Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

22 януари '90 
1 2 3 4 5 

   

  НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

  Първо пленарно заседание

  НДК, зала № 6

  22 януари 1990, начало 18.05 часа, закрито в 19.32 часа

   

  /продължение/

   

  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ: 

  Янко Янков от нашата делегация също иска думата, ако може. 

   
  ЯНКО ЯНКОВ: 

  Аз ще бъда кратък и съвсем конкретен. Най-напред за обръщението. Аз не приемам и няма да приема от другата страна на "кръглата маса" да ме наричат "другарю". Те не са мои другари и аз не съм техен другар. Предпочитам конституционния термин "гражданин", "гражданино". 
  По същество желая да допълня съвсем конкретно изказванията, които чухме от страна на Петко Симеонов. На едно от предишните ни заседания гражданинът Луканов заяви, че поне участниците на "кръглата маса" не са подложени на преследвания и не им се създават целенасочени затруднения. Не зная за другите дали това е вярно, но за мен не е вярно. Само преди два месеца излязох от затвора, а продължават да ми се създават затруднения от твърде голямо естество. Излагал съм ксерокопия, които ще разпространя на всички български и чуждестранни журналисти, които желаят да прочетат това. 
  Искам да посоча няколко други конкретни примери, при които Държавна сигурност създава, или най-малкото отделни административни служби създават затруднения и гонения на съмишленици на опозицията, на членове на Дружеството за защита на човешките права и на членове на нашата, социалдемократическата партия. 
  Наталия Тишкова, от Михайловград, е подложена на административен натиск в службата си с изричното обвинение, че е дала интервюта за Радио "Дойче Веле". Считам, че това е недопустимо. 
  Светослав Борисов Първанов, от град Плевен, домашен телефон 3-19-84 е бит от неизвестни лица, значката му на дружеството за защита на човешките права е откъсната от ревера му, а стоящият на близо униформен милиционер е отказал да се намеси и да го защити. 
  Държавна сигурност, по-точно шесто управление на Държавна сигурност продължава да използува конспиративна квартира, намираща се на бул."Толбухин" № 86, първия етаж. 
  Считам, че е нужно да се даде информация за дейността на Държавна сигурност, и по-точно за дейността на вече закритото или уж закритото шесто управление, което, позволявам си да наричат, зловещо. 
  Благодаря за вниманието. 
   

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ: 

  Аз предлагам, тъй като изтече половин час, да приключим днешното заседание, но бих искал да кажа няколко думи, без това да се разглежда като експозе, което, както се договорихме, ние ще направим утре. 
  Аз не искам да взимам отношение по конкретните случаи,, които се споменаха тук, или по конкретните предложения, които бяха направени от Петър Берон и от Петко Симеонов. Някои от тях ще искат известно време за проучване, по други ние ще може да реагираме вероятно утре. 

  Искам да подчертая следното:
  Първо, разграждането на тоталитарната система, както вече заявих на едно от предишните наши заседания, е цел, която обединява всички участници в националната "кръгла маса". Ние ясно заявяваме за това, потвърждаваме го не само с думи, но с конкретни дела. Изтеклите два месеца и 12 дни от 10-и ноември съдържат достатъчно доказателства. Аз сега не искам да се спирам на въпроса, но искам да отбележа главното, че ние като партия, управляваща партия, поехме пътя на демократизацията и ще вървим по него решително, с цел не само да извършим заедно с всички добронамерени политически сили в България прехода към демокрацията, но да гарантираме нашето общество срещу всякаква възможност от възраждане и възпроизводство на тоталитарната система. Това ще бъде една от главните теми на предстоящия 14 извънреден конгрес на Българската комунистическа партия.
  Второ. Смятам, че на нашите разговори, в хода на дискусиите около "кръглата маса", не би следвало да се изгражда, първо едно изкуствено построение /настроение/, което или не отговаря изцяло на действителността, или се основава върху констатации, отнасящи се в една или друга степен към миналото, и след това да се полемизира с него.

  Мисля, че ще бъде честно и правилно, и конструктивно ние да разговаряме за конкретните стъпки, които обществото трябва да реализира, за да се движи последователно и с максимално бързи темпове към едно демократично устройство, гарантирано с конституция и закон. Това трябва да е главната задача на нашата "кръгла маса".

   
Бих могъл да отговоря на редица неща, които се казаха тук, но смятам, че не е желателно да започваме нашата "кръгла маса" с остра политическа полемика и предпочитам да проявя въздържаност, макар че много от нещата, които бяха казани, пораждат желание за един остър отговор.
Все пак на един момент не мога да не се спра. Става дума за споменатите от другаря Желев съображения, свързани с обстановката в Съветския съюз, като един от доводите да бързаме, както той се изрази.
Тук бих искал да се дистанцирам по най-категоричен начин, първо, защото вярвам дълбоко и смятам, че не съм единствения в България, който вярва дълбоко, в способността на съветското общество и на КПСС да изведат Съветския съюз от трудния етап, през който преминава. Това е важно за целия свят, за Европа, важно е разбира се и за съветските хора, и второ, защото всички ние трябва да съзнаваме, че колкото и да се стремим към една многопосочна ориентация на нашата икономика, на нашите външни отношения, особено в рамките на европейския континент, в рамките на европейските процеси и изграждането на Общ европейски дом, връзките със Съветския съюз и той е свръхпринципиален въпрос, ще запазят за България изключително значение. Това е предопределено от много фактори, не искам да се спирам на тях, но най-малко два трябва да имаме предвид. Това е изключителното значение на сътрудничеството със Съветския съюз за нашата икономика. Определено може да се каже, че без това сътрудничество ние днес не бихме могли и да мислим за реален изход от икономическите трудности, които изживяваме. И второ, изключителното значение на съюза със Съветския съюз за нашата национална сигурност.
Това също остро се осъзнава от цялата ни нация, особено през последните седмици, когато националният въпрос застана в
центъра на вълненията и мислите на голяма част от нацията.
Затова аз бих искал по този въпрос само да реагирам сега, като повторя, че ние трябва да бързаме, тук съм съгласен с Желю Желев, но не и да бързаме да се отдалечаваме от Съветския съюз, ако аз правилно съм го разбрал, а да бързаме да се приближаваме към Европа - да.
Заедно с всички европейски държави, в т.ч. и заедно с нашите партньори и съюзници в Съвета за икономическа взаимопомощ и Варшавския договор, и при спазване разбира се на спецификата, на автономията и собствените национални интереси на всяка от тези държави.
По това не можех да не реагирам днес. По останалото ще се постарая да реагирам утре и ще се помъча да реагирам п максимално конструктивен начин, тъй като, въпреки казаните стри неща, виждам в казаното от представителите на Съюза на демократичните сили и немалко елементи, по които може и трябва да се разговаря. Като започнем от общото желание да търсим пътища за мирно и цивилизовано разграждане на тоталитарната система, и стигнем до отделните конкретни предложения, свързани с деполитизация на някои сектори, на националния обществено политически живот, до разграничаване на партията, и тук вече можем да кажем, на партиите от държавната и стопанската дейност, до приемането на закони за изборите, за партиите, за печата, до съвместното обсъждане на статута на националните телевизия и радио, с оглед те да функционират като общонационална действително институция, отразяваща честно, правдиво, обективно, нетенденциозно всичко, което става в обществено политическия, стопанския, духовния живот на страната, и до много други неща. Някои о т тях имаха частен характер и ние бихме могли да ги обсъдим в работен порядък, тъй като не опират до политическата система в истинския смисъл на това понятие, а до отделни конкретни въпроси. Така, както намерихме решение на някои нелеки въпроси сега, смятам, че бихме могли да ги решим и тези.
Що се отнася до казаното то гражданина Янков, то аз бих помолил тези случаи, за които говори, да ни се представят и в писмен вид, за да поискаме съответна проверка, но нашата позиция по тези въпроси е еднозначна и ясна. Ние сме за абсолютно и безусловно спазване на гражданските, личните, политическите и всички други права в Народна република България.
За шесто управление специално искам да се спра. Мисля, че никой от нас няма основание да се съмнява в думите и мерките, предприети от министър Семерджиев, които той съобщи пред Народното събрание, за разпускане на шесто управление към Министерство на вътрешните работи. Ако е необходима допълнителна информация, аз смятам, че Министерство на вътрешните работи ще бъде готово да ни помогне, за да се убедим всички, че мерките, които се предприемат от новото ръководство на това министерство, от новото партийно и държавно ръководство, са мерки сериозни, искрени и насочени към поставянето на дейността на всички държавни органи, в това число на Министерство на вътрешните работи, под ефективен обществен контрол.
Нека завърша с казаното като една първа реакция. Ако Виктор Вълков желае думата, бих му я предоставил. Той не желае думата.
Някой друг дали желае да се изкаже?
Тогава, ние се договаряме да продължим нашето заседание утре, също като открито заседание, при същия регламент както днес. Само бих помолил да се уточним по часа на провеждане. Може би някъде към 11,00 часа, другарю Желев?
 

Това ще бъде като продължение на днешната среща?
 

Това ще бъде продължение на днешната тема и тогава ние ще вземем думата, за да произнесем своите експозета, след което ще пристъпим към разискване.
 

Да стане заседанието следобяд, ако секретариатът, който ще се избере трябва да подготви всичко това, за което беше реч, включително списък, включително участници.
 

Тогава би ли могло да помоля да започнем утре в 17,00 часа? Или 16,30 часа най-рано?
 

Тук при нас преобладават предложенията за 10,30 часа.
 

Аз бих помолил, другарю Ганев, няма нищо страшно да се случи, ако секретариатът не е готов с тези въпроси. Ще ги разгледаме на по-следващото заседание. Нека не губим ритъм в започната от нас дискусия по същество. Така че аз приемам предложението за 10,30 часа, ако никой не възразява.
 

Но в такъв случай трябва да изберем секретариат. Ние предлагаме 4 души, както се уговорихме: Петко Симеонов, Любомир Павлов, Георги Аврамов и Красимир Кънев.
 

За съжаление аз нямам същата готовност да съобщя нашите представители. Ще се постараем да уточним това след заседанието.
 

Също като се надяваме, че тази вечер по телевизията ще се отрази.
 

Аз бих помолил за следното: тъй като ние се договорихме да излъчваме интегрално нашите заседания тук. А тук имаме две половинки на заседания. Днес се излъчи по радиото директно, утре ще се излъчва директно, но репортажът в съответствие със съгласуваната процедура, да бъде подготвен след като и ние произнесем нашите експозета и да бъде излъчен утре вечер по телевизията, тъй като сега няма от какво да се монтира, ще прозвучат само становищата на една страна. Смятам, че това е справедливо, а в другите случаи ние ще завършваме своите заседания в рамките на 4 часа и ще има възможност да се монтира материал, който представя адекватно и балансирано гледищата на всички участници в дискусията.
Днес просто не сме завършили работа, за да правим репортажа.
 

Добре, ние приемаме това.
 

Да, благодаря Ви.
 

Но смятаме, че трябва да стане още едно заседание тази седмица.
 

Нека утре обсъдим този въпрос.
 

Нашето предложение е да има още едно заседание.
 

Не възразявам, но тази седмица имаме доста напрегнат график. Както знаете, има и сесия на Народното събрание. Нека утре обсъдим още веднъж този въпрос.
Благодаря ви, закривам заседанието.

 

Заседанието от 22 януари 1990 година с начален час 18,05, е закрито в 19,32 часа
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието