Интервюта, статии, изявления

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1995

 

.20 февруари 1992 г., в. "Дума", в. "24 часа"

ДЕКЛАРАЦИЯ

на директора на Агенцията за чуждестранна помощ

 Напоследък в средствата за масово осведомяване се появиха публикации и съобщения за недобросъвестни използване на получени хуманитарни помощи в България. Конкретно по повод на сухото мляко от Европейската общност съм длъжен отново да съобщя:

1. През 1991 г. по предложение на ЕО чрез агенцията са получени два транша с хуманитарна помощ, включващи и сухо мляко. Изпращането на втория транш беше предопределено и от доброто приемане на пратките от първия.

2. Получените и разпределени количества са, както следва:

А. Първи транш - 3 300 тона, май 1991 година:

- 450 тона - разпределени безплатно за болнични заведения в цялата страна;

- 338 тона - закупени от предприятие "Малчика" в София - за производство на млечни и шоколадови изделия;

- 2512 тона - разпределени чрез фирми в цялата страна за производствени нужди.

Б. Втори транш - 4200 тона, септември - октомври 1991 година:

- 200 тона - предоставени безплатно на предприятие "Млечна промишленост" и сдружение "Здраве" в Пловдив - за производство на детско флуоризирано мляко по програма на Световна здравна организация - профилактика на детския зъбен кариес в Пловдивски район.

- 300 тона - предоставени безплатно на предприятие "Сердика" в София - за поевтиняване на киселото мляко, произвеждано в предприятието.

- 800 тона - предоставени безвъзмездно в рамките на национална акция по предложение на президента на републиката - разпределени за болнични и детски заведения в системата на МЗ, Министерството на просветата и МТСГ.

- 2900 тона - за продажба на фирми за производствени нужди чрез борса "Оупън маркет".

3. При получаването на тези значителни количества са правени задължителни проби от органите на ДВСК на границата и при съхраняването на сухото мляко. Изследваните проби са били в рамките на БДС. В агенцията не е получено нито едно оплакване във връзка с лошо качество на млякото независимо дали то е било безплатно разпределено или закупено от фирми.

4. В момента АЧП има постъпили молби от държавни млекопреработвателни предприятия в цялата страна и от частни производители за предоставяне на над 1000 тона сухо мляко за производствени цели поради недостатъчното изкупуване на мляко от производителите. От сдружение "Здраве" в Пловдив е постъпила молба за предоставяне на 750 тона сухо мляко с цел успешно довършване на програмата на Световната здравна организация и обезпечаването й до 1993 година.

Смятам, че заявление от рода, че на България не е нужно сухо мляко и че постъпилото като помощ от ЕО е с лошо качество, са неправомерни, безотговорни и граничат с цинизъм.

Агенцията поднася своята благодарност чрез средствата за масова информация и чрез посолствата на страните от ЕО за предоставената му хуманитарна помощ на нашата страна в труден за нея период.

Официално се разграничаваме от безотговорните декларации и изявления относно хуманитарната помощ, които изразяват само частни интереси на лица и фирми, а не на българския народ.

Бог да благослови дарителите.

 ПЕТКО СИМЕОНОВ

 

 

 

   

 

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.