ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
 
 
 
БЪЛГАРИЯ
 
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ В ОБЛАСТТА НА ПОЛИТИКАТА, ИКОНОМИКАТА И ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ,
С ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ИНВЕСТИЦИОННИЯ КЛИМАТ И УСЛОВИЯТА ЗА БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ

15 април - 31 юли 1998 г.

 


 
 
Съдържание
 
 

І. Външни влияния върху политиката, икономиката и обществения живот на България 
 

Международни финансови организации

16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI 1-15.VII

Европейски съюз

16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI 1-15.VII

НАТО

16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI 1-15.VII
Международен валутен фонд
16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI 1-15.VII
Балкански страни - България
16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI 1-15.VII
Западна Европа - България
16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI 1-15.VII
Източна Европа - България
16-30.ІV
1-15.V
 
1-15.VІ
16-30.VI 1-15.VII
Русия - България
16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI 1-15.VII
Коментар Русия - България  
16-30.ІV

САЩ - България
16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI 1-15.VII
Междудържавни отношения
16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI 1-15.VII
Чужди неправителствени организации
16-30.ІV
 
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI 1-15.VII
 
 
 

ІІ. Външни интереси 
 

Инвестиционни проекти в България с чуждо участие
16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI 1-15.VII
Коментари за обстановката в страната на чужди представители
16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI 1-15.VII
Коментари за държавните институции, правителството и политическите сили
16-30.ІV
 
 
1-15.VІ


Коментари за правовия, финансов и данъчен ред
16-30.ІV
 
 
1-15.VІ
16-30.VI
Публикации от чуждия печат
16-30.ІV
1-15.V
 
1-15.VІ 16-30.VI 1-15.VII
Прогнози за България 
 
 
16-31.V

16-30.VI 1-15.VII
 
 
 

ІІІ. Тенденции в развитието на националната икономика по отрасли и дейности 
 

Тежка промишленост

16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI

Машиностроене

16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ

1-15.VII

Електроника

16-30.ІV
 
 
1-15.VІ
16-30.VI 1-15.VII

Енергетика и нефтопреработвателна промишленост

16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI 1-15.VII
Военно-промишлен комплекс
16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI
1-15.VII
Химическа промишленост
16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI
1-15.VII
Транспорт
16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI
1-15.VII
Лека индустрия
16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI
1-15.VII
Селско стопанство
16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI
1-15.VII
Хранително-вкусова промишленост
16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI
1-15.VII
Винарска промишленост


1-15.V 
 
Млекопреработвателна промишленост


1-15.V
16-31.V


 
 
Финанси, банки, валутен борд
16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI
1-15.VII
ДСК
16-30.ІV
 
 
1-15.VІ
16-30.VI
 
Застрахователно дело
16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI
1-15.VII
Наука, култура, образование
16-30.ІV
 
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI
1-15.VII
Медицина, медицинско обслужване
16-30.ІV
1-15.V
 


 
1-15.VII
Фармацевтична промишленост и разпространение  
на лекарства и лекарствени средства
16-30.ІV
 
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI
1-15.VII
Социално дело
16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
 
1-15.VII
Комуникации
16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI
1-15.VII
Масмедии
16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI
1-15.VII
Развлекателен бизнес
16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI
1-15.VII
Търговия, туризъм, услуги
16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI
1-15.VII
Строителство
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI
1-15.VII
Екология и околна среда


1-15.VІ
16-30.VI
1-15.VII
 
 
ІV. Национална икономика 
 
16-30.ІV

1-15.V

16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI
1-15.VII
V. Частни корпорации 
 

1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI
1-15.VII
VІ. Малък и среден бизнес 
 
16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
 
1-15.VII
Малък и среден бизнес  - коментар
16-30.ІV
 
 
VІІ. Капиталов пазар 
 
16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI
1-15.VII
VІІІ. Приватизация и приватизационни фондове 
 
16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI
1-15.VII
 
 
 
 

ІХ. Вътрешни фактори, влияещи върху инвестиционния климат и условията за живот и бизнес 
 

Обстановка в страната
16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI 1-15.VII
Действия на правителството
16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI 1-15.VII
Президент на Република България
16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI 1-15.VII

Президент на Република България - коментар


1-15.V
 

Народно събрание
16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI 1-15.VII
Съд
16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI 1-15.VII
Следствие
16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI 1-15.VII
Прокуратура
16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI 1-15.VII
Общинско управление
16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI 1-15.VII
Синдикати и синдикална дейност
16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI 1-15.VII
Партии и политически живот
16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI 1-15.VII
Промени в законодателството
16-30.ІV
1-15.V
16-31.V


16-30.VI

 

Финансов ред и дисциплина
16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ

1-15.VII
Криминогенна обстановка
16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI 1-15.VII
МВР и специални служби
16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI 1-15.VII
МВР и специални служби - коментар


1-15.V
 

Демографски проблеми


1-15.V


1-15.VІ
16-30.VI 1-15.VII
Трудова заетост - безработица
16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI 1-15.VII
Ксенофобия, етническа, национална и религиозна вражда и нетърпимост 
1-15.V
16-31.V 

Социологически проучвания
16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI 1-15.VII
Български неправителствени организации. Лобизъм
16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI 1-15.VII
Вероизповедания - секти
16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI 1-15.VII

Общ коментар

16-30.ІV
1-15.V
16-31.V
1-15.VІ
16-30.VI 1-15.VII
 


Последен бюлетин /16-31 юли 1998 г./

 

Copyright 1998-2015 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно към "Анализи"