Интервюта, статии, изявления

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1995

 

6 май   ...., 21.40 часа, "Дарик радио"

 

РАЗГОВОР С ЛИДЕРА НА ЛИБЕРАЛИТЕ Г-Н ПЕТКО СИМЕОНОВ

 

Водещ Калин Манолов:

Слушате "денят на Дарик радио", ас съм Калин Манолов. Разговор със специалния ни гост тази вечер г-н Петко Симеонов, лидер на Българска партия ЛИБЕРАЛИ.

Вие вчера гостувахте по негова покана на лидера на Българската социалистическа партия г-н Виденов. Колко кафета успяхте да изпиете за три часа?

Петко Симеонов:

Аз не зная дали бяха три часа, но кафето беше само едно...

Водещ:

Така, за какво...

Петко Симеонов:

То беше разговор... среща-разговор между представители на тяхното ръководство и ръководството на Българска партия ЛИБЕРАЛИ. Присъстваха по четирима души от двете страни. Разговаряхме ,като разменихме становищата си оценка на актуалната политическа обстановка в страната а и накрая установявайки, че изхождаме от различни идеологически позиции, се договорихме за за провеждането на един диспут по проблемите на страната от гледна точка на собствените ни виждания, трудностите, които споделяме.

Водещ:

Това ще бъде публичен идеологически диспут в същност.

П. Симеонов:

Да, той ще бъде на... Всеки, основавайки се на ценностите, които споделя ще разглежда проблемите на страната такива, каквито се виждат от съответната партия, която представлява. Но това няма  да стане...

Водещ:

Доколкото вчера...

П.Симеонов:

... следващата седмица, както е съобщено днес в един от вестниците. По принцип се съгласихме, че такъв диспут трябва да има.

Водещ:

Все пак щом ще го има, а вчера е било нещо като генерална репетиция по всяка вероятност, бихте ли очертали основните разлики в позициите, вашите и тези на Българската социалистическа партия, и какви точно са били положителните моменти в критиката ви към социалистическата програма, които е оценил като положителни и г-н Виденов?

П. Симеонов:

Ние не сме го питали кое той оценява от нашата критика към тях...

Водещ:

Е, ако сте разбрали все пак от неговите реакции.

П. Симеонов:

Е, не мога да казвам че точно смята, че е било положително. Но искам да подчертая, че ние направихме специална критика на техния програмен документ, перспективата, който беше приет...

Водещ:

На националната им конференция.

П. Симеонов:

Да, на Националната им конференция и издадохме тази критика в отделна брошурка. Там обстойно разглеждаме онези недостатъци, които според мен, според нас съдържат тази тяхна...

Водещ:

А защо е този засилен интерес именно към програмата на БСП у вас, една дясна партия?

Петко Симеонов:

Затова, защото ние сме идеологически противници и казахме на БСП някои неща... подчертахме няколко неща от тази критика. Едното от нещата беше свързано за това, че когато днес всички виждаме, че двуполюсният модел не предлага изход за страната, тяхната партия наред с останалите вини, които има за развитието на страната в последните 45 години, в предходните 45 години, има вина и за създаването на точно този двуполюсен модел.

Водещ:

Призна ли си вината г-н Виденов, пое ли я?

П. Симеонов:

Не, те обикновено си го признават това тихомълком, но официално не се нагърбват да си признаят тази вина, че за двуполюсния модел носят отговорност и те.

Другото нещо, което беше подчертано от наша страна, това е, че БСП се опитва едновременно да защитава една вътрешно противоречива позиция. От една страна те защитават интересите на изникващата от тяхната номенклатура буржоазия, нека така да я наречем, или предприемачеството, или честни частници, както... на който какъвто термин му харесва. Значителна част от номенклатурата се превръща точно в такова съсловие. Те искат да защитят, от една страна, интересите на това съсловие, а от друга страна, по традиция те са лява партия и са свързани с наемния труд, с наемните работници. И би трябвало по логиката на идеологията, на позицията, политическата позиция, която заемат в пространството, основният център да им бъде това - защита на хората на наемния труд.

Водещ:

Възможна и ефикасна ли би била такава защита в точно сегашния и политически, и икономически момент в страната според Вас, когато без съмнение трябва да се направи една дясна икономическа реформа от гледна точка на една социалдемократическа партия или социалистическа?

П. Симеонов:

Сега, аз мога в момента за излагам само онова, което съм казал, тъй като отсреща липсва техен представител...

Водещ:

Да, ограничаваме се.

П. Симеонов:

... за да развие той техните виждания. Но е несъмнено, че реформата, която се извършва в страната условно да го наречем, нали, понеже работим с такива термини, тя е дясна. Тя е преход от ляво на дясно, това е превръщането, преместването на центъра на тежестта в структурата на обществото от държавата и държавните институции към отделната личност и към свободно организираните хора.

Този преход оказа се, че е по-сложен, отколкото изобщо някой от нас е предполагал в 1989 година. А з си спомням позициите, които имахме ние в СДС, тогавашното СДС. Спомням си разговори, които съм имал с представители на тогавашната Българска комунистическа партия, пък техните представи, те живееха с илюзията за демократичния социализъм по онова време. Спомням си консултациите и становищата, които са изразявани от западни политолози, които са били изразявани пред нас от СДС. Никой не си представяше, че нещата са толкова сложни и че преходът ще бъде толкова труден.

Водещ:

Вярно ли е, че сте поискали декомунизация без преследване на бивши комунисти според Вашата говорителка, която е цитирана в един вестник.

П. Симеонов:

Декомунизацията е свързана с разрушаването на структурите на тоталитарната система и изграждане на структурите на демократичното общество. Декомунизацията не е преследване на хора. Тя може да преследва престъпници, такива, които са престъпвали закона, и затова си има закони в страната, има си съдилища за тази работа, но декомунизацията не може да търси колективни вини, защото вината винаги е индивидуална, както е в случая например със закона "Панев". Декомунизацията е да се смени това срастване на управляващата партия с държавата. Едно срастване, което ние не сме преодолели и до ден-днешен. Опитът, който натрупахме по времето на управлението на Филип Димитров, е многозначителен в това отношение. Когато...

Водещ:

Така, за да... ако имате още нещо, довършете, да.

П. Симеонов:

Просто само да довърша мисълта си. Когато координационните съвети заместиха просто градските комитети на бившата комунистическа партия, но от това не произтичаше пребоядисване на системата. А системата си оставаше пак тоталитарна. Въпросът е например един от проблемите, които ... едно от нещата в нашите виждания е пълно отделяне на управляващата партия или управляващата коалиция от държавните структури и всеки държавен пост да бъде заеман чрез избори.

Водещ:

За да завършим с тази тема само една от темите, за които ще говорим до края с Вас, до края на предаването - в бъдещия диспут, когато и да е той, вие сте се споразумели да има и трета участваща страна, консервативно мислеща...

П.Симеонов:

Възможно е, възможно е да има и четвърта, и пета страна в този диспут.

Водещ:

Исках да Ви питам това ли смятате, че обобщава всички политически сили в страната - либерали, консерватори, социалисти?

П. Симеонов:

Не, далеч съм от тази мисъл. Но все пак политическото пространство не може да бъде измисляно и неговото структуриране същи не може да бъде въображаемо.

Водещ:

Това обаче няма да бъде кръгла маса '93?

П. Симеонов:

Не, това няма да бъде кръгла маса 93, това ще бъде израз на отделни политически позиции, които се основават на идеологии.

Водещ:

Ще бъде интересно да ги чуем тогава, когато бъдат изразени.

П. Симеонов:

Да, и има какво да се.. тук мисля, че имат място и земеделци и тези, които сега се стремят да формират някакво християндемократическо движение.

Водещ:

Признавате ли, впрочем, за да завършим, признавате ли партии от СДС за консервативни.

П. Симеонов:

Да, разбира се.

Водещ:

Демократичната навярно ще кажете.

П. Симеонов:

Да, разбира се, Демократическата партия е определено консервативна, въпреки че при нея има и един такъв реставраторски елемент, който иска да ни върне малко назад в историята.

Водещ:

Да припомня на нашите слушатели, че специален гост в студиото на "Дарик радио" е Петко Симеонов, лидер на Българска партия ЛИБЕРАЛИ. Телефоните за връзка: 77-15-20 и 77-15-21. В аванс поне една или две от темите, които смятам да коментираме с него до края на предаването: участието на неговата партия в сформиращия се десноцентристки блок и защо вие пък, преди да станете инициатори и евентуални членове на десноцентристки блок, отказахте да влезете в един левоцентристки подобен.

 

Водещ:

В предишните си разговори с г-н Петко Симеонов завърших, поне аз така мисля, с малко чувство за хумор, и то опит за политически хумор, г-н Симеонов. Вие не приехте да подпишете окончателния документ за образуването на един левоцентристки съюз, наречен Съвет за сътрудничество, преди около две-три седмици, ако се не лъжа, а сега сте една от партиите заедно с Конституционния форум на проф. Николай Генчев и партия "Нова България" на Стефан Николов, бившата бизнеспартия, която заяви намерения да формира пък десноцентристки блок. Не е ли малко рязък този преход, макар че са много объркани посоките на политическото пространство?

Петко Симеонов:

Няма нищо рязко в действията ни. Съветът за сътрудничество, който беше съставен включва в себе си и ДПС. Ние поискахме от ДПС една декларация, с която да се осъдят насилственото турцизиране на българомохамеданите и циганите. Ние никога не сме ги обвинявали за това, че те имат някаква вина за извършването на такива деяния в страната, ДПС не направи такава декларация и ние не подписахме този заключителен документ.

Водещ:

Сигурно знаете, че още в същия ден заедно с г-н Арнаудов тук, в това студио, коментирахме вашето решение за неучастие по тази причина, на вашата партия.

П. Симеонов:

Да, спомних си сега за това, че имаше обаждане от вашето радио за покана за наше участие. Ние много отдавна сме в съюзнически отношения с бившата българска бизнеспартия, сега "Нова България". Имаме едни подписан документ за сътрудничество, може би вече година ще стане, преди година, когато се съгласихме да разменяме становища, редовно да се срещаме, да установяваме взаимодействия. Имаше един период, в който даже пресконференциите ни бяха съвместни, така че нашето сътрудничество с партия "Нова България" съвсем не е случайно и изведнъж паднало от небето. По това ние бяхме в преговори с тях, когато се сляхме партия "Либерали" и партия "национална демокрация" в Българска партия ЛИБЕРАЛИ. Те бяха едни от партньорите, едни от евентуалните партньори в това сливане...

Водещ:

Да ви попитам, след този първи и неуспешен опит друго сливане не ви ли изпълва с подозрения, че и сега с Конституционния форум може би няма да има чак толкова съгласия по основни въпроси.

П. Симеонов:

България се намира в период на политически кипеж. Естествено е не всичко да става бързо, да става точно тогава, когато на нас ни се иска, но има, очертава се една тенденция, при която партиите вече се оформят, придобиват свой собствен политически облик и аз съм изпълнен с надежда за това, че разговорите ни, които сега провеждаме, те ще доведат поне до взаимна обмяна на мнения. Нека не искаме повече от това, което е възможно.

Водещ:

А сега ми позволете да проявя една политическа подозрителност, защото проф. Генчев никога не е криел пристрастията си към турцизиране и отрицателното съотношение към подобни процеси, доколкото съществуват. По подобен начин мисли и г-н Стефан Николов. Това е ли е бил един от въпросите, които са ви консолидирали и са ви дали идеята отново да потърсите общи действия?

П. Симеонов:

Определено не, въпреки че позициите ни по този въпрос съвпадат. Едно от нещата, които ни обединяват, основното, бих казал, което ни обединява, това е България, това е съдбата на страната, на държавата, на народа. Не мога да скрия, че ние всички сме разтревожени от състоянието на българската държава, българската държавност и от положението, в което се намират огромни маси от българския народ.

Водещ:

Последен мой въпрос, след това един или два слушателски. При общо признаваната липса на средна класа, при икономическия ни колапс, при непрекъснатия спад на производството като десни в страната в момента имат куража да се самоопределят само бизнеспартии. Единствената с така изразена насоченост - тази на г-н Стефан Николов, "Нова България". Вие и проф. Генчев по-внимателен поглед към бизнеса ще хвърляте ли оттук нататък?

П. Симеонов:

Ориентацията, социалната ориентация на българска партия ЛИБЕРАЛИ е към интелигенцията, към хората на свободните професии, към дребните собственици. Тя е защита на свободите на всички граждани и в този смисъл тя има отношение към всеки човек в България независимо от това към коя от оформящите се класи принадлежи. Но все пак като либерали ние смятаме, че хората, които разбират какво значи свободата на личността да бъде изведена на преден план - мисля, че тези хора ще бъдат наша опора.

Водещ:

Без съмнение бизнесмените са сред тях.

П. Симеонов:

Разбира се, бизнесмените са сред тях.

Водещ Калин Манолов:

Още един въпрос този път от слушател към г-н Петко Симеонов. Добър вечер.

Слушателка:

Добър вечер.

Водещ:

Благодаря Ви за търпението. Кажете!

Слушателка:

Да, и аз Ви благодаря, че ме... Бих искала да попитам г-н Петко Симеонов, понеже стана въпрос за национални интереси, а вече три години и г-н Петко Симеонов, и Дертлиев говорят за необходимостта да се разбие, да се създаде една такава широка центристка формация, която да разбие биполярния модел. Сега това, което се прави, не противоречи ли, не е ли липса на политическа воля и не е ли в противоречие с декларираната необходимост?

Водещ:

Да, интересен политически въпрос...

Слушателка:

А що се отнася до дясната алтернатива, за която става въпрос, такава вече мисля, че има и това е СДС.

Водещ:

Как се казвате, госпожо, в края?

Слушателка:

Анастасия Петрова.

Водещ:

Да, благодаря Ви, г-жа Петрова. Г-н Симеонов?

Петко Симеонов:

Да си запиша, за да не забравя. Първо, за това, че ние наистина много говорим за създаването на една алтернатива, която да пробие този двуполярен модел, който очевидно не дава перспектива за България, не дава възможности за измъкване от ситуацията. Но създаването на такъв блок или на такава групировка не било могло да стане на всяка цена или да бъде извършено от партии с неясна политическа физиономия. Ние бихме искали да видими прогнозируеми политически субекти пред себе си. И в този смисъл би могло много да се пожелае на тези, които са и извън парламента, а и някои, които са в парламента, ясно да заявят какво точно защитават.

Водещ:

Дясна алтернатива ли е СДС?

П. Симеонов:

СДС, въпреки че там наистина има някои фармации, които се стремят към дясното политическо пространство, по-скоро е естремистко формирование, едно формирование, което с крайни средства се опитва да наложи онова, което... към което се стреми, с ритник във вратата. Нещата или трайните резултати в обществото се постигат чрез еволюцията. Ние сме еволюционисти, не сме революционери. И в този смисъл ние сме вдясно от центъра, от този хипотетичен политически център...

Водещ:

И в страни от екстремизма.

П. Симеонов:

... и в страни от екстремизма. Ние не сме революционери, ние сме еволюционисти.

Водещ:

Последен кратък въпрос на наш слушател и, надявам се, също такъв кратък отговор. Добър вечер... Слушаме Ви, господине. Казвайте, в ефир сме.

Слушател:

Имам към г-н Петко Симеонов следния въпрос. Кого представлява г-н Петко Симеонов? Той смята ли, че може повече от 20 души на площада да изведе?

Водещ:

Как се казвате, господине.

Слушател:

Казвам се Георги Георгиев от София.

Водещ:

Честит имен ден. Благодаря Ви за въпроса.

Петко Симеонов:

Честит имен ден наистина, г-н Георгиев. Кого представлявам аз...

Водещ:

Мисля, че това стана ясно от досегашния ни разговор.

П. Симеонов:

 

Аз представлявам... не, представлявам една организация, която води своето начало от първия Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България, създадена на 3 ноември 1988 г. След това Федерацията на клубовете за Демокрация, след това се преименува вече в Партия Либерали и сега вече в Българска партия ЛИБЕРАЛИ. Имаме към... точната цифра не мога да Ви кажа, защото имаме много... /не се разбира - бел.ред./...

Водещ:

Повече от двадесет души, нали така?

П. Симеонов:

Имаме 130, около 130 клуба в цялата страна. Това са предимно интелигентни хора. И, г-н Георгиев, искам да Ви уверя, че повечето от нашите клубове представляват първите координационни съвети на СДС. Те са тези, които първи тръгнаха. И колко души ще изведем на улицата аз смятам, че е не толкова важно. Важно е какви ценности, какви неща се защитават в политиката. Защото видяхме, че има политически сили, които могат да направят голям митинг, а след това да направят и голяма беля. Затова важно е какво точно, не е важно... просто само да се вземе властта, въпросът е как тя след това ще се упражнява. И смятам, че ние, не само нашата партия, разбира се, и други партии, с които разговаряме сега, някои от тях и групи от парламента, които напуснаха СДС, вече сме натрупали достатъчно опит за това, къде и какво, и как трябва да се прави, за да излезе България от блатото, в което сме затънали.

Водещ:

Мисля, че това беше добър край на нашия днешен вечерен разговор с г-н Петко Симеонов, лидер на Българска партия ЛИБЕРАЛИ, когато благодаря за участието в нашето предаване.

П. Симеонов:

И аз Ви благодаря.

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.