Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

3 януари '90, второ заседание 
Част 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

КОНСУЛТАЦИЯ С РЪКОВОДСТВАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ТВОРЧЕСКИТЕ И ДРУГИ СЪЮЗИ ПО ВЪПРОСИТЕ НА КРЪГЛАТА МАСА 

Зала "Запад" на Народното събрание, начало 15:00 часа

  /продължение/

  ПРЕДСЕДАТЕЛ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ

  Другари, аз все пак искам да помоля за по-кратки изказвания и преди да дам думата на др. Теллалов, искам да отговоря на един въпрос, който ми беше зададен. 

  Разговорът беше продължителен и вероятно няма да завършим тук, но по главния въпрос, който се повдигна, искам да ви информирам за следното. Ние, както се договорихме с вас, поставихме началото на разговора. Въпросът е за това, че тези срещи около "кръглата маса", серия от срещи около "кръглата маса", не могат всяка една отделно взета да претендира за национално съгласие, за изразяване на национален консенсус, без да се съгласуват мненията на всички участници. Това е първото. 

  Второ, в дадения случай става дума за обществени организации и сили, които имат своето традиционно и значително място в обществения живот на България, зад които стоят български граждани и които също се преустройват и отиват към една все по-ярко изразена самоличност, като изразители на обществено мнение. 
  Каква беше тяхната реакция? Първо, Съюзът на демократичните сили обявява себе си за опозиция и разговаря като политическа опозиция. 

  Второ, той не възразява да разговаря с всички, но без да употребяват тези груби квалификации, впрочем ние привлякохме тяхното внимание върху това, че по-нататък така не може и трябва да има етика и ако някой иска да бъде уважаван, трябва да прави същото, но тяхната теза е, че организациите, които са представени около тази маса в момента, са все още структури на съществуващата политическа система. Тоест, те , не бидейки в опозиция към управляващите партии, но трябва да се знае, че страните са две. Това е тяхното становище. 

  Разбира се, ние не се съгласихме с това становище и въпросът остана в това състояние. Стана една полемика, която не искам да преразказвам, но това е в общи линии съдържанието на нашия разговор. 
  Още нещо, което подчертахме още веднъж накрая – мислете за това как ще реализираме национален консенсус, ако изобщо стигнем до такъв, продължавайте да мислите. 

  Присъствуваха всички организации, включени в Съюза на демократичните сили. 

  АЛЕКСАНДЪР ЯНКОВ: 

  Кои са тези организации? 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Това са 10 организации – Клубът за гласност, "Подкрепа", "Екогласност", Гражданска инициатива, Независимият студентски съюз, социалдемократите, БЗНС "Никола Петков", Комитетът за защита на религиозните права, Независимото дружество за защита правата на човека, Радикално-демократичната партия на Елка Константинова.
  Давам думата на др. Теллалов.

   КОНСТАНТИН ТЕЛЛАЛОВ:

  Другари, аз и преди тази информация на др. Луканов мислех да се изкажа, а сега още повече у мен се утвърждава мнението, че това, което мисля, у по-правилно.
  Програмата, която ни беше предложена тази сутрин, е една сериозна работа със сериозни хора, с които ние бихме могли да правим коалиционно правителство, да правим коалиция при избори и т.н., но с тези хора, с които имаме сега да преговаряме, това е възможно, а и сроковете, които набеляза др. Луканов – февруари и т.н., за мен са също нереални.

  Живеем в революционна време и трябва да решаваме въпросите бързо и политически и като имаме предвид партньорите, с които ще се занимаваме. Затова според мен трябва да се направят няколко политически приоритета. Да решаваме почти ежемесечно по един въпрос и да даваме отговор на нашето население.
  Аз бих дал примери, но, разбира се, всички колективно можем да обсъдим.

Първо, ние трябва бързо, за два-три дена, да изнесем общо решения на всички нас и на опозицията, както те се наричат, по етническия въпрос. Ние не можем да оставим сега Комунистическата партия сама срещу българското население, което вече се надига, с нейно решение на пленум, с решение на Политбюро, а тях да носят на ръце, тях да славят за резултата, че победата е тяхна. Ако е така и те са разумни, нека да седнем на половин страничка и всички обществени сили да застанем зад това решение на Държавния съвет и на правителството. Пред тях ние не говорим за Централен комитет, а говорим, че има решение на Държавния съвет и на правителството. Всички обществени сили излизаме пред целия народ и поемаме всички вината – и те, и ние. Всички се борим, за да проведем този курс, който смятахме, че е правилен.

Второ, за изборите. Има предложение на Комунистическата партия за края на второто тримесечие. "Господа, вие на какво мнение сте? – Хък, мък, не сме готови, дайте по-дълъг период, до есента". Започваме, дискутираме и идваме до извода, че ще правим изборите до края на юни или юли. Дори ако можем, решаваме – на 26 юни провеждаме избори. И накрая това е резултат от "кръглата маса" - всички обществени сили в България решиха следващите избори да бъдат на 26 юни. Въпросът е решен и няма вече митинги.

Какво е необходимо за тези избори? Два закона - Закон за изборите и за партиите. Ако решим, разбира се, защото в България такъв закон не е имало. Имало е закон за разтуряне на партии, но не за партия. Ако решим. Сесията на Народното събрание на 25 януари ще създаде комисия за изработването на закони, открити за всички нас. И съединяваме се, правим тези два закона и провеждаме изборите.

Трето, на 15 януари т.г. ще се обсъжда въпросът за Конституцията. Има две предложения - БЗНС, БКП и двете алинеи; тяхното пада целият член 1. Сядаме и обсъждаме. Идваме до извода, пада, решаваме, пада. Не можем да се разберем - го оставяме на Народното събрание, но да решим въпроса като такъв. Да не кажат, че бягаме от него.

Четвърто, собствеността. Закон за собствеността се прави трудно, но ние можем веднага да заявим от името на "кръглата маса", че всички български организации заявяваме, че в бъдещия Закон за собствеността ще има равенство между държавната, кооперативната и частната собственост. Край, слагаме точка и казваме, че новото Народно събрание ще изработи закона с детайли, тъй като той не се прави за два месеца.

Пето, какви закони са необходими да направи това Народно събрание, за да улесним свободните демократични избори и т.н. Мерките за стабилизация - Закон за земята - мисля, че е готов. За екологията – мисля, че е готов изменение на Закона за милицията. Има някои работи, които още ги плашат, че могат да ги интернират, където искат. Набелязваме, че това Народно събрание, в ограничения мандат, който има, ще реши само тези закони и ще се концентрира върху тях. Край, решихме и този въпрос.

Следващият въпрос е за коалиционното правителство. Не зная какво е мнението сега на Комунистическата партия, но ние можем да кажем – господа, ние искаме от утре с вас да разделяме трудностите и ви предлагаме три-четири места. Те вчера заявиха, че не желаят коалиционно правителство. Добре, приемаме и вие ще мълчите, ние управляваме до изборите, ще се стремим да управляваме най-демократично, но вие няма да поставяте този въпрос. Като си видим сметката след изборите, тогава ще видим какво ще бъде правителството - коалиционна, некоалиционна и т.н.

Накратко, аз съм за това да се решат пет-шест приоритетни политически въпроса, които ще внесат успокоение в нашето население. тази програма, която протече др. Луканов, това е голяма работа – това е действително една опозиция, коалиция, дайте, ще ги обсъдим тези въпроси - за екологията и др., след изборите, когато преброим пилците и като седнем в Народното събрание, ще видим с кого ще се коалираме, как ще то правим и пр. Сега ние с тях, като опозиция, взимаме тези наболели въпроси за страната. Бързо казваме какво е нашето становище, успокояваме обстановката и няма стачки, няма демонстрации. И се договаряме до изборите всеки да подготви платформата си, да подготви кандидатите си и да дойде на изборите.

Само по този начин виждам резултат от тази "кръгла маса". Другото – групи и подгрупи, разисквания и отлагания, няма да ни търпят, ще ни гледат сеира, ще ни натискат от улицата и ние ще почнем след това да решаваме набързо някои въпроси, както и досега решихме някои въпроси под натиска на улицата. Ние трябва да извадим пет въпроса, да ги решим с тях и да вървим напред. Това е моето мнение.

Що се отнася до тях, на тях трябва да се предаде твърда позиция на тази група. Тази група иска да обсъжда заедно с вас и се чувствува равноправна! Аз поне не се чувствувам по-независим от независимото дружество, което беше създадено от фашисти, и едва последните три месеца ръководството беше поето от др. Воденичаров. Той ще седи на онази маса, а аз, който създадох дружеството преди две години и можех да кажа на старото ръководство, че тук и тук не сте прави, аз съм бил формален! Ние имаме много повече дела в защита правата на хората. И за турците, и за други. Кой ги върши тези неща? Ние ги вършим. Те заседават там, а ние заседаваме тук. В този случай ще преразгледаме и нашето участие, както при профсъюзите, защото не искаме да бъдем обявявани за казионна организация. В никакъв случай, ако искаме да съществуваме.

Последното, не е моя работа, но като зная какви са тези лидери, тъй като нашата организация се занимава с тях по-отдавна, отколкото партията, след началните контакти партията и БЗНС трябва да определят по-ниско своето равнище. Поне само един член на Политбюро да заседава с тези господа, защото те не представляват такива сила и власт, за да има едно равнище и да знаят с кого разговаря тази опозиция,  а не да смятам, че те са равни на президент, или генерален секретар, или член на Политбюро и т.н. Отсега трябва да им се даде да разберат, че ние сме сериозни хора, искаме сериозен разговор, но искаме и морал и етика. Най-важното, че ние не сме тръгнали да се молим и да плачем, а искаме да решаваме проблемите на страната. Иначе няма да стигнем доникъде.

Извинете ме, че Ви възразих, но това е моето конкретно предложение по проблематиката.
Благодаря.

 

Продължение...
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието