се разширяват навън; долното крило е най-голямо и е заровено без цокъл в земята; на горните три крила има по две ябълки, оставени при дялането на кръста. Размери: 70x60x10 см. Скициран през юли 1914 г. (Т. 2, обр. 1.)

523. Кръст от бял пясъчник, груба работа, нечетлив надпис. Дата 1869 г. Размери: 58x36x12 см. Върху лицето му грубо релефно кръстче. Из двора на църквата „Св. Петка" в Трън. Скициран на 23.VШ.1930г.(Т. 13, обр. 37.)

524. Кръст от купола [на манастира] „Св. Архангел" при гр. Трън, на горното течение на р. Ерма. Четирикрилен; долното му крило е по-дълго от другите и е украсено с кръгли плочки; горните три крила се кръстосват още по един път и са украсени с по четири пъпки; в средата, гдето се кръстосват крилата, има голямо кръгло копче, от което излиза от ъгъл по един троен лъч, крилата и лъчите са заловени едно о друго с квадрат, страните на когото се пресичат в крилата на кръста; изработен от желязо (кован) преди 40 години. Скициран през юли 1916 г. (Т. 2, обр. 125.)

525. Надгробен кръст от бял пясъчник из двора на манастира „Св. Архангел Михаил" над гр. Трън. Четирикрилен; с по 3 ябълки на горните три крила. Рисунък точен. Дълбока гравировка. Дата 1831 г. Размери: 90x57x11 см. Скициран на 22.VШ.1930 г. (Т. 13, обр. 40.)

526. Кръст от сив пясъчник. Груба изработка, на лицето му дълбоко гравирани кръстче и надпис. Размери: 63x40x8 см. Из двора на манастира „Св. Архангел Михаил" В гората - Трънско. Изработен през 1830-[18]40 г. Скициран на 22.VШ.1930 г. (Т. 13, обр. 38.)

527. Бронзово кръстче в естествена величина, 1,5 м дебело. Поставя се в света вода и се връзва на челото или [на] друго място по тялото, гдето те боли, за да оздравееш; с него се спи. Не се носи, кога си в църква. Четирикрилен, с разширени краища, вдлъбнати навътре - по средата има шапчица. Превързан е с червен конец. 60-70-годишен. Из църквата на Трънския манастир „Св. Архангел Михаил". Скицирано на 22.VШ.1930г. (Т. 13, обр. 39.)

528. Кръст от бял варовит камък из гробищата на с. Ярловци, Трънско. Горните му три крила завършват с по една ябълка. Върху лицето му са гравирани линии, надпис и дата 1869. По средата голям релефен кръст. Размери: 90x50x10 см. Скициран на 22.VШ.1930 г. (Т. 13, обр. 42.)

529. Кръст от бял песъчлив камък из гробищата на с. Ярловци, Трънско. Горното кило полукръгло, с шапчица. По лицето лошо гравирани линии и кръстче. Работено през 1860-[18]69 г. Размери: 110x45x10 см. Скициран на 22.VIII.1930 г. (Т. 13, обр. 41.)

530. Кукла -кръст от борова дъска из гробищата на гр. Брезник. Нова. Размери: 85x15x2,5 см. Скициран на 29.VIII.1930г. (Т. 14, обр.98.)

531. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на гр. София, пренесен от старото Софийско гробище при Вайсовата Воденица. Издялан е през 1883 г. (носи надпис с дата, покрит с лишеи) от бял пясъчник. Четикрилен; горното му крило е голямо и трапе­цовидно, с издълбано на лицето му равнокрилно кръстче. Хоризонталните са най-малки и четвър­тити; долното е тоже четвъртито и забито направо в земята. По страничните му стени са оставени ябьлки (виж проекциите). Размери: 68х58х 11 см. Скициран на 4.Х.1920 г. (Т. 10, обр. 26.)

532. Кръст - [надгробен] паметник, из гробищата на с. Балша, Софийско ... Венецът, който свързва крилата и кръста, е издълбан. Горното му крило носи три ябълки, долното няма ябълки. 60-70-годишен. Размери: 70x32x5 см. Надпис ЦВЕТА е на опаката страна. Скициран на 3 .VII. 1924 г. (Т. 12, обр. 76.)

533. Каменен кръст из гробищата на с. Балша, Софийско, грубо издялан от сив точилен камък преди Освободителната война (60-70-годишен). На лицето му са гравирани [с] линии кръст и надпис. Крилата му са разширени: долното [крило] е продължено и забито без цокъл направо в земята, то носи отстрани по една ябълка; горното четири, а страничните по две ябълки. Размери: 110x49x7 см. Скициран на З.VII 1924 г. (Т. 12, обр. 77.)

534. Кръст-кукла из гробищата на с. Банкя, Софийско. Изрязан от борова дъска. Главата на куклата е шестоъгълна с голямата основа нагоре. Страничните крила са малки и врязани навътре. Долното крило е голямо и стеснено нагоре; 10-годишна. Размери: 52x14x1,5 см. Скицирана през юли 1919 г. (Т. 4, обр. 88.)

535. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на с. Банкя, Софийско. Изработен грубо от сив точилен камък. Горното му крило е трапецовидно, а страничните и долното четвъртити. Трите горни крила завършват отстрани с по една ябълка. Върху лицето е издълбан осмокрилен кръст с гравирана линия, успоредна на крайния му контур. 30-40-годишен. Размери: 50x45x10 см. Скициран през юли 1919 г. (Т. 8, обр. 23.)

536. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на с. Банкя, Софийско. Изработен от сив варовит камък. Горните три крила са трапецовидни, а долното в основата си [е] четвъртито, а в горната си част стеснено. Трите горни крила завършват отстрани с по две ябълки. Върху лицето е гравирана линия, успоредна с главния контур, а по средата [е] гравирано цвете; 20-годишен. Размери: 58x55x8 см. Ябълките: 3 см в диаметър. Скициран през юли 1919 г. (Т. 8, обр. 24.)

537. Кръст - кукла с шапчица из двора на клисурския манастир „Св. Петка" от с. Банкя, Софийско. Изрязан от борова дъска, с размери 40x11x3 см; 10-15-годишен. Скициран на 2.IХ.1928 г. (Т. 14, обр. 112.)

538. Кръст-кукла из гробищата на рилския манастир в двора на църквата-костница „Въведение Пресв[ята] Богородица". Издялана е от борово дърво с размери 56х 16x4 см. Нова. Скиц[иран] на 24.IV.1927 г. (Т. 14, обр. 113.)

539. Кръст - надгробен паметник, от варовит туф, очукан. Четирикрилен; страничните му крила са малки и четвъртити, а другите две трапецовидни. Горното е широко и завършва с три цилиндрически израстъка, върху лицето на които са гравирани звезди. Страничните му крила завършват с по една ябълка. Върху лицето му е гравирана линия, успоредна с крайния му контур, а върху лицето десетокрилен кръст. Нов - работен е след Руско-Турската война. Намира се в гробищата на с. Бельово, над гара Земен. Размери: 6бх54х17см. Скициран на 28.VIII. 1921 г. (Т. 11, обр. 55.)

540. Кръст - надгробен паметник, от варовит туф. Тип на най-новите, след 1880 г. Четирикрилен; горното и долното крило са големи и трапецовидни, страничните малки и четвъртити. На горния край горното крило носи голяма полуцилиндрична шапка. Върху лицето му е гравирана линия, успоредна с крайния му контур. По средата е издълбан 14-крилен кръст, на който горното крило завършва с гравирана окръжност. Намира се в гробищата на с. Бельово. Размери: 62х50х14см. Скициран на 28.VIII. 1921 г. (Т. 11, обр. 57.)

541. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на с. Бельово, по пътя за Земенския манастир. Издялан е грубо след Руско-Турската война от ситнозърнест варовит туф. Четирикрилен. Горното му крило завършва с голяма четвъртита шапка. Върху лицето му е гравиран правоъгълник, а в него „руски" кръст. Размери: 73x49x15 см. Скициран на 28.VIII.1921 г. (Т. 11, обр. 56.)

542. Кръст-кукла из старите гробища в двора на църквата „Св. Йоан Богослов", с. Владая, Софийско; изработена от две борови дъски, заковани с гвоздеи, четирикрилна; горното крило има формата на трапец с широката страна навън; средните две крила са нарязани на по два трапеца и излизат от един квадрат. Размери: 40x43,5x2 см. Скициран през април 1914 г. (Т. 2, обр. 95.)

543. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на с. Владая, Софийско. Изработен от бял пясъчник, обрасъл с мъхове и лишеи; четирикрилен; долното му крило е по-дълго и е заровено без цокъл в земята; на лицето на кръста има релефен корниз и надпис, буквите на който не могат да се четат; двете странични крила и горното имат по една ябълка с диаметър 5,5 см и Височина 2 см. Размери: 43x65x12 см; техника и рисунък груби. Скициран през април 1914 г. (Т. 2, обр. 26.)

544. Кръст-кукла из гробищата на с. Гайтанево, Новоселска околия [Софийско], издълбана от върбово дърво. Размери: 60x11x3 см. (Т. 14, обр. 107.)

545. Кукла - надгробен знак, из същите гробища от борова дъска. Размери: 42х 16x2 см. Нови. Скицирани на 5. VII.1929г. (Т. 14, обр. 108.)

546. Кръст-кукла с ковчег за кандило, издялана от върбов материал. Размери на куклата: 60x12x2 см. (Т. 14,обр. 109.)ки, полуизтрит. Размери: 150х100х15см. Скициран на 24.IV.191бг. (Т. З, обр. 26.)

547. Кръст-кукла от вьрбово дърво с размери 48х10x4 см. И двете кукли са из гробищата на с. Гайтанево, Новоселско. Нови. Скицирани на 5.VII.1929 г. (Т. 14, обр.110.)

548. Кръст из гробищата на с. Гайтанево, Новоселска околия [Софийско], от бял пясъчник; А- лице, Б- профил, В - опако. Горните му три крила завършват с по една ябълка; под хоризонталните крила излизат две подпорки - конзоли. На лицето е издълбан кръст и гравирана околовръстна линия; на опакото андреевски кръст. Размери: 70x56x12 см; 36-40-годишен. Скициран на 5.VII 1929 г. (Т. 14, обр. 48.)

549. А. Надгробен кръст из Дивотинския манастир (вън от двора, на баира — Мирски гробища), издялан грубо от сив точилен камък; полуочукан, с гравирани линии и кръст с подставка — „лобно място". На горните си крила има по една ябълка. Б. Отзад са гравирани кръст и дата 1856. Размери: 55x48x11 см. Скициран на 2.V.1926 г. (Т. 12, обр. 103.)

550. Кръст от камбанарията на църквата „Св. Богородица" в Драгалевския манастир, Софийско. Кован е от меко желязо през 1800 до 1830 г., когато е зидана камбанарията; шестокрилен, [крилата] двойни; горните три крила се завиват във вид на кръст и при пресичането им се образува квадрат, в който има кръстче във формата на буквата „Х"; долните две крила са набедени от ляво към дясно; подпорката на кръста минава по средата на вертикалното и е залепена о напречната, набедена линия. Приблизи­телни размери: 120x90x2 см. Скициран през август 1914 г. (Т. 2, обр. 110.)

551. Ореол с кръст. Икона „Исус Христос" от 1818 г. В Драгалевския манастир. Писан върху грундирана с гипс дъска, с маслена боя; златен варак за фон; кръстът е четирикрилен; долното му крило не се вижда; останалите три крила се опират до една окръжност - контура на ореола, като пречупват краищата си навън; на крилата има надписано [не се чете], буквите са украсени със зелени листа; между ъглите на крилата са нарисувани розетки със зелена и червена боя; Крилата на кръста са начертани с двойни червени линии. Размери: диаметърът на окръжността 37 см. Копиран от оригинала през август 1916 г. (Т. 2, обр. 60.)

552. Кръст върху евангелието, което държи Св. Никола, в Драгалевския манастир „Св. Богородица", Софийско. Рисуван с маслени бои върху грундирана с гипс дъска; четирикрилен; крилата му излизат от синя елипсовидна плоскост, заградена с двойни линии; горното и долното крило се разклоняват във вид на кръст, а двете странични имат трапецовидна форма, разширяват се навън и са заградени с двойни черни линии, върху червеникавокафяв фон, заграден с орнамент. Копиран в естествена величина през август 1914 г. (Т. 2, обр. 61.)

553. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на Драгалевския манастир. Около него е зидана по-новата стена на църквата. Изработен грубо от сив варовик през 1712 г. Четирикрилен; [на] два-три сантиметра навътре от крайния контурушцето му е снишено 0,5 см; има монограми  и славянски полуизтрит надпис с дата. Размери: 45x50 см. Скициран от оригинала през юли 1912 г. (Т. 2, обр. 31.)
554. Кръст - надгробен паметник, из старите гробища на с. Драгалевци, Софийско. Издялан от сив пясъчник в края на XIX в. Четирикрилен; крилата му се разширяват навън; горните три свършват на върховете с по една ябълка с диаметър 5 см; по средата на лицето е издълбан четирикрилен кръст; четиритех крила се съединяват с правилен венец с дебелина 6 см. Размери: 60x60x8 см. Скициран от оригинала през юни 1914 г. (Т. 2, обр. 158.)

555. Кръст-кукла, изработена преди 20-30 години от борова дъска; главата на куклата е триъгълна и завършва с трапецовидна шапчица; шийката на куклата се разклонява във вид на кръст, крилата на който се разширяват навън; под крилата куклата се стеснява малко, разширява се по-надолу и пак се стеснява, за да може да се забие в земята. Намерена в старите гробища на с. Драгалевци, Софийско. Размери: 55x33x1,5 см. Скицирана през август 1914 г. (Т. 2, обр. 72.)

556. Кръст - надгробен паметник, из гробищата отвън селото Дървеница, Софийско, от 1880 г. Изработен от бял песъчлив камък; четирикрилен; горното му крило се разширява навън и има на горната си дебелина пет ябълки с диаметър 5 см и височина 2,5 см; на страничните две крила има по три ябълки със същите размери; по средата на лицето има кръст, горните три крила на който се кръстосват още един път; по вдлъбнатите крила накръста при дълбането са оставени тринадесет топки; под кръста е издълбана плитка ниша, а под нея грубо- фриза от топки; отзад четиритях вътрешни ъгли са съединени с две гравирани линии, кръстосани във вид на буквата „Х". Размери: 88x54x11 см. Скициран през април 1916 г. (Т. 2, обр. 9.)

557. Кръст - надгробен паметник, из гробищата (до Искъра) в с. Елисейна. Мъжки. Куклообразен. Издялан е след Руско-Турската война много грубо от варовит туф. Размери: 60х42х 10 см. Скициран на 8.VIII.921 г. (Т. 11, обр. 43.)

558. Кръст - надгробен паметник, из гробищата (до Искъра) в с. Елисейна. Мъжки - с назъбено горно крило. Куклообразен. Издялан е след Руско-Турската война много грубо от варовит туф. Размери: 23x22x5 см. Скициран на 8.VIII.1921 г. (Т. 11, обр. 44.)

559. Кръст-кукла, надгробен знак из гробищата (до Искъра) в с. Елисейна; 10-15-годишна. Изрязана е от борова дъска. Главата й е кръгла; страничните крила трапецовидни, съединяват се посредством шийка с долното широко крило. Размери: 50x27x2 см. Скицирана на 8.VIII.1921 г. (Т.11, обр. 97.)

560. Кръст - надгробен паметник, из гробището (до Искъра) на с. Елисейна. Женски - със закръглено горно крило. Четирикрилен. Страничните му крила са малки и четвъртити; горното закръглено и голямо, а долното тоже голямо и четвъртито. Издялан е след Руско-Турската война грубо от ситношуплест бигор. Върху изгладеното му лице е издълбана конусообразна ниша за свещи. Размери: 36x28x8 см. Скициран на 8.VIII. 1921 г. (Т. 11, обр. 46.)

<< 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   >>

 

Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.