<<  НАЗАД

 НАПРЕД  >>

        Елин Пелин

        ВЕРОУЧЕНИЕ

 

 

 

 

Между всички той избрал дванадесет души, които били най-близки негови ученици. Той не се делил от тях.

След тригодишна проповед Исус тръгнал за Йерусалим по случай големия еврейски празник Пасха. Той пътувал възседнал на ослица и придружен от учениците си.

Много хора от града, като чули за пристигането на Исуса, излезли да го посрещнат. Те постилали пътя му с цветя и зелени вейки. А някои хвърляли дрехите си под краката му. Болни се докосвали до него и оздравявали. Слепи проглеждали, сакати прохождали.

Всички падали на колене, молили го да ги благослови и пеели:

Осана![1] , Благословен е от Господа Тоя, който иде при нас. Слава на Бога вишний!

Последван от радостния народ и от учениците си, Исус влязъл в Йерусалим и отишел в храма.

Храмът бил изпълнен с крясъците на разни търговци и продавачи, които изпълнили всичко със стоките си.

Исус се възмутил. Той грабнал един камшик, разгонил и изпъдил тия, които се били подиграли с Божия дом, и казал:

Божия дом е дом за молитва, не за търговия.

В храма между народа имало големи сановници и управници. Те, като видели смелостта на Исуса и голямата почит, която му прави народът, завидели му и Го намерили опасен за държавата.

И решили да Го убият.


 

[1]  Осана е еврейска дума и значи спасение".

 

 

 

                

      

1. НАЧАЛО

2. УВОД

3. СЪДЪРЖАНИЕ

3. Молитва Св. Боже

4. Молитва след учение

5. Първите хора на земята

6. Грехът на първите хора

7. Божие наказание на първите хора

8. Рождение на св. Дева Мария майката Исусова

9. Благовещение

10. Рождество Христово

11. Коледни празници

12. Сретение Господне

13. Кръщение на Исуса Христа

14. Влизане на Исуса в Йерусалим

15. Юда предава Исуса

16. Съдене на Исуса

17. Исус пред Пилата

18. Разпятие на Исуса Христа

19. Погребение на Исуса Христа

20. Възкресение Христово

21. Великденски празник

22. Възнесение Христово

23. Свети Дух слиза над учениците Христови

24. Светии

25. Гергьовден

 

 

 


 <<  НАЗАД

 НАПРЕД  >>