<<  НАЗАД 

 НАПРЕД>>

           Елин Пелин

        ВЕРОУЧЕНИЕ

 

 

 

Бог оставил Адам и Ева да живеят в най-хубавото място на земята, което нарекли Едем или Рай. Това място се намирало между реките Тигър и Ефрат.

Бог им казал:

Живейте в мир! Отглеждайте синове и дъщери!

А за да им покаже, че те трябва да слушат Бога и да се покоряват на Неговите заповеди, казал им:

Ползвайте се от всичко, що се ражда тука. Не яжте само от дървото, което расте в средата на Едемската градина. То се казва дърво за познаване доброто и злото". Ако ядете от него, ще изгубите всички добрини, които съм ви дал, и ще умрете.

  

Грехът на първите хора

 

Първите хора Адам и Ева живели щастливо в Едемския рай. Те не знаели що е грях. Всички животни ги слушали и им се покорявали. Те не знаели що е болест, що е страдание и били безсмъртни.

Но дяволът завидял на Адам и Ева и решил да ги погуби. Той подмамил змията да излъже Ева.

Веднъж Ева, като се разхождала из рая, близо при забраненото дърво, срещнала змията, която й казала:

Ево, защо Бог ви забрани да ядете плодовете на това дърво? Те са много вкусни.

Бог ни забрани да ядем тия плодове, защото ще умрем.

      Не, казала змията. Вие няма да умрете. Бог се бои, че ако ядете от тия плодове, ще станете равни на Него и ще разберете що е зло и що е добро. Вземи и яж!

 

 

1. НАЧАЛО

2. УВОД

3. СЪДЪРЖАНИЕ

3. Молитва Св. Боже

4. Молитва след учение

5. Първите хора на земята

6. Грехът на първите хора

7. Божие наказание на първите хора

8. Рождение на св. Дева Мария майката Исусова

9. Благовещение

10. Рождество Христово

11. Коледни празници

12. Сретение Господне

13. Кръщение на Исуса Христа

14. Влизане на Исуса в Йерусалим

15. Юда предава Исуса

16. Съдене на Исуса

17. Исус пред Пилата

18. Разпятие на Исуса Христа

19. Погребение на Исуса Христа

20. Възкресение Христово

21. Великденски празник

22. Възнесение Христово

23. Свети Дух слиза над учениците Христови

24. Светии

25. Гергьовден

 

 

                      


 <<  НАЗАД  

 НАПРЕД  >>