КРАТЪК СПРАВОЧНИК ЗА СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ

 

СССР

СТАЛИН

КГБ

КПСС

КОМИНТЕРН

ГУЛАГ

СТАХАНОВ

ПАВЛИК МОРОЗОВ

ХРУШЧОВ

БРЕЖНЕВ

АНДРОПОВ

ЧЕРНЕНКО

горбачов

СУСЛОВ

дзерджински

МЕНЖИНСКИ

ЯГОДА

ЕЖОВ

БЕРИЯ

МЕРКУЛОВ

АБАКУМОВ

ИГНАТИЕВ

 

 

През 1917 година голяма беда е сполетяла Русия. Начело на Империята застават международни авантюристи, които конструират смазваща руския дух и култура политическа машина.

За съжаление, след Втората световна война това прераства в беда за цяла Източна и Централна Европа.

Беда за България.

...Съветският съюз е вече минало.

Но да мислим оконачетелно погребания Съветски съюз като нещо, което просто трябва да бъде отречено и забравено, е глупаво.

Съветският съюз е най-мащабният социален експеримент в световната история.

Той трябва да бъде изучаван.

Мотивиращите неговото създаване идеи съвсем не са мъртви. Ще пренебрегна непренебрежимите социални проблеми.

Екологичното състояние на съвременния Свят в значима степен е резултат от човешката алчност и безразсъдство, които намират проява и в разгула на финансовия капитал, за който играта с финансовите инструменти не е по-различна от играта на шах. Вече се провижда, че човечеството може да бъде матирано от индивидуална и колективна безотговорност - от терористи, дървосекачи, нефтени магнати, фармацевтични гиганти, генетични експерименти, банкери и брокери.

Самоотговорността и самоконтролът на корпорациите са изцяло подчинени на печалбата, а не на ценностите на общото благо. Въоръженият не само с пистолет индивид невинаги се съобразява с другия човек.

Държавата, оказва се и днес, е легитимният политически инструмент в изграждането и защитата на основните рамки на индивидуалната и групова активност. Тя не е перфектна, но по-добро от нея няма. Не парите, не пазарът, не индивидуалната съвест, не партията, не Вярата...

Ето защо е важен експериментът, наречен Съветски съюз. В десетилетната си история експериментът подлага на проверка възможностите и рисковете на държавната регулация. Той трябва да бъде изучаван.

Не мога да не отбележа, че по времето на неговото съществуване (1917-1991) е минал животът на стотици милиони хора. Някои от тях имат безспорен принос в световната култура. А безименните за историята милиони са се трудили, жертвали, живели, създавали, мечтали - примитивно е да се смята, че всичко случило се, отвоювано и създадено по тяхно време, е зло.

 

...Намирам за нужно да кажа всичко това, защото в  моя кратък справочник се спирам на персони, които в по-голямата си част навяват мрачни мисли, но това е част от поуката.

Ще подчертая отново - Съветският съюз трябва да бъде основно изследван. Това е полезно. От него можем да се учим, ако не искаме да се спъваме в един камък два пъти.

Тук разглеждам няколко реалии и личности, осветяващи тази Велика империя. Моят кратък справочник ще бъде допълван в бъдеще, включително и от нетърсени съавтори, чиито имена ще бъдат коректно споменати.

Моите текстове се основават върху литература, която чета повече от половин век, така че написаното от мен често се основава на забравен източник. Все пак съм се стремял да проверявам дори онова, което ми се е струвало безспорно.

 

 

Петко Симеонов

Copyright 1997-2012 OMDA Ltd.  All rights reserved.