ПРОТОКОЛ   "А"   № 105[1]

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП ОТ 6 ЮНИ 1989 ГОДИНА  

 

Присъствуват другарите: Тодор Живков, Димитър Стоянов, Иван Панев, Йордан Йотов, Милко Балев, Пенчо Кубадински, Петър Младенов, Георги Йорданов, Григор Стоичков, Петко Данчев, Петър Дюлгеров, Начо Папазов, Васил Цанов и Емил Христов.

Присъствува и др. Георги Танев. 

ВЪПРОСИ НА  ДНЕВНИЯ РЕД:

 

 

I. За обстановката в страната след изявлението на др.Тодор Живков.

 

РЕШЕНИЯ: 

1. Политбюро с удовлетворение констатира, че огромното мнозинство от българския народ безрезервно подкрепи политическата линия на партийното и държавното ръководство, съдържаща се в изявлението на председателя на Държавния съвет на Народна република България другаря Тодор Живков по радиото и телевизията. То предизвика широк положителен отзвук и зад граница.

Изявлението, широката разяснителна работа и предприетите политически и организационни мерки допринесоха за спадане на напрежението сред някои групи от населението и за прекратяване на грубите нарушения на обществения ред в отделни селища на страната. Даден бе отпор на външните антибългарски и антисоциалистически сили, на техните опити да създават нови трудности пред извършващото се дълбоко обновление на нашето общество.

И най-важното в резултат на всичко това, сред народа се чувствува силен патриотичен подем. Сега този огромен политически заряд на трудещите се и трудовите колективи трябва да се насочи и превърне в дела за преодоляване на трудностите, за ускоряване на преустройството на нашето общество, за изпълнението на задачите във всички сфери на икономиката и духовния живот.

2. Одобрява изцяло изложената от др. Тодор Живков принципна постановка по т.нар. изселнически въпрос и за последователното прилагане на законите за задграничните паспорти и за българското гражданство, приети от Народното събрание, в съответствие с партийната политика и заключителния документ на Виенската среща.

Да се проведе среща на Политбюро на ЦК на БКП с първите секретари на областните партийни комитети, на която др. Тодор Живков да направи оценка на обстановката в страната и разясни предстоящите задачи.

3.    Да се ускори създаването към Отечествения фронт на комитетите на политическите и обществените сили   в общините.

Да започне формирането на областни ръководства на Отечествения фронт, на профсъюзите и на Комсомола.

4.   Министерският съвет да приеме постановление за създаване на допълнителни условия за своевременно изпълнение на стопанските задачи и за решаване на въпроси, свързани с прилагането на законите, приети на сесията на Народното събрание от 9 и 10 май т.г.

В своевременното прибиране на реколтата и изпълнението на други неотложни стопански задачи да се осигури активно участие на 800 военнослужащи.

                                                                                                                                                                                       Т. Живков

 

 

 


 

[1] Има незначителни промени в оформлението на документа. Цялостно се публикува за първи път  – бел. моя Петко Симеонов.

 

 

 

 

 

Информация за заседанието до членовете на ПБ,

секретариата на ЦК на БКП и

първите секретари на областните партийни комитети

Стенограма от заседанието

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.