Собствено Търсене1, 2, 3

 

БЪЛГАРСКИ ДНЕВНИКЪ, ТОМЪ  І, ОТЪ 30 ОКТ. 1879 ДО 21 ОКТ. 1881 г. - Константинъ Иречекъ

 

БЪЛГАРСКИ ДНЕВНИКЪ, ТОМЪ  ІІ, ОКТОМВРИ. 1881 - ОКТОМВРИ 1884 - Константинъ Иречекъ

ПО ПЪТЯ НА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ НАПРЕД КЪМ НОВИ УСПЕХИ И ПОБЕДИ, ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ

СОФИЯ - ОБИКОЛКА НА ГРАДА, 1968 г. (Справочник в помощ на екскурзовода от "Балкантурист")

СОЦИАЛЕН КОНТЕКСТ НА ВИДИМАТА ИНВАЛИДНОСТ - доц. д-р Божидар Ивков

ОТ ДЕВЕТИ ДО ДЕСЕТИ - съст. Димитър Иванов

КАФЕ ДЬО ПАРИ (От нашия кореспондент...) - Павел Писарев

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НА МАТЕРИЯТА - ДИСЕРТАЦИЯТА НА ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ /на PDF/

Черните дупки на българската енергетика - ОБОБЩЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО - Иван Чалъков, Иво Христов, Тихомир Митев /на PDF/, резюме на английски (The Black Hole of Bulgarian Power Industry: Transformation of Electric Power Sector in Bulgaria after 1989) /PDF/

ПРЕВРАТЪТ на 10 ноември - Тома Томов

ПОЛИТИЧЕСКО СЪВЕЩАНИЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - 18-20 септември 1992 година

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ 2007-2008 (Форумът е събран в електронна книга от Мартин Цветковски)

 

 

 

1, 2, 3

 

Обратно към "Библиотека Омда"


 

Copyright 1998-2018  OMDA Ltd. Всички права запазени