Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

3 януари '90, второ заседание 
Част 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
   

  КОНСУЛТАЦИЯ С РЪКОВОДСТВАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ТВОРЧЕСКИТЕ И ДРУГИ СЪЮЗИ ПО ВЪПРОСИТЕ НА КРЪГЛАТА МАСА 

  Зала "Запад" на Народното събрание, начало 15:00 часа

  /продължение/

  ГРУДИ АТАНАСОВ: 

  Проектират митинг следобед, на който ще дойдат представители и от другите области - от Кърджали и т.н. 

  В Шумен другарите казват, че са направили среща с партийните секретари по предприятия и квартали. Голяма част от секретарите са изразили също такова настроение - да организират събрания и митинги против решението на пленума на Централния комитет за връщането на мюсюлманските имена. 

  Какво ми казаха другарите: "При нас никой не дойде, когато се замисли въпросът да се възвърнат мюсюлманските имена. Никой не дойде при нас, след като пленумът на Централния комитет взе това решение". 

  В Шумен двама секретари на общинския партиен комитет са освободени. Първият секретар и още един. Фактически сега те са безпартийно ръководство. Казват: "Имаме нужда от помощ. Такава помощ ние не получаваме от Централния комитет". 

  В моето изказване на пленума на Централния комитет между другото бях предложил партийните комитети да използват доброволни сътрудници, които могат да бъдат в помощ и на Централния комитет, и на комитетите до долу. Защо не се предприема това? Защо не се използват тези хора? 

  Тези дни ние с др. Благой Пенев се срещнахме с голям брой активни борци. Една част от тях, високо просветени, готови да дадат всичко, но ние не използваме тази сила. А те могат да отидат по места и да бъдат в помощ и на Централния комитет. 

  Ще си позволя да кажа, че нашето партийно ръководство е все още доста крехко. Съжалявам, че др. Луканов не е тук. Ние това всички го чувстваме. На нас ни липсва инициатива, често пъти ние да вземем инициативата първи. Ние да предчувстваме какво ще се случи след няколко дни, да не чакаме улицата да ни диктува, както се случи напоследък. 

  И аз моля другарите от Политбюро да разгледат този въпрос. Има хора, които могат да им бъдат в помощ. Ако не стигат силите, с които те разполагат, ние можем да помогнем. Казвам ние, една голяма част от кадрите, които могат да бъдат в помощ на Централния комитет, макар и по-възрастни хора. 

  Другарите от Шумен ме помолиха аз да отида. Казах, че сега не мога да отида при тях, още повече себе си трябва да представям там, ако отида. 

  Ето защо предлагам другарите от Политбюро да обсъдят този въпрос. Да набележат един широк актив в помощ, в такива случаи незабавно да бъдат разпращани хора във всички центрове на нашата страна. Другарите се нуждаят от такава помощ. 

  Има един резерв, който засега не се използва от партията. Това са хората, които са участвали в борбата против фашизма, не само активните борци, които са признати. Има повече хора, които не са признати. Те са готови да се включат сега в една активна работа, вкл. и тези, които са участвали в Отечествената война. 

   

  Тези дни ние обсъждаме такива въпроси и в близките дни ще уведомим другарите от Политбюро какво искаме да постигнем до края на този месец, преди конгреса на партията. Това е един резерв, който ще бъде една сериозна опора на нашата партия.
   

  Съществува един комитет, наречен Национален комитет за помирение, който още не е влязъл в този демократичен форум. Те вършат една полезна работа - подкрепят всички тези решения на нашата партия за единение. Днес една група са заминали за Кърджали.
   

  Това, което правят те в нашата телевизия, спомена се между другото, радиото също така не споменава, а се дава широка трибуна на тези, които всеки ден ги виждаме да идват тук около Народното събрание и да ползуват тези средства за масова информация.
   

  Аз не зная каква е практиката. Ние нямаме такова възпитание да отидем сами да се предлагаме на телевизията и на радиото: "Моля ви се, поканете ни да говорим". И фактически ние сме предоставили една голяма част от най-важните предавания на телевизията и на радиото на тези представители на т. нар. формални. А доколко са формални, не зная.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Те сами казват, че са опозиция.
 

  ГРУДИ АТАНАСОВ:

Другарю Луканов, аз понеже познавам много от хората в тези основни формации, които участват в този Демократичен съюз, трябва да Ви кажа, че голяма част от тях са хора близки на партията, или са комунисти, или са симпатизатори, или могат да бъдат в помощ на нашата политика. Трябва само ние да съумеем как да подходим към тях. Ние сме ги предоставили да ги използват там някои екстремисти, казано така грубо, може би. И те от тяхно име се срещат с Вас, макар че не са упълномощени, както и със снощната декларация. Моята другарка например е член на Клуба за гласност и демокрация. На не знае нищо за това, което предприемат. Имам предвид тази декларация, която снощи прочетоха по телевизията.
 

А доколко са демократични и представители на българския народ, аз малко съм резервиран към това. И те съм съгласен те да претендират, че представляват българската демокрация, а ние не знам какво.
 

  ПАВЕЛ МАТЕВ:

Другарю Луканов, още на сутрешното заседание тук стана въпрос за норми на етика, на поведение при провеждане на "кръглата маса". Дали ще бъде една или две, това е друг въпрос. Този разговор стана ли и с тях следобед?
 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Да, стана.
 

  ПАВЕЛ МАТЕВ:

Те как гледат на това? Смятат ли, че трябва да се предпазват от ...
 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

В една много уклончива форма според мен направиха нещо като извинение. Др. Лилов не знам дали има същото впечатление. Но ние им казахме, че и квалификациите, които използват, и начинът, по който се казва това, и опитът за натиск според нас са лошо начало за "кръглата маса", или "кръглите маси".
 

  ПАВЕЛ МАТЕВ:

Защото, първо, аз смятам, че трябва да има една "кръгла маса", а не две "кръгли маси". Една "кръгла маса", на която трябва да се разговаря етично, почтено, с грижа за съдбата на отечеството и т.н. Другото ще бъде една говорилня, разсъждаване и пр., и пр.
Аз мисля, че трябва да има паритетно начало, ако те са 16, и нашата страна трябва да се състои от 16 души. Преди всичко не може да не участват освен двете управляващи партии, още и профсъюзите, Комсомолът, Отечественият фронт, Организацията на жените. Не може. Хайде, нас, творческите съюзи, ни остави.
 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Дали изобщо е правилно в случая да говорим за паритетни начала? Защото ние действително признаваме едно влияние, което е значително по-голямо от реалното.
 

  ПАВЕЛ МАТЕВ:

Аз казах паритетни начала, имайки предвид друго, аз се боя, че те ще бъдат мнозинство, а вие малцинство.
 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

А, в този смисъл.
 

  ПАВЕЛ МАТЕВ:

В този смисъл: вие ще бъдете по-малко. Съществен е въпросът дали Политбюро трябва да участва с такива сили, когато насреща му стоят други сили, които са далече по-ниски в интелектуално отношение според мен. Не за всички се отнася. Но така е.

Мисълта ми е, че на тази "кръгла маса", аз изредих всички, които според мен трябва да участват, най-напред трябва да се определи поведението. Освен почтеност, внимателност, толерантност и т.н., трябва да има забрана на демонстрации, забрана на натиск върху "кръглата маса", забрана на митинги, забрана на  самоволни изявления по телевизията и радиото, освен по пълномощия на "масата". Иначе ние няма да стигнем онзи климат, който е нужен за това.

Трябва да кажа, че това, което предлага Теллалов, е много съществено. Много съществено и много необходимо. Първо, ние трябва да се спрем на етническите въпроси, защото те са и най-тежки в политическо отношение. И повярвайте ми, ние все сме идеалисти, но ако "кръглата маса" стигне до единодушие за това, че трябва да се реши така този въпрос, както е поставен, повярвайте ми, ние им отнемаме половината от козовете в това, те да застанат на същите положения - за национално единство, за национална цялост и суверенитет на България и т.н., както декларират те. Нали? Но това е много важен въпрос.

Аз съм съгласен, че преди да се стигне до най-общите положения, за които вие говорихте в началото, те не са общи, те са кардинални. Но аз говоря за онази конкретност, етническите въпроси, въпроса за чл. 1 на Конституцията.

Те се сърдеха, че го отложихме с един месец. Но те искат чл. 1 на Конституцията да бъде отменен. А ние искаме само ал. 2 и ал. 3. Каква е алинея 1? Защо да не вземем това, което е установено - властта принадлежи на народа и произлиза от народа? Защо да не вземем това? Това е много и много съществено. То може да оправдае и ръководната роля на партията, ако утре партията спечели тези избори. Защо да не минем на това, защо да се различаваме пък с братското партия и в това нещо?

Въпросът за собствеността. Действително трябва да се каже: равенство, държавна, кооперативна и частна собственост и т.н., също.
След това, към какво общество се стремим. Този въпрос ще стане много спорен според мен. Защото ние държим на социалистическо хуманно общество, а те казват - демократически капитализъм и т.н. Тук пренията могат да се разгърнат по-широко и пр., и пр. Нека. Но ако се постигне съгласие по етническите проблеми, да се постигне съгласие по изборите, по собствеността и т.н., ще се отвори пътят. Ще се създадат условия, за да не отстъпваме ние и да им предоставяме плацдарми. Според мен това е много важно.

Ако вървим по пътя на тези две "маси", които са огледални, ще сгрешим, другари. Няма да се получи този диалог, който трябва да се получи и в името на който се прави "кръгла маса".
 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Значи, ако отидем на две "кръгли маси", няма да се получи?
 

  ПАВЕЛ МАТЕВ:

Няма да се получи.
Благодаря Ви, това исках да кажа.
 

Продължение...
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието