Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

3 януари '90, второ заседание 
Част 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   

  КОНСУЛТАЦИЯ С РЪКОВОДСТВАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ТВОРЧЕСКИТЕ И ДРУГИ СЪЮЗИ ПО ВЪПРОСИТЕ НА КРЪГЛАТА МАСА 

  Зала "Запад" на Народното събрание, начало 15:00 часа

  /продължение/

  ПРЕДСЕДАТЕЛ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ

  Това не е предписано от никого! 

  СЛАВЧО ТРЪНСКИ: 

  Те са по-активни и затова излизат по телевизията, а ние пасуваме. 

  Другари, всички ние разбираме, че новите процеси в нашето общество изискват ново мислене, ново отношение и, разбира се, нов подход. Затова терминът, който беше употребен тук за т.нар. неформални организации, трябва да изчезне от нашия речник. Те също имат право на съществуване и не бива да се отнасяме така подигравателно към тях. При развитие на демокрацията всички честни хора, които се стремят към мир и демокрация, имат място под слънцето. От тази гледна точка трябва да разглеждаме и ползуването на средствата за масова информация, от които ние много често се възмущаваме, че работят не в интерес на обществото, че вече не са ничий монопол. Не трябва да се възмущаваме и да мерим на аптекарски везни кой ги ползува повече, кой по-малко. Който е по-активен, той ще ги ползува повече. 

  Как да се нарече нашата среща? Мисля, че това е среща за обмен на мнения по неотложни вътрешни проблеми. На тази среща присъствуват представители на БКП, БЗНС на независими обществени организации. Според мен това трябва да се съобщи в средствата за масова информация, а не кой какво е говорил на тази среща. 

  Не бива да го наричаме "кръгла маса" или група, която изработва платформа за водене на разговори с неформалните организации. В такъв случай ще изпаднат в неудобно положение независимите организации и личности, които участвуват в тази среща. 

  Трето, страна ли ще бъдем на "кръглата маса" с неформалните организации? Определено да, защото колкото и да не признаваме, там ще се поставят искания от едната страна и защита от другата или изразяване на съгласие или несъгласие. Такъв ще бъде например въпросът за целия член 1 от Конституцията и всички следващи или производни работи, да няма партийни организации в учрежденията и предприятията, както и други искания. Това трябва да ни е ясно. Другарят Луканов вече е убеден в това. 

  Ще ми се преди всичко Политбюро и Централния комитет да обсъдят спокойно, но не прибързано, не на барабан, какво ще бъде нашето отношение по тези въпроси, т.е. да ги решим не под натиск, а при пълна убеденост, изхождайки от процеси на демократизация на нашето общество. 

  Нашата среща трябваше да започне с това не какво иска опозицията, а какво ние смятаме, че е нужно да предприемем убедено и аргументирано.

   

  Политбюро трябва да държи сметка за създаденото мнение сред обществото, че то само отстъпва и то неорганизирано, без първоначален план, без разработена стратегия. Нека другарят Луканов предаде това на Политбюро.
   

  Четвърто, най-належащият проблем, по който трябва сега без никакво отлагане да започне разговор на "кръглата маса", е въпросът за българските мохамедани. Не зная каква е информацията на Политбюро, като каза, че последното решение на пленума се приема добре, но сигналите, които се получават от различни места в страната, говорят, че  по този въпрос може да се очакват събития, ако не по-сложни от тези, които станаха през лятото  на 1989 година, то поне като тях - остри и обезпокояващи. Затова е нужно съгласие на всички организации и движения да се потушава пожарът, а не да му се налива бензин. За съжаление някои правят точно това сега. Сега всички ходове, цялата пропаганда трябва да се насочи към създаване на национално единство.
   

  На това национално единство трябва да се подчинят всички лични и групови интереси, дори и борбата за власт. Би било лошо, ако опозицията спекулира с този въпрос.

   

  Пето, по въпроса за деполитизиране на армията и Министерството на вътрешните работи, което опозицията поставя в своята платформа, ние трябва да имаме готов отговор. Той не бива да се взима прибързано и ако прибързваме, можем да извадим очи, вместо да изпишем вежди. С прибързани решения можем да изкопаем гроб на нашата национална независимост и сигурност. Нека да не се бърза и да не се поддаваме на емоции за сметка на националната сигурност.

Какво значи да деполитизираме армията сега, на този етап? Това значи да освободим целия команден състав от министъра до командира на взвода, т.е. да обезглавим армията. Коя държава може да си позволи такова нещо?

Второ, тези хора ще бъдат безработни. Нужно е време да се преквалифицират, ако трябва да отидат да работят другаде. С кого ще ги заместим, като знаем, че един офицер се готви за минимум пет години, а с квалификация - 7-8 години. Могат ли цивилни да командуват взвод, рота, полк, дивизия? Трябва да помислим сериозно по този въпрос.

Ако Народното събрание реши да деполитизира армията и Министерството на вътрешните работи, трябва да има срок приблизително 7-8-10 години, за да се заложат във военните училища безпартийни , които завършат, да подменят комунистите и членовете на БЗНС. Не виждам друг по-правилен подход. Всеки друг подход би бил авантюра.

С органите на Министерството на вътрешните работи може би ще бъде по-лесно, но и там се изисква квалификация. Разбира се, ако има лица от Министерството на народната отбрана и Министерството на вътрешните работи, които са се компрометирали пред народа, те могат да се освободят, но не бива крой сухото да гори и мокрото.

Както се демократизира цялото ни общество, то като част от него ще се демократизират и армията, и органите на Министерството на вътрешните работи. Според мен Министерството на вътрешните работи и сега могат да се привлекат безпартийни. Непосредствено след 9 септември 1944 година, както знаете, в армията нямаше партии, но това не попречи на българската армия да участвува успешно и в първия, и във втория период на Отечествената война.

Накрая, провеждането на "кръглата маса" трябва да си постави за цел не да си създаваме нови проблеми, а да ликвидираме тези, което са налице. Другото ще бъде потъване в проблеми, а хората трябва да живеят и за това им е нужна храна, облекло и прочие.
Предлагаме в основата на разговорите около "кръглата маса" да лежи грижата за успокояване на обществото, а не неговата по-висока възбуда, което изключва призива за стачки, демонстрации и бунтове, което в края на краищата не означава нищо друго освен натиск.

Хората от неформалните организации трябва да разберат, че тези отстъпки, които се правят от страна на Централния комитет на партията, се правят напълно убедено, а не под нечий натиск. Затова тези отстъпки трябва да се считат за обща победа, а не като победа само на неформалните организации. Защото преди няколко дни, като излизахме от пленума, на митинга пред банката викаха: "За нашата първа победа". Това трябва да се смята като победа на всички, а не на неформалните организации.

Всички ние, и комунисти, и земеделци, и неформални организации сме заинтересовани от промени и реформи, които демократизират нашето общество, които ще зачитат правата и свободите на всички, и това, което трябва да се направи, ще бъде направено не с натиск, а с убеждение.

Тревожи ме едно нещо. Ние сме заседнали в столицата, намираме си работа почти ежедневно, а неформалните организации работят денонощно и печелят все нови и нови привърженици и отправят искания едва ли не от името на целия народ, макар и да са едно малцинство. Моят призив е да идем при народа, а не да си забиваме главата в пясъка, защото може да ни струва много скъпо.
Благодаря.
 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Има думата другарят Лъчезар Аврамов.
 

  ЛЪЧЕЗАР АВРАМОВ:

Другари, ще се постарая да бъда по-кратък. Аз разбирам трудностите със Съюза на демократичните сили и положението на другарите от ЦК на партията и БЗНС, тъй като те всички нас ни смятат за казионни организации. Смятам, че по това нещо трябва съвършено малка част от народа или от обществото претендира тя са бъде единственият представител на демократичните сили, на демокрацията, а всички ние тук, всяка една организация има коя 500 хил. членове, коя един милион, коя два милиона нека всяка организация за себе си да си решава. А щом те са толкова силни, да отидат в предстоящите конгреси, да вземат ръководството и те да ръководят тези организации. Защото това са си организации, което имат свое място в обществото, и то много сериозно.

Получава се така, значи: ние отиваме по гайдата на едни и казваме "Добре", хайде, вие, малката групичка тук, само вие сте идеалните, само вие сте демократите, а всички ние другите сме за бракуване, нали? И вие, малката групичка, ще седнете с ЦК на партията, с БКП и с БЗНС да разговаряте по всички проблеми. А ние да бъдем изолирани от всичко това. Ами че ние също тогава ще вдигнем митинги и стачки, и каквото е необходимо. И можем да го направим, и ще го направим много по-успешно, отколкото те.
 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Другарю Аврамов, какъв подход смятате, че сега е уместен, конкретно?
 

  ЛЪЧЕЗАР АВРАМОВ:

Аз смятам, другарю Луканов, за мен е много неразбираемо в преговорите примерно да не участват профсъюзите и да не участвува Отечественият фронт. Хайде, ние и някои други може да не участваме но това са най-големите организации с милиони членове, те да не участвуват в преговорите? Това е подигравка, така да се каже. Това е обръщане гръб на тези организации.
 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

За да се изясним, възразявате ли срещу идеята за паралелни преговори?
 

  ЛЪЧЕЗАР АВРАМОВ:

Засега се получава така, че ние ще разговаряме с вас, вие ще разговаряте с тях, после ще се върнете, ще ни предадете тяхното мнение и ние пак ще разговаряме с вас и т.н.
 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Не, не, още веднъж да се уточним. Възможностите са две: или ние категорично настояваме за обща маса, в която участват всички или една част от организациите, или се водят две паралелни срещи по същество и нито една от тях не е овластена да прави каквито и да било заключения от името на другата. Това да бъдат две паралелни срещи, които на някакъв етап да се стиковат, да установят помежду си единство. Това са двата основни варианта. Единият е да се заяви категорично, недвусмислено, че не може да има "кръгла маса" без участието на всички, което би могло да доведе до прекъсване на процеса на диалога, това трябва да отчитаме, или да водим паралелни срещи с еднаква проблематика и еднакви правомощия. И след като се стигне до някакви изводи, се прави следващата стъпка. Ето това са възможностите. Като ние не играем ролята на посредници, това се каза тази сутрин.  

  ЛЪЧЕЗАР АВРАМОВ:

Не може ли такъв вариант: щом като те толкова държат да бъдат две страни, макар че аз смятам, че това е неправилно, това е наше отстъпление. Те не са равна страна на всички други останали, това трябва да им е ясно.
 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Такова съгласие не им е давано, другарю Аврамов.
 

  ЛЪЧЕЗАР АВРАМОВ:

Но щом като казваме, че искаме да бъдат две страни, то тогава от десетте души примерно, които ще бъдат от наша страна, един да бъде от Политбюро, един от профсъюзите, един от безпартийните, от Отечествения фронт, от някои други по-големи, по-солидни организации у нас, които да представляват тази една страна. Защото ние може да си имаме някакви противоречия по отделните въпроси, но до разделът е там. Те в тяхната декларация казват: да падне първи член от Конституцията. Тоест да няма социализъм. Това е водоразделът. И нека да го кажем на народа.

Този техният председател Желю Желев в беседата с Васил Иванов каза ясно - те са за демократичен капитализъм.
Ето ти също водоразделът. Ние не сме за капитализъм. Да се разграничим, да се знае.

Всички ние тук може да си имаме противоречия, едни искат друго, други трето, по-свободни, по-независими и т.н., това е вътрешна работа, но ние всички сме за социализъм и сме против това да бъде капитализъм. И ние ще застанем на едната страна, те да застанат на другата страна. Това може би е също един вариант, по който можем да спорим с тях.

И накрая едно предложение. Може би след като ще изберем сега тук ръководство и секретариат, тези другари да имат грижата да подготвят справки за тези техни ръководители там, които са, десет души ли са, кои са те. Да ни се даде справка каква е тяхната платформа. Разбрахме платформата на съюза каква е, обаче всеки от тях има по една платформа. Защото те непрекъснато си менят платформите. Това е, което исках да кажа.
 

Продължение...
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието