Омда
 

Начало

   

Предговор 

    Речник на термини и остарели думи

Описания и рисунки на кръстовете

    Географски показалец

 

БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН КРЪСТ

321. Кръст-кукла из старите гробища на гр. Силистра, издялана преди 25-30 години от буково дърво. Горното крило е яйцевидно, но с шапчица; средните са трапецовидни и малки, долното е дълго и забито в земята. Обвита е била с плат: гвоздейчетата стоят още по нея. Размери: 32x8x2,5 см. Скицирана на 25.VIII.1917 г. (Т. 4, обр. 7.)

322. Кръст-кукла из старите гробища на гр. Си­листра, издялана грубо преди 30-40 години от дъбово дърво, полуизгнила. Горното и долното крило са големи, трапецовидни, с широките си основи навън; страничните са четвъртити, Врязани дъгообразно навътре; кръстати нарези, съединяващи ъглите, дето се пресичат крилата, под тях са направени с трион още два успоредни хоризонтални нареза. Размери: 51x20x9,5 см. Скицирана на 25.VIII.1917 г. (Т. 4, обр. 5.)

323. Кръст-кукла из старите гробища на гр. Си­листра, издялана грубо от буково дърво преди 30-40 години. Главата на куклата е яйцевидна, долното крило е дълго и забито в земята, средните крила са нарязани и са съединени с два нареза и кръстосани във вид на буквата „Х". Размери: 36x10x4 см. Скицирана на 23.VIII.1917г. (Т. 4, обр. 4.)

324. Надгробен паметник с кръстове из старите гробища на гр. Силистра. Представлява грубо издялан от сив пясъчник призматичен четвъртит блок с надпис отзад и дата 1881 г. На горната стена на блока е изработен релефно равнокрилен кръст 9х9х 1,5 см и върху лицето му е издълбан четирикрилен кръст с малко по-дълго долно крило, заобиколен с гравирана линия, успоредна на контура му. Размери на блока: 51x34x19 см. Скициран на 25.VIII.1917 г. (Т. 9, обр. Б.)

325. Надгробен паметник из старите гробища в гр. Силистра, издялан от бял варовит камък с полуизтрит отзад надпис и дата 1871 г. Представлява четвъртит блок с размери: 42 см височина над земята, 34 см широчина и 14 см дебелина. Върху лицето му е издялан релефен куклообразен кръст, на който долното и горното крило [са] големи, трапецовидни, с широките си основи навън; страничните крила са врязани навътре, върху тях е издълбано по едно равнокрилно кръстче, а между тях още едно такова кръстче. На горната страна на блока е издълбана четвъртита щерна за вода, да пият птиците. Скициран на 25.VIII.1917 г. (Т. 9, обр. 5.)

326. Група надгробни паметници из старите гробища на гр. Силистра. Тук, както почти във всички български градища, в един гроб се погребват по няколко мъртъвци, разбира се, че нужно е да мине известно време, догдето изгние по-рано погребаното тяло, в противен случай новият мъртвец се закопава до него - това са гробници семейни или роднински. Над тях поставят толкова паметници, колкото души са погребани. Над силистренските по-стари гробове срещаме по два, по три и повече паметници: кукли, плочи и каменни кръстове. Куклите се изработват от дъбово или буково дърво, често се вапцват с черна боя, а по-често се обвиват с чер, червен, розов, син и др[уги] платове, цвета на които подбират според възрастта на умрелия: за по-млад — светъл тон, за по-стар - по-тъмен тон или черен. Платът се изпъва добре върху куклата и се приковава с обикновени или с розейски [?] гвоздейчета. В по-ново време върху плата са приковани и позлатени картонени ангелчета, цветя и кръстчета. Куклите тук са къси, дебели и грубо издялни с[ъс] или без нарези от трион; много пъти те не се заменяват с каменни, а си стоят на гроба, догдето изгният, и после се заменят с каменни. Каменните надгробни паметници в гр. Силистра и околията са издялани грубо от варовити камъни, пренасяни от русенско или от околните баири. Украсени са по подобие на варненските, прова-дийските и русенските със зигзаговидни орнаменти и кръстчета, обаче издълбани грубо и с неправилен рисунък. Някои от паметниците имат отпред долу ниши за кандила, със или без капаче; някои пьк имат върху горното си крило на хоризонталната му стена издълбано четвъртито трапче-щерна, в която жените наливат вода, когато преливат гробовете, „та като кацат птиците, да пият вода и да поменуват умрелите", или пък когато вали дъжд, „да се пълни пак за птиците". Средната височина на куклата е 40 см, средната широчина 15 см и средната дебелина 6 см, а на каменните — 45x35x12 см. Скицирано на 25.VIII.1917 г. (Т. 7, обр. 90.)

327. Кръст - надгробен паметник, из старите гробища на с. Голяма Кайнарджа, Силистренска околия. Издялан грубо от бял пясъчник през 1787 г. Горното му крило е голямо и кръгло, страничните малки и четвъртити; на лицето му са гравирани вензели, дата и малко четирикрилно кръстче, вертикалните крила на което са по-дълги от страничните. Размери: 71х53х18см. Скициран на 24.VIII. 1917 г. (Т. 13, обр. 1.)

328. Кръст-кукла из старите гробища на с. Голяма Кайнарджа, Тутраканско, изработена преди 20-30 години от дъбово дърво; полуизгнила. Главата на куклата е яйцевидна, долното й крило е дълго, стесняващо се нагоре, образува шийка, от която излизат страничните малки четвъртити крила. Направени са три кръстни нареза с трион — двата отстрани на малките крила, а третият между тях върху лицето на куклата. Размери: 47x11x7 см. Скицирана на 24.VII. 917 г. (Т. 4, обр. 3.)

329. Кръст - надгробен паметник, из старите гробища на с. Голяма Кайнарджа, издялан от бял варовит пясъчник през края на XVIII В. Около крайния му контур е снишена една лента около 2 см, та лицето на кръста приема барелефен вид. Горното крило е петоъгълно, върху лицето му са изгравирани по средата голяма, а отляво и [от]дясно малки розетки, чертани с пергел. Над средната розета е издълбана малка кръгла ниша, обиколена с гравирана окръжност; под розетата е гравирано кръстче, крилата на което завършват с точки; под кръстчето друг кръст В окръжност, която се пресича от долното по-дълго крило на кръста; през крилата на този кръст е гравиран друг, Краищата на който свършват с точки. От страните върху малките крила са изгравирани по две други кръстчета: едното в малка окръжност, а другото просточетирикрило, крилата на което завършват с точки. Паметникът е без надпис, върху страничните страни на малките крила има гравирани кръстати нарези. Размери: 83x32x23 см. Скициран на 24.VIII.1917г. (Т. 8, обр. 3.)

330. Група надгробни паметници из старите гробища в с. Голяма Кайнарджа, Силистренско. Куклите са женски (с кръглите глави) и мъжки. Издялани са от дъбово дърво с размери: средно 40х 12x6 см. Плочите с кръстове са издялани от ситнозърнест варовик със средни [размери:] 50х35х 12 см. На някои от тях върху горната им страна има щерна за вода, „за да пият птиците". Скицирано на 24.VIII.1917 г. (Т. 7, обр. 73.)

331. Кръст-свещник из църквата „Св. Архангел Михаил" в с. Голяма Кайнарджа, Силистренско, изработен от меко желязо през края на XVIII В., Когато е строена старата черквица. Четирикрилен, с триножна подставка. Горното крило е кухо, цилиндрично - за поставяне на дебела свещ; долното крило е по-дълго и в края витлообразно; страничните крила са разделени на три и стават трикрилни. Там, гдето се кръстосват крилата, има гвоздей, който ги закрепва. Размери: цялата височина с подставката е 110 см; широчината на крилата 3 см и дебелината им 0,5 см. Скициран на 24.VIII 1917 г. (Т. 5, обр. 27.)

332. Надгробна плоча с кръст из старите гробища на с. Голяма Кайнарджа, Силистренско. Лицето на плочата е снишено, та кръстът е релефен. Горното му крило е трапецовидно, горните линии са избити навън по контура на плочата. Страничните крила са малки и четвъртити, долното му крило е също трапецовидно, разширяващо се надолу. Горе върху лицето му успоредно с крайния контур . . .[има] зигзаговиден орнамент; в средата под него е гравирана розетка, чертана с пергел. Под нея гравиран гердан от парички; под гердана в средата на кръста, в ниско кръстно поле е и[з]рязан четирикрилен кръст, долното крило на който излиза из кръга отляво и [от]дясно; върху малките крила са гравирани два по-малки кръста; на долното крило е гравирано квадратно украшение, основните линии на което е кръст. Издялана е от бял варовик през края на XVIII в. Размери: 68x51x17 см. Скицирана на 24.VIII.1917 г. (Т. 9, обр. 1.)

333. Надгробна плоча с кръст из старите гробища на с. Голяма Кайнарджа. Издялан през Края на XVIII В. От бял ситнозърнест мрамор. Кръстът е издигнат 1 см над лицето на плочата. Горното му крило е яйцевидно, малките му странични крила са четвъртити, голямото долно крило е трапецовидно... Двете малки крила са съединени с по три успоредни нареза отгоре и отдолу, а между тях в средата е издълбан четирикрилен кръст, а от страните му по едно гравирано кръстче. Размери: 75х34х 17 см. Скицирана на 24.VIII.1917г. (Т. 9, обр. 2.)

334. Плоча с кръст - паметник за знак, че на мястото, гдето е забит, е умрял пътник. Намира се над шосето между с. Малка Кайнарджа и Голяма Кайнарджа, Силистренско. Работен в с. Малка Кайнарджа през 1880 г., което се вижда от надписа, издълбан отзад на камъка. Кръстът е релефен, четирикрилен, долното [крило] е по-дълго; всичките крила се разширяват в краищата си. Около кръста са издълбани . Изработен грубо от варовит туф. Размери: 95x52x22 см. Скицирана на 23.VIII.1917г. (Т. 9, обр. 3.)

335. Плоча с кръст, забита до шосето между с. Караорман и гр. Силистра за знак, че там е умрял пътник. На лицето на плочата е издълбан надпис и четирикрилен кръст, обиколен с гравирана линия, успоредна на контура му. Крилата на кръста са равни помежду си и се стесняват навътре. Изработен в с. Върбица, Шуменско, от сивочервеникав ситнозър-нест варовик. Размери на плочата: 60x47x13 см. Скицирана на 23.VIII.1917 г. (Т. 9, обр. 4.)

336. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на гр. Черна вода, издялан от бял мек варовик през 1865 г. Горното и долното му крило са големи, трапе­цовидни, а страничните малки и четвъртити. По средата на лицето е гравиран кръст, краищата на който се завършват с триъгълничета. Около кръста вензели, а под него надпис със съкращения. Размери: 94x51x23 см. Скициран на 28. VIII 1917 г. (Т. 8, обр. 12.)

337. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на гр. Черна вода, издялан през 1869 г. от бял мек варобик. Горните му три крила са малки и трапецовидни, с широките си основи навън; долното крило е голямо и е стеснено нагоре. По лицето [е] издълбан надпис с дата.    Размери:    42x29x11,5     см.    Скициран     на 28.VIII.1917 г. (Т. 8, обр. 10.) По свидетелството   на   98-годишния старец - българин от гр. Черна вода, дядо Георги Чокоев този паметник, а също и другите български паметници из тия гробища са били работени от българи с иждивението на всичките българи, които са живели на времето в Черна вода.

338. Надгробна плоча с кръстове из гробищата на с. Черна, Мачинска околия, Тулчански окръг, издялана от точилен камък. Горната част на паметника е кръгла, а долната четвъртита. Върху лицето е издълбан четирикрилен равнокрилен кръст с триъгълни крила, заобиколен с три гравирани концентрични окръжности; върху лицето на долната е издълбан друг [кръст], горното крило на който е разтроено, та по този начин кръстът става шестокрилен; долното крило е много малко, а страничните дълги. Изработен е преди Руско-Турската война. Размери: 46x23x15 см. Скицирана на 4.Х. 1917 г. (Т. 9, обр. 25.)

339. Най-старите гробища в с. Черна, Северна Добруджа. В турско време гробищата из селата в Сев[ерна] Добруджа са били винаги в черковния двор, обаче гдето дворът е бил тесен, гробищата са премествани на края на селото; когато селото е пораствало  дотолкова, че гробищата оставали сред селото, заобиколени с дворове, тогава те са били премествани още един път вън от селото. Тъй че почти във всяко добруджанско село (из Сев[ерна] Добруджа) сега намираме по три-четири гробища - съвсем новите от 1880-1885 г. насам - далеч от селото. В образите са представени най-старите гробища в с. Черна, заобиколени с дворове. Повечето от плочите са недялани, върху лицата им са гравирани кръстчета; ония кръстчета, които са заобиколени с четвъртити гравирани фигури, са мъжки, а ония с окръжност са женски. Църквата в с. Черна е била построена в 1840 г. (по надписа на една плоча), ала тия гробища са съществували преди църквата 20-30 години. Скицирано на 4.Х.1917 г. (Т. 7, обр. 103.)

340. Закачалка за дрехи из с. Черна, Сев[ерна] Доб­руджа (среща се из всички села около гр. Бабадаг — на сев[ер] и на юг). Изработена е от желязо за обръчи (чемберлик). Кръстовете са четирикрилни; горните им три крила са по-къси и раздвоени в краищата си. Размери: на кръста 13x19 см, дебелина на крилата 2 мм; широчина на лентите 2,5 см; цялата дължина на закачалката 90 см. Скицирана на 4.Х.1917 г. (Т. 7, обр. 55.)

341. Кукла — надгробен знак, из гробищата на с. Черна, Северна Добруджа, изрязана от буково дърво. Главата е трапецовидна, с двойна шапчица. Страничните крила са с по два чифта дълги зъби и в средата има по един къс трапецовиден зъб. Мъжка кукла, 10-15-годишна. Размери: 55x11x5 см. Скици­рана на 28.VIII.1917 г. (Т. 4, обр. 52.)

342. Кукла - надгробен знак, из гробищата на с. Черна, Северна Добруджа, изрязана от дъбово дърво. Главата е малка, трапецовидна, с ухо, под нея от шипката излизат три чифта странични крила, еднакви, трапецовидни, с уши за цветя, 20-30-годишна. Размери: 60x22x9 см. Скицирана на 28.VIII.1917г. (Т. 4, обр. 53.)

343. Кукла - надгробен знак, из гробищата на с. Черна, Северна Добруджа, издялана от осеново дьрво. Главата на куклата е елипсовидна, външният контур на която е нарушен отстрани сьс зигзаговидни нарези. От шийката излизат страничните крила, врязани навътре. По средата на лицето й е приковано с гвоздеи желязно кръстче със закръглени краища, 15-20-годишна. Размери: 48x15x6 см. Скицирана на 28.VIII.1917 г. (Т. 4, обр. 54.)

344. Кръст - надгробен паметник, из новите гробища на с. Черна, Сев[ерна] Добруджа, издялан от мек едрозърнест ппясъчник (трошлив точилен камък). Горното му крило е закръглено; страничните крила са трапецовидни и малки. Върху лицето му надпис с ръкописни релефни букви в ниски полета, нечетливи, обрасли в мъх. На средата му е издълбан кръст - равнокрилен, със слабо разширени краища. Около крайния контур върви гравирана зигзаговидна фриза. Датира от 1884 г. Размери: 48x32x9 см. Скициран на 4.Х.1917г. (Т. 8, обр. 17.)

345. Кръст-акротерия върху покрива на църквата „Св. Георги" в гр. Тулча, Добруджа, изработен от желязо, вапцан с охрова маслена боя. Четирикрилен. Краищата на горните три крила завършват с по три полукръга, долното с един по-голям и е пресечен с полумесец. От ъглите при пресичането на крилата излизат палмети с по пет лъча. Изработен е през 1857 г., когато е строена църквата. Размери: приблизителни - височина 2 м, широчина 1,5 м. Скициран на 12.IV.1918 г. (Т. 7, обр. 5.)

346. Кукла - надгробен знак, из старите гробища на гр. Тулча. Изгнила, от дъбово дърво, изпочупена. Главата на куклата е кръгла. Върху лицето й е приковано желязно кръстче, украсено с дупчици и вензели ". Страничните й крила липсват. Долното крило е голямо и е забито в земята, 35-45-годишна. Размери: 59x14x3 см. Скицирана на 10.IV.1918 г.(Т.4, обр.38.)

347. Кукла - надгробен знак, из старите гробища на гр. Тулча. Издялана от дъбово дърво, полуизгнила. Главата на куклата е кръстовидна. От шийката й излизат страничните малки и четвъртити крила. Мъжка кукла, 30-40-годишна. Размери: 32x12x5 см. Скицирана на 10.IV. 1918 г. (Т. 4, обр. 39.)

348. Кръст-кукла из старите гробища в с. Еникьой, Северна Добруджа, изработена от дъбово дърво, полуизгнила. Главата на куклата е кръгла с уши за цветя. Горният й край завършва с равнокрилен кръст вместо шапка. Долното и страничните крила са забити в земята — не се видят. Женска кукла. Размери: 25x14x4 см. Скициран на 9.Х.1917 г. (Т. 4, обр. 34.)

349. Кръст [-кукла] из старите запустели гробища в с. Еникьой, Северна Добруджа, издялана от дъбово дърво, полуизгнила. Главата на куклата е кръгла със странични уши и малка трапецовидна шапчица и с уши за цветя. От шийката излизат страничните крила с уши за цветя. Мъжка кукла. Размери: 39х 17x6 см. Скициран на 9.Х.1917 г. (Т. 4, обр. 35.)

350. Кръст от иконата „Св. Св. Кирил и Методий" в цьрквата „Св. Троица" в с. Еникьой, Сев[ерна] Добруджа. От Захария Цанюв и син его Стефан, 18 год. От Трявна „тарнва казаса 38 графи". [Кръсть е] върху дясната ръка на св. Кирил. Златен фон;нарисуван е с Terra di Sienna Gebraunte: контурите пълните сенки, а полусенките сьс същата рядка -прозрачна боя. Четирикрилен; долното крило е дълго; всичките  в   краищата   са  разтроени  с  по  три полукрьгчета.    Размери: 13,5x7 см. Копиран от оригинала на 9.Х.1917 г. (Т. 5, обр. 60.)

351. Надгробна плоча с кръстове из старите гробищ на с. Еникьой, Сев[ерна] Добруджа, издялан грубо оп сиво-жълт мек варовик. Върху лицето й са гравирани линии, успоредно на външния контур; в средата и отгоре встрани са изработени в ниски кръгли полета релефни равнокрилни кръстове с разширени краища, Средният кръст е по-голям. Плочата носи полуизтрит надпис с дата 1861 г. Размери: 67x39x9 см. Скицирана на 9.Х. 1917 г. (Т. 9, обр. 49.)

352. Надгробна плоча с кръст из старите запустели гробища в с. Еникьой, Сев[ерна] Добруджа, издялана от ситнозърнест сивочервеникав пясъчник. Върху лицето е гравирана линия, успоредна на външната й контура, и издълбан кръст с разширени краища. Четирикрилен. Паметникьт носи гравиран надпис с дата и вензелите на Христос. Размери: 58х45х 12 см. Скицирана на 9.Х.1917 г. (Т. 9, обр. 61.)

 

353. Надгробна плоча с кръст из двора на старата църква „Св. Троица" в с. Еникьой, Сев[ерна] Добруджа, изработена от бял ситнозърнест пясъчник. Върху лицето успоредно с крайния му контур са гравирани две успоредни линии, а вътрешността му е украсена с концентрични малки окръжности, гравирани с пергел; по средата му е издълбан четирикрилен кръст сьс слабо разширяващи се навън крила, от които вертикалните са по-дълги от хоризонталните. Паметникът носи гравирани вензели на Ис[ус] Христос и надпис с дата 1873 г. Размери: 65x39x9 см. Скицирана на 9.Х.1917 г. (Т. 9, обр. 64.)

354. Кръст-свещник из цьрквата „Св. Троица" в с. Еникьой, Сев[ерна] Добруджа. Изкован от меко желязо през 1866 г. (когато е строена църквата). Долното крило е колонката с подставката, горното - колонката с дискоса, страничните са сами по себе си четирикрилни кръстове. Размери: на целия свещник 1,07 м, широчина 49 см; на страничните кръстове 24,5x11 см; широчина на крилата 1,5 см. Скициран [през] октомври 1917 г. (Т. 5, обр. 38.)

355. Кукла - надгробен знак, из гробищата на църквата „Св. Архангел Михаил" в с. Мегданкьой, Исакчанско. Румънски тип, без уши за китки, над бьлгарски гроб, издялана преди 6-7 години, дъбово дърво. Главата на куклата е трапецовидна, с голямата основа нагоре. Страничните крила са широки и къси. Шийката й е ромбовидна. Мъжка кукла с надпис. Размери: височина 106 см, широчина 31 см, на долната височина 20 см, широчина 10 см. Скицирана на 5.Х. 1917 г. (Т. 4, обр. 40.)

356. Кукла - надгробен знак, из гробищата на църквата „Св. Архангел Михаил" в [с. Мегданкьой], Исакчанско. Румънски тип, без уши за цветя, над български гроб. Издялана е преди 6-7 години от дъбово дьрво, женска кукла. Страничните крила са малки, трапецовидни. Върху лицето на куклата е изрязана ниша за кандило, а под нея надпис. Долното крило е голямо и забито в земята. Размери: 100х16х 10 см. Скицирана на 5.Х.1917 г. (Т. 4, обр. 41.)

357. Кръст-кукла из двора на църквата „Св. Никола" в с. Фрекацей, Северна Добруджа, изрязана от дъбова дъска. Главата и е трапецовидна, страничните крила също, под тях шийката й е разширена навън вьв вид на ромб; долното крило е четвъртито и голямо, 30-40-годишна. Размери: 75x19x9 см. Скицирана на 8.Х.1917 г. (Т. 4, обр. 85.)

358. Кръст-кукла из гробищата на с. Фрекацей, Северна Добруджа. Изрязана от дъб, полуизгнила. Главата на куклата е трапецовидна. Страничните крила са големи и закръглени; долното крило е стеснено в горната част, 30-40-годишна. Размери: 58x18x7 см. Скицирана на 8.Х.1917 г. (Т. 4, обр. 81.)

359. Кръст-кукла из гробищата на с. Фрекацей, Северна Добруджа. Изрязана от дъб. Главата на куклата е трапецовидна, а страничните крила раздвоени; долното крило е стеснено в горния си край, 30-40-годишна. Размери: 60x15x6 см. Скицирана на 8.Х.1917 г. (Т. 4, обр. 82.)

360. Кръст-кукла из гробищата на с. Фрекацей, Северна Добруджа. Изработена от дъб. Горното крило е трапецовидно; страничните разширени, а долното стеснено в горния си край, 15-20-годишна. Размери: 50x15x6 см. Скицирана на 8.Х.1917 г. (Т. 4, обр. 79.)

<< 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   >>

 

Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.