<<  НАЗАД

 НАПРЕД  >>

            Елин Пелин

        ВЕРОУЧЕНИЕ

 

 

 

Юда предава Исуса.

 Големците и първосвещениците, като видели, че всички почитат и славят Христа, наклеветили Го, че бунтува народа против царя и хули Бога.

Властниците дали заповед Исус да бъде уловен и съден. Те в сряда подкупили един от учениците Исусови, който се казвал Юда, и който се съгласил да им Го предаде.

В четвъртък вечер Исус бил в Гетсиманската градина с учениците си. Той се отстранил за малко, да се помоли насаме. В това време Юда довел стражата и казал:

Понеже вие Го не познавате, когото целуна той е.

И Юда пристъпил към Христа и Го целунал. А Исус кротко го запитал:

Юдо, с целувка ли предаваш учителя си? Войниците уловили Исуса, вързали Го, почнали да Го бият, и да Го мъчат.

  

 

Предаването на Исуса се празнува в сряда пред Великден,

когато Юда обещал на първосвещениците да им Го предаде,

и тоя ден се казва Велика сряда". В спомен на първия ден

от страданията на Исуса, християнски обичай е тоя ден

през всяка седмица да се пости.

 

    

Съденето на Исуса.

 Най-напред Исуса завели при първосвещеника Ана за разпит. Ана, като не можал да открие никаква вина в Исуса, ударил Го и Го пратил при Каяфа. Там дошли и много лъжесвидетели, които клеветели Исуса и искали да бъде разпнат.

Каяфа разпитал всички, най-после се обърнал към Исуса и рекъл:

 

 


      

1. НАЧАЛО

2. УВОД

3. СЪДЪРЖАНИЕ

3. Молитва Св. Боже

4. Молитва след учение

5. Първите хора на земята

6. Грехът на първите хора

7. Божие наказание на първите хора

8. Рождение на св. Дева Мария майката Исусова

9. Благовещение

10. Рождество Христово

11. Коледни празници

12. Сретение Господне

13. Кръщение на Исуса Христа

14. Влизане на Исуса в Йерусалим

15. Юда предава Исуса

16. Съдене на Исуса

17. Исус пред Пилата

18. Разпятие на Исуса Христа

19. Погребение на Исуса Христа

20. Възкресение Христово

21. Великденски празник

22. Възнесение Христово

23. Свети Дух слиза над учениците Христови

24. Светии

25. Гергьовден

 

 

 


<<  НАЗАД

 НАПРЕД  >>