Собствено Търсене 

1, 2, 3

 

 

 

ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ПЛАНОВА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА: втори план Моне

 

Кратък справочник за Съветския съюз, Петко Симеонов

 

Здрач, откъс от книгата на Александър Яковлев

 

Началото

 

Независимо сдружение "Екогласност" 1989 г.

 

Клубът /Сборник документи за Клуба за подкрепа на гласността и преустройството, Федерацията на Клубовете за гласност и демокрация, Федерация на клубовете за демокрация, 1989-1991/

 

ОТПАДАЩИТЕ РОМИ

 

УСПЕЛИТЕ РОМИ т. І

 

УСПЕЛИТЕ РОМИ  т. ІІ

 

The Belated Bulgarian Dissidence: The Emergence and Development of Dissident Movements in Bulgaria, Victor Petroff

 

ПРОМЕНИТЕ НА СОЦИАЛНАТА СТРУКТУРА И ДИНАМИЗМА НА МЕЖДУГЕНЕРАЦИОННАТА СОЦИАЛНА МОБИЛНОСТ В БЪЛГАРИЯ 1967 1997, Цочо Златков

 

НАСИЛИЕТО И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ, Валентина Златанова

МЕСЕЦИТЕ СЛЕД ДЕВЕТИ /Сборник документи/

Role of Student Fees and Loans in Gaining Access to Higher Education. Germany and Bulgaria in Comparison, Rumiana Stoilova

 

Structural and Axiological Determinants of Support for Democracy /A Comparative Analysis between Poland and Bulgaria/, Svetlana Stamenova

ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на СДС, проведена в зала № 1 на Народния дворец на културата, София, събота 11 април и неделя 12 април 1992 г.

 

Oбществени нагласи към равнопоставеността и дискриминацията. Роля на медиите за тяхното формиране, съставител доц. д-р Румяна Стоилова

Касовата бележка - емпирично социологическо изследване ( виж представяне на изследването в PowerPoint)

Анри Подзи, "Войната се завръща..."pdf - учебна библиотека)

"ПОЛУПРЕЗИДЕНТСКИЯТ МОДЕЛ" КАТО  ИНСТРУМЕНТ НА ПРЕХОДА В  ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКА ЕВРОПА.  БЪЛГАРИЯ, ЛИТВА, МАКЕДОНИЯ, ПОЛША, РУМЪНИЯ И СЛОВЕНИЯ, Франсоа Фризон-Рош

Доверие и Благополучие:
БЪЛГАРСКИЯТ СЛУЧАЙ В СРАВНИТЕЛНА ПЕРСПЕКТИВА 
- Николай Тилкиджиев

TRUST AND WELL-BEING:
Bulgarian case in a comparative perspective
-Nikolai Tilkidjiev

 

 

 

1, 2, 3

 

Обратно към "Библиотека Омда"


 

Copyright 1998-2018  OMDA Ltd. Всички права запазени