доц. д-р Румяна Стоилова

 

 

 

 

2007 Година на равните възможности

Европейска Комисия в партньорство с Министерство на труда и социалната политика

Институт по социология при БАН

 

 

 

Oбществени нагласи към равнопоставеността и дискриминацията. Роля на медиите за тяхното формиране

Съставител доц. д-р Румяна Стоилова

 

 

 

 

 

 

 

omda

2010

 

Copyright 1998-2012  OMDA Ltd. Всички права запазени