Франсоа Фризон-Рош - Полупрезиденсткият модел

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

ПРЕДГОВОР..............................................

ПРЕДИСЛОВИЕ............................................

ОБЩО ВЪВЕДЕНИЕ.........................................

 

ЧАСТ ПЪРВА. ПОЛУПРЕЗИДЕНТСКИЯТ РЕЖИМ КАТО ПРОЦЕС НА ИНСТИТУЦИОНАЛНО РАЦИОНАЛИЗИРАНЕ........................................

 

ГЛАВА I. ИЗБОРЪТ ПРИ ВСЕОБЩО И ПРЯКО ГЛАСУВАНЕ КАТО МНОГОЗНАЧЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВЛАСТТА В ПЕРИОДА НА ПРЕХОДА

РАЗДЕЛ 1. ПРЕЗИДЕНТСКИЯТ СТАТУТ КАТО ВЯРНО ОТРАЖЕНИЕ НА КОНЮНКТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

1. Варианти на реформаторски институционални политики и на конститутивни институционални политики

2. Общи правила: от юридическата привидност до съответстващата й реалност

3. Несъвместимости, невъзможност за изпълнение на функциите, временно изпълняване на функциите и заместване на президента: общо правило и българското изключение

РАЗДЕЛ 2. ФУНКЦИИТЕ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА - ИНСТРУМЕНТ ЗА ОПРАВДАНИЕ ИЛИ ЗА ДЕЙСТВИЕ    

1. Функцията държавен глава или представител на републиката"

2. Функцията пазител на Конституцията и посредник

3. Функцията Главнокомандващ на въоръжените сили

РАЗДЕЛ 3. ОТГОВОРНОСТТА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА

1. Полагане на клетва и имунитет на президента на републиката

2. Механизъм за подвеждане под отговорност на президента на републиката

3. Примерът на България

 

ГЛАВА II. ПРЕЗИДЕНТСКИ ПРАВОМОЩИЯ ПОД КОНТРОЛ?

РАЗДЕЛ 1. МНОГООБРАЗИЕ НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ПРАВОМОЩИЯ: ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ, УЧАСТИЕ ВЪВ ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ, БЛОКИРАНЕ

1, Право на решение

2. Право на участие в процеса на взимане на решения и право на блокаж

3. Влияние на конституционните съдилища: примерите на България, Литва и Македония

РАЗДЕЛ 2. ПРАВОМОЩИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА В РАМКИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ С ОГЛЕД НА ПАРЛАМЕНТАРИЗМА" И ПРЕЗИДЕНЦИАЛИЗМА"

1. Правомощия по отношение на правителството

2. Правомощията на президента в областта на външните отношения

3. Ролята на президента в случай на извънредни обстоятелства

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОМОЩИЯТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПАРЛАМЕНТА

2. Правото на послание и на обръщение към народа"

3. Президентът на Републиката, повече или по-малко бдителен пазител на институциите: право на отлагателно вето и на сезиране на Конституционния съд

 

ГЛАВА III. ПАРЛАМЕНТАРНОТО ВЪРХОВЕНСТВО В КОНКУРЕНТНА СРЕДА

РАЗДЕЛ 1. ИЗБОР НА МОНОКАМАРНА ИЛИ НА ДВУКАМАРНА СИСТЕМА

1. Изборът на монокамарна система като отказ от представителство с порочен ефект

2. Изборът на бикамарна система: разделяй, за да подкопаеш силата"

РАЗДЕЛ 2. ПРАВОМОЩИЯТА НА ПАРЛАМЕНТА: МЕЖДУ ФОРМАЛНО И РЕАЛНО

1. Афиширано парламентарно върховенство

2. Правителствените аспирации към глобални законодателни правомощия

РАЗДЕЛ 3. КОНСТИТУЦИОННИТЕ СЪДИЛИЩА И ТЯХНАТА ЗНАЧИТЕЛНА ВЛАСТ ЗА ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ

1. Разрастване на правосъдния миметизъм

2. Назначения и разширени правомощия на конституционните съдилища

 

ЧАСТ ВТОРА. ПОЛУПРЕЗИДЕНТСКИЯТ РЕЖИМ КАТО ИЗРАЗ НА ВЛАСТОВИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ..........................................

 

ГЛАВА I. ПОЯВАТА НА ПАРТИЙНА СИСТЕМА

РАЗДЕЛ 1. ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ПРИЛОЖЕНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ МОДЕЛИ

1. Смесената избирателна система като направен избор

2. Пропорционалната избирателна система като направен избор
3. Измеренията на изградените системи

РАЗДЕЛ 2. ПРОТИВОПОСТАВЯНЕТО МЕЖДУ ВЪТРЕШНИТЕ И ВЪНШНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА ПАРТИЙНАТА СИСТЕМА

1. Стратегиите на посткомунистическите елити

2. Бремето на стария комунистически режим

3. Влиянието на външната среда

РАЗДЕЛ 3. КАКВА ПАРТИЙНА СИСТЕМА?

1. Трудното политическо пренареждане

2. Основните политически течения

 

ГЛАВА ІІ. СМЕСЕНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИЯ КОНТЕКСТ

1. Полупрезидентският модел като отговор на едно историческо ограничение

2. Полупрезидентският модел като отговор на едно органичение от управленски характер

3. Полупрезидентският модел като отговор на едно ограничение от преговорен характер

РАЗДЕЛ 2. ЕЛЕКТОРАЛНИ ОГРАНИЧЕНИЯ           

1. Накъсана електорална темпоралност

2. Противоречивите електорални логики на полупрезидентския модел

РАЗДЕЛ 3. ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Волята за подялба на властта: принципът на съжителството

2. Трудностите на президентското лидерство

РАЗДЕЛ 4. ЛИЧНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕЗИДЕНТИТЕ

1. Избраните личности

2. Съществуващите ресурси на периферните правомощия

 

ГЛАВА III. ПРЕЗИДЕНТСКИ ИНСТИТУЦИИ С ПРОМЕНЛИВА ГЕОМЕТРИЯ"

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДЛОЖЕНИЯТ ТЕОРЕТИЧЕН МОДЕЛ

1. Системната мрежа на преобразуване

2. Критика на модела

РАЗДЕЛ 2. РАЗНОВИДНОСТИТЕ НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКА ЕВРОПА

1. Символичните" президенти

2. Президентите регулатори"

3. Президенти, взимащи решения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ...............................................

БИБЛИОГРАФИЯ.............................................

ПРИЛОЖЕНИЯ...............................................

СЪДЪРЖАНИЕ...............................................

 

 


 

 

Начална страница

Copyright 1998-2012  OMDA Ltd. Всички права запазени

 Add to Google