Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

3 януари '90, второ заседание 
Част 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
   

  КОНСУЛТАЦИЯ С РЪКОВОДСТВАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ТВОРЧЕСКИТЕ И ДРУГИ СЪЮЗИ ПО ВЪПРОСИТЕ НА КРЪГЛАТА МАСА 

  Зала "Запад" на Народното събрание, начало 15:00 часа

   

  /продължение/

   

  НАЧО ПАПАЗОВ: 

   

  Другари, много говорихме, много неща се казаха. 
   

  Моето мнение е, че не може да има две "кръгли маси". Може да има една "кръгла маса", на която според мен, трябва да присъствуват ръководството така ще реши, но смятам не повече от 15 души от една страна и 15 души от друга страна. 
   

  Приемам това, което предложи тук др. Цветков и другите другари по отношение състава на нашата група. 
   

  Но аз веднага да допълня, че в никакъв случай тези наши опоненти не трябва да се представят, че те представляват народа и че зад тях стоят масите. У нас въобще в последните един-два месеца след 10 ноември се създаде един стрес по отношение на тези хора. И аз трябва да ви кажа, че този стрес не е само между актива, ръководните хора, но има един стрес и между масите. 
   

  Кои са тези хора? Кажете ми кой кой е. Дайте ни тук една диплянка и кажете кой кого представлява. Дойте биография на тези хора и кой зад кого стои. Защото утре още 5-6 души ще се обявят за партия и те ще искат да участвуват в "кръглата маса". Ние в България трябва да уточним кои са те, какво искат, за какво се борят. Колко хора стоят зад тях. Това е първо. 
   

  Второ, Аз мисля в този състав, другарю Лилов, и други другари, които отсъстват, да бъдем нещо като консултативен съвет към вас, към другарите, които ще участвуват на "кръглата маса". Периодически да бъдем викани, консултирани, а на някои да се възлагат разработки. 
   

  Трето. Ще трябва да има една ясна стратегия по отношение провеждането на кръглата маса. Ясна стратегия. Ясна стратегия какво ще защитаваме ние, каква власт ще защитаваме ние, за каква власт се борим. 
   

  Аз съм съгласен с др. Теллалов и с други другари, които се изказаха тук, че трябва да определим 4, 5, 6 въпроса, които да решим. Когато се обявява "кръгла маса", трябва да има и срок. Например, кръглата маса се обявява до 15 февруари и край. Както се правят конференциите. И след това, ако продължи малко, както се казва, хората плащат двойно повече наем за залата, в която става заседанието. Защото иначе ще бъде перманентно. Те ще ни въртят. А след това, ако е необходимо, втори път може да се съберем. 
   

  Но според мен във времето, в което се намираме, при този преход към новото общество, което искаме да създадем, при този преход към новото общество, което искаме да създадем, до 15 февруари трябва да проведем "кръгла маса", за да си изясним два големи въпроса. Единият въпрос е за изборите, а другият въпрос е за някои много животрептящи национални проблеми, за които трябва да имаме консенсус, да създадем обединение на нацията. 
   

  Във връзка с това смятам, че трябва от наша страна да се поставят условия. До 15 февруари ембарго на всякакви шумни манифестации, митинги и разни други остри прояви. Една "кръгла маса" може да заседава и да взима мъдри решения без натиск отвън, без натиск от улицата. Ако започнем така да натискаме едните и другите, ние можем да изкараме 500 хил. души в София. Но тогава какво ще става? Нали отиваме към умиротворяване. 
   


 

Ето защо в този смисъл аз мисля, че при воденето на преговорите сега трябва да се определят правилата на играта и всеки да ги спазва. Защото нашите опоненти вчера силно нарушиха тази игра. Силно я нарушиха. Аз бих казал, че това, което стана вчера, беше нечистоплътно. 

 

Във връзка с това, другари, аз предлагам нашата страна, Комунистическата партия и БЗНС, да излезе с някакъв документ по телевизията, по повод на предстоящата "кръгла маса", който да бъде еквивалентен и малко по-силен от документа, с който излезе опозицията. Необходимо е да успокоим народа и те да видят, че ние сериозно водим нещата. Защото фактически сега се играе футбол, при който първата топка вече от 15-20 дни държи опозицията. Това е положението. И бие.
 

Другият въпрос, който аз смятам, че е много важен, това е въпросът за средствата за масова информация и специално за телевизията. Зная, че случаят е тежък, но не е съвсем тежък. Все пак ние там имаме партийни организации, имаме организации на профсъюзите. Зная, че се обявиха за независими. Но, другари, причината за активността на нашите опозиционни сили по телевизията е, първо, тяхната лична активност. Те организират, те не спят. Те работят по 23 часа. Аз не зная кой ги финансира, но работят по 24 часа. Търсят мозъчни тръстове, правят документи, излизат със заявления.
 

Ние също трябва да видим нашите организации в телевизията. Второ, редакторите съответно да бъдат насочени, да търсят по един, по двама, по трима автори, да излизат насреща.

Проведе се един диалог, за съжаление от него можах много малко да чуя, с Кръстьо Петков. Кога го направиха? В 11,15 часа. И цялата България говори за този диалог, че Кръстьо там е бил победителят. Обаче цяла България говори: защо в 11,15 часа, а не в 8,30 или 9 часа? Защо след като е заснет този диалог на филм, не го повторите?

Според мен възникват въпроси, които заслужават голямо внимание.

Накрая аз изказвам своето собствено становище. Аз смятам, че тези господа много си вирнаха носа, помислиха, че като че ли горе-долу овладяха България. Аз мисля, че от страна на Политбюро. Най-много да има двама членове на Политбюро. Това е лично мое мнение.

  ЯНКА БРЕЗОВСКА:

Моят въпрос е процедурен. Трябва категорично да се изясни, всъщност то няма какво да се изяснява според мен, "кръгла маса" не се провежда от две страни. Когато се ползва участие на две страни, това е диалог. А диалогът е по-малко демократична форма за национално съгласие.

Ако настояват като страна да участват в "кръглата маса", би трябвало да кажем, че всъщност се води диалог. И след като се води диалог, би трябвало да заявим, че ние не сме съгласни или да обявим, че преминаваме на една по-малко демократична форма за национално съгласие, или всички тези неща, с които сме се съгласили да разговаряме.

Разбира се, такава би трябвало да бъде нашата позиция. Но ако продължават да бъдат страна, то ние задължително трябва да станем страна, задължително. И вече като страна да участваме всички ние, които засега се обединяваме около една платформа. И всъщност за "казионни" се говори след 10 ноември. Трябва да ви кажа, че народът почти не знаеше тази дума - казионни. Така че нека ние сами да не си повтаряме този етикет, доколко сме казионни ще определи народът. А не ние сами да се смущаваме от този факт.

И мисля, че този въпрос още днес трябва да се изясни - страни на диалог, с разделителна черта, дай боже, да няма разделителна черта, просто страни на един диалог или "кръгла маса".

По проблема за телевизията. Моля, ако е възможно, във втора програма част от програмното време да бъде програмно време именно за тези диспути, за тези дискусии, за тези важни политически събития. Така ще бъде обявено с дни наред предварително и населението ще знае, че ще се обаждат тези проблеми. Втора програма ще дава информации за целия български народ.
 

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ:

Мисля, че ние сме на път да станем, преди да сме седнали на "кръглата маса", тъй като това, което правим в момента тук може да мине за подготовка. Но така, както протича, мисля, че ние няма да стигнем до "кръглата маса".

Защо имам такова усещане? Защото ние цял ден се борим в една сфера на предварителните условия. И колкото повече време минава, толкова повече условия искаме да повдигнем, преди да сме седнали.

Струва ми се, че ние сме тръгнали да търсим един консенсус. След като търсим консенсус, това предполага, че предварителни условия не би трябвало да има. И не само това. Не трябва да има и предварителни условия, не трябва да има приоритет, не трябва да има йерархия. Ние си въобразяваме, че има стойности, но тези неща, които на нас ни харесват. Другояче си ги представят хората навън. Тези две различни стойности трябва да се срещнат по някакъв начин.

Следователно, ако ние не тръгнем към "кръглата маса" с предварително отхвърляне на условия, с несъществуваща йерархия, защото нашата йерархия е убеждението, а не кой къде се намира в стълбицата, така го поставят и хората.

За да стигнем там, първо, ние трябва действително да седнем заедно. Защото ние сега както седим, ние сме половинката от банкнотата. А нашият министър на финансите ще каже, че половинката от банкнотата не е половината от сумата.

Оттук нататък, тръгвайки към "кръгла маса", би трябвало за себе си да си изясним една посока, която бихме искали да проведем, и хората, с които се срещаме, да бъдат заедно с нас. Струва ми се, че такава посока съществува. Това е посоката на една "кръгла маса", която тръгва от "кръгла маса" на декларациите към "кръглата маса" на гаранциите. през цялото време ние вършим една дейност, която е свързана с гаранциите, и те не ни се признават. И в същото време се появява една друга група или сдружение, които казват, че това е постигнато в резултат на техните усилия.

Вижте колко лесно се разминават нещата като готови резултати, ако те не са посочени предварително. Тук ние стегнахме в резултат на декларациите. Ние сме заявили, че ще правим "кръгла маса". След като сме заявили, трябва да кажем, че отправната точка са декларациите, които са от едната и от другата страна, сега ние да видим дали ще извървим пътя от декларациите до гаранциите. Ако ние тръгнем в една ясна посока и за хората е ясно, че ние предлагаме пътя към гаранциите, а не после да ни ги върнат след няколко дни от другата страна, мисля, че на хората ще бъде по-ясно.

Самооценки и оценки сега в момента няма да можем да направим и те няма да се реални. Тръгвайки към тези гаранции, мисля, че единствената реалност, която ще покаже, че ние тръгваме към гаранциите, е, когато ще постигнем първия консенсус. И в това отношение аз смятам, и при профсъюзите, и при др. Теллалов стана дума кой е първият консенсус, към която трябва да се стремим. С един нюанс, мисля, че не "кръглата маса" ще застане зад декларацията на Държавния съвет и Министерския съвет, "кръглата маса" ще направи една обща позиция и всички заедно ще застанат зад тази позиция. И тя ще бъде едно предложение за решение на този въпрос, за да не може утре да кажат, че ние не сме участвали в създаването на това решение. И този консенсус за всички участници, не опозиция и управляваща част, а за всички участници, ще бъде пробен камък дали те са в състояние да направят нещо. Ако не се роди този консенсус, това би могло да бъде един знак, че никоя около тази маса не си е свършил работата.

Така да се поставят нещата, за да можем ние да вървим към втория консенсус. Иначе да вършим месец и половина техническа работа, никой няма да ни чака. Ние ако заседаваме, и те заседават там и някакви неща излизат по принципите на предизборната борба, това ще бъде една анархия, стихия. И може би в това отношение трябва действително да се заяви тази насока, тази посока, която се избира. Ако те са съгласни с нея, да се излезе с една обща посока. Ако не са съгласни, да кажат своята посока, да видим какво представлява тя. И да видим кога ще бъде готов първият консенсус и кой колко е допринесъл за пораждането на този консенсус. Тогава ние бихме могли много по-спокойно да разсъждаваме в етапите след десетия ден. Сега всеки ден е важен, всеки ден ни носи съвсем други неща.

Горе-долу предполагам, че оттам нататък ние въобще ще видим дали сме тръгнали към втория консенсус. И той ще бъде избран по подобен начин. Нещо повече до изборите едва ли е възможно.

И още един момент. Ние тук сме заедно, но ние не сме на една позиция, ние не си уеднаквяваме позициите и не трябва да ги уеднаквяваме. Защото представляваме различни прослойки, те по различен начин участват в този диалог. А така се получава, съвсем естествено е в едно такова голямо събиране да има един или двама или трима представители. И желанието не е да уеднаквим нашите позиции, а да създадем реални условия за постигане на консенсус с всички, без да напускаме нашите позиции. Профсъюзите имат много тежка задача. Те няма тук да стоят и да бранят една обща платформа, а да не си решават своите конкретни задачи, нали?
 

  ГРУДИ АТАНАСОВ:

Има една народна поговорка, която казва: "Докато мъдрите се намъдруват, лудите се налудуват". Долу-горе ние се намираме от известно време в такава фаза.

Да бъда по-конкретен. Днес се свързах по телефона с другарите от Разград и Шумен, снощи с Търговище. Настроението там е подобно на това в Кърджали. 20 директори на заводи в Разград са обявили публично, че не искат да приемат в своите предприятия хора от мюсюлманите, които са били в Турция и са се върнали.
 

  БЛАГОЙ ПЕНЕВ:

И населението не ги иска.
 

Продължение...
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието