СТРОГО CEKРETHO!

 

СТЕНОГРАМА[1]

от проведена оперативка в Заседателната

зала на Министерството на 6.II.1989 г.

от 9.30 ч.

 

Др. МИНИСТЪР:

Днес искам да чуем информация за обстановката в страната.

Дайте да видим съвсем кратко и делово, кой - каквото има да каже.

По линия на ПТУ - има ли нещо? - Не.

По линия на ВГУ.

 

Ст. САВОВ:

Станала е провокация с военно аташе, отнети са 3 документа за Общия пазар, не са секретни, след среща с местен човек. Това е провокацията, но след това го освобождават.

 

Е. АНАЧКОВ:

Вчера, при проверка на пътническия влак, който идва от Турция в кабината, в купето на кондуктора е намерено 5 кг наркотично вещество. Всички данни засега говорят, че участие за пренасяне на това наркотично вещество имат кондуктора и някой от персонала. Но това е въпрос, който ние ще го изясняваме. Обстановката е такава, че външно лице да проникне в кабината, в купето на кондуктора е малко трудно. Това е по-съществено за отбелязване през последните 2-3 дена.

 

ДР. МУСАКОВ:

В събота вечерта се състоя поредното заседание на ръководството на Клуба. По предварителните ни данни то трябваше да се проведе в дома на проф. Иван Николов. Там отидоха и 5 /пет/ от поканените лица, но се оказа, че в последния момент мястото на заседанието е променено и заседанието се проведе на същата улица, няколко номера по-встрани в дома на покойния Неделчо Ганчовски. На няколкото позвънявания, които направихме, вечерта по време на събирането там, никой не отговаряше на телефона. След като приключи към 9.30 - 10.00 ч. се обади глас, приличащ на възрастна жена, вероятно е съпругата на Неделчо Ганчовски. Той има син, който живее отделно - кв. Младост, работи в редакцията на вестник "Народна култура", сега е избран за партиен секретар там. Нямаме данни досега да е ангажиран около клуба.

Нашето мнение е, че семейството на Иван Николов е било близко със семейството на Неделчо Ганчовски и на тази основа ползват тази квартира като конспиративна квартира за срещи. Досега не сме установили нито едно от лицата, с които се занимаваме да са посещавали тази квартира.

На заседанието присъствуваха 12 човека - Ж. Желев, Николай Василев, проф. Иван Марев, Невена Стефанова, Искра Панова, Чавдар Кюранов, Георги Величков, Мария Бойкикева, Иван Николов, Иван Джаджев, Алексей Шелудко и Борис Спасов. Всъщност това е разширения състав на ръководството - оперативното бюро и някои от членовете на т.нар. "управителен съвет".

Пълна и точна информация какво е обсъждано на тази среща нямаме. Тези дни ще продължава уточняването, но се получиха някои първични данни, които според нас заслужават внимание.

Въпреки наличието на известни противоречия, членовете на ръководството и активистите не се отказват от по-нататъшните си действия за привличане на нови членове и разширяване на клуба, за пропагандиране на неговите цели и дейност, за противодействие на провежданите спрямо тях мерки.

По въпроса за членството в клуба и дали да разширяват или не състава, има противоречиви мнения. То е предмет на 2 или 3 обсъждания поредни, и въпреки това не могат да стигнат до единно мнение. Екстремистите считат, че състава трябва да се увеличава поголовно и в София и в страната, включително и чрез създаването на клубове-филиали или самостоятелни клубове по подобие на този. В същото време, значителната и преобладаващата част от членовете на ръководството, по-трезво мислещите каквито са Искра Панова, проф. Кирил Василев, Иван Николов считат, че клуба трябва да съхрани сегашната си насоченост за работа изключително по и с интелигенцията - научно и художествено творческа.

Даже много често предупреждават и студенти, които по различни поводи се обаждат, че трябва да се дистанцират от клуба, тъй като са млади и могат да пострадат сериозно.

Независимо от това, обаче, според нас има реална опасност и възможност екстремисткото крило начело с Ж. Желев да надделее на един етап, а дори и да не надделее, то да продължи да разширява дейността на клуба под формата на клубове-филиали в провинцията и сред студентската и работническа младеж. Ако не вземем достатъчно ефикасни мерки.

Това е бил единия от въпросите, който е разискван, противоречията са продължили. Решение не е взето, доколкото се простира нашата информация.

Иван Николов  многократно и упорито твърди, че получава информация от високи места. В т.ч. и на последното заседание това е твърдял, че е получил подобна информация и съгласно тази информация репресиите тепърва щели да започнат. Властите щели остро и деференцирано да подходят към всички членове и както той се е изразил "между живота и смъртта до разсредоточаване, извеждане в чужбина, вадене от клуба, гладене по косъма и т.н.". Не е изключено по-различни пътища Иван Николов да получава реална информация за онова, което е решено. И във връзка с това са обсъждали как трябва да работят при новите условия /според тях нови - в този смисъл, че се отива на пълно и окончателно ликвидиране на клуба с всички възможни средства по пътя на индивидуалния, конкретния подход/. Т.е. те не обсъждат как да отидат към приключване, към ликвидиране и самоликвидиране на клуба, а как да продължат при новите условия.

Не сме в състояние да кажем, какви точно решения са взели относно бъдещата работа на клуба. Има отделни идеи, които не са приети обаче. Един от членовете на ръководството писателя Георги Величков е предложил всички от ръководството да вземат по 10-тина човека от членовете на клуба и да работят с тях. Т.е. познатата ни от преди 9.IX. работа на РМС и това означава да се създаде една организация, организирана дейност. За да могат да поддържат връзка, да информират членовете и да получават обратна информация от тях.

Другият въпрос, по който са разисквали е едно направено предложение да се създаде фонд - национален или даже международен за подпомагане на членовете на клуба, пострадали от репресивните мерки /като те ги наричат/ като идеята за този фонд смятали да афишират чрез средствата за масова информация, в т.ч. и западните, да посочат адресите на лицата на които да се изпращат помощи и да призоват към изпращане на помощи на български граждани, живеещи в страната и на всякакви граждани от целия свят. Решили са също да започнат изявите /това няколко пъти започват да го решават/ и първата тема, според последното им решение, е да бъде за преустройството в духовната сфера, с лектори Добрин Спасов и академик Алексей Шелудко. Възложили са на изпълняващия длъжността председател Николай Василев да изпрати до компетентните органи писма, с които да иска разрешение за тези лекции.

Прави впечатление, че в последно време някои от членовете и активистите на клуба в по-малък състав главно на приятелска основа се събират, обсъждат различни въпроси и главно мерките, които се взимат спрямо тях.

Оценяват много високо това, което са направили в защита на Петър Манолов както вътре в страната, така и зад граница. Блага Димитрова била подготвила ново писмо във връзка с Петър Манолов, под Формата на обръщение към интелигенцията. В него правила съпоставка със смъртта на П. Пенев, П. Дубарова от Бургас, а някои дори я съветват да добавила и Кр. Раковски, Дебелянов, Ракитин, Вапцаров и пр.

Този материал тя го готви заедно с Георги Мишев.

Въпросът за връзките с т.н. "независимо дружество", човешките права - също е обсъждан, също остават противоречията. Болшинството от членовете на ръководството считат, че не трябва да отиват на контакти, ако изключим защитата на Петър Манолов, която направиха, на други контакти не биват да отиват с дружеството, тъй като неговото ръководство, особено неговия председател е компрометиран и те не би трябвало по този начин да се компрометират.

Според нас клуба все повече придобива облик на формирование с политически отенък, което чрез западните средства за масова информация се стреми да дискредитира партийното и държавно ръководство и всява недоверие към него.

Що се отнася до дружеството - две неща са съществени за неговата дейност.

Първото е, че чувстват ръководството на дружеството компрометирано политически и морално и това, което сме направили чрез средствата за масова информация още повече ги компрометира пред обществеността и сега основната им задача е да направят известни промени в ръководството като изолират Илия Минев и някои други лица и се ориентират към български граждани с необходимата обща култура, подготовка, авторитет, влияние. Обсъждат се 1-2 кандидатури, включително една кандидатура на ст.н.с. в един Научно-изследователски институт.

Това е едното направление и другото - да разширяват състава на дружеството като някои от активно изразяващите се в последно време намалиха активността си и за сметка на тях се появиха някои нови. Особено активни се оказаха фамилията Бабечки и Узунови от Шуменско, които по тяхна информация са привлекли около 20-тина нови лица с възстановени имена от районите на Шумен, Дулово. Присъединиха се и някои нови лица. Искам да се спра на две конкретни неща.

В петък вечерта пуснахме зад граница и заминаха Бабечки и Узунови - 9 човека. При проверките, които направихме се оказа, че носят някои материали - документи на дружеството. Те са иззети, носеха някъде /първоначално казаха 4-5 хиляди/, след това са открити още пари в куфари с двойни дъна, открили са й две жълтици. Ние бяхме казали на КПП-то да не ги задържат, защото има опасност като отидат в Австрия, там като нямат пари да ги върнат обратно в България и да се чудим какво да ги правим. Независимо, че е нарушение  - да ги пускат да вървят. Това е едното.

Другия конкретен факт в петък до към 10 и нещо ч. другарите от ГСУ са върнали основната част от литературния архив на Петър Манолов. Срещата е станала в Окръжното управление, направен е филм - видео и звукозапис - пил е кафе, изпил е 1 л и половина вода и няма толкова вид на гладуващ и болен, държал се е общо взето нахално, на нито един от въпросите не дава убедителен отговор, оневинява се във всичко и в крайна сметка е заявил, че продължава гладната стачка, докато не върнем всички материали. Съпругата му вече е прекратила гладната стачка и Илия Минев също щял да прекрати гладната стачка, но той щял да продължи. Реално Петър Манолов не прави гладна стачка. Това са новите неща.

Явно е, че дружеството и Клуба не ограничават дейността си. И доста предложения сме правили и доста решения вече има. Някои неща, мисля че, допълнително могат да се имат в предвид.

Още веднъж да се върнем към разногласията по различни въпроси, които възникват в клуба. Да направим необходимото ние, а мисля, че тук и партийните органи могат да свършат много полезна работа за задълбочаване на тези разногласия, с оглед на това да се създадат по-остри противоречия, които да доведат до намаляване на активността и даже й ликвидиране на клуба. В същото време да не допуснем в никакъв случай при подсилването на тези противоречия и изваждането на някои лица от клуба да се ориентират и да стигнат към създаване на някакви нови формирования, от които няма да имаме никаква полза.

Другарите от отдел "Пропаганда" и ГСУ съвместно с нас трябва да извадим всички дискредитиращи и компрометиращи материали, особено интервютата, които дадоха на западните средства за масова информация, за отделни лица, особено Ж.Желев и Блага Димитрова и някои други и да предложим как по-добре да се използуват за разобличаването им.

Трето, мисля, че би могло да се помисли и да се прецени дали не е целесъобразно, използвайки тези материали, в средствата за масова информация да излязат някои материали - разобличаващи и за Ж.Желев и за Бл. Димитрова  и общо за лица от клуба, които "уж много ратуват за гласност", в тези техни идеи и мними желания всъщност те се опират на западните средства зa масова информация.

Четвърто, считаме, че би могло по линия на Външно министерство да се направят някои стъпки по дипломатическия канал, не може една държавна радиостанция, каквато е "Дойче веле" да работи срещу България, а в същото време да демонстрират западно-германците добро отношение и добри връзки със   страната ни. Мисля, че може по дипломатически път да се отправят ноти, да се повика и посланика на Западна Германия и да се отреагира върху това, което се публикува.

Последно, до този момент основно с работата по клуба и по дружеството се занимаваше нашето VI-то управление. Нещата вземат такъв характер, че тази работа излиза извън рамките на управлението и бих предложил по-активно да се ангажират и другите оперативни поделения и ПГУ и ВГУ и IV-то управление, да се използват и техните добри възможности, според нас и за по-богата информация и за по-активно и цялостно въздействие върху лицата и контра-действия, каквото би трябвало да предприемем.

Завърших!
 

Ст. СТОЯНОВ:

Това са все мерки по наша линия. Ние ще следим, ще контролираме действията на тези членове на ръководството. Трябва да се включват по-активно и да се ангажират и съответните органи и институции, където работят тези хора. Ако трябва и чрез ЦК, другите държавни институции, Комитет за култура, Министерството на науката, образованието и просветата да искаме тяхното по-активно включване. Това са все хора с такива позиции, на държавната трапеза, получили всичко, дори много повече отколкото са заслужили, а в крайна сметка си правят каквото си искат. А ние вървим след събитията и заключителните мерки ги няма.

Същото е и по отношение на някои териториални и местни партийни органи, за тези които са партийни членове. Една не малка част са активни борци против фашизма и капитализма. Що за активни борци са тези, които са се ангажирали в една такава по същество антипартийна и антидържавна дейност. Очевидно, че само с нашите мерки и сили нещата няма да могат да бъдат решени.


 

[1] От стенограмата личи, както и от други достъпни вече документи, че ръководството на МВР изцяло се подчинява на политическите решения и контрол на ЦК на БКП. Това продължава през целия период на "рухване" - 1988-1991 г., както е било и в предните години. Така че тезата на Яковлев за двувърхия характер на съветската система - съперничащи си за властта пирамиди на партиен апарат и КГБ, в българския вариант не е толкова ясна. Партийният апарат е политически ръководител на МВР и Държавна сигурност. Той възлага задачите, контролира изпълнението, ползва получаваната информация, кадрува. Ето защо шумотевицата за отговорността за дейността на тайните служби, включително и систематично раздухваните афери с "доносниците", са опит да се прикрие истинският виновник за вършеното - ръководните органи на БКП и БКП като партия. Спасява се цялата партийна камарила за сметка на "ченгетата", преутвърждава се БСП вече като олигархическа организация и се издига реално препятствие за формиране на нормална демократична левица, което по социална свързаност (симетрия и диференциация) е пречка за нормализиране на политическата система като цяло.


 

 

 

  С коня ход напред

 

Copyright 1998-2009  OMDA Ltd. Всички права запазени