Кратък справочник за Съветския съюз

Петко Симеонов, автор

Кузман Цеков, оформление

Издателство "Омда"

 

ISBN 978-954-9719-11-6       

 

2009 г.

 

 

 

 

 

На корицата - трансформиран елемент от картина на Салвадор Дали

Copyright 1997-2012 OMDA Ltd.  All rights reserved.