ЧЕРНЕНКО

 

Константин Устинович ЧЕРНЕНКО

СССР

СТАЛИН

КГБ

КПСС

КОМИНТЕРН

ГУЛАГ

СТАХАНОВ

ПАВЛИК МОРОЗОВ

ХРУШЧОВ

БРЕЖНЕВ

АНДРОПОВ

ЧЕРНЕНКО

горбачов

СУСЛОВ

дзерджински

МЕНЖИНСКИ

ЯГОДА

ЕЖОВ

БЕРИЯ

МЕРКУЛОВ

АБАКУМОВ

ИГНАТИЕВ

 

Роден е на 11 (24) септември 1911 година в Енисейска губерния в сибирско селско семейство. Двайсетгодишен става член на ВКП (б). Работил на низови партийни длъжности в Сибир до 1943 година, когато отива да учи във Висшата школа за партоорганизатори към ЦК на ВКП(б). От 1948 до 1956 година завежда отдел Пропаганда и агитация на ЦК на компартията на Молдавия. Там се запознава с Брежнев, който през 1956 година го изтегля в Москва в апарата на ЦК на КПСС. От 1960 до 1965 година пак под покровителството на Брежнев става началник на секретариата на Президиума на Върховния съвет на СССР. 

 

Все вървейки зад гърба на Брежнев, през 1971 година той става член на ЦК на КПСС, през 1976 - секретар на ЦК, през 1977 е кандидат-член на Политбюро и  член на Полтибюро от 1978.

 

 

 

 

 

 

Всички в партийната върхушка знаели, че той е много близък сътрудник на Брежнев, и когато Андропов умира, те - всичките съвсем престарели, в копнежа си да върнат брежневската епоха, го избират за генерален секретар. Започва подмолното прегрупиране на силите. Избран е на 13 февруари 1984 година, но Черненко е достатъчно стар и болен, за да успее да направи каквото и да е. 

 

 

Умира на 10 март 1985 година. 

 

 

Целият съзнателен живот на Черненко преминава в партийния апарат. Той е апаратчик, бюрократ, необразован и публично безличен. Неговото избиране начело на СССР предизвикваше досада и присмех.

 

Copyright 1997-2012 OMDA Ltd.  All rights reserved.