Омда
 

Начало

   

Предговор 

    Речник на термини и остарели думи

Описания и рисунки на кръстовете

    Географски показалец

 

БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН КРЪСТ

802. Мраморен кръст с хубава техника, изрязан и гравиран; дата  - 1846 г. Размери: 100x31x6 см. Горното крило отчупено. Из двора на църквата „Въведение Пресветая Богородици" в Панагюрище. Скициран на 5.VIII.1929 г. (Т. 13, обр. 87.)

803. Тип на кръст из гробищата на гр. Панагюрище, селата Калаглари, Касаплии и др. Между Панагюрище и Т[атар] Пазарджик. Този кръст (1840-[18]50 г.) е скициран на 5 август из двора на църквата „Въведение Пресветая Богородици" в Панагюрище. Горното му крило е кръгло. На лицето горе е изрязан в кръг релефен кръст, а под него вдлъбнат кръст. Размери: 8x24x7 см. (Т. 13, обр. 86.).

804. Кръст - надгробен паметник, от бял варовик, запазен в двора на новата църква храм-паметник „Св. Архангел Михаил". Горното му крило е с две ябълки, а страничните с по една. На лицето му е издълбан Кръст и гравирано турско сене  = 1846 българско лето с турски цифри. Размери: 85x47x12 см. Скициран на 21.VII..1929г. в с. Стрелча, Панагюрско. (Т. 13, обр. 90.)

805. Траурен плат (черна чола) с бели кръстове от ширит, заковани над портата на къща в с. Стрелча, Панагюрско, в знак на траур. [Размери:] 100x45 см. Нова. Скициран на 21.VII. 1929 г. (Т. 14, обр. 81.)

806. Свещник с кръстове из църквата „Св. Неделя" в гр. Татар Пазарджик; изкован е през 1835 г. (когато е строена църквата) от меко желязо. Кръстовете са два, приковани о обръча; четирикрилен. Странич­ните крила на кръстовете са по-дълги от вертикалните, по ръбовете им лепят свещи. Размери на свещника: 128x52 см; на кръстовете: 9x12 см; дебелина на крилата им 2 мм. Скициран на 7 .Х. 1919 г. (Т. 5, обр. 48.)

807. Кръстче от верижката на кръста пред „Разпятието" в църквата „Св. Неделя", Т|атар] Пазарджик. Равнокрилно; крилата му излизат от розетка и в краищата си са разширени във вид на копия; от външния контур излизат листа едно до друго долепени; между крилата вместо лъчи са прикрепени палмети; горното крило носи бръмка с халка за закачване. Изработен е в 1833 г. (надписът с дата на големия кръст) от сребро. Скицирано в естествена величина на 7.X.1919 г. (Т. 7, обр. 60.)

808. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на гр. Татар Пазарджик, издялан е от мрамор; чети­рикрилен; горните му три крила са с притъпени ъгли и завършват с по един полукръгъл израстък. Лицето му е снишено - по него са изработени: релефен надпис и дата 1843 г., десетокрилен кръст - релефен, долното крило на който е дълго и малко разширено навън. Размери: 73x39x7 см. Скициран на 7.Х.1919г. (Т. 8, обр. 92.)

809. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на гр. Т[атар] Пазарджик, изработен в 1880 г. от сив пясъчник. Четирикрилен; горното му крило е закръглено; страничните са къси и четвъртити; долното е голямо и забито без цокъл в земята. Върху лицето му е изработен релефен кръст в кръгло ниско поле; под този кръст е издълбан друг четирикрилен, горното крило е малко и разширено навън, долното е дълго, а страничните са по-къси. Размери: 49x23x11 см. Скициран на 7.Х.1919 г. (Т. 8, обр. 87.)

810. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на гр. Т[атар] Пазарджик. Четирикрилен; страничните крила са четвъртити и къси, горното е дълго и трапецовидно. Изработен от сив пясъчник. Върху лицето му в ниско поле е изработен равнокрилен кръст. В основата на паметника е издълбана чаша за кандило със закръглен свод. Размери: 64x31x12 см. Скициран на 7 .Х. 1919 г. (Т. 8, обр. 86.)

811. Надгробна плоча с кръст из гробищата на гр. Татар Пазарджик, издялана през 1833 г. от мра­мор. Върху лицето й са изрязани релефно четирикрилен кръст и разтроени с полукръгчета горни крила и с палмети вместо лъчи в ъглите; отляво и [от]дясно на кръста симетричен орнамент с листа, релефно изрязани. Върху високото поле на лицето е гравиран надпис, а под него е издълбана ниша за кандило; отстрани на нишата са врязани ъгли с цел да се придаде на лицето на плочата формата на кръст. Размери: 49x30/28x9 см; на кръста - 120x100x4 мм. Скицирана на 7.Х.1919 г. (Т. 9, обр. 99.)

812. Кръст от местен мрамор, неизгладен. Трите му горни крила завършват с ябълки. Върху лицето му е издълбан кръст, заобиколен с две гравирани успоредно линии. 1820-1930 г. Размери: 76x66x9 см. Из гробищата на с. Бельово (Т. Пазарджишко). Скициран на 24.VIII.1928 г. (Т. 13, обр. 95.)

813. Кръст от мрамор (груба работа) из двора на църквата „Св. Георги" в Бельово (Т. Пазарджишко). Размери: 40x50x9 см. Горните му крила завършват с полукръгли израстъци. Лицето му е ниско - околовръст корниз, непрофилиран. Надписът и кръстчето с монограма са релефни. Датиран 1823 г. Скициран на 24.VIII.1928 г. (Т. 13, обр. 93.)

814. Кръст от мек сиво-син варовик из гробищата на с. Бельово (Т. Пазарджишко). На лицето му е издълбан кръст, а на трите му горни крила по една щерна за вода или вино. 1820-1830 г. Размери: 70x65x10 см. Скициран на 24.VIII.1928 г. (Т. 13, обр. 94.)

815. Кръст из двора на църквата „Св. Варвара" в с. Варвара (Татарпазарджишко) от сив пясъчник. Размери: 82x28x8 см, от 1814 г. Скициран на 23.VIII.1928 г. (Т. 13, обр. 92.)

816. Тип нов надгробен кръст из гробището на с. Лъджане, Чепинско. Мраморен без цокъл - направо забит в земята. Точен рисунък, техника изискана. Размери над земята: 72x30x8 см. Скициран на 14.VII.1930г.(Т. 14, обр. 63.)

817. Кръст от борови дъски из гробищата на с. Лъджане, Чепинско. Нов. Размери: 75x29x3 см. (Т. 14, обр. 94.)

818. Кръст от борови дъски из същите гробища. С куклообразни крила. Нов. Размери: 90x70x4 см. Скицирани на 14.VII.1930 г. (Т. 14, обр. 95.)

819. Кръст - надгробен паметник, издялан от едрозърнест мрамор. Груба работа, с релефен надпис. 30-40-годишен. Размери: 60x54x4 см. Скициран на 14.VII.1930 г. в Чепинските гробища. (Т. 14, обр. 61.)

820. Кръст от борови дъски, издялан грубо, из гро­бищата на с. Чепино баня, 30-40-годишен с кукло­образни крила. Размери: 60x42x3 см. Скициран на 14.VII.1930г.(Т. 14, обр. 96.)

821. Кръст от борови дървета (греди), грубо издя­лан. Из същите гробища. Размери: 53x45x8 см. 30-40-годишен. Скициран на 14.VII.1930 г. (т. 14, обр. 97.)

822. Двуглав орел с кръст, релефна фигура върху лицето на мраморна надгробна плоча из гробищата в двора на църквата „Пресвятая Богородица" в гр. Пловдив, датираща от 1848 г. Кръстчето е четирикрилно, равнокрилно, с разширяващи се навън крила - гравирано в розетка върху туловището на орела. Рисунък и техника добри. Размери: на орела - 33x22x0,5 см; на кръстчето - 20x20x2 мм дълбо­чина. Скицирано на 10.X.1919 г. (Т. 7, обр. 23.)

823. Кръст - надгробен паметник, из запустелите гробища на Кършиака в гр. Пловдив. Мраморен, полуразрушен. Датира от 1804 г. Четирикрилен; горното му крило е кръгло, страничните тесни, четвъртити, а долното стеснено нагоре. Върху лицето му са изработени в нисък фон букви - релефни, и дата; над тях в кръгло поле четирикрилен релефен кръст със силно разширени навън краища. Размери: 35x32x12 см. Скициран на 10.X.1919 г. (Т. 8, обр. 91.)

824. Надгробна плоча с кръст из гробищата на Кършиака в Пловдив, изработена от мрамор. Гор­ната част на плочата е полукръгла, а надолу по-широка. Върху лицето й е издълбано кръстче, долна­та част на което завършва с подставка и надпис с дата 1878 г. Техника и рисунък добри. Размери: 45 см; широчина на горния край на плочата 23 см; деб[елина] 7 см; вис[очина] на кръста 9 х 5,5 см. Скицирана на 10.Х.1919г. (Т. 9, обр. 98.)

825. Надгробна плоча с кръст из гробищата на гр. Пловдив (Кършиака), пренесена от старите кършиашки гробища, изработена от мрамор. Горният край на плочата е кръгъл, а надолу [е] по-широка. Върху лицето на кръглата част е изработен равнокрилен кръст в кръгло ниско поле, краищата на който са разширени. Под кръглата част в ниско поле релефен надпис с дата. Размери: диаметър на кръста 12 см; вис[очина] 27 см; горе 30 см и дебелина 8 см. Скицирана на 10.Х. 1919 г. (т.9, обр. 97.)

826. Кръст-акротерия върху капака кюнец (гърне) из гробищата на Кършиака в Пловдив. Крилата му са цилиндрични, долното е по-дълго и базира на върха на капака. Цялото гърне е направено от глина - червена, печена, сложена е вместо паметник върху западния край на гроба. В него палят свещи и кандило; за прозорци са изрязани четири четирикрилни кръстчета. Размери: височини: на кръста 11 см; на капака 8 см; на гърнето 40 см; широчини: на кръста 9 см; на гърнето и капака 32 см диаметър; дебелина на крилата на кръста 3,5 см диаметър; на малките кръстчета 10x5x1 см. Скициран на 10.Х.1919 г. (т. 7, обр. 41.)

827. Кръст, издълбан върху мраморна надгробна плоча, из гробищата на Кършиака в Пловдив. Плочата е без дата. Работена е преди 1877 г. (по надписа върху й, който гласи, че погребаният не можал да види свободна България). Четирикрилен. Долното му крило е по-дълго, с подставка. От ъглите между крилата излизат дъгообразни ... [не се чете]. Размери: 38x25 см. Скициран на 10.X.1919 г. (т. 7, обр. 26.)

828. Кръст, издълбан върху мраморна надгробна плоча през 1874 г. (дата върху плочата). Четирикрилен. Долното му крило е по-дълго от горните три. Всички крила са разширени в краищата си. Из двора на църквата „Св. Богородица" в Търново Сеймен. Размери: 5x3 см. Скициран на 12.Х.1919 г. (т. 7, обр. 27.)

829. Кръст - надгробен паметник, из новите гробища на с. Бачково (Станимашко), издялан от мрамор - груба работа на тукашни каменоделци. Лицето му е ситно очукано, а опакото грубо очукано. Четирикрилен; горните крила са еднакви, долното късо и базира на голям четвъртит цокъл. Между крилата му вместо лъчи излизат триъгълни плочки. Размери: 52x33x9 см. Скициран на 8.Х.1919 г. (т. 8, обр. 85.)

830. Кръст - украшение върху ризницата на цар Иван-Александър (1331—1371) [от] портрет, фресково изображение в нартиката над костницата гробница при Бачковския манастир „Св. Богородица". Полуизкъртен. Живописан; темперна боя върху мазилка от вар и плява. Кръстът се състои от четири кръгли зелени скъпоценни камъка и още един четвъртит по средата им; около им нахвърляни перли; вертикалните крила са по-дълги от хори­зонталните. Размери на целия четириъгълник без висулките: 13x7,5 см. Копиран от оригинала на 8.X.1919 г. (Т. 5, обр. 104.)

831. Кръст-акротерия от жезъла на цар Иван-Александър (1331—1371), портрет, фресково изображение в нартиката над костницата гробница при Бачковския манастир „Св. Богородица". Полуизкьртено. Живописано с темперни бои върху мазилка от вар и плява. Кръстът е четирикрилен; страничните му крила са най-къси; горното по-дълго; долното най-дълго. Всичките са разширени слабо набън. Краищата на горните му крила завършват с перли; лицето му е украсено също с перли и безценни цветни камъни; симетрично по ръбовете на кръста висят продълговати перли - капки, под всяка една от тях по една обикновена перла. Кръстът е нарисуван с червена - мътновинена [боя], с бели контури върху фон пъстър: ореола, контурите му и въздуха (лихър, охра, черно, бяло и тъмносиньо индиго). Размери: 18,5х 13,5 см. Копиран от оригинала на 8.Х.1919 г. (Т. 5, обр. 106.)

832. Корона с кръстове от фресковото изображение - портрета на цар Иван-Александър (1331—1371) в нартиката над костницата гробница при Бачковския манастир „Св. Богородица". Полуизкъртено. Живо­писано с темперни бои върху мазилка от вар и плява. Големият кръст е образуван от напречно прекараните бордюри през повърхността на короната, те са обсипани с перли, а между вертикалните бордюри освен перли са нарисувани и два виолетови скъпоценни камъка. Малките кръстчета са под хоризонталните крила на големия кръст, те се състоят от по четири малки обли и от един по-голям четвъртит скъпоценен камък. Размери на короната: широчина 23 см и височина 14 см. Копирана от оригинала на 8.Х.1919 г. (Т. 5, обр. 105.)

833. Кръст - фресково изображение върху една от стените в църквата „Св. Никола" в Бачковския манастир; върху орара (св[етло]винен) на св. Никола, нарисуван с черно. Темперни бои върху мазилка от вар и плява. Кръстът е четирикрилен; страничните му крила са най-малки, горното по-дълго, долното нап-дълго; всички завършват с по една скоба, отворена навън, краищата й квадратни. В пресичането на крилата е нарисувано с охра андреевско кръстче. Фреската е писана в 1840 г. от Захария Христов самоковчанина. Копирано от оригинала в естествена величина на 9.Х.1919 г. (Т. 5, обр. 91.)

834. Кръст от свещник из църквата „Св. Димитър" в Борисовград, изработен от меко желязо преди 40-50 години. Осмокрилен. Горното му крило е конус, в който слагат голямата свещ, долното - колонката; страничните са с по три разширени крила. Размери: вис[очина] 83 см без подставката; горна широчина 23 см; височината на двете вертикални крила на страничните кръстчета на горния кръст 10 см. Широч[ина] на крилата 2,5 - 3 см. Скициран на 11.Х.1919 г. (Т. 5, обр. 47.)

835. Свещник с кръстове из църквата „Св. Димитър" в Борисовград. Върху обръча на подставката му са приковани 4 четирикрилни кръста, по крилата на които лепят свещи. Горните им крила са еднакви, долните са по-дълги; между ъглите им излизат квадратчета вместо лъчи. Размери на свещника: 124x35 см; на кръстовете: 170x110x2 мм. Изра­ботен преди 40-50 години от меко желязо (църквата е зидана в 1871 г.) Скициран на 11.Х. 1919 г. (Т. 5, обр. 45.)

836. Кръст от свещник из църквата „Св. Димитър" в Борисовград. Изработен преди 40-50 години от меко желязо. Четирикрилен. Горните три са по-къси, долното е по-дълго и накрая с дупка за гвоздей; всичките крила са разширени в краищата и излизат от квадратна плочка. Размери: 19x13x0,02 см. Ширина на крилата 2,5 см и към средата 1,5 см. Скициран на 11.X.1919 г. (т. 5, обр. 46.)

837. Кръст-кукла от гробищата на Борисовград, изрязана от осенова дъска; нова кукла. Главата й е трапецовидна, под нея излизат двете странични, четвъртити крила. Шийката й е дълга и разширена по средата, с две четвъртити изрезки. Размери: 46x14x4,5 см. Скициранана 11.Х.1919 г. (Т. 6, обр. 64.)

838. Кукла - надгробен паметник, из гробищата на Борисовград. Глава няма; над четвъртитите и двойни крила излиза квадратна шапчица. Долното крило е най-голямо и забито в земята. По лицето й се забелязват полуизтрити нарези от трион. 15-20-годишна. Размери: 39x20x2,5 см. Скицирана на 11.Х.1919 г. (Т. 5, обр. 12.)

839. Кукла - надгробен знак, из гробищата в Борисовград, изрязана от дъбова дъска. Главата на куклата е голяма и елипсовидна и завършва с шапчица кръст. Странични крила няма. Върху лицето й са направени два кръстосани нареза с трион. 10-15-годишна. Размери: 44x28x5 см. Скицирана на 11.Х.1919г. (Т. 5, обр. 13.)

840. Кукла - надгробен знак, из гробищата на Борисовград, изрязана от дъбова дъска. Главата й е кръгла, с две странични уши за цветя, завършва с кръстче вместо шапчица. Върху лицето й са направени два двойни кръстосани нареза с трион. Нова. Размери: 42x24x4,5 см. Скицирана на 11.Х.1919г. (т. 5, обр. 14.)

841. Кукла - надгробен знак, върху детски гроб из гробищата на Борисовград, изрязана от дъбова дъска, закръглена в горния й край и завършва с трапецовидна шапчица. В средата на лицето й са направени три кръстосани нареза с трион. От [двете] страни куклата има уши. Глава и странични крила няма. 10-15-годишна. Размери: 31x18x4 см. Скицирана на 11.Х.1919 г. (Т. 5, обр. 15.)

<< 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   >>

 

Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.