Стенографски запис.

 

 

 

3 А С Е Д А Н И Е 

на Политбюро на Централния комитет на Българската комунистическа партия 

19 декември 1988 година 

 

 

Съображения на др. Тодор Живков във връзка с предстоящото посещение на др. Андрей Луканов в Албания.

 

Какви указания ще дадем на др. Андрей Луканов? Той отива в Албания. Ние направихме с тях някои положителни стъпки, които се възприеха добре.

Аз смятам, че трябва да подадем ръка на тяхното желание да си сътрудничим, без обаче да им даваме да разберат, че на всяка цена сме заинтересовани непременно да нормализираме отношенията си с тях.

 

3а какво те се хванаха? Какво им направи впечатление? Искреният диалог, който проведохме. Трябва да им се каже истината такава, каквато е. Аз така постъпих с тях. Казах какво е било в миналото, че сме допуснали някои грешки към тях, те са допуснали към нас грешки и т.н. Искрено говорих. И това подействува.

 

Разбира се, трябва да държим сметка за тяхното достойнство, за тяхното самочувствие, за техните виждания. Ние не спорим с тях. Да изграждат какъвто си искат социализъм. Ние желаем нашите народи да си сътрудничат, да вървим напред, да се подпомагаме и постепенно да стигнем до онези отношения, които имахме в миналото - искрени, честни отношения. Не бихме желали нашите отношения да бъдат за сметка на други страни и особено против Съветския съюз. Те да не си правят илюзии, че може да изграждаме отношенията си с тях на антисъветска основа. Това е абсолютно невъзможно. Това трябва ясно да им се заяви.

Може да им кажеш, че сме изпаднали в пълен "ревизионизъм". Това, което наричаме преустройство - това е "ревизионизъм, ако се преведе на тяхната терминология. Струва ми се, че и те трябва да започнат същото. Съветският съюз започна от ранния капитализъм. Ние искаме да започнем не съвсем от ранния капитализъм, но горе ­долу се доближаваме. Това е положението. Ние създаваме фирми.  Това е ранният капитализъм. След това се създават гиганти и т.н., и т.н. Ние се опитахме да започнем с гиганти, но доникъде не се стигна и правим завой на 180 . Провалихме се с гигантите, така наречени асоциации и т.н., и т.н. Не можахме да пробием, да стигнем до първичните колективи. Затова започваме с първите стъпки на капитализма. С това започна Съветския съюз, с това започваме и ние.

И от него трябва да се върви към социализъм. Изполицата - това са първоначални форми. Арендата - това е изполица.

Така че за голямо съжаление нашият ревизионизъм не е западен, защото те започнаха с напреднали форми на капитализма.

Ние започваме с първоначални форми на капитализма. Тепърва тези фирми трябва да се обединяват в гиганти, да бъдат конкуренто­способни на вътрешния и на международния пазар. Ние сега не можем да направим това. Абсолютно не сме в състояние да го направим.

Разбира се всичко това е социализъм.

От какво е продиктувано това? От незрелостта на нашето общество и от действието на закона за стойността. Не може да прескачаме епохи.

Това е едната страна на въпроса. От друга страна, това са нашите нравствени, морални ценности, нашите идеали. Ние не сме се отказали от нашите идеали. На "входа" и на "изхода" действува социалистическата държава в интерес на обществото. Колкото повече се развиват производителните сили и производствените отношения, толкова повече ще се утвърждава социализмът в България. Държавата е вградена в цялата тъкан на обществото /след пленума, който мина/. Тя не е административна шапка, а е вградена, вградена е във "входа", вградена е в "черната кутия", вградена е в "изхода". Държавата е, която се разпорежда.

По-нататък. Не е вярно, че ние възприемаме западната демокрация такава, каквато е. Нищо подобно. Нашата постановка е принципно различна от западната постановка. Западът не с това започна. Той започна и с меч, и с кръв, и с демократичен път. Но по този демократичен път той не създаде такива форми, каквито ние създаваме. Ние действително създаваме нови форми навсякъде - и на териториален принцип, и на производствен принцип, и в областта на науката, във всички сфери на нашия живот. Хората ги изграждат на доброволни начала, постепенно ще се финансират, ще се развива всичко, каквото е необходимо за човека и т.н. Това е една нова структура и съдържание на демократизма, която е социалистическа. Тук няма никакво отстъпление.

Едновременно с това създаваме допълнително огромен фронт с нашите организации. Ние в България имаме над 100 организации обществени, политически, разни други организации и форми.

Така че нашето общество не е копие на капиталистическото общество в областта на демокрацията, а е наш път, социалистически път на развитие на нашето общество. И тук отстъпки не можем да правим. Не можем да позволяваме на демагогски партии да излизат да демагогствуват, да печелят терен. В България няма да разрешим това. Иначе трябва да влезе в действие армията, както това става сега някъде по света.

 

Другарят Горбачов издигна лозунга "Повече социализъм!". А ние издигаме лозунга: "В развиващите се страни да има по-малко социализъм, защото не можем да издържим вече." Я си представете, че в Латинска Америка стане пробив или другаде някъде и страните там тръгнат по некапиталистически път, като Никарагуа сега и т.н. Това е страшна работа.

В материала за новото съдържание в света аз говоря за една нова закономерност, ако сте обърнали внимание, която се извежда извън това, което е в генезиса на марксизма-ленинизма. Потвърди се в света, че не е достатъчно само политическо съзнание, за да се извърши социалистическа революция. Необходима е материално-техническа база за такава революция. В материала това го има. Това не е случайно. И това е факт. Вземете Монголия, на която се оказва огромна помощ, но тя не се движи напред.

Това не значи, че се отказваме от тези страни. Нищо подобно. Ние ще работим с тези страни, но те трябва да си извървят своя път, както ние правим: връщаме се, за да извървим нашия си път. Създаването на фирмите - това е връщане назад. И се разплащаме за нашия дяволък. Ще изграждаме социализъм! Какъв социализъм сме изградили? Сега се връщаме към първични форми по силата на историческите дадености.

И понеже тези революционни преобразувания са особени - те са основата на действие преди всичко отгоре и по-малко отдолу, защото иначе не може, -  те не могат да предизвикат тези бурни емоции, каквито предизвика Девети септември 1944 година у нас, нито пък емоции, каквито се предизвикаха след Октомврийската революция в Съветския съюз. Това е положението. Трябва да си дадем сметка за тези неща.

Що се касае до нашето сътрудничество, ние сме съгласни да вървим на широко към такова сътрудничество, но постепенно да го превръщаме в "капиталистическо" сътрудничество. Ще отидем към създаване на съвместни фирми, на съвременни форми, които твърдо ще потеглят тяхната икономика. Ние не можем с тях да поддържаме други отношения, тъй като се преустройваме. Ние за една година ще се преустроим. Ще създадем фирми и не може никой да отиде там да се ангажира, освен фирмите. А фирмата си е фирма. Някой трябва да плати. Това не значи, че няма да има взаимопомощ. Ще има, но тя ще бъде минимална, а другото трябва да се развива на съвременни икономически взаимоотношения.

Демокрацията е свързана с производителните сили и производствените отношения. Ако се свърже с друго, тя ще бъде ограничена, няма да имаме такава гласност и демокрация. Самите съветски другари правят вече отбой. Иначе не може. Вземете нашите средства за масова информация. Те създадоха действително голяма енергия, може да се каже, революционна енергия, обаче това е отрицателна енергия. Всеки ден се набива: това няма - онова няма, това безобразие - онова безобразие - тогава какво!?

Добре се държа снощи Игнат Раденков. Водещият искаше да го подведе, но Игнат си говереше така, както си знае, държа се достойно. Сега неговият опит и на "Монтана" трябва да се внедри във всички сфери. Те ни показаха по кой път трябва да вървим. Никого не обиждам, но нашите постановки досега са общи, философски. Само те успяха конкретно да ги приложат. И трябва този опит да се вземе, да се изучава и да се внедрява. В 40 предприятия вече е внедрен в леката промишленост, до края на годината ще се внедри в 100. Ако не се вземе предвид тази организация във фирмите - фирми няма да се създадат. Просто трябва да слезем от троновете си, да проучим и изучим опита на тези две фирми и да го проведем. Само че директорът на "Монтана" е говорил да не му вземаме данъци. Може ли държавата да не взема данъци?

 

                 

СТЕНОГРАФ :  (М. Далекова)

 

ЦДА, ф. 1Б, оп. 68, а.е. 3553 

Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.