Омда
 

Начало

   

Предговор 

    Речник на термини и остарели думи

Описания и рисунки на кръстовете

    Географски показалец

 

БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН КРЪСТ

241. Кръст - надгробен паметник, из двора на църквата „Св. Димитър" в гр. Свищов. Женски, с кръгло горно крило, върху лицето му са гравирани три равнокрилни кръстчета; на опаката му страна надпис с дата 1837 г. Размери: 83x30x12 см. Изработен грубо от ситнозърнест бял варовик. Скициран на 21.VI.1917 г. (Т. 6, обр. 21.)

242. Кръст - надгробен паметник, из двора на църквата „Св. Димитър" в гр. Свищов. Изработен в 1855 г. от ситнозърнест бял варовик. Горното крило е почти правоъгълно - слабо разширено в горния си край; страничните крила са много малки; по лицето му са гравирани три кръстчета, линии, цветя, зигза­говидни фризи и триъгълничета, издълбани пирамидално.Размери: 64x33x7 см. Скициран на 21.IV.1917 г. (Т. 6, обр. 20.)

243. Кръст - надгробен паметник, из двора на църквата „Св. Димитър" в гр. Свищов. Четири­крилен; горното му крило е най-голямо и тра­пецовидно. Върху него са гравирани дата и кръст. Под тях, Върху лицето на другите крила, са гравирани между линии букви (надписа). Изработен в 1776 г. от бял ситнозьрнест пясъчник. Размери: 42x29x12 см. Скициран на 21.IV. 1917 г. (Т. 6, обр. 23.)

244. Кръст - надгробен паметник, из двора на църквата „Св. Димитър" в гр. Свищов, от бял варов[ит] пясъчник. Датира от 1837 г. Четирикрилен; страничните му крила са малки и четвъртити. По лицето му са изработени релефно надпис, вензели, дата, кръст, слънце и звезда. Техника и рисунък сносни. Размери: 78x46x18 см. Скициран на 21.IV. 1917 г. (Т. 6, обр. 22.)

245. Кръст - надгробен паметник, из двора на църквата „Св. Димитър" в гр. Свищов, четирикрилен. На външните страни на горните три крила е оставена по една ябьлка. Върху лицето му е издълбана ниша за кандило и свещи; около нея е гравиран неголям надпис с дата 1865 г. И върху опаката страна има надпис. Грубо изработен от бял сипкав варовик. Размери: 55x34x17 см. Скициран на 21.IV.1917 г. (Т. 6, обр. 24.)

246. Кръст - надгробен паметник, из двора на цьрквата „Св. Георги" в гр. Русе. Издялан от варовит туф между 1840-1850 г., когато е строена църквата. Четирикрилен; горното му крило [е] счупено, било е трапецовидно; страничните са малки и четвъртити. На лицето му е издълбан четирикрилен кръст с разширяващи се крила навън; страничните са по-големи от вертикалните; до кръста е издълбан пергел - знак, че под паметника е заровен каменоделец или столар. Размери: 47x38x16 см. Скициран на 17.IV.1917 г. (Т. 6, обр. 7.)

247. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на църквата „Св. Георги" в гр. Русе. Издялан през 1879 г. от сипкав бял варовик. Страничните му крила са малки и четвъртити, долното е голямо, със зигзаговидни контури, горното е двойно - половината кръгло, половината трапецовидно, което означава, че под този паметник са заровени мъж и жена. По средата на лицето е издълбано четирикрилно кръстче, вертикалните крила на което са малко по-дълги от другите две. Лицето е изкапано, та надписът не се чете. Размери: 83x44x15 см. Скициран на 17.IV.1917 г. (Т. 6, обр. 8.)

248. Кръст - надгробен паметник, из двора на църквата „Всях Светих" l гр. Русе. Издълбан след Руско-Турската война от сипкав бял варовик. Трите му горни крила са четвъртити, със зигзази по средата във вид на буква „М"; горното е по-голямо от страничните; долното е най-голямо — шестоъгълно, и базира на цокъл. Лицето му е украсено с гравирани линии, цветя, две кръстчета и вдлъбнати триъгълничета, а по средата е издълбан четири­крилен кръст, вертикалните крила на който са малко по-дълги от другите две. Рисунък и техника добри. Размери без цокъла: 58х27х 11 см. Скициран на 18. IV.1917г.(Т.6,обр.9.)

249. Кръст - надгробен паметник, из двора на църквата „Всях Светих" в гр. Русе. Половината му липсва. Мьжки кръст; страничните му крила са четвъртити и малки. Издълбан е след Руско-Турската война, около 1879 г. (по надписите на другите паметници), от сипкав пясъчник. На лицето му е издълбано плитко (3 мм) равнокрилно кръстче, четирите крила на което са разширени навън. Размери: 91x32x14 см. Скициран на 18.IV.1917 г. (Т. 6, обр. 10.)

250. а. Надгробен паметник с два мъжки кръста, из гробищата в двора на църквата [„Всях светих"], гр. Русе. Страничните две крила отляво и [от]дясно са малки и четвъртити, а вътрешните са слети в едно. Горните две крила са трапецовидни, силно стесняващи се надолу, долните две са отделени помежду си с триьгълник, в който е изработено релефно клонче с маслинени листа - всичко върху четвъртит цокъл. Украсен е с фриза от зигзаговиден орнамент с дълбани триъгълничета; върху две от горните крила е издълбан по един четирикрилен кръст (с дълги долни крила), а на долните крила на кръстовете са издълбани в кръгчета също по едно малко кръстче. Сипкав бял варовик. б. Част от фриза в увеличен вид. Размери с цокъла: 76x44x12 см. Скициран на 19.IV.1917 г. (Т. 6, обр. 20.)

251. Надгробен паметник с един мъжки и четири женски кръста. Горните крила са отделени - изрязани, страничните - лявото на левия и дясното на десния, са също изрязани, а останалите крила са означени с гравирани линии. Лицата им са украсени с гравирани линии, зигзаговидни фризи и издълбани (с триъгълен профил) равнокрилни кръстчета. Ниша със свод за кандило. Размери на паметника: 66x82x19 см. Рисунък правилен, технически изработено добре. Из гробищата при църквата „Всях Светих" в гр. Русе. Скициран на 19.IV .1917 г. (Т. 6, обр. 11.)

252. Надгробен паметник от четири женски кръста из гробищата при цьрквата „Всях Светих" 8 гр. Русе. Сипкав бял варовик. Горните крила са кръгли, страничните малки и четвъртити, а долните слети в едно - цокъл с четвъртита ниша за кандило. Покрит е с дебел пласт лишеи, та украшенията тук-там личат: те се състоят от зигзаговидни фризи, гравирани линии и малки и големи издълбани кръстчета. Работен е В 1870 г. (носи дата и надпис). Размери: 64x46x18 см. Скициран е на 19.IV.1917 г. (Т. 6, обр. 16.)

253. а. Кръст - надгробен паметник, из гробищата при църквата „Всях светих" в гр. Русе. Датира от 1878 г. Издялан е от синкавобял варовит камък. Четирикрилен; горното му крило е най-голямо и трапецовидно; страничните - малки и четвъртити. Лицето му е украсено с издълбани три кръстчета, цветя и зигзаговидни фризи. С ниша, остросбодеста за кандило. Мъжки кръст. б. Зигзаговидната фриза в увеличен вид. Размери: 72x42x19 см. Скицирана на 19.IV.1917г. (Т. 6, обр. 17.)

254. Кръст - надгробен паметник, из гробищата при църквата „Всях Светих" в гр. Русе. Изработен от бял, мек варовик. Четирикрилен; горните три крила са еднакви, завършват с по три полукръга; дрлното с подставка базира върху цокъл. Успоредно с крайния контур на лицето върви гравирана линия; в средата е издълбано четирикрилно кръстче, долното крило на което е по-дълго от другите три; под него надпис, а от страните му . Долу до земята в цокъла е издълбана ниша за свещи и кандило. Датира от 1873 г. Размери: 12x54x19 см. Скициран на 19.IV.1917 г. (Т. 6, обр. 19.)

255. Кръст - надгробен паметник, из гробищата в цьрквата „Всях Светих" в гр. Русе. Полуизтрит надпис с дата 1879 г. Женски кръст с ниша за кандило. Четирикрилен; горното му крило е кръгло; по лицето му са издълбани зигзаговидна фриза и розетки с триъгълничета. Надписът и орнаментите не личат добре. Изработен е от бял мек пясъчник. Техника добра, рисунък също. Размери: 70х38х 14 см. Скициран на 19.IV.1917г.(Т.6,обр. 18.)

256. Кръст от иконата „Св. Никола" из църквата „Св. Троица" в гр. Русе. Кавалетно - грундирана с гипс дьска с маслени бои. Върху светлосиния орар на светеца и златен варак - четирикрилен [кръст] с разширяващи се навън крила и лъчи между тях. Краищата им са заострени и завършват с перли. Рисуван преди 1808 г. Размери: 18x15 см. Копиран на 17.IV.1917г.(Т.5, обр. 80.)

257. Кръст от бял варовик из гробищата „Уруммезар" на югоизток от с. Пепелина на левия бряг на река Черни Лом, Русенско. Женски кръст със закръглено горно крило и зигзагообразен] орнамент. Под него крьжилото на сокая - очи, вежди, нос и уста - гравирани; по средата издълбан четирикрилен кръст и под него гравирана фриза (пояс). Полуразрушен, обрасъл с лишеи и мъхове. Сравнен с други датирани [паметници], трябва да се отнесе към XVIII в. Размери: 85x42x11 см. Скициран на 19. IV.1917 г. (Т. 14, обр. 25.)

258. Кръст от бял варовик из гробищата на селището Урумбунар на левия бряг на р. Черни Лом, Русенско. Мъжки кръст със заострено горно крило, на което са гравирани грубо: лице с очи, нос и уста и над него калпак с мъниста и перо. Размери: 98x56x12 см, полуизтрит и очукан, груба работа от XVIIXVIII В. Скициран на 18.IV.1917 г. (Т. 14, обр. 26.)

259. Крьст-свещник из църквата „Св. Георги" в гр. Разград, пренесен от църквата „Св. Никола". Изчукан от меко желязо през 1863 г., когато е правена църквата. Двадесетокрилен, с висулки. Долното му крило е продължение от колонката. Размери: Височ[ина] 40 см до ябълката; широч[ина] 24 см; широчина на крилата 1 см. Скициран на 16.IV.1917 г. (Т. 5, обр. 49.)

260. Кръст-свещник из църквата „Св. Никола" в гр. Разград. Четиринадесетокрилен. Горното му крило е цилиндърът за голямата свещ; долното е продължение от колонката, останалите са трапецовидни. Изчукан е от меко самоковско желязо през 1863 г., Когато е строена църквата и са рисувани иконите. Размери: на кръста - височина до ябълката 27 см; широч[ина] 26 см; дебел[ина] на крилата 0,5 см, а средната им широчина 2,5 см; дебелина на колонката 4,5 см2. Скициран на 16.IV.1917 г. (Т. 5, обр. 40.)

261. Надгробна плоча с кръст, съзидана в стената на храма „Св. Никола" в гр. Разград. Изработена е от бял едрозърнест варовик през 1667 г. Върху лицето й е издълбан  (с  тясна лента)  четирикрилен кръст, горните му крила са заострени, а долното е отворено; лентата не е съединена. Гравирани са инициали, вензели и надпис с дата. Размери на плочата: 87x59 см. Скицирана на 16.IV.1917 г. (Т. 9, обр. 78.)

262. Надгробна плоча с кръст из гробищата в гр. Разград, издялана от ситнозърнест бял варовик в 1867 г. Носи полуизтрит надпис с дата. Около крайния контур на лицето също такава фриза от вълнообразен орнамент. По средата на лицето е изработен релефен четирикрилен кръст, долното крило на който е най-дълго. Размери на плочата: 108x77x15 см. Скицирана на 16.IV.1917 г. (Т. 9, обр. 74.)

263. Надгробна плоча с кръст из гробищата на гр.Разград, изработена от бял ситнозърнест варовик. Върху лицето и са изработени: горе четвъртито табло с надпис и дата 1865 г.; под него кръстовидно снишено поле, при изработването на което е изрязан десетокрилен кръст. Горният край на плочата е полукръгъл, а долният четвъртит и забит без цокъл в земята. Размери на плочата: 50x44x14 см. Скицирана на 16.IV.1917г.(Т.9, обр. 76.)

264. Кръст - надгробен паметник, из гробищата в гр. Разград, издялан преди 20-30 години от мек бял варовик. Страничните му крила са много малки и четвъртити; горното е двойно - половината закръглена, другата половина трапецовидна (женско и мъжко). Под този паметник са погребани близначета. Размери: 68x31x8 см. Скициран на 16. IV.1917 г. (Т. 13, обр. 97.)

265. Кръст - надгробен паметник, из гробищата в гр. Разград. Женски - страничните му крила са много малки. Издялан е преди 20-25 год[ини] от бял мек варовик. Лицето му е украсено с кръстчета и фриза със зигзаговидни линии, гравирани и дълбани триъгълничета. Размери: 80x45x13 см. Скициран на 17.IV.1917г.(Т. 13, обр.99.)

266. Кръст-кукла из същите гробища. Главата й е яйцевидна, страничните крила малки и четвъртити; и върху лицето, и през шийката са направени нарези с трион във вид на буквата „Х". Женска кукла, 15-20-годишна. Изработена е от дъб. Размери: 28x6,5x1,2 см. Скицирани на 16. IV. 1917 г. (Т. 4, обр. 98.)

267. Кръст-кукла из гробищата в гр. Разград. Главата е малка; страничните крила са големи, врязани навътре; шийката й се разширява в долното крило, което е дълго и забито в земята. Изработена е от дъб. Мъжка кукла, 15-20-годишна. Размери: 62x9x3 см. (Т. 4, обр. 97.)

268. Кръст-кукла из гробището на гр. Разград. Изрязана е от дъбова дъска. Главата й е кръгла, с шапчица. Крилата й са широки и къси, врязани навътре под тъп ъгъл. Мъжка кукла. Размери: 39x9,5x2,5 см. (Т. 7, обр. 81.)

269. Кръст - надгробен паметник, из същите гробища. Издялан от бял пясъчник през 1876 г. (носи надпис и дата). Четирикрилен; горното и долното крило са трапецовидни, страничните четвъртити и къси. Върху лицето му е гравирана успоредно с външния контур линия и издълбано кръстче - четириъгълно, с долното крило по-дълго от другите три. Размери: 30x33x8 см. Групата е скицирана на  16.IV.1917 г. (Т.74, обр. 82.)

270. Кръст-кукла из гробищата на гр. Ески Джумая. Нова, полуизгнила, от дъбова дъска - мъжка; с шапчица на горното крило, с нарези от трион. Размери: 35x8x1,5 см. (Т. 14, обр. 87.)

271. Кръст-кукла, горното крило - главата, е продълговато заострено. Нова, от борова дъска. Размери: 40x20x2 см. Из същото гробище. Скицирани на 2.VIII.1930 г. (Т. 14, обр. 88.)

272. Тип на по-нови надгробни паметници из гробищата на гр. Ески Джумая. Средни размери: 52x34x20 см - форма на храм с две ниши за кандила, напомнящи входните врати на храма. Над средния „кораб" е залято с олово желязно кръстче 15x10 см. Лицето е украсено с триъгълни мотиви, наредени във вид на фризи и над предната ниша релефен кръст в ниско поле с вензела. Блокът е от бял варовит мек камък. Този тип надгробни паметници водят началото си от 1880 г. Скициран на 2. VIII. 1930 г. (Т. 14, обр. 73.)

273. Надгробна плоча от бял пясъчник с плитко издълбан върху лицето й кръст, над него са гравирани в двата ъгъла концентрични окръжности и под него чук и наковалня; надпис и дата 1867 г. Из гробищата на гр. Ески джумая. Размери: 48x22x10 см. Скицирана на 2.VIII.1930г. (Т. 13, обр. 16.)

274. Кръст от бял варовик из гробището на гр. Ески Джумая. Мъжки кръст: над горното му крило е издълбана дупка - ниша за вода, а отстрани на хоризонталните крила по едно кръстче в ниско кръгло поле; на долното крило до земята дълбока ниша за кандило. Лицето му е украсено с фриз от триъгълни мотиви, врязани пирамидално навътре в камъка; две кръстчета от същия мотив и един ниско издълбан кръст по средата. Датиран е през 1866 г. Рисунък твърде точен и техника сръчна. Размери: 50x27x8 см. Скициран на 2.VIII.1930 г. (Т. 13, обр. 17.)

275. Кръст от бял пясъчник из гробищата на гр. Ески Джумая. Женски тип - с кръгло горно крило, с щерна за вода на горния край. Върху лицето фриз от триъгълни мотиви, кръст и кръстчета. Размери: 45x27x6 см. Техника и рисунък добри. Работен е през 1865 г. Скициран на 2.VIII.1930 г. (Т. 13, обр. 18.)

276. Кръст с подставка, гравиран върху гробна мраморна плоча над надписа й. Размери: Височина 25 см, широчина 15 см. Датиран 1833-8]38 г. Из двора на църквата „Св Успение Богородици" в гр. Ески Джумая. Скициран на 2.VIII.1930 г. (Т. 13, обр. 19.)

277. Надгробна плоча с релефен кръст в ниско кръстовидно поле върху лицето й — под него надпис с дата 1883 г. Размери на плочата: 90x49x17 см. Издялана грижливо от бял мек варовик. Из гробището на гр. Осман пазар. Скицирана на 2.VIII.[1]930 г. (Т. 14, обр. 74.)

278. Кръст-свещник из гробищата при църквата „Св. Възнесение и св. Великомученик Георгия" в гр. Шумен. Работен между 1833 и 1842 г. (по надписите на паметниците). Четирикрилен; горните му три крила са по-къси и завършват с палмети, долното е извито настрани с дупка за приковаване о дъното на ковчега. От меко желязо. Размери: 11 смх8,5смх2 мм. Скициран на 14.IV.1917 г. (Т. 5, обр. 50.)

279. Надгробна плоча с гравирано кръстче. Из двора на църквата „Св. Възнесение" в гр. Шумен. Бял варовик. На горния край плочата има ниша за вода или вино. Около кръстчето... са гравирани линии във вид на балдахин над него — буквата „Ф". Размери на плочата: 65x36x7 см. Като се сравни с другите, датирани около него паметници, този може да се отнесе между 1830 до 1850 г. Скициран на 1.VIII. 1930 г. (Т. 13, обр. 20.)

280. Надгробна плоча с кръстове из двора на църквата „Св. Възнесение" в гр. Шумен. Бял варовик, очукан, с размери: 90х50х 11 см. Датиран 1830 г. На горния край щерна за вода или вино. Скицирана на 1.VIII. 1930 г. (Т. 13, обр. 21.)

<< 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   >>  

 

Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.