<<  НАЗАД

 НАПРЕД  >>

        Елин Пелин

        ВЕРОУЧЕНИЕ

 

 

 

 

      

Исус пристъпил при свети Йоан и го помолил да го кръсти.

Йоан казал:

Не съм достоен за това. Ти мене трябва да кръстиш, а не аз тебе.

Исус искал да даде пример за смирение и казал:

Както кръщаваш другите, тъй трябва и мене да кръстиш, за да се изпълни законът.

Тогава Йоан се приближил и кръстил Исуса.

В това време Дух Свети слязъл върху Исус във вид на гълъб и от небето се чул глас, който казал:

Този е моят възлюбен син. Към Него е всичкото ми благоволение.

След кръщението си Исус се оттеглил самичък в пустинята. Там прекарал 40 дена в пост и молитва. След това се върнал между хората да проповядва и да го поучава.

 

 

 

Кръщението Господне се празнува на 19 януари всяка

 година. Тоя ден наричате Богоявление или Водици .

 

 

 

  Влизане на Исуса в Йерусалим.

 След кръщението си Исус отишъл между народа, да го поучава. Той правел добро на всички. Помагал на бедни, изцерявал болни, давал съвети на грешните и ги карал да се покаят. Той казвал: Обичайте се един други! Не правете никому зло!" В скоро време много хора възприели учението му и станали негови последователи.

 

 

 

 

      

1. НАЧАЛО

2. УВОД

3. СЪДЪРЖАНИЕ

3. Молитва Св. Боже

4. Молитва след учение

5. Първите хора на земята

6. Грехът на първите хора

7. Божие наказание на първите хора

8. Рождение на св. Дева Мария майката Исусова

9. Благовещение

10. Рождество Христово

11. Коледни празници

12. Сретение Господне

13. Кръщение на Исуса Христа

14. Влизане на Исуса в Йерусалим

15. Юда предава Исуса

16. Съдене на Исуса

17. Исус пред Пилата

18. Разпятие на Исуса Христа

19. Погребение на Исуса Христа

20. Възкресение Христово

21. Великденски празник

22. Възнесение Христово

23. Свети Дух слиза над учениците Христови

24. Светии

25. Гергьовден

 

 

 


 <<  НАЗАД

 НАПРЕД  >>