<<  НАЗАД

 НАПРЕД  >>

            Елин Пелин

        ВЕРОУЧЕНИЕ

 

 

 

 

 Смъртта на света Богородица.

 Майката на Исуса, Света Дева Мария не живяла много след смъртта на своя Божествен син.

Като усетила, че наближава краят на нейния живот, тя повикала апостолите и близките си роднини, простила се с тях и им казала:

Моят край настъпи. Не плачете, а се радвайте, защото моят син ме вика при себе си.

Като казала това, тя тихо починала. 

 

Смъртта на света Богородица се празнува

на 28 август и се нарича Г о л я м а  Б о г о р о д и ц а

или Успение Богородично.

 

 

   Светии.

 Христовото учение почнало бързо да се разпространява по всички страни. Мнозина не приемали това учение и почнали да мразят християните и да ги клеветят пред властите. На много места се почнало преследване срещу тях. Те били хващани, затваряни, мъчени и убивани. През това време се явили големи защитници на християните, Те не се бояли от нищо, умирали мъченически, но не се отказвали от вярата си в Бога и от учението Христово. 

 

Тия хора били признати от християнската черква за светии.

Всеки ден от календара е посветен на някой от тия светии и мъченици.

За светии са признати и всички, които са заслужили за засилване на християнството.

В календара има записани и светии българи. Между тях най-големи са Светите братя Кирил и Методий, които са създали българските букви и са превели за пръв път черковните книги на наш език. Наши по-големи светии още са Св. Климент и Св. Иван Рилски.

 

    

1. НАЧАЛО

2. УВОД

3. СЪДЪРЖАНИЕ

3. Молитва Св. Боже

4. Молитва след учение

5. Първите хора на земята

6. Грехът на първите хора

7. Божие наказание на първите хора

8. Рождение на св. Дева Мария майката Исусова

9. Благовещение

10. Рождество Христово

11. Коледни празници

12. Сретение Господне

13. Кръщение на Исуса Христа

14. Влизане на Исуса в Йерусалим

15. Юда предава Исуса

16. Съдене на Исуса

17. Исус пред Пилата

18. Разпятие на Исуса Христа

19. Погребение на Исуса Христа

20. Възкресение Христово

21. Великденски празник

22. Възнесение Христово

23. Свети Дух слиза над учениците Христови

24. Светии

25. Гергьовден

 

 

 


 <<  НАЗАД

НАПРЕД  >>