Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

3 януари '90, второ заседание 
Част 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
   

  КОНСУЛТАЦИЯ С РЪКОВОДСТВАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ТВОРЧЕСКИТЕ И ДРУГИ СЪЮЗИ ПО ВЪПРОСИТЕ НА КРЪГЛАТА МАСА 

  Зала "Запад" на Народното събрание, начало 15:00 часа

   /продължение/

  ИВАН ВЕЛИНОВ: 

  Относно информацията. Зная, че това е един от деликатните въпроси. Предлагаме следното. По въпросите, по които се постигне т.нар. консенсус на "кръглата маса", да се информира обществеността какво е постегнато. По въпросите, по които има различие, да се отиде от двете страни, образно казано, на телевизията, за да изложат своите форми. Но точно в определено време, както е въведено на Запад. Ще говори представителят на БКП, ще говори представителят на Съюза на научните работници, ще говори техен представител - 15 минути. В този отрязък от време да си изложи платформата. 

  И така българският народ ще научи кой какво мисли и кой какво знае. И когато дойдат изборите, той ще каже за кого и за коя платформа да гласува. 

   
  ЛЮБОМИР КЮЧУКОВ от ЦК на Комсомола: 

  От името на Комсомола искам да направя съвсем конкретно предложение, за да има някакъв резултат от тази "маса". 

  Първо, смятам, че е удачно всички ние да мандатираме тези хора, които участвуват и в двете кръгли маси реално, които де факто се явяват посредници, да представят нашата обща позиция. Според мен тя варира в диапазона от равноправно участие на всички политически сили до формиране на обща делегация със самостоятелно представителство на отделните организации, които са тук. Тоест, това, което в момента е модусът на участие на съюза на демократичните сили и организациите в него. Това е първото, с което според мен всички сме единодушни, и трябва да мандатираме ту с представителите, които ще участвуват. 

  Второ, това е максималният компромис, който ние като Димитровски Комсомол, обсъждайки всички тези въпроси, сме готови да направим. В противен случай ние имаме вече такова решение, ще преразгледаме своето становище по повод участието в така наречената огледална "кръгла маса". 

  Ние ще използуваме това, което е нашата сила. На Съюза на демократичните сили тяхната сила е влиянието, нашата сила е членството. Може да имаме дори по-малко влияние, отколкото са ни членовете, но все пак нашата сила е членството. 

  Ние ще направим подписка и буквално за два дни ще оберем повече от половин милион подписа за участие на Комсомола в тази "кръгла маса". И както казват руснаците, ние просто "в явочном порядке" ще влезем вътре. 
  И друго. По този начин трябва да сме наясно, че ние подпомагаме партията, ние центрираме партията. Ние може да сме този противовес на Съюза на демократичните сили.

   ПРЕДСЕДАТЕЛ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Вие може да й опонирате.
   

   ЛЮБОМИР КЮЧУКОВ:

  Именно. В общия план ние това ще направим.
  И според мен обсъждането тук на съдържателния план на нашата "кръгла маса", излагането на позиции, тук едва ли е необходимо. Ние по-скоро подхождаме към това как да формираме тематиката на "кръглата маса", а не излагаме позициите си по отделните теми.

  И затова за мен това, което тази сутрин каза академик Сендов, ние там трябва да създадем ясната нормативна основа: консенсус, законите, партиите, средствата за масова информация, изборите и т.н. Само по този начин всички тези въпроси ще се решат. И на ясна юридическа основа ние ще водим политическа основа ние ще водим политическа борба или ще решаваме тези въпроси.

  НЕЙКОВ:

Първо, намираме се във фазата на подготовката на "кръглата маса". "Кръглата маса" по същество това са многостранни преговори. А всички многостранни преговори предполагат една строго определена процедура, строго определени правила. Поради важността на тези правила, които сред това в хода на разговорите могат винаги да прекъсват и разговорите по същество, предлагам и настоявам всичките проблеми на процедурата да бъдат записани. Тук влизат: участници, дневен ред, време, място, техническо обслужване, ако има финансово осигуряване и т.н. Всичко, каквото е необходимо, трябва да влезе в предварителните въпроси.

По въпроса за дневен ред. Мисля, че предложението, направено тази сутрин от др. Живко Живков, на първо място да се сложи проблемът за мирното осъществяване, мирното реализиране на процеса на демокрацията е на най-предно място. Това е базисно положение вече по същество. Но трябва да се запише в дневния ред.

Като част, като подтема от него възниква въпросът за ползуването на средствата за масова информация. Естествено е някои другари да недоволстват, че неформалните организации напират и проникват в радиото и телевизията. Но декларацията освен по радиото и телевизията, Вие я виждате, другарю Атанасов, и в "Работническо дело". Това не може да се възпре.

Единствения начин според мен е да се създаде, това правя като предложение, на предстоящата сесия на Народното събрание една комисия, която може да бъде разширена, като се включат представители и, нека я наречем, на другата страна, парламентарна комисия, която не да поеме при себе си, както иска опозицията радио и телевизия, това не е възможно, Народното събрание не може да поеме да администрира, да се занимава с това. Но да създава този необходим политически баланс при използуването на държавните средства за масова информация.

Смятам, че ако Народното събрание избърза и това се включи в дневния ред, ще се помогне много на радиото и на телевизията, които сега са под страхотен натиск.
Благодаря за вниманието.
 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Другари, дали да приключваме?

Другарят Лилов, който председателствува дискусията, след известно време ще ме допълни, но аз разбирам, че болшинството от организациите, които участвуват в тази консултация, първо, поддържат идеята за една единна  "кръгла маса". Трябва да кажа, че това е въпрос, който ще предизвика допълнителни усложнения. Но щом като такова е болшинството от становищата, Сашо, аз смятам, че с другата част от "кръглата маса" трябва да разговаряме и да съобщим това становище. Тъй като не може да става и дума да се пренебрегне гласът на повече от 20 влиятелни национални организации, които са представени тук, някои от тях с многобройно...

(липсва една страница от стенограмата, стр.102)

Така че, другари, аз предлагам при това положение да не закриваме нашите консултации. Явно е, че ще трябва да продължим, за да стигнем до общо решение, което би имало и конкретна писана форма, както тук накрая предложи др. Нейков.
Благодаря много на всички за участието.

Край на заседанието 17,30 часа

 

Край на консултацията на ръководството на БКП с ръководствата на обществените организации, творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса, от 3 януари 1990 година, с начален час 15,00.

 

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието