Интервюта, статии, изявления

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1995

 

27 август 1992 г., "Синьо време"

 

Рубрика: "Магнитни идеи"

НАЦИОНАЛЕН КОНСЕНСУС ЩЕ СЕ ТЪРСИ ОТНОВО НА КРЪГЛАТА МАСА

 Дълбоката изолация, в която се намира правителството и парламентарната група на СДС спря да бъде проблем на СДС и се превърна в проблем на държавата.

Решава се и се прилага нов закон за земята, а Българският земеделски народен съюз, тази земеделска партия, традиционна за България и несъмнено и днес значима политическа сила, не е представен в парламента, няма го и в законодателството. Законът за земята се решава от литератори и адвокати. По думи на самите синдикални централи, диалогът им с правителството е изчерпал своите възможности, а в същото време се решават съдбоносни въпроси, засягащи жизнените интереси на милиони хора.

Правителството и парламентът не действат в защита на частния бизнес, нито общуват с неговите представители. Може да се окаже, че приватизацията е завършила, преди да е започнала. Разрушават се държавни институции, буквално се разсипват колективите на художествената култура и наука. Краят на комунизма не може да бъде разрушително дело. Той трябва да е възможност за съзидателна дейност. Реформата означава съзиждане, а не разрушаване. За принципите на реформата е нужно широко обществено обсъждане и съгласие. Такова обсъждане не се върши в парламента, няма го и като инициатива на правителството. Накъде върви България и накъде трябва да върви, е въпрос, който вълнува всеки българин. Създадената обстановка в страната напомня за 10 ноември 1989 г. Както тогава ръководството на БКП беше изолирано, така е в случая със СДС. Назрели са условията за национална кръгла маса по основните принципи на реформата. Ние искаме тя да стане максимално успешна. В нея трябва да бъдат представени парламентарните и извънпарламентарните политически сили, синдикатите и църквите. Тя няма да има за задача да измести парламента. Ние уважаваме институциите. Целта е да се изработят документи, които да отразяват съгласието по всички съдбоносни въпроси за България: накъде върви България и каква държава искаме да градим.

Преходът от тоталитаризъм към демокрация ще отнеме много години и само историята ще покаже колко са те. Днес управлява правителството на Филип Димитров и коалицията ДПС - СДС. Утре ще имаме друго правителство, вдругиден - ново мнозинство в парламента. В действията на правителствата в тези сложни за България години трябва да има приемственост и последователност по основните въпроси, които градят държавата ни.

Тази приемственост може да бъде гарантирана само от постигнато широко национално съгласие. Към това се стреми БДЦ.

Съзнаваме, че подготовката на национална кръгла маса и национална консултативна среща изисква време. В известен смисъл ние вече трябва да сме постигнали национален консенсус или поне да сме убедени, че той трябва да бъде постигнат, преди да седнем на масата. Дали 39 или 50 човека, или Втори адвокатски колектив не желаят такъв широк обществен диалог, няма никакво значение. Национален консенсус може да бъде постигнат и без тях. България трябва да продължи в условия на вътрешен мир и да вървим към демокрацията. В този преход тя се нуждае от възможно най-широка обществена подкрепа.

За да излязат от политическата криза, управляващите имат три възможности:

- да сменят своята политика;

- да преминат към административна диктатура;

- да се проведат нови избори.

Националната кръгла маса като институция на гражданското общество ще елиминира или поне силно ще затрудни пътя към административна диктатура. В този смисъл управляващата групировка в СДС може да използва кръглата маса като средство за осигуряване на широка обществена подкрепа в изпълнение на предизборната програма на СДС. Нашето предложение е конструктивно. То няма за цел да обозначи политическата изолация на СДС. То може да се превърне точно в това, ако СДС не го приеме.

Реализацията на идеята на БДЦ за национална кръгла маса или национална консултативна среща няма за цел да подменя правителството и парламента. България не може да се развива успешно, ако няма консенсус по въпросите за ценностите на демокрацията, външната политика, националната сигурност, принципите и етапите на икономическата реформа.

 

Петко СИМЕОНОВ,

Председател на БДЦ

 

 

  

 

   

 

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.