Омда
 

Начало

   

Предговор 

    Речник на термини и остарели думи

Описания и рисунки на кръстовете

    Географски показалец

 

БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН КРЪСТ

682. Кръст, нарисуван на орара на св. Атанасия, икона в църквата „Покров Пресвятая Богородици" в гр. Дупница. Естествена величина. Четирикрилен с по един лъч в ъглите; краищата на крилата са разтроени, фон златен; украсен е с перли и камъни. Рисуван с маслени бои върху грундирана с гипс дъска. Работена, когато е строена църквата - 1856 г. От неизвестен автор. Размери: 12x14 см. Скициран на 19.III.1916 г. (Т. 5, обр. 89.)

683. Кръст - надгробен паметник, издълбан от сив [точилен камък]. Четирикрилен; горните му три крила са трапецовидни, долното е правоъгълно, по-дълго и забито без цокъл в земята. На лицето му е издълбан десетокрилен кръст. Върху горната стена на горното му крило е оставена кубическа шапчица вместо ябълка. Опаката му страна носи гравирани датаивензели: . Скициран в гробищата при църквата „Св. Никола" в Дупница на 19.111.1916 г. (Т. Б, обр. 27.)
684. Кръст — надгробен паметник, из гробищата при църквата „СВ. Никола" в гр. Дупница, издялан от синкав мек точилен камък. Четирикрилен; с трапецовидни Крила, от Които горните три са нарязани зигзаговидно; върху лицето му е издълбан десетокрилен Кръст; на опаката му страна са гравирани вензели и дата: 1851. Размери: 40x32x6 см. Скициран на 19.III.1916 г. (Т. 6, обр. 28.)

685. Кръст- надгробен паметник, из малките гробища при кадиен мост на реката Струма, дупнишка околия. Издялан от сив точилен камък, страничните и долното му крило са четвъртити, а  горното широко и трапецовидно, завършващо с ябълка. На лицето му е издълбано малко равностранно кръстче. Изработено преди 20-30 год[ини] при поправките на моста. Размери: 40x35x7 см. Скициран на 21.Ш.1916г. (Т. 8, обр. 31.)

686. Шевица-кръст върху ръкав от женска риза из Дупнишко, везана с копринени цветни конци. Из Етнографическия музей в София. Копиран през 1920 г. (Т. 13, обр. 133.)

687. Кръст - надгробен паметник, от варовит туф из гробищата на с. Земен (Бельово). По-стар - отпреди Руско-Турската война. Това личи по техниката му и композицията му, сравнен с другите от същия вид, тук датирани. Четирикрилен; стра­ничните му крила са най-малки и четвъртити, другите трапецовидни. Горното завършва с един цилиндрически израстък; отстрани на страничните му крила са отбелязани места за ябълки. Размери: 46x37x13 см. Скициран на 28.VIII.1921 г. (Т. 11, обр. 52.)

688. Кръст - надгробен паметник, от варовит туф из гробищата на с. Земен (Белъово). Нов - след Руско-Турската война. Четирикрилен; долното му крило е най-голямо и четвъртито, страничните най-малки, а горното трапецовидно и заострено, с два цилиндрически израстъка, върху лицата на които са гравирани кръстчета. Върху лицето му е издълбан кръст - четирикрилен. Размери: 44x31x14 см. Скициран на 28.VIII.1921 г. (Т. 11, обр. 52.)

689. Кръст - надгробен паметник, от варовит туф из гробищата на с. Земен (Белъово). Носи дата 1899 г. Четирикрилен; долното му крило е трапецовидно и най-голямо, страничните са малки и четвъртити, горното е трапецовидно с пет цилиндрически израстъка, украсени върху лицата с по една гравирана звезда. Върху лицето му е гравирана линия, успоредна с крайния му контур, а по средата е издълбан четирикрилен кръст с лъчи. Размери: 70x45x15 см. Скициран на 28.VIII.1921 г. (Т. П, обр. 51.)

690. Кръст - надгробен паметник, от варовит туф, из гробищата на с. Земен (Бельово), без надпис. Нов, 30-40-годишен. Рисунък правилен, техника добра. Четирикрилен. Долното му крило е най-голямо, трапецовидно и забито без цокъл в земята. Горното е квадратно, стри квадратни израстъка. Странич­ните са по-малки и кръстовидни. Върху гладкото му лице са издълбани един голям десетокрилен кръст и пет равнокрилни малки кръстчета. Размери: 115x37 /53x15 см. Скициран на 28.VIII.1921 г. (Т. 11, обр. 49.)

691. Кръст-акротерия върху купола на църквата „Св. Ив[ан] Богослов" в Земенския манастир. Изкован е от меко самоковско желязо навярно в края на XVIII в., Когато са работени и много други подобни кръстове - свещници и др. Десетокрилен; с изключение на долното крило всички други Крила завършват Жезълообразно. Приблизителни размери: юох 120 см. Скициран на 28.VIII.1921 г. (Т. 11, обр. 20.)

692. Кръст с лилиеобразни краища из стенописите на църквата „Успение Богородично" в метоха „Пчелин" при Рилския манастир. Чер върху син орар на Светия из „ " от Страшния съд в преддверието. Темперна боя върху мазилка от вар и плява. Размери: 6x3 см. (Т. 13, обр. 59.)

693. Кръст с палметообразни краища. Из същите икони. Копирани в естествена величина със същите тонове на 21.IХ.1930 г. Датирани 1790 г. (Т. 13, обр. 60.)

694. Изрязани (ажурно) кръстчета (5x5 см) върху дисковете на халките - „дзембелдеци", на източните железни порти на рилския манастир. Кръстчетата са равнокрилни, с кръстосани краища, та станали 12-крилни. По краищата на дисковете надписи гравирани. На единия :   

. На другия:

... Скицирано на 24.IV.1927г. (Т. 13, обр. 99.)

695. Кръст, изваян релефно върху лицето на мраморната плоча на гроба на св. Иван Рилски (в лето от  (1820) - обнови ся от основанiе храм Успение Светаго Преподобнаго Отца нашего Йоана пустинножителя Рилскаго чудотвореца и пр.) - от надписа на Постницата при Рилския манастир, в която е „гробът". Размери на кръста: 31x19x1 см. Скициран на 24.IV.1927 г. (Т. 13, обр. 97.)

696. Кръст от сив точилен камък с размери 58x42x10 см, датиран през 1835 г. На лицето му са изрязани четвъртити полета с монограма . Из двора на църквата-костница „Въведение Пресветая Богородици" в Ррилския манастир. Скициран на 24.IV.1927 г. (Т. 13, обр. 111.)

697. А. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на гр. Кюстендил, изработен от сив пясьчник преди 56 години (по надписа на плочата на саркофага). Четирикрилен; горните му три крила са еднакви и четвъртити; отстрани при издялването на крилата са оставени релефни пояси, нарязани вълнообразно. Върху лицето му е издълбан правилен кръст, горното крило на който завършва с две дъги, извити навън във вид на вежди, под тях две точки; между двете горни крила са издълбани два ъгъла, а между долните два триъгълника. На опаката страна е издълбан равнокрилен кръст. Долното крило на паметника е по-дълго и е втикнато в плочата на саркофага. Б. Кръстът, гледан в профил. В. Кръстът, гледан от опакото. Размери: 69x38x8 см. Скициран на 14.III.1916 г. (Т. 8, обр. 25.)

698. Кръст - надгробен паметник, из гробищата, на с. Жабокръг, Кюстендилско, от мек сив точилен камък, грубо издялан, 30-40-годишен. Четирикрилен гравирана фриза с две успоредни линии; между тях къси хоризонтални линийки. Издълбани [са] още 4 равнокрилни кръстчета. Размери:78хб5х14 см. Скициран на 14.VI.1918 г. (Т. 6, обр. 40.)

699. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на с. Жабокръг, Кюстендилско, от мек сив точилен камък, отзад грубо очукан. Четирикрилен; горното му крило е трапецовидно; страничните по-малки - четвъртити; долното голямо трапецовидно, забито направо без цокъл в земята. Върху лицето му е издълбан 10-крилен кръст с триножна подставка. 20-30-годишен. Размери: 45x32x8 см. Скициран на 14.VI.1918г.(Т.6, обр.39.)

700. Кръст - надгробен паметник, из гробището на с. Жабокръг, Кюстендилско; от сив мек точилен камък, с очукани краища. Четирикрилен - долното му крило е забито без цокъл в земята и сега заровено. Върху лицето му в ниско поле е изработен 10-крилен релефен кръст. 20-30-годишен. Размери: 70x75x14 см. Скициран на 14.VI.1918 г. (Т. 6, обр. 41.)

701. Кръст - надгробен знак, из гробищата на с. Жабокръг, Кюстендилско, изрязан от дъска от топола. 10-15-годишен. Четирикрилен. Краищата на горните три крила са врязани навътре; долното е дълго. Размери: 32x16x1,5 см. Скициран на 14.VII.1918г.(Т.5, обр. 26.)

702. Кръст - надгробен паметник, из гробищата в с. Колуша, Кюстендилско. Издялан от точилен камък. Трите му крила са трапецовидни, а долното е правоъгълно, продълговато и съзидано в саркофага на гроба. Върху лицето на кръста е издълбан четирикрилен кръст; горното му крило завършва с малко релефно кръстче в кръгло ниско поле. Размери: 75x45x12 см. Скициран на 22.I.1918 г. (Т. 8, обр. 80.)

703. [Х]урка с формата на кръст, изработена от осеново дърво в с. Копиловци, Кюстендилско. Нова. Около кръста се забиват тънки дървени ленти, украсени с волути от също такива ленти и образуват две концентрични окръжности. Дължина на хурката 90 см; диаметърът на външната окръжност 22 см. Скицирана на 15.III.1916 г. (Т. 7, обр. 6.)

704. Кръст - надгробен паметник, из двора на църквата „Въведение Пресв[етая] Богородици" в гр. Горна Джумая, изработен през 1852 г. От сив сланец. Четирикрилен; страничните му крила са по-малки от другите две. Всички са трапецовидни; върху лицето му успоредно с крайния контур Върви гравирана линия, а по средата му е изработено релефно четирикрилно кръстче; също такова кръстче е изработено върху горната стена на горното крило. Размери: 45x26x6 см. Скициран на 22.III.1916 г. (Т. 8, обр. 43.)

705. Кръст - надгробен паметник, из двора на църквата „Въведение Пресв[етая] Богородици" в гр. Горна Джумая. Издялан грубо от сив сланец. Четирикрилен; всичките му крила са четвъртити; горните три завършват с конусовидни ябълки. Върху лицето му е издълбан десетокрилен кръст; външният ръб на лицето е нарязан, а успоредно с ъглите вървят по две гравирани линии, съединени помежду си с по две геги, също гравирани. Размери заедно с ябълките: 48x44x10 см. Скициран на 22.III.1916 г. (Т. 6, обр. 30.)

706. Кръст - надгробен паметник, из двора на църквата „Въведение Пресв[етая] Богородици" в гр. Горна Джумая. Издялан грубо от бял едрозърнест пясъчник; с неясни надпис и дата 1854 г. Чети­рикрилен; горното му крило е трапецовидно с полукръгла шапчица, другите крила са четвъртити. Върху лицето освен надписа са издълбани четири равнокрилни кръстчета с разширени навън крила. Размери: 86x63x6 см. Скициран на 22.III.1916 г. (Т. Б, обр. 29.)

707. Кръст-орнамент, изработен от мазилка върху една от стените на църквата „Св. Георги" в с. Ливуново, Мелнишка околия. Четирикрилен; горните му три крила са заострени. (целият орнамент е вапцан със синя водна боя. Под орнамента е издълбана датата 1873 г. Размери на орнамента: 45x50x1 см. Скициран на 27.III.1916 г. (Т. 7, обр. 72.)

708. Комин с четири кръстчета върху покрива на българска къща в с. Ливуново, Мелнишка околия. Кръстовете са изработени от мазилка - хоросан, те са четирикрилни; долните им крила са по-дълги, с подставки. (целият комин има следните размери: височ[ина] 120 см и диаметър 35 см. Размери на кръстовете: около 24x10x1 см. Скициран на 27.III.1916 г. (Т. 7, обр. 42.)

709. Кръст - надгробен паметник, из гробищата в двора на изгорялата църква „Св. Георги” в с. Ливуново, издълбан от бял пясъчник между 1843 и 1867 г. (по надписите на другите паметници). Горното и долното крило са големи и трапецовидни, а страничните са малки и четвъртити. Върху лицето му е издялан релефен четирикрилен кръст, долното крило на който е най-дълго, а горното най-късо. Размери: 50хзох 12 см. Скициран на 27.III.1916 г. (Т. 6, обр. 31.)

710. Група надгробни паметници из гробищата на с. Ливуново, Мелнишка околия. Из Мелнишко и Петричко всеки гроб е „фамилен" - в него погребват всички членове на едно семейство, щом времето между смъртта на единия и другия не е по-късо от една година. За всеки покойник поставят мраморен кръст, та почти всеки гроб носи по 3,4,5, б и повече забити един до друг паметници. Кръстовете са четирикрилни, украсени със символични фигури: броеница - за стар мъж, ангелче - за млад човек, гердан - [за] млада невеста; месец, слънце и пр., и пр. По-старите са надписани по гръцки, а по-новите - по български. Датират между 1820 до днешно време. Средни размери: 45x30x3 см. Скицирани на 27.III.1916 г. (Т. 7, обр. 98.)

711. Кръст-акротерия от аналоя из църквата „Св. Никола" в гр. Петрич. Изработен от меко желязо през 1866 г., когато е строена църквата. Четирикрилен; долното му крило [е] два пъти по-дълго от другите и заострено в края, горното завършва с полукръг, а страничните са раздвоени и завити навън. Разме­ри: 120x70x2 мм. Скициран на 28.III.1916 г. (Т. 7, обр. 20.)

712. Кръст - надгробен паметник, из гробищата при църквата „Св. Никола” в гр. Петрич. Изработен от борова дъска и прикован към ковчег от борови дъски. Четирикрилен; горните му три крила са разширени в ромбовидни форми. Състои се от две части, приковани с гвоздеи. Размери: 22x22x2 см; широчина на крилата 5 см. 15-20-годишен, полуизгнил по крилата. Скициран на 28.III.1916 г. (Т. 6, обр. 34.)

713. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на църквата „Св. Никола" в гр. Петрич. Издялан от мрамор през 1872 г., с български надпис. Чети­рикрилен; горното и страничните крила са по-малки и трапецовидни; горното завършва с полукръгла шапка; долното крило е голямо, шестоъгълно, продълговато и е забито без цокьл в земята. Върху лицето му освен надписа са изгравирани полумесец, слънце (горе) и броеници (долу) под надписа. Размери: 85x47x3,5 см. Скициран на 28.III.1916 г. (Т. 6, обр. 33.)

714. Кръст - надгробен паметник, из гробищата при църквата „Св. Никола" в гр. Петрич. Четирикрилен; страничните крила са къси, широки и четвъртити; горното кръгло; долното четвър­тито, дълго и забито без цокъл в земята. С гръцки надпис (на българин патриархист), с дата 1872 г. Издълбан е от мрамор, около ръба върви линия - гравирана, а в средата на горното крило над надписа е издълбано кръстче, четирикрилно, с разширяващи се навън крила. Размери: 46x32x5,5 см. Скициран на 28.III.1916 г. (Т. 6, обр. 32.)

715. Група кръстове - надгробни паметници, от гробищата при църквата „Св. Никола" в гр. Петрич. Една от многото групи из гробищата над [не се чете] гроб. Издялани са от мрамор: по-новите (малките) са с гръцки надписи, а големият е по-нов и е с български надпис, първите са работени след Руско-Турската война, а вторият преди нея. Украшенията им са гравирани - ангелчета, линии - успоредно с външния контур на лицето, цветя, броеници, изображения на металически накити и др[уги] символични фигури с наивен рисунък. Тия групи се срещат в цяла Петричка околия и из Мелнишко. Средни размери на кръстовете: 70x35x3 см. Работени са в Мелник; камъните са вадени от скалата при с. Старчово - Кожух планина, Петричка околия. Тази група е скицирана на 28.III.1916 г. (Т. 7, обр. 88.)

716. Кръст - надгробен паметник, из гробищата в гр. Струмица (40-50 години), издълбан от варовит туф с едри шупли. Горното му крило е най-голямо - шестоъгълно, с голямата му основа нагоре; странич­ните две са малки, трапецовидни, а долното е продълговато и четвъртито, зазидано в саркофага на гроба. Груба изработка, неправилен рисунък. Размери: 45x33x12 см. Нишата му е кръстовидна, дълбока 3,5 см. Скициран  на 31.III.1916г . (Т.6, обр.37.)

717. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на гр. Струмица. (40-50 годишен), издълбан от варовит туф с едри шупли. Четирикрилен. Долното му крило е по-дълго, четвъртито и зазидано в саркофага над гроба. Горните му три крила са еднакви - трапецовидни контури или извити навътре. Нишата за свещи е по средата на кръста, четвъртита и дълбока 5 см. Скициран на 31.III.1916 г. (Т. 6, обр. 38.)

718. Саркофаг с кръст из гробищата на гр. Струмица; иззидан от камъни и хоросан. На източния край на саркофага е иззидан призматичен блок от варовит туф, а на западния кръст от варовит туф, издялани грубо. Страничните му крила са разширени навън и врязани навътре. Размери на саркофага: 210x70x90 см; на кръста: 48x24x12 см; на призмата: 35x25x11 см. Скициран на 31.III.1916 г. (Т. 6, обр. 36.)

719. Кръст, издълбан в началото на надписа върху мраморния праг от вратите на манастирската църква „Св. Богородица" при с. Велюса, Струмишко, 1080 г. (датиран). Пази се в Народния археологически музей. Четирикрилен, с разширени краища; странич­ните са по-къси. Скициран в естествена величина на 15.I.1923 г. (Т. 11, обр. 10.)

720. Кръст, гравиран върху плоча от бял варовик. Надписът й носи името на монаха Стилиян. От XV в. (датирана). Намерена е в развалините на църквата „Св. Богородица" в местността Къошковете до Шумен. Четирикрилен, с по една дупчица в краищата. Неправилен рисунък. Скициран от оригинала в Народния археологически музей (в естествена величина) на 16.I.1923 г. (Т. 11, обр. 11.)

721. Прозорец във формата на кръст, над абсидата на фронтона на църквата „Св. Георги" в гр. Ново село, Струмишки окръг. Издялан от варовит камък. Четирите му срила са сръгли и съединени с железен кръст. Приблизителни размери: 70x70 см. Скициран на 29.III.1916 г. (Т. 7, обр. 63.)

<< 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   >>  

 

Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.