Глава З - Основни принципи и съдържание на икономическата реформа,Иван Ангелов

 

Глава З

Основни принципи и съдържание на икономическата реформа

Иван Ангелов

 Пазарната икономика - цел на реформата

Основни насоки на предстоящите реформи за преход към пазарната икономика

Реформа на собствеността

Поземлена реформа

Реформа на паричната и кредитната система

Реформа на бюджетната система

Реформа на ценообразуването

Създаване на пазар на работната сила

Реформа в сферата на външната търговия и международния об­мен

Реформа на законодателството

Реформа на социалното дело

 

 


Copyright 1998-2018 ® OMDA Ltd All rights reserved.

HomeКъм началото