Омда
 

Начало

   

Предговор 

    Речник на термини и остарели думи

Описания и рисунки на кръстовете

    Географски показалец

 

БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН КРЪСТ

922. Надгробна плоча с кръстове в двора на църквата „Св. Атанасий" в с. Уруменикьой, Айтоско. Издялана преди Освободителната война от бял варовик. Големият кръст върху лицето е четирикрилен, с шест гравирани и издълбани в кръгове кръстчета. Точен и симетричен рисунък. Размери на плочата: 70х53х 17 см. Скицирана на 12.Ш.1925 г. (Т. 12, обр. 99.)

923. Надгробен кръст из двора на цьрквата „Св. Атанасий" в с. Уруменикьой, Айтоско, Издялан е от бял варовик през 1817 г. Четирикрилен - горните три крила са с четвъртити шапчици. Върху лицето му в засводено ниско поле релефен надпис, под него четирикрилен кръст, издълбан ниско икКонтуриран с гравирана линия. Под кръста е издълбана дата, а в горните ъгли две релефни цветчета. Размери: 43x32x10 см. Скициран на 12.Ш.1925 г. (Т. 12, обр. 100.)

924. Надгробна плоча с кръст из гробищата на с. Уруменикьой, Айтоско, В двора на цьрквата „Св. Атанасий". Едната й трета е счупена; върху лицето й са изработени с релефни линии кръст в кръг и зигзагообразни фризи. Симетричен рисунък. На горната страна на плочата е издълбана кръгла щерна за вода или вино. Издялана е преди Освободителната] война. Скиц[ирана] на 12.Ш. 1925 г. (Т. 12, обр. 98.)

925. Надгробен кръст из гробищата на гр. Бургас от оливен айтоски точилен камък. Четирикрилен; долното крило е разширено; върху лицето е издълбан кръст с подставка, заобиколен с гравирана линия. Носи надпис с дата 1879 г. Под кръста е издълбана ниша за кандило. Размери: 75x49x12 см. Скициран на 9.Ш.1925г. (Т. 12, обр. 114.)

926. Надгробна плоча с кръст из гробищата на гр. Бургас от точилен оливен айтоски камък с размери: 44х64х 15 см. Върху лицето е гравирана подкововидна арка, по средата й е издълбано четирикрилно кръстче с триъгълен профил (конус). Носи надпис с дата 1880 г. Скицирана на 9.Ш.[1]926 г. (Т. 12, обр. 113.)

927. Кукла-Кръст из гробището на с. Атанаскьой, Бургаско, от борова дъска със закръглена глава и две странични крила. Размери: 55x28x2,5 см. (Т. 12, обр. 140.)

928. Кукла [из същото гробище] от букова дъска без глава, без странични крила. Шестоъгълният й корпус е с две уши за цветя, над него петоъгълна шапка. Размери: 30x12x2 см. (Т. 12, обр. 141.)

929. Кукла [из същото гробище] от дъбова дъска. Осмоъгълната й глава с два хоризонтални нареза носи малка трапецовидна шапчица; с две странични крила. Размери: 40x15x6 см. Нови. Скицирани на 11.IХ.1925 г. (Т. 12, обр. 142.)

930. Кръст-кукла из гробищата на с. Кайраткьой, Бургаско. Издялан от дъбово дърво. Главата на куклата е яйцевидна; на лицето й има един хоризонтален и два (във вид на буквата „Х") нареза с трион; отляво и [от]дясно малки трапецовидни изрези; шийката й е нарязана от двете страни зигзаговидно, от което се образуват пет чифта крила - триъгълни и четвъртити. Размери: 90x20x2,5 см. Скицирана през август 1914 г. (Т. 2, обр. 86.)

931. Крьст-кукла из гробищата на с. Кайраткъой, Бургаско. Издялан от дъбово дърво; главата на куклата е яйцевидна, с шапчица отгоре; на лицето й има един хоризонтален нарез с трион и други два във вид на буквата „Х"; отляво и [от]дясно малки трапецовидни изрезки; шийката й е нарязана от двете страни зигзагообразно, от което се образуват три чифта крила. Размери: 60х 5x2,5 см. Скицирана през август 1914 г. (Т. 2, обр. 87.)

932. Кръст-кукла из гробищата на с. Кайраткьой, Бургаско. Направена от дъбово дърво; главата на куклата е яйцевидна; шийката се разширява надолу във вид на трапец и квадрат, а настрани в две крилца. Размери: 75x12x2,5 см. Скицирана през август 1914 г. (Т. 2, обр. 88.)

933. Кръст-кукла из гробищата на с. Кайраткъой, Бургаско. Изрязана от борова дъска; главата на куклата е яйцевидна, с кръстче заради шапчица; отляво и [от]дясно малки трапецовидни изрезки; шийката е нарязана от двете страни на зигзаг, от което [са] се образували четири чифта остри и два чифта четвъртити крила, с 6 хоризонтални и два кръстати (във вид на буквата „Х") нареза с трион; два хоризонтални нареза има и под шийката. Размери: 95x20x3 см. Скицирана през август 1914 г. (Т. 2, обр. 85.)

934. Дървен кръст из гробищата на с. Папарос, Бургаско. От борова дъска. Хоризонталните му крила завършват с по един четирикрилен кръст. Размери: 50x60x1,5 см. Нов, скициран на 13.IХ.1925 г. (Т. 12, обр. 143.)

935. Кръст-кукла из гробищата на гр. Анхиало, изрязана от борова дъска с размери: 70х 17x2 см. Между шапката и долното крило е изрязан равностранен кръст. Нов. Скициран на 13.IХ.1925 г. (Т. 12, обр. 144.)

936. Дванадесетокрилен кръст из стенната живопис на „Св. Йоан Алитургитус" (църква в гр. Месемврия). Датирана  =7107= 1599 г. Върху червената мантия на св. Идлита в дясната ръка на светията. Размери: 25x9 см. Скициран на 14.IХ.1925 г. (Т. 12, обр. 41.):

937. Десетокрилен Кръст из стенописите на църквата “Св.Аналлис”" в гр. Месемврия. Датирана живопис от  =7117 = 1609 г. Бял кръст в ръката на св. Йаков Йересийски. Размери: 31 х 13 см. Скицирано на 14.IХ.1925 г. (Т. 12, обр. 42.)

938. Кръст от гердан, излян от бронз; тялото му е кухо; лицето и опакото са еднакви; по средите им са изработени барелефно Разпятие Христово и др[уги] орнаменти в ренесансов стил; на горното крило има халчица за връзване. Скициран от оригинала, два пъти по-голям от естествената си величина, през май 1910 г. Из сбирката на Ив. Енчев-Видю. (Т. 2, обр. 131.)

939. Свещник с кръстове, изработен грубо от меко желязо. Върху колонка е прикрепен пръстен, отгоре на пръстена е прилепено четирикрилно кръстче, отвътре с направление към центъра колонката се разбива в четирикрилно кръстче, долното крило на което е по-дълго. Крилата на кръстчетата са разширени навън. На 3 см под пръстена върху колонката е прилепена кука за кандилница. Размери: височина на колонката и триножната подставка 120 см, широчина 22 см, широчина на крилата и лентата на пръстена 2,5 см. Изработен преди години. Скициран през март 1917 г. (Т. З, обр. 57.)

<< 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   >>

 

Copyright 1998-2012® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.