Съдържание

Начало I Голямото и малкото предизвикателство II Въведениe Глава 1
План за действие в България
Екип от американски съветници
Глава 2
Основа и настоящо състояние на българската икономика
Глава 3
Основни принципи и съдържание на икономическата реформа
Иван Ангелов
Глава 4
Макроикономически реформи. Приватизацията
Роналд Д. Ът
Глава 5
Парична реформа
Ричард Ран
Глава 6
Банкови системи и пазари на капитали
Глава 7
Данъчна политика
Чарлс Е. Маклюър Младши
Глава 8
Предложение за нова Конституция
Бърнард Х. Сийгьн
Глава 9
Смесени предприятия, чуждестранни инвестиции и търговски кодекс
Юджийн Л. Стюарт
Глава 10
Външнотърговски структури
Юджийн Л. Стюърт
Глава 11
Стимулиране на предприемателството
Грациела Д. Теста
Глава 12
Зона за свободна инициатива в България:“Хонгконг" на Източна Европа
Марк К. Фрейзиър, Ричард У. Ран
Глава 13
Социално дело
Чарлс Мърей
Глава 14
Екологична политика
Питьр Дж. Хил
Глава 15
Образователна реформа
Джордж Вридвелд
Глава 16
Икономика на прехода
Грациела Д. Теста
Глава 17
Избрани промишлени сектори Селско стопанство
ПитърДж.Хил,КарлА.Пескосолидо
Глава 18
Енергетика, Полезни изкопаеми, Минно дело, Химическа промишленост
Алън Е.Ейбръхамс
Глава 19
Туризъм
Юджийн Л.Стюарт
Глава 20
Телекомуникации
Клейтьн Л. Лескълийт, младши
Глава 21
Машиностроене
Уилард Р. Галахър
Глава 22
Електроника
Гордон А.Грейвс, Гордон К.Сийболд
Глава 23
Застрахователно дело
Баудри П.Мейс
Автори
 


Copyright 1998-2018 ® OMDA Ltd All rights reserved.

HomeКъм началото