Д-р Цочо Златков

Институт по социология при БАН

 

Dr. Tsocho Zlatkov

Institute of sociology BAS

 

 

 

 

 

 

 

ПРОМЕНИТЕ НА СОЦИАЛНАТА СТРУКТУРА И ДИНАМИЗМА НА МЕЖДУГЕНЕРАЦИОННАТА СОЦИАЛНА МОБИЛНОСТ В БЪЛГАРИЯ 1967 1997

 

 

 

 

 

 

CHANGES OF SOCIAL STRUCTURE AND DYNAMISM OF INTERGENERATIONAL SOCIAL MOBILITY IN BULGARIA: 1967 - 1997

 

 

 

 

 

 

 

омда