<<  НАЗАД 

 НАПРЕД  >>

            Елин Пелин

        ВЕРОУЧЕНИЕ

 

 

    

  Ти ли си Христос син Божи?

Аз съм отговорил Христос. Като чул тия думи, Каяфа раздрал дрехите си в знак на дълбока скръб и извикал:

Как Го търпите още? Не чувате ли Го сами, че богохулства?

Смърт за Него! Да се разпие, почнала да вика тълпата.

Войниците извели Исуса навън. Там почнали да Го бият, да Го мъчат и да Го хулят.

Исус кротко и със смирение понасял всичко.

  

Исус пред Пилат.

 Исус бил осъден на смърт от първосвещениците. Но тяхната присъда, според закона, не могла да бъде изпълнена без одобрението на римския управител. Римски управител тогава бил Пилат.

Завели Исуса пред Пилата. Било в петък сутринта.

Пред дома на Пилата дошла голяма тълпа, която била против Исуса. Дошли и всички първосвещеници, които искали Исус да бъде осъден.

Пилат излязъл пред събраните и попитал:

Защо сте се събрали и какво искате?

Искаме Исус да бъде разпнат. Той бунтува народа и го учи да не плаща данъка си.

Пилат дал заповед да доведат Исуса пред него. Той Го разпитал за учението му и за всичко, в което Го обвинявали, но не намерил никаква вина в него. 


     

1. НАЧАЛО

2. УВОД

3. СЪДЪРЖАНИЕ

3. Молитва Св. Боже

4. Молитва след учение

5. Първите хора на земята

6. Грехът на първите хора

7. Божие наказание на първите хора

8. Рождение на св. Дева Мария майката Исусова

9. Благовещение

10. Рождество Христово

11. Коледни празници

12. Сретение Господне

13. Кръщение на Исуса Христа

14. Влизане на Исуса в Йерусалим

15. Юда предава Исуса

16. Съдене на Исуса

17. Исус пред Пилата

18. Разпятие на Исуса Христа

19. Погребение на Исуса Христа

20. Възкресение Христово

21. Великденски празник

22. Възнесение Христово

23. Свети Дух слиза над учениците Христови

24. Светии

25. Гергьовден

 

 

 


<<  НАЗАД 

 НАПРЕД  >>