<<  НАЗАД  

 НАПРЕД  >>

                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

МИЛИ ДЕЦА,

  Пред вас е една малка книжка - учебник на големия български писател Елин Пелин. По нея преди повече от половин столетие са се учили вашите баби и дядовци. По нея те са получили първите познания за раждането, делата, смъртта и възкресението на Исуса Христа.

  Това е една истинска приказка, една от многото, които Елин Пелин наред с разказите, стиховете и повестите си е написал за вас. Някои от тях може би вече сте чели, а други ви предстои да четете.

  Нашият народ е приел Христовата вяра преди много векове. Тя го е крепила н най-трудните моменти от неговото съществуване. На нея той дължи и своето самосъхранение, когато е нямал друга опора и защита.

  Днес, нашата източноправославна вяра ще ни помогне не само да се предпазим от разрушителната сила на някои външни религиозни секти и лъжеучения, които усилено се разпространяват в страната ни, но и да се върнем към един морал, който ни учи на честност и трудолюбие, а така също и на редица други човешки добродетели, чиято стойност е непреходна.

 

 

 


  <<  НАЗАД  

 НАПРЕД  >>