Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

3 януари '90, второ заседание 
Част 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   

  КОНСУЛТАЦИЯ С РЪКОВОДСТВАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ТВОРЧЕСКИТЕ И ДРУГИ СЪЮЗИ ПО ВЪПРОСИТЕ НА КРЪГЛАТА МАСА 

  Зала "Запад" на Народното събрание, начало 15:00 часа

  /продължение/

  ЕЛЕНА ЛАГАДИНОВА: 

  Тук бяха изказани много ценни и интересни съображения. Но понеже вече е пет часа, ние трябва да дадем и съобщение за нашата "кръгла маса" по телевизията. 

   
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ

  Моля да се разберем, че тук става дума за предварителни консултации, а не за "кръгла маса". 

   
  ЕЛЕНА ЛАГАДИНОВА: 

  Да, това са предварителни консултации. 

   
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ: 

  Предварителни консултации по въпроса за провеждане на срещи около "кръглата маса". 

   
  ЕЛЕНА ЛАГАДИНОВА: 

  Ние тук представителките на комитета смятаме, че бяха направени днес много ценни дискусии и изказвания, конструктивни. Може би е целесъобразно в съобщението, което ще се даде по телевизията за тази консултативна среща, ние още сега да обсъдим, да премислим и да излезем с една обща декларация като отговор на това, което те направиха снощи. Тъй като по същество те измениха на принципите и нарушиха демократизма, като поставиха предварителни условия. 

  Мисля, че три въпроса трябва да съдържа тази декларация. 

  Първо, принципите за общата "кръгла маса", като в действителност дадем една категорична оценка, че предварителните условия всъщност са отказ от демокрация. И това ние трябва да кажем на народа. Да знае народът кои са пречките, кой създава това голямо напрежение и че те са, които фактически изменят и нарушават демократизма. 

  Второто, което трябва да съдържа, е по съдържанието, процедурата и въпросите, които трябва да обсъдим. Лично аз, а и главният юрисконсулт, който е с мен, считаме, че трябва да се обединим по моему около това, което беше казано от др. Теллалов - едно по едно бързо да решаваме въпросите, да не създаваме обстановка и предпоставка те да ни поставят условия и ние да бъдем след опашката. 

  Следващият въпрос са сроковете - кое кога. Ние предлагаме да има една-единствено "кръгла маса" и на нея всички ние ще изложим позициите си. 

  И да се даде едно съобщение именно сега в 20,00 часа по телевизията от нашата среща тук. 

  Бих искал да ви помоля да ме освободите сега. Ние ще поставим платформата на комитета. Ако е въпрос Комитетът на българските жени, неговото ръководство, винаги е бил, така да се каже, в опозиция на правителството, на Политбюро и на Централния комитет по всички въпроси в областта на социалното политика, които се отнасят за жената, децата и семейството. Сега от тяхна страна не е предявена никаква критичност. И ние сме, дето се казва, тук номенклатури и пр. Това е, което бих искала да кажа като предложение. 
  Моля да ме освободите, тъй като имаме заседание на Бюрото.

 

  ЛАЗАР ЛАЗАРОВ:

Ще се спра на тези въпроси, които вече много се говориха.

Що се отнася до характера на "масата" - дали да бъде обща, единна или огледална. Аз мисля, че трябва да бъде единна, по три съображения.

Първо, ако приемем да има две "кръгли маси", това означава, че априори ние приемаме постановката, че всички тук са  от другата категория, и са така наречени "казионни" и т.н. И това ще бъде афиширано и доказано в най-скоро време, искаме или не искаме, от опозицията, както тук вече се каза.

Втората причина е, че ние няма как да обясним на народа що за две "кръгли маси" са това. Можем да обясним, че е една "кръгла маса" с различни подходи за достигане на целта, различни средства, организационни и др., но тя трябва да бъде една обща "кръгла маса".

И третата, най-важна причина според мен е, че първата стъпка към този консенсус, към който ние се стремим, е именно консенсусът за единна кръгла маса с тези наши събеседници.

Ако те това не приемат сега, то тогава аз много се съмнявам дали рано или късно ние ще стигнем до един общ консенсус по тези въпроси, които сега мислим да обсъждаме. И аз прогнозирам, колкото и да не е приятно, че ще се стигне до един етап, когато те ще кажат: "Ето , това е нашето мнение, ние това обсъдихме, това е нашата позиция, те не се съгласиха с това". И в края на краищата ние пак може да се окажем в едно много неудобно положение като хора, които са провалили разговорите, преговорите и т.н. Така че първата проба, първата стъпка към този консенсус е единението за провеждане на единна "кръгла маса".

По отношение на тематиката. Съгласен съм, че трябва да се изведат най-важните, най-съществените въпроси, които сега са наболели, част от тях казаха тук др. Теллалов и другите другари. Но едновременно с това аз не считам, че не трябва в някаква друга форма да работим около проблемите на социално-икономическото, научно-техническото развитие и т.н. В края на краищата това е една от формите и едни от задачите на тази "кръгла маса" - да потърси предпоставки и условия, за да можем ние да излезем от икономическата криза, от духовната криза, от тези въпроси, за които вие говорихте. Ние трябва да разглеждаме тези въпроси в една или друга степен. Друг е въпросът с какъв приоритет.

Но и тук въпросите, които трябва да се обсъждат, трябва да се приемат на общата "кръгла маса", на общото събрание на тази "кръгла маса". Аз не зная те приемат ли тази тематика, която Вие сутринта пред нас изложихте, другарю Луканов, или те искат да наложат своя тематика? Защото е възможно и това да стане.
 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Нали имат декларация.
 

  ЛАЗАР ЛАЗАРОВ:

Значи още отсега по първата стъпка ние се различаваме по същество по това, което искаме да обсъждаме. Така че ние трябва да обсъждаме и първия консенсус трябва да бъде около тематиката, което ще обсъждаме. Да приеме след това процедурата за нейната реализация.

Трети въпрос, що се отнася до това кой има право и кой няма право да изразява становище за демократизация, за демократично общество и т.н. Аз искам да заявя, че Федерацията на научно-техническите дружества, което е наследник на 104-, сега през май става 105-годишната история на българските инженери, архитекти, икономисти, техници и т.н., която в себе си е организирала 300 хил. армия научно-технически кадри, специалисти, научно-техническа интелигенция, има правото да каже своята дума за ролята и мястото на тази интелигенция в днешното и бъдещото развитие на България. И ние ще държим да кажем тази дума.
 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Благодаря Ви.
 

Продължение...
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието