Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

23 януари '90, първо заседание 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

   

  НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

  Първо пленарно заседание

  НДК, зала № 6,

  23 януари 1990, начало 10:44 часа


  /продължение/

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ: 

  Благодаря на д-р Дертлиев. 
  Давам думата на председателя на опозиционния земеделски съюз "Никола Петков" Милан Дренчев. 

   
  МИЛАН ДРЕНЧЕВ:

  Аз първо искам да изразя задоволството си, че все пак дойде моментът, в който можахме да седнем на истинската кръгла маса. Аз бях разочарован от дългото протакане по процедурни въпроси, когато пред нас и нашия народ стоят толкова много важни проблеми. Ненужно беше това. Другарите и от двете страни имат вина за това. 
  Искам също да подчертая, че трябва да дадем уважението и признанието на тези, които със своите действия доведоха нашата общественост до възможност да се седне на тази кръгла маса. Нека да не бъдем крайни и сектанти. Нека и когато разговаряме с противник, да бъдем честни и достойни, да уважаваме и неговото достойнство, както искаме и той да уважава и неговото достойнство, както искаме и той да уважава нашето достойнство. 
  Но съм разочарован от едно нещо. Защо да продължаваме да имаме теоретични спорове? Теоретичните спорове ще бъдат след като се разрешат много и много конкретни задачи и проблеми у нас. 
  Аз също не сметнах за уместно тук да се изнасят пълни политически програми, ненужни на никого в тази зала. Защо? Това са въпроси на бъдещето. Ние отсега нататък, след като се поставят конкретни политически проблеми, защото сега на тях сме се спрели, всеки ще има възможност да се изкаже тук и по тях. Какво ни предстои на нас сега. 
  Предстои ни да правим първите крачки в нашия обществен живот, който ни води към демокрация. Ние сме още на първите крачки. 
  Може да има виновни за това, че се забавят тези първи крачки. Аз не знам доколко са виновни, защото те знаят своите възможности. Но бих искал да уважавам техните стремежи. 
  Аз вярвам, че представителите на комунистическата партия желаят една демократизация на нашето общество и на нашата политическа система. Каква е тя? След като те заявяват, че са готови да разрешат всички политически движения със закон, по един приемлив начин за всички нас, то значи, че те съвпадат с нашите изисквания. Доколкото обаче ще бъде така, близкото бъдеще ще покаже. 
  Навреме и много навреме е да се тръгне бързо по този път, без отклонения, без заобикалки, без глаголстване. Смятам, че причини няма за това да ускорим нещата. 

  Първата задача за нас, които стоим тук, е да се реши делово свободен политически живот. А как може да стане това? Това може да стане със свобода на политическо проявление на всички слоеве на нашето общество и на нашата държава. Свободно да се организира в политически партии или пък други сдружения. Това трябва да се направи в много кратък срок.
  Във връзка с това вече тогава ние ще можем да говорим по тези специални въпроси за бъдещата конституция, за бъдещия парламент, даже за бъдещ избирателен закон. Докато не се създаде благоприятна структурна обстановка в нашето общество за проявление на свободна политическа мисъл, как ще говорим за свободни политически избори, другари?
  Какво значи свободни политически избори?

  Това не значи само да сме свободни да се явим пред урните и да си пуснем бюлетината. Това значи създаване на условия човек да бъде свободен да прецени къде и към коя политическа партия или движение ще се присъедини и ще й даде доверието. Имаме ли тази структура? Ние я нямаме. Безспорно никой я няма.
  Ще можем ли да я създадем за два месеца?
  Безспорно не. Аз съм от тия, които биха искали не май, а април да станат изборите. Но ще може ли при тази структура на нашето общество и на нашия политически живот действително да се влезе в парламента от изразителите на нашето обществено мнение? Безспорно не. Защото не е ориентиран нашият народ политически. Той не може да изпрати най-подходящите и тези, които ще бъдат най-полезни в нашия парламент.


Затова аз смятам по този пункт, който сега ще се обсъжда и е належащ, да се помисли малко повече. Има много неща, които да изборите могат да се решат и които ще бъдат полезни, даже и от икономически характер. Но докато не се създаде една административна обстановка, благоприятна за изборите - защото ние не сме държава, която до сега да е имала традиции и само да ни е нужен един подходящ избирателен закон. Ние преди всичко трябва да имаме обстановката Какво ще направи народното събрание, което не изразява обществената воля? То ще бъде атакувано от нашето общество и ние пак ще се окажем в разрез между парламента и управляващи и нашето общество.
Следователно трябва да не се настоява за така бързи и необмислени избори, които ще наречем свободни и демократични. Защото ние ще ги наречем такива, но всъщност дали ще бъдат такива - това е важно. Има задачи, които могат да се решат преди тези избори и ще бъдат полезни. Не е необходимо непременно да имаме едно ново Народно събрание, впрочем ние можем да го имаме. Както подчертах, то трябва да бъде действително народно. Но когато то се занимава, да бъде действително народно и да се знае, че отразява точно тези обществени интереси, за които обществото ги е изпратило. В този кратък срок ние не можем да имаме такова Народно събрание.
Тук се изнесоха цели политически програми от "а" до последната буква на азбуката. Това е въпрос на бъдещото дискутиране по всеки въпрос от сега нататък. По всеки конкретен въпрос всеки да си каже думата. Разбира се, принципно да, но ние се помъчихме, някои тук се помъчиха точно, конкретно по азбучен ред да кажат какво мислят. Не знам с каква цел, вероятно с някаква пропаганда, каквато не е нужна, тук ние нямаме нужда от пропаганда. И бих се обърнал към всички изказващи се да нямаме идеологически спор, а да имаме само практически спор. Как да отиваме към демокрация и към свобода? И не с бавене и отлагане, а неминуемо да се вземат решения колкото може по-бързо.
Защо ще говорим за избори, когато ние още не знаем, още не сме взели решение, по-точно не ни е ясно какви политически партии ще изпъкнат в нашия политически живот, какви права ще имат те не само по закон, но и какви възможности ще имат те при нашата обстановка. Ако те нямат възможности, какъв плурализъм ще имаме? Не само плурализъм на мнения, това не е достатъчно. Трябва да има и свобода на проявление, и защита на това, което се мисли и се проповядва. А защитата не може да бъде само устна. Тя трябва да бъде в рамките на структурно организиране, в рамките на преса и свобода на словото, което безспорно ще го има. Да имаме възможност за печатни органи, въобще което е необходимо за едно нормално демократично преустройство.
Не искам да злоупотребявам с времето, само един апел бих отправил: дайте да решаваме незабавно въпросите, които се очакват от нас, от нашето общество! Не го ли направим това незабавно ще увеличим недоверието и ще сметнат, че сме се събрали тук само - може да е силна тази дума - за да обърнем тази зала в една говорилня. Смятам, че това не е така и смятам, че ние ще оправдаем доверието на тези, които го очакват от нас.
Благодаря.
 

Благодаря на Милан Дренчев.
Преди да направим прекъсване по договаряне между двете делегации, ще дам думата на Христофор Събев.
 

Може би да се договорим, ако не възразявате, другарю Председател, след отец Христофор Събев да се изкажат още двама представители, понеже са искали думата председателя на Националния съвет на Отечествения фронт и Росен Карадимов на този етап и с това да приключим днешното заседание. Тогава бихме могли да направим почивка, а в края на заседанието да се договорим за по-нататъшните действия. И тогава бихме могли за пет минути да направим почивка, за да се проконсултираме с Вас и с колегите.
 

Аз предлагам да се изкаже Христофор Събев, да прекъснем за малко и след това ще се договорим как да продължим. Ще дадем думата и на другите двама желаещи.
 

Две думи искам да кажа. Аз подкрепям др. Андрей Луканов. Утре ние имаме управителен съвет и то нас никой няма да може да присъства, ако отложим за утре заседание на кръглата маса, вдругиден има заседание на Народното събрание по същия въпрос. Затова моля днес да се изкажат още записалите се другари и да продължим след това най-малко след два дни.
 

Да, по това принципни различия нямаме. Ние същото искаме. Има думата Христофор Събев.  
 

Продължение...
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието