1984 - 1990

ДОКУМЕНТИ НА БКП

Да се снишим, другари!

 

П Р О Т О К О Л  "А" № 180

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП

на 11, 15 и 16 ноември 1988 година

/за дейността на Клуба за гласност и преустройство/

З А С Е Д А Н И Е

на Политбюро на Централния комитет на Българската комунистическа партия

 19 декември 1988 година

/за посещение на А. Луканов в Албания/

Решение на Политбюро на ЦК на БКП от 27 декември 1988 г.

/за лицата, имащи право на служебни автомобили/

СТЕНОГРАМА ОТ ОПЕРАТИВКА НА МВР проведена на 6.ІІ.1989 г.

/Относно противодействие срещу Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България/

з А С Е Д А Н И Е

 НА ПОЛИТБЮРО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА ПАРТИЯТА

17 март 1989 година

/за конгресите на творческите съюзи/

ЗАСЕДАНИЕ НА ПОЛИТБЮРО от 11 април 1989 година

/Обсъждат Възродителния процес и  разсъждават "За по-нататъшно единение на  българската социалистическа нация"/

 

ЗА ПО-НАТАТЪШНО ЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА НАЦИЯ

/Решение на Политбюро на ЦК на БКП/

 

 

РЕШЕНИЕ№101
НА ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП ОТ 1 ЮНИ 1989 ГОДИНА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ СИЛИ КЪМ ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ

Протокол, информация и стенограма от заседание на Политбюро на ЦК на БКП от 6 юни 1989 г. 

 /във връзка с обстановката в страната след изявлението на Т. Живков относно изселването на българските турци/

СРЕЩА на Политбюро на ЦК на БКП с първите секретари на областните комитети на БКП, на председателя на Постоянното присъствие на БЗНС, секретаря на ЦК на ДКМС и министъра на вътрешните работи, 7 юни 1989 г.

/по проблемите, свързани с началото на "Голямата екскурзия" /изселническа вълна на етническите турци в България към Турция при отваряне на границата в началото на юни 1989 г./

 

ОТЧЕТ за работата на Народната милиция през 1989 г.

Висш партиен съвет на БСП

XIV-ти извънреден конгрес,  2 февруари 1990 г.

ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, АПРИЛ 1990

 


стихове проза изследвания спомени   

документи гласове

 

Home