Фондация на
националната Камара
1990ДОКЛАД
върху
проекта за икономически
растеж и преход към
пазарна икономика в
България


подготвен от
Фондацията на Националната Камара на САЩ
за
Народна Република България


Ръководство и редактиране:
Ричард Ран, САЩ
Роналд Ът, САЩ
National Chamber Foundation
1615 H Street, NW.
Washington, DC 20062, USA
(202)463-5552
© National Chamber Foundation, Okmoмвpu 1990 npeвog © SPS corp. & Mintech Corp. / U.S.A.
Финансирането на превода, редакцията, оформлението и отпечатването на Проекта за икономически растеж и преход към пазарна икономика в България е извършено от фирма "Програмни продукти и системи" (SРS) и от МINТЕСН Согр./U.S.A. по идея на президентите на двете фирми г-н Рашко Ангелинов н г-н Сам Трендов и с любезното съгласие на д-р Ран.

Изданието се разпространява безплатно. Желаещите да заплатят своя екземпляр могат да внесат избрана от тях сума на сметка 421130 082-7 - Търговска банка София - АД. Събраните по този начин средства ще бъдат изцяло предадени в Дома за девойки-сираци "Ленко Мишев", гр. Ловеч, ул. Стефан Караджа № 24. Поради това придружавайте превода с текст "За Дома за девойки-сираци".

SРS и МINТЕСН предоставят правото на безплатно ползване на цялата разработка и на части от нея, като се забранява възможното й разпространение срещу заплащане. Нарушителите ще се наказват съгласно съществуващите нормативни актове. 


Copyright 1998-2019 ® OMDA Ltd All rights reserved.

Home