КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ на СДС ЗА МНОГОМАНДАТНИ И ЕДНОМАНДАТНИ ИЗБИРАТЕЛНИ РАЙОНИ


 

Документът съдържа пълните многомандатни и едномандатни листи. Посочени са и промени, настъпили в листите на няколко района по време и след обсъждането им в Националния координационен съвет на СДС

 

 

МНОГОМАНДАТНИ РАЙОНИ

 

1 Благоевградски избирателен район

 

1. РУМЕН ИЛИЕВ ВОДЕНИЧАРОВ, 1938, НДЗПЧ, висше образование, химия, ръководител на секция Аналитична към НИХФИ София.

2. ПЕТКО ЛЕОНИДОВ ТЪРПАНОВ, 1951, БСДП, висше образование, промишлена електроника, началник-отдел в Пирин Благоевград.

3. АСЕН БОРИСОВ РАЙНОВ, 1926, БЗНС Н. Петков, средно образование, пенсионер.

4. БРАТИСЛАВ ДИМИТРОВ ТАЛЕВ, 1933, ДП, висше образование, журналистика, зам.-гл. редактор на списание Космос и гл. редактор на в. Знаме.

5. ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ЙОНЧЕВА, 1937, БЗНС Н. Петков, средно образование, чертожничка във фирма Геопланпроект Благоевград.

6. ХЕНРИХ БОЖИНОВ МИХАЙЛОВ, 1956, БСДП, висше образование, строителен инженер, гл. специалист в Общински народен съвет с. Хаджидимово.

7. ИВАН ПЕТРОВ БУДИНОВ, 1945, ФКГД, висше образование, физика, учител по физика и математика в Политехническа гимназия П.К.Яворов Петрич.

8. ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ЛОВДЖИЕВ, 1954, ЗП, висше образование, медицина, специалист по вътрешни болести в Общинска болница Благоевград.

9. ХАМИД ДЖАМАЛОВ БОШАЛОВ, 1958, НДЗПЧ, средно образование, работи в ТКЗС в с. Вълкосел.

 

2 Бургаски избирателен район

 

1. ПЕТЪР АНТОНОВ ДЕРТЛИЕВ, 1916, БСДП, висше образование, медицина, пенсионер.

2. МИХАИЛ ДИМИТРОВ НЕДЕЛЧЕВ, 1942, РДП, висше образование, филология, редактор в изд. Български писател.

3. ПАВЕЛ ГЕНОВ МАЗЪЛОВ, 1953, ДФ, висше образование, радиотехника и съобщителна техника, инженер в ИТКР, БАН.

4. ГАНЧО ХРИСТОВ ГАНЧЕВ, 1931, БЗНС Н. Петков, средно образование, строителен работник в санаториум Бургаски минерални бани към МНЗ.

5. АНАСТАС ГОСПОДИНОВ ДЕМИРЕВ, 1930, БСДП, висше образование, физика, ръководител-направление в Нефтохим Бургас.

6. ХРИСТО ТОДОРОВ СТАЛЕВ, 1926, БЗНС Н. Петков, средно образование, пенсионер.

7. ДОНЧО ИВАНОВ ИВАНОВ, 1960, безпартиен, висше образование, журналистика, зав. направление Вътрешна информация, в.Демокрация.

8. ГЕОРГИ НИКОЛОВ БЕЛЧЕВ, 1953, РДП, висше образование, филология, директор на музей П.К.Яворов София.

9. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ, 1944, ДП, висше образование, филология, ст. преп. във ВИИ София, катедра Западни езици.

10. ПЕТЪР ДИКОВ ДРАГУЛЕВ, 1941, безпартиен, висше образование, металургия, гл. проектант в МК Ленин Перник.

11. АЛЕКСАНДЪР МАТЕЕВ ХАДЖИПЕТРОВ, 1926, безпартиен, висше образование, право, гл. юрисконсулт в Промишлено монтажно управление Бургас.

 

3 Варненски избирателен район

 

1. АЛЕКСАНДЪР ПАНАЙОТОВ КАРАКАЧАНОВ, 1960, ЗП, висше образование, философия, работи в Медицинска академия Програма за изучаване на човека.

2. ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ ПОПОВ, 1950, ФКГД, висше образование, богословие, протосингел във Варненска и Преславска митрополия.

3. АТАНАС НЕДЕЛЧЕВ МИХАЙЛОВ, 1920, БЗНС Н. Петков, висше образование, право, адвокат в адвокатска колегия.

4. ИЛКО МОИС ЕСКЕНАЗИ, 1949, безпартиен, висше образование, право, н.с. I ст. в И-т за държавата и правото, БАН.

5. ИВАН ВОЙНОВ ВОЙНОВ, 1949, безпартиен, висше образование, психиатрия, гл. асистент към катедра Психиатрия при ВМИ Варна.

6. ПЕТЪР СТЕФАНОВ ОБРЕТЕНОВ, 1935, ЗП, висше образование, право, адвокат във Варна.

7. БОЖИДАР ХРИСТОВ ХРИСТОВ, 1927, БСДП, висше образование, държавни и правни науки, ст. н. с. в НИИП  София, филиал Воден транспорт Варна.

8. СТАНЬО КИРОВ МИХАЛЕВ, 1920, НСДП, висше образование, медицина, професор, зав. мамологичен център в Първостепенна окръжна болница Д-р Р. Ангелов София.

9. КАМЕН БОГДАНОВ ПРОДЕВ, 1947, БЗНС Н. Петков, висше образование, биология, зав. секция Ихтиология към И-т по рибни ресурси Варна.

10. ВЕСЕЛИН САВОВ ИВАНОВ, 1949, безпартиен, висше образование, право, адвокат във Варненски съд.

11. ВАЛЕНТИНА ЛЮБОВА КРАЧУНОВА, 1955, ЗП, висше образование, руска филология, зам.директор на ЕСПУ Елин Пелин Варна.

12. МАРИН СИМЕОНОВ МАРИНОВ, 1958, РДП, висше образование, право, адвокат във Варна

13. КОСЬО ЙОРДАНОВ КОСЕВ, 1957, ЗП, висше образование, машинен инженер, гл. специалист в Технологичен център по електроннолъчева и плазмена техника и технология.

14. ИВАН ВЪРБАНОВ ИВАНОВ, 1946, ЗП, висше образование, физика, специалист-астроном в Народна астрономическа обсерватория и планетариум Варна.

 

4 Великотърновски избирателен район

 

1. ГЕОРГИ АТАНАСОВ СПАСОВ, 1943, безпартиен, висше образование, журналистика, говорител на СДС.

2. ЗОЯ КРУМОВА КОМИТОВА, 1952, безпартийна, висше образование, история, библиотекар в Окръжна библиотека П.Р.Славейков Велико Търново.

3. ДОНЧО СТОЯНОВ ДОНЧЕВ, 1927, БЗНС Н. Петков, висше образование, двигатели с вътрешно горене, пенсионер.

4. ПЕТЪР ИВАНОВ АГОВ, 1943, БСДП, висше образование, история, зав. отдел Фондове към Исторически музей В.Търново.

5. АСЕН ЦВЕТАНОВ РАДЕВ, 1948, ЗП, висше образование, машинна обработка на икономическа информация, асистент във ВФСИ Свищов.

6. НИКОЛА РУСЕВ БЪЧВАРОВ, 1927, ДП, средно образование, електротехника, пенсионер.

7. МАРИЯ СТЕФАНОВА МУШКОВА, 1958, ЗП, висше образование, озеленяване, гл. специалист в Общински народен съвет.

8. ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕТРОВ, 1959, безпартиен, висше образование, право.

9. ЦВЕТАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ, 1958, БСДП, висше образование, българска филология, преподавател по български език и литература в ЕСПУ Бачо Киро Павликени.

 

 5 Видински избирателен район

 

1. АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ ЧИРКОВ, 1938, БСДП, висше образование, сърдечносъдова и гръдна хирургия, директор на II-ри кардиологичен център при МА София.

2. ПЕТЪР КРЪСТЕВ МАРКОВ, 1958, Нова СДП, висше образование, финанси и кредит, н. с. в Научноизследователски и-т по икономика и управление София.

3. ТОДОР МИНКОВ СЕМКОВ, 1926, БЗНС Н. Петков, средно образование, пенсионер.

4. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ КЮРКЧИЕВ, 1960, ДП, висше образование, медицина, аспирант, н. с. в Авиомедицински институт.

5. АНГЕЛ СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ, 1945, ФКГД, висше образование, история, ст. н. с. в Институт по история при БАН.

6. НИКОЛАЙ ХРИСТОВ КЪНЧЕВ, 1936, РДП, висше образование, право, свободна практика.

7. ЕВЛОГИ МАРИНОВ ЗАЕВ, 1931, БЗНС Н. Петков, средно образование, строителство, групов технически ръководител във фирма Панония.

8. ТОШКО ПЕТРОВ ИГНАТОВ, 1947, безпартиен, средно образование, оператор в Технологически химически комбинат Видин.

 

6 Врачански избирателен район

 

1. ПЕТЪР КИРИЛОВ БЕРОН, 1940, ПК Екогласност, висше образование, биология, ст. н. с., зав. секция Зоология към Национален природонаучен музей при БАН.

2. ПЕТЪР СЛАВКОВ СТАЙКОВ,  1953, ПК Екогласност, висше образование, философия, н. с. в Институт по философски науки.

3. ИВАН НИКОЛОВ ЙОТОВ, 1930, ОДЦ, висше образование, хирургия, зав. отделение в I-ва Хирургическа клиника на ВМИ Плевен.

4.  МАРИН ДИНЧЕВ ИЛИЕВ, 1924, БЗНС Н. Петков, висше образование, право, пенсионер.

5. ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ ЦОЛОВ, 1929, БЗНС Н. Петков, висше образование, ветеринарна медицина, пенсионер.

6. САБРИ АРИФОВ АЛИЕВ, 1944, БЗНС Н. Петков, висше образование, турска и българска филология, възпитател в у-ще В. Пискова.

7. МАРИН ИГНАТОВ МОСКОВ, 1960, БСДП, висше образование, право, съдия-изпълнител в Районен съд Враца.

 

7 Габровски избирателен район

 

1. МАРКО ГАНЧЕВ МАРИНОВ, 1932, ФКГД, висше образование, гл. редактор на в. Литературен фронт.

2. ЦАНКО РУСЕВ ЦАНКОВ, 1931, БСДП, висше образование, технология на машиностроенето, ръководител-направление в База за техническо развитие Предима Габрово.

3. ХРИСТО ТОМОВ НИКОЛОВ-НЕВРОКОПСКИ, 1916, БЗНС Н. Петков, средно образование, пенсионер.

4. ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ СЛАВЧЕВ, 1940, БСДП, висше образование, зам. директор по производствено-техническите въпроси в ПАИ В. Цанков.

5. НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ДАЧЕВ, 1947, безпартиен, ФНСД, висше образование, подемно-транспортни машини, гл. асистент във ВМЕИ Габрово, катедра Машинни елементи.

 

8 Кърджалийски избирателен район

 

1. СТЕФАН ЗЛАТАНОВ ТЕРЗИЕВ, 1956, БСДП, висше образование, архитектура, гл. архитект в ОбНС Неделино.

2. РУСИ СТАМОВ ДАФИНОВ, 1938, БЗНС Н. Петков, висше образование, минна електротехника, гл. специалист в ОЦЗ Кърджали.

3. САБАХАТИН СЕЙФЕТИНОВ ДУРМУШЕВ, 1954, БЗНС Н. Петков, средно образование, зоотехника, счетоводител в ГКП Наркооп Ардино.

4. ИВАЙЛО ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ, 1957, БСДП, висше образование, архитектура, проектант в Кооперативен съюз Кърджали.

5. МИЛЧО НИКОЛОВ ДИМИТРОВ, 1950, БЗНС Н. Петков, средно образование, инструктор в Техникум по селско стопанство.

6. ЛОЗЬО ИВАНОВ ТАКОВ, 1942, БЗНС Н. Петков, средно образование, двигатели, инструктор в Техникум по селско стопанство.

 

9 Кюстендилски избирателен район

 

От този район щяха да бъдат избрани четирима депутати, преценката на НКС беше, че можем да разчитаме на 50 на сто от гласовете, следователно избираеми бяха двама. Бай Борис Кюркчиев предложи за водач на листата Васил Гоцев. Моя милост го подкрепи. Ние се нуждаехме от хора, които разбират от законотворческа дейност. БЗНС Н. Петков възразиха остро те настояваха за Йордан Кукуров. НКС прие Кукуров за водач, а Васил Гоцев за втори. Беше обсъждана и Леа Коен (Екогласност), но тя отпадна. Утвърдихме листа: Йордан Кукуров, Васил Гоцев, Иван Саздов (БСДП), Константин Коцев (актьор). Когато отива в кадровата комисия, Стефан Гайтанджиев маха Васил Гоцев и вписва Васил Палакаркин, там или в ЦИК Еленко или Теодоси заменят Константин Коцев, който е на неизбираемо място. Листата доби такъв вид:

 

1. ЙОРДАН ТОЧЕВ КУКУРОВ, 1920, БЗНС Н. Петков, висше образование, право, пенсионер.

2. ВАСИЛ КИРИЛОВ ПАЛАКАРКИН, 1928, ФКГД, висше образование, химик, началник-цех в ДФ Фармация.

3. ИВАН ПЕТРОВ САЗДОВ, 1932, БСДП, средно образование, икономика, началник на отдел Пласмент завод Велбъжд.

4. НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ИГНАТОВ, 1957, БСДП, висше образование, минна електромеханика, енергетик в рудник Бабино участък Вертикален транспорт.

5. ЗДРАВЧО ДИМИТРОВ СОКОЛЧЕВ, 1921, БЗНС Н. Петков, основно образование, пенсионер.

6. ПЕНЕ ВАСИЛЕВ КАРИМОВ, 1937, БЗНС Н. Петков, средно образование, строителен техник в гр. Ст. Димитров.

 

10 Ловешки избирателен район

 

Ловеч избираше петима души, ние определихме, че очакванията ни са 50 на сто от гласовете. Георги Мишев беше приет като безспорен водач. За второто място от ФКГД предложихме Йордан Василев, но БЗНС Н. Петков настояха за Иван Семков. НКС прие Семков. На трето място застана Александър Марков от Демократическата партия, на четвърто Васил Любомиров Костов (зам.председател на НДЗПЧ), на пето Мариана Петрова Йорданова, учителка, ЗП. В Централната избирателна комисия бяха регистрирани:

 

1. ГЕОРГИ МИШЕВ ИВАНОВ, 1935, ФКГД, висше образование, журналистика, сценарист в СИФ Бояна.

2. ИВАН ДИНЧЕВ СЕМКОВ, 1931, БЗНС Н. Петков, висше образование, машинно инженерство, технолог във фирма Електроинструменти Ловеч.

3. ГАЛИНА ЙОЧЕВА ЙОЧЕВА, 1959, ФКГД, висше образование, медицина, цехов лекар в Работническа поликлиника Ловеч.

4. ПЕТЪР СТОЯНОВ БИЛЕРСКИ, 1944, БЗНС Н. Петков, висше образование, организация на производството и управление на промишлеността, началник на отдел Планово-икономически и ТРЗ при РТПК Постоянство Троян.

5. ИВАН КАЛЧЕВ РАЧЕВ, 1923, БСДП, висше образование, психиатрия, пенсионер.

6. НИКОЛАЙ НЕЙКОВ НЕЙКОВ, 1953, БЗНС Н. Петков, висше образование, право, адвокат в Ловеч.

 

11 Михайловградски избирателен район

 

Тук се избираха петима души, очакванията ни бяха до 30 на сто от гласовете. Като избираеми преценихме един-двама души. От това, което приехме в НКС, бе късно през нощта, на първите четири места не настъпиха промени. Пак подчертавам, че НКС обсъждаше и приемаше избираемите кандидати, останалите влизаха в списъка по нерегламентиран начин. На пето място беше вписан Милен Петков Стоянов, юрист, предложен от Комитета на репресираните. Той отказа да се регистрира. Имаше и шести Иван Кирилов Станчев. Срещнах на следващия ден по обяд групата от Михайловград на улицата, връщах се от баничарницата срещу Раковски 134. Те си бяха взели листата и отиваха да я регистрират. Изразиха недоволство, че никой за нищо не ги е питал и че не били съгласни с предложението. Казах им, че несъгласните не чакат някой да ги пита и им посочих за пример благоевградчани. Моите съграждани приведоха толкова много аргументи против решението на НКС, че ме предизвикаха да им кажа и по-остри думи за примирението, с което са понесли списъка за регистрация. Не зная дали моите думи бяха причината, но последва серия от протести на КС от Михайловград, свързана обаче с кандидатите за едномандатни райони. Но протестите им бяха с дата 10 май последния ден за регистрация. Бяха проявили пасивност по времето, когато се извършваше обсъждането на едномандатните райони края на април, началото на май, а после нямаха достатъчно сила и решителност, за да наложат предложенията си.

 

1. НИКОДИМ АНТИМОВ ПОПОВ, 1911, БЗНС Н. Петков, висше образование, право, пенсионер.

2. ЯНКО КИРИЛОВ КОЖУХАРОВ, 1949, безпартиен, висше образование, международни отношения, нещатен сътрудник на в. Демокрация.

3. АСЕН ВАСИЛЕВ ЕНЧЕВ, БЗНС Н. Петков, средно образование, пенсионер.

4. ПЛАМЕН СИМЕОНОВ ЦВЕТКОВ, 1951, ДП, висше образование, история, н. с. в Институт за история, БАН.

5. АНГЕЛ ТОДОРОВ МАРКОВ, 1940, безпартиен, висше образование, свещеник в гр. Бойчиновци.

 

От Стефан Гайтанджиев е запазено листче със следното съдържание: Милен Петков Стоянов се яви към 8 и 30 не подал заявление в многомандатен район Михайловград. Дадох му заявление и му предложих да замине за Михайловград, където го чакаха. Той категорично ми отказа. Наложи се да се обаждам в клуба на СДС и да го заменя по телефона с друг човек. Изпратих празно заявление по човек от Михайловград.

Непрекъснатите смени на имена и намесата в работата ни от хора некомепетентни ни затрудни изключително много.

 

12 Пазарджишки избирателен район

 

Избираха се седем депутати, очаквахме 45 на сто от гласовете. Избираеми бяха двама-трима. Първите трима са така, както са утвърдени от НКС. Много голяма реч в защита на тогава неизвестния Янчулев дръпна Стоян Ганев. От БЗНС Н. Петков не го предлагаха, но нямаше как да се противопоставят на Стоян, защото Янчулев тогава беше от БЗНС. По-нататък на неизбираемите места промяната е пълна: 4. Никодим Данов, 5. Лазар Стойчев Далгърски, 6. Веселин Кръстев Петков, 7. Румен Георгиев Урумов, 8. Кирил Константинов Алипов. Окончателният вид на листата е:

 

1. СТОЯН ДИМИТРОВ ГАНЕВ, 1955, ОДЦ, висше образование, право, гл. асистент в СУ Св. Климент Охридски.

2. СТОЯН ГЕОРГИЕВ СПАСОВ, 1924, БЗНС Н. Петков, средно образование, пенсионер.

3. АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ЯНЧУЛЕВ, 1938, БЗНС Н. Петков, висше образование, хидромелиорация, професор във ВИАС София.

4. ВАЛЕНТИН ЦВЕТКОВ КАРАБОЙЧЕВ, 1961, ДП, висше образование, право, адвокат в Пазарджик.

5. ИВАН НИКОЛОВ ЦЪРЦАРОВ, 1957, безпартиен, висше образование, право, районен съдия в Пазарджик.

6. СЛАДИЦВЕТ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ, безпартиен, висше образование, журналистика, гл. редактор на в. Виделина Пазарджик.

7. ЗДРАВКО ЗАФИРОВ ХРИСТОВ, 1941, ДП, висше образование, енергетика, гл. механик в ТККВА Георги Жулев Пазарджик.

8. ГЕОРГИ ТОДОРОВ САРАМБЕЛИЕВ, 1936, безпартиен, висше образование, архитектура, гл. проектант в НИАПИ Интерпроект Пловдив.

9. ТОДОР ПЕТРОВ ТОДОРОВ, 1947, РДП, висше образование, технология на дървесината, гл. механик в ТККВА Георги Жулев Пазарджик.

10. ТОДОР БОРИСОВ МИТЕВ, 1950, БСДП, висше образование, лесовъдство, зам.-директор на Горско стопанство Пазарджик.

 

13 Пернишки избирателен район

 

Перничани избираха четирима души, а нашите възможности бяха оценени на 45 на сто. От това следваше, че само първият в листата бе избираем, но вторият също имаше шансове. В началото на дискусията за водещ се мерна името на Васил Гьорев, после се оформи тройката: 1. Иван Неврокопски, 2. д-р Васил Николиев (ДП), 3. Пламен Даракчиев (Подкрепа). Нов взрив на споровете доведоха до тяхното зачертаване. Братята Неврокопски, които вече се бяха сблъскали с недружелюбието на земляците си от благоевградско, започнаха да се ориентират към други окръзи. Когато направих предложение лидерите на СДС да не водят мажоритарни райони, а да обикалят цялата страна, първите, които ме подкрепиха, бяха двамата братя. Да, разбира се, те като лидери на СДС няма защо да имат мажоритарни райони. При третия тур на дискусията се оформи подреждането: Иван Неврокопски, Владимир Петров Илиев (БЗНС Н. Петков), Васил Михайлов, Васил Иванов Николиев, Младен Николов Георгиев. Веднага последва възражение от перничани, те бяха против д-р Васил Николиев на второ място и предлагаха Ценко Трифонов Цветков. Още докато е траела дискусията в НКС, до перничани е стигала информация и техният корпус за бързо реагиране е действал незабавно.

1. ИВАН СПАСОВ НЕВРОКОПСКИ, 1926, БЗНС Н. Петков, средно образование, пенсионер.

2. ЦЕНКО ТРИФОНОВ ЦВЕТКОВ, 1955, ФКГД, висше образование, психология, психолог в НПП Благой Попов Перник.

3. ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ЕВТИМОВ, 1928, БЗНС Н. Петков, средно образование, пенсионер.

4. ВАСИЛ НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ, 1959, Нова СДП, висше образование, медицина, участъков лекар в 23-та поликлиника София.

5. СИМЕОН  МИЛЬОВ СЕМОВ, 1947, РДП, висше образование, история, учител в ЕСПУ Г. Димитров Радомир.

 

14  Плевенски избирателен район

 

В Плевен щяха да бъдат избрани осем депутати, НКС прецени, че ще вземем 55 на сто от гласовете. Стана голям спор кой да бъде водач: Пламен Даракчиев или Иван Гинчев от БЗНС Н. Петков. Пламен Даракчиев присъстваше на дискусията като представител на Подкрепа, бай Иван чакаше отвън. Николапетковистите държаха за своя човек, а когато членовете на НКС можеха да им опонират, го правеха с пълна мобилизация. Моите симпатии бяха на страната на Пламен Даракчиев. Той беше значително по-млад и беше сигурно, че с по-голяма енергичност щеше да води кампанията. Водачът на листата олицетворяваше в най-пълна степен СДС в избирателния район. Дискусията кой да бъде пръв се закучваше и предложих да поканим бай Иван. Той влезе и както всички, които се явяваха пред НКС, застана по средата. Бай Иван Гинчев е познат на зрителската аудитория, която е гледала по телевизията предаванията от Великото народно събрание той е по-скоро нисък, кръглолик и, както казват по нашия край, червендалест човек. Седеше на първия ред в Народното събрание и често се палеше да говори от място, но темпераментът му и далечината от микрофоните правеше изказванията му неразбираеми. Изложих му проблема ето тук спорим кой да бъде водач на плевенската листа този младеж търа-търа или ти, който си така и така. И двамата сте достойни, но все пак какво е твоето мнение? Бай Иван си каза направо: стар съм вече, в други избори едва ли ще участвам, нека да бъда водач в цяло плевенско опозицията ме познава. Рекох му Вярно е, че си известен, но не мисли за себе си, да мислим за победата на СДС. Бай Иван се въодушеви за СДС е готов всичко да направи, ще обикаля денонощно, ще държи речи навсякъде, няма да се жали... Който не е виждал бай Иван Гинчев отблизо, само той не знае какъв симпатичен човек е и каква духовна чистота излъчва. Докато го гледах и слушах, ми ставаше мъчно, че хилядите избиратели, които ще трябва да гласуват за СДС, едва ли ще бъдат предварително доброжелателно настроени към него и ще имат възможността да му задават въпроси от три метра разстояние. Запитах го Готов ли си да направиш всичко за СДС, за да спечелим изборите? Без колебание бай Иван каза Да. Тогава   рекох му ти си втори, а Пламен ще бъде първи. Ти ще му помагаш с опита си, а той ще те слуша, защото е разбран и умен. Вие двамата ще бъдете чудесен тандем. Бай Иван помисли малко и рече Добре. НКС прие следната подредба: 1. Пламен Даракчиев, 2. Иван Гинчев, 3. Стефан Гайтанджиев, 4. Атанас Кръстев (РДП), 5. Цветан Петков Лалов (ДП), 6. Александър Георгиев Хаджов (ДП), 7. Георги Стефанов Панев (РДП), 8. Борислав Тодоров Мавродиев. Регистрираната ни листа след скитането є по етажите имаше следния вид:

 

1. ПЛАМЕН ИВАНОВ ДАРАКЧИЕВ, 1953, безпартиен, висше образование, журналистика, зам.-гл. редактор на в. Демокрация.

2. ИВАН ЦВЕТАНОВ ГИНЧЕВ, 1914, БЗНС Н. Петков, полувисше образование, учител, пенсионер.

3. СТЕФАН ВЕСЕЛИНОВ ГАЙТАНДЖИЕВ, 1947, безпартиен, висше образование, философия, н. с. в Институт по науки за държавата и правото, БАН.

4. МЛАДЕН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ, 1935, БСДП, висше образование, литература, възпитател в ЕСПУ Георги Бенковски Плевен.

5. АТАНАС САВОВ КРЪСТЕВ, 1958, РДП, висше образование, право, адвокат в София.

6. ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ПАНЕВ, 1942, РДП, висше образование, физика, ст. н. с., катедра Атомна физика при СУ Св. Климент Охридски.

7. ЦВЕТАН ПЕТКОВ ЛАЛОВ, 1935, ДП, полувисше образование, медицина, пенсионер.

8. ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ КАНДЕМИРОВ, 1941, ПК Екогласност, висше образование, промишлен дизайн, гл. специалист в ЦИПЕ София.

9. БОРИСЛАВ ТОДОРОВ МАВРОДИЕВ, 1960, НДЗПЧ, висше образование, информационно-измервателна техника, ст. асистент към катедра ПИИС при ВХТИ София.

 

15 Пловдивски избирателен район

 

По пловдивската листа дебатите бяха многобройни, както беше за листите на всички големи градове. Тук щяха да бъдат избрани 17 души, а ние разчитахме на 60 на сто от гласовете. Обсъдиха се няколко варианта. В първия челната тройка беше: Петър Корнажев (БСДП), Трифон Мирчев (БЗНС Н Петков), Димитър Баталов (Клуб на репресираните). Веднага започна битката и дойде първата промяна: Димитър Баталов, Трифон Мирчев, Петър Корнажев. Наредихме останалите надолу: 4. Пирин Воденичаров (ПК Екогласност), 5. д-р Емануил Иванов Манев (предложен от ФНСД), 6. Йордан Чукански (Клуб на репресираните), 7. Михаил Кметов (ЗП), 8.  Петко Иванов Очкунов (БЗНС Н. Петков), 9. Станой Николов Ангелов (Клуб на репресираните), 10. Златка Русева Русева (ДП), 11. Георги Ангелов Даскалов (БЗНС Н. Петков), 12. Петър Димитров Стойчев (ДП), 13. Любен Димитров Дилов (РДП), 14. Иван Матев Шаламанов (Клуб на репресираните), 15. Руско Радев Димитров (ДГИ), 16. Методи Йорданов Ковачев (БЗНС Н. Петков), 17. Богдана Карадочева.

От тези имена мое предложение беше Станой Николов Ангелов, с когото бяхме колеги от Университета. Той беше излязъл от затвора и дойде в нашия курс по философия, бяхме около петнайсетина човека, през 1963 или 1964 година, след Хрушчовото затопляне. Бяхме се сближили, бистрехме политика. Станой беше известен в Клуба на репресираните и те веднага го подкрепиха. Като видях листата и като знаех, че отвън чака Славян Сапарев председател на КС-Пловдив, един от най-авторитетните хора на СДС в провинцията, предложих да го извикаме. От Пловдив бяха пристигнали с две коли и носеха собствен проект за листа. С него бяха Христо Марков от ЗМС Н. Петков, Стоян Стоянов от БЗНС Н. Петков и други. Отначало в НКС имаше протести: защо трябва да ги питаме? Но успяхме да се наложим. Влезе Славян и застана като ученик по средата. Беше смутен, но като му прочетох предложението на НКС и го запитах за неговото мнение, той с лекото си заекване започна да реди думите, които накараха участниците в заседанието да се умълчат. Славян си излезе и аз рекох ето ви го водачът на листата. Петър Дертлиев ме подкрепи качествен е този човек!

Бай Милан възкликна възмутено: Вие давате ли си сметка кой е Трифон Мирчев!? Вие искате да разцепите БЗНС! Два пъти през тази нощ 9 срещу 10 май, Славян Сапарев заставаше пред НКС. Не успях да задържа в листата Станой Николов Ангелов, учител, с десет години затворнически стаж, извънредно нравствена личност.

Славян и другите се прибират в Пловдив около 9 часа сутринта на 10 май. Листата с комплекта документи остава у Стоян Стоянов и той отива нанякъде. Откриват го у тях към 15 и 30 часа. Заключил се и спи. В 18 и 30 часа от БЗНС Н. Петков преценяват, че листата не отговаря на техните интереси и отказват да подпишат декларациите за регистрация в Районната избирателна комисия. Остава половин час до изтичане на крайния срок. Славян Сапарев се обади в ЦИК какво да прави? Казах му да действа, както намери за добре. На мястото на отказалите се николапетковисти (става дума за двете листи пропорционална и мажоритарна) той вписа Христо Марков, Георги Бунов, Евдокия Петрова от ЗМС Н. Петков и Венцислав Бъчваров от Демократическа партия Пловдив.

Получихме телеграма от Пловдив: Окръжното ръководство на БЗНС Никола Петков Пловдив протестира по състава на списъка на 15 многомандатен пловдивски район на СДС публикуван във в-к Отечествен глас. Същият не отговаря на приетия от КС на СДС. В него има произволно включени имена. Молим за съдействие незаконосъобразните имена да отпаднат. Тримата наши кандидати не подадоха молби в знак на протест заради невключването в листата на председателя на Окръжното ръководство. БЗНС Н. Петков, председател Трифон Мирчев. Телеграмата гъмжеше от противоречия и претенции. Хем научили от вестника, хем предварително не се регистрирали в знак на протест. А протестират против невключването на своя председател, което не е вярно, преди отказа им да се регистрират и самият председател пише протеста.

Дойде при мен група, водена от бай Милан Дренчев как така от пловдивската листа ще отпадне Трифон Мирчев?! Разказах им какво се е случило, те бяха участвали в гласуването в НКС. В БЗНС Н. Петков Трифон Мирчев беше крупна фигура, а в оня момент си мислех, че за бай Милан и придружаващите го вътрешнопартийните им отношения бяха по-важни от отношенията в СДС като цяло. Като видях, че не се задоволяват с обясненията ми, взех бланка и написах отказа си от пловдивската листа, като на мое място посочвах Трифон Мирчев. Дадох им документа, повече от това не можех да направя. Трябва да е било на 11 май. Какво са правили те по-нататък, не зная, но някъде към 17 май от Централната избирателна комисия или от Районната избирателна комисия, не си спомням вече, получихме запитване дали потвърждаваме листата си, която беше приложена. В нея не бяха внасяни никакви корекции, тя беше във вида, който ми издиктува Славян Сапарев, преди да я регистрира на 10 май. По време на предизборната кампания бях в пловдивско и се запознах с господин Трифон Мирчев. Тогава разбрах защо бай Милан Дренчев и братята Неврокопски така се вълнуваха от мястото, което ще заеме Трифон Мирчев в листата и защо не удържаха това място.

 

1. ПЕТКО СИМЕОНОВ ПЕТКОВ, 1942, ФКГД, висше образование, философия, ст. н. с. в Институт по социология, БАН.

2. СЛАВЯН СТЕФАНОВ САПАРЕВ, 1943, ФКГД, висше образование, инженер, доцент във ВМЕИ филиал Пловдив.

3. ДИМИТЪР ИВАНОВ БАТАЛОВ, 1931, БЗНС Н. Петков, висше образование, вътрешна търговия, стоковед в ТПЕ Промишлени стоки Пловдив.

4. ПЕТЪР ЗАХАРИЕВ КОРНАЖЕВ, 1930, БСДП, висше образование, право, адвокат, зам.-председател на Българската секция на Световната асоциация по наказателно право, председател на Български адвокатски съюз.

5. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ, 1949, безпартиен, висше образование, икономика, гл. асистент във ВМЕИ София.

6. ЗЛАТКА РУСЕВА РУСЕВА, 1954, ДП, висше образование, право, адвокат в Пловдив.

7. ЕМАНУИЛ ИВАНОВ МАНЕВ, 1957, безпартиен, висше образование, медицина, ст. асистент във II-ра вътрешна клиника при ВМИ Пловдив.

8. ГРИГОР ДИМИТРОВ ШИШКОВ, 1939, БСДП, висше образование, хирургия, ординатор в хирургическо отделение към I-ва общинска болница Пловдив.

9. ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ БЪЧВАРОВ, 1932, ДП, висше образование, земестроител, началник-отдел в Хидромелиорация Пловдив.

10. ЕВДОКИЯ РУМЕНОВА ПЕНКОВА, 1960, ЗМС, висше образование, български език и литература, учител в ЕСПУ Л. Димитрова.

11. СИМЕОН ТЕНЕВ МАНЕВ, 1929, БЗНС Н. Петков, средно образование, селско стопанство, пенсионер.

12. ПЕТЪР ДИМИТРОВ СТОЙЧЕВ, 1928, ДП, висше образование, право, пенсионер.

13. ГАРАБЕД ТОМАС ТОМАСЯН, 1935, безпартиен, висше образование, медицина, зав. урологичен кабинет в Пловдив.

14. КОНСТАНТИН ВАНКОВ ТОДОРОВ, 1961, БЗНС Н. Петков, висше образование, аспирант в СУ Св. Климент Охридски.

15. ИЛИЯ ДИМИТРОВ КОЖУХАРОВ, 1949, ДП, висше образование, композиция, гл. асистент във Висш музикално-педагогически институт Пловдив.

16. ХРИСТО ХАРАЛАМПИЕВ НИКОЛОВ, 1960, безпартиен, висше образование, биология, н. с. по екология при БАН.

 

16 Разградски избирателен район

 

Тук щяха да бъдат избрани четирима депутати, а според НКС щяхме да вземем 50 на сто от гласовете. Бяха определени двама Любомир Собаджиев, за водач на листата, и Евгени Чаракчиев от ДГИ. Бяха регистрирани:

 

1. ЛЮБОМИР КИРИЛОВ СОБАДЖИЕВ, 1944, ДГИ, средно образование, капитан от речно плаване.

2. ЛЮБЕН МЕТОДИЕВ БОЖИЛОВ, 1943, БЗНС Н. Петков, висше образование, минно инженерство, ст. н. с., директор на Институт по нерудни изкопаеми гара Искър, зам.-ген. директор на фирма Минерал.

3. МАРИН ТРИФОНОВ СТОЯНОВ, 1948, БСДП, висше образование, двигатели с вътрешно горене, зам.-ген. директор на фирма Аквакор.

4. АЛЕКСАНДЪР ОГНЯНОВ ДАВИДОВ, 1945, безпартиен, висше образование, физика и математика, учител, зам.-директор на ЕСПУ Васил Априлов.

 

17 Русенски избирателен район

 

1. ПЕТЪР ПЕТРОВ СЛАБАКОВ, 1923, ФКГД, висше образование, икономика на промишлеността, артист в Сатиричен театър София.

2. ГЕОРГИ АВРАМОВ ДИМОВ, 1953, ПК Екогласност, средно образование, фотография  и кинодокументалистика, рдактор във в. Демокрация.

3. КРУМ  КЪНЧЕВ ХОРОЗОВ, 1925, БЗНС Н. Петков, средно образование, високо строителство, пенсионер.

4. СВОБОДКА СТЕФАНОВА ЕНЧЕВА, 1944, ЗП, висше образование, електроинженер, проектант в КИПП Инвестмашпроект Русе.

5. ИВАН МАРКОВ ИВАНОВ, 1941, БСДП, висше образование, машинно инженерство, гл. специалист в Център за научно-изследователска дейност към СНР в България.

6. АСЕН ДИМИТРОВ ТАСЕВ, 1934, ДГИ, висше образование, хладилна техника и технология, гл. специалист в Производство на хранителни и нехранителни стоки Русе.

7. КИРИЛ ЦВЕТАНОВ ЕНЧЕВ, 1934, ФКГД, висше образование, професор, ръководител на катедра във ВТУ Ангел Кънчев Русе.

 

18 Силистренски избирателен район

 

1. БЛАГА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА, 1922, ФКГД, висше образование, филология, пенсионерка.

2. ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ, 1935, БЗНС Н. Петков, висше образование, право, юрисконсулт в ДФ Камъшит Силистра.

3. ЕЛЕНА ЗДРАВКОВА ПАЯНТОВА, 1926, БСДП, висше образование, медицина, пенсионер.

4. КЛЕМЕНТИНА ИЛИЕВА ИВАНОВА, 1940, РДП, висше образование, българска филология, ст. н. с. в Институт за литература при БАН.

5. ДИМИТЪР ГЕНЧОВ НЕЙЧЕВ, 1954, ДГИ, висше образование, социология, преподавател в ППИ Дочо Михайлов Силистра.

 

19 Сливенски избирателен район

 

Петима души ще бъдат избрани. Според гласуването на НКС там можехме да разчитаме на 60 на сто от гласовете. С други думи, преценихме, че шансове имат трима. НКС определи: 1. Венцеслав Димитров, 2. Атанас Железчев (БЗНС Н. Петков), 3. Петър Тодоров Клисаров (БЗНС Н. Петков).

В дискусиите беше вплетено името на д-р Здравко Савов, който първоначално беше предвиждан за водач на  листата.  Д-р Савов почина след обявяването на листите. Реално бяха регистрирани:

 

1. ВЕНЦЕСЛАВ АСЕНОВ ДИМИТРОВ, 1945, ОДЦ, висше образование, икономика, математика, ст. н. с. в Икономически институт при БАН.

Венци влезе от мажоритарния си район в Лозенец, така че Мануш автоматично стана водач.

2. МАНУШ РОМАНОВ ДЕМИРЕВ, 1928, безпартиен, висше образование, режисура, пенсионер.

3. СНЕЖАНА ДАМЯНОВА БОТУШАРОВА, 1955, ФКГД, висше образование, държавно право, гл. асистент в СУ Св. Климент Охридски.

Като излязоха резултатите, Снежана, която беше загубила в мажоритарния си район, дойде в ЦИК, за да провери точната цифра на гласовете за СДС в сливенската многомандатна листа, и сама си изчисли влиза ли, или не в парламента. Като пресметна, че е вътре, с развята пола направи валсов кръг. Тя е хубава жена и ми беше приятно да я гледам как се радва.

4. ВЛАДИМИР СТАНЧЕВ КЪНЕВ, 1963, безпартиен, средно образование, студент в СУ Св. Климент Охридски.

5. ГАНЧО СТАНЕВ ДЕЛЕВ, 1947, безпартиен, висше образование, минно инженерство, зам.-началник на рудник Шешкинград към СМЕК Балканбас.

6. АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ, 1944, безпартиен, висше образование, агрономство, агрожурналист, зав. редакция в агенция София-прес.

 

20 Смолянски избирателен район

 

1. ДИМИТЪР БОРИСОВ ЕЗЕКИЕВ, 1934, безпартиен, висше образование, журналистика, гл. редактор в Българска телевизия.

2. ХАРИ АЛЕКСИЕВ АЛЕКСИЕВ, 1953, ФКГД, висше образование, математика, учител по математика в СПУ Антим I Златоград.

3. САФЕТ РЕДЖЕПОВ ХЪРЛОВ, 1956, НДЗПЧ, полувисше образование, зам.-директор по производствени въпроси в Машиностроителен завод Борино.

4. КОСТАДИН РАЙКОВ ПЕПЕЛАНОВ, 1954, РДП, висше образование, история, преподавател в ППИ Дичо Петров Смолян.

5. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОРАДЖИЕВ, 1915, БЗНС Н. Петков, средно образование, пенсионер.

6. ЛАЗАР КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ, 1937, РДП, висше образование, н. с. в Институт за литература, БАН.

 

21 Столичен избирателен район

 

Умишлено оставих тази листа за най-накрая. Многократно ме подканяха дай софийската. Казвах софийската е най-трудна, да я оставим последна, за да могат хората от провинцията да успеят с регистрацията. Беше нощта на 9 срещу 10 май. Стана някъде към пет часа сутринта, зазоряваше се. Всички бяха каталясали. Някои спяха по фотьойлите. Цяла нощ вътрешно се бях подготвял за речта си. Станах прав и дръпнах яко слово. Говорих около 30-40 минути, разсъниха се. На няколко пъти имах чувството, че ще падна от умора, но спорове нямаше. Листата беше приета. Тогава Ивайло запита а Петко в коя листа е? Работата беше свършена, закрих заседанието и си излязох.

 

1. ЖЕЛЮ МИТЕВ ЖЕЛЕВ, 1935, ФКГД, висше образование, философия, ст. н. с. в Институт по култура, БАН.

2. СТЕФАН ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ, 1954, ДП, висше образование, математик, Институт по математика, БАН.

3. ВАСИЛ ВЛАДИМИРОВ ГЬОРЕВ, 1933, БЗНС Н. Петков, Клуб на репресираните след 1945 г., средно образование, пенсионер.

4. ЙОСИФ ПЕТРОВ ЛАЛОВ, 1909, БЗНС Н. Петков, средно образование, галванотехник, пенсионер.

5. ЛЮБОМИР ЛАЛОВ ИВАНОВ, 1952, ЗП, висше образование, математика, ст. н. с., ръководител на секция Математическа логика към Институт по математика при БАН.

6. АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ АЛЕКСАНДРОВ, 1952, РДП, висше образование, българска филология, н. с. в Институт за литература при БАН.

7. ВЕНЕЛИН ХРИСТОВ ЦАНКОВ, 1924, безпартиен, висше образование, режисура, директор на театър София.

8. МИХАИЛ АСЕНОВ МИХАЙЛОВ, 1927, БЗНС Н. Петков, висше образование, история, пенсионер.

9. СОЛОМОН ИСАК ПАСИ, 1956, ЗП, висше образование, математика, н. с. в Институт по математика, БАН.

10. ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ВЕЛИЧКОВ, 1938, ФКГД, висше образование, право, зав. отдел Белетристика в изд. Български писател.

11. БОРИС ТОДОРОВ КОЛЕВ, 1948, ПК Екогласност, висше образование, география, н. с. в Географски институт, БАН.

12. ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА, 1957, безпартийна, висше образование, философия, гл. асистент в СУ Св. Климент Охридски.

13. ЛЕА ПЕПО КОЕН, 1942, безпартийна, висше образование, музиковед, зам.-директор на НДК София.

14. СТЕФАН СТЕФАНОВ ЗЛАТЕВ, 1950, БСДП, висше образование, инженер-математик, гл. специалист в АСУ и ПО при аерогара София.

15. НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ ПАВЛОВ, 1935, ОДЦ, висше образование, право, журналистика, адвокат в София.

16. ВЕЛИН ИВАНОВ КЕРИМОВ, 1924, БЗНС Н. Петков, средно образование, вътрешни инсталации, пенсионер.

17. ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ПЕТРОВ, 1943, БЗНС Н. Петков, висше образование, право, гл. юрисконсулт на фирма Вихрен София.

18. БОГДАН БОЯНОВ АТАНАСОВ, 1938, БСДП, висше образование, английска филология, ст. преподавател по английски език във ВМЕИ София.

19. ТЕОДОСИ ДИМИТРОВ ТОМОВ, 1942, безпартиен, средно образование.

20. ЕЛЕНКО ЛЮБОМИРОВ БОЖКОВ, 1953, ФКГД, висше образование, електроинженер, н. с. в НИТИ Техенерго.

21. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ СЛАВОВ, 1951, ЗП, висше образование, електротранспорт, гл. специалист в СО Хидрострой.

22. ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ ЛИПОВАНСКИ, 1949, безпартиен, висше образование, художник към Център за нови стоки и мода.

23. ЯСЕН ИВАНОВ ЗЛАТКОВ, 1952, НДЗПЧ, висше образование, международни отношения, н. с. в ИИБСП.

24. ЛИАНА ПАНТЕЛЕЕВА ПАНДЕЛИЕВА, 1970, безпартийна, средно образование, Българска телевизия.

25. ВАСИЛ ЛЮБОМИРОВ КОСТОВ, 1945, НДЗПЧ, висше образование, философия, психология, работник в ХФК Фармахим София.

26. АЛЕКСАНДЪР САВОВ ОРАХОВАЦ, 1930, ДП, висше образование, ст. н. с. в Институт по органична химия, БАН.

27. БОРИСЛАВ ХРИСТОВ БОНЕВ, 1956, НСДП, висше образование, изчислителна техника, н. с. в ЦТКТ при Министерство на транспорта.

28. ЕВГЕНИЙ МАРТИНОВ АБАДЖИЕВ, 1966, ФНСД, средно образование, студент в Юридически факултет при СУ Св. Климент Охридски.

29. РАЙНА ПЕТРОВА ПОПОВА, 1957, ПК Екогласност, висше образование, фармакология, н. с. в НИХФИ София.

30. ИНА ПЕТРОВА ПОПОВА, 1953, БЗНС Н. Петков, висше образование, актьорско майсторство, артистка в Драматичен театър Б. Дановски Перник.

 

22 Софийски избирателен район

 

1. МИЛАН ДРЕНЧЕВ ЛАЗАРОВ, 1917, БЗНС Н. Петков, висше образование, право, пенсионер.

2. ИЛИЧ БОРИСОВ ЦВЕТКОВ, 1949, безпартиен, висше образование, инженер-химик, н. с. в Централен институт по химическа промишленост София.

3. ИВАН НИКОЛОВ ПУШКАРОВ, 1938, БСДП, висше образование, икономика, ст. н. с. в Икономически институт, БАН.

4. ЛЮБОМИР ИВАНОВ МИНЧЕВ, 1946, РДП, висше образование, радиотехника, ръководител на отдел Монтажно-озвучителен при СИФ Бояна.

5. ИЛИЯ ХРИСТОВ ДОРМИШЕВ, 1933, БЗНС Н. Петков, средно образование, огняр в Почивни домове Говедарци.

6. ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ, 1935, БСДП, висше образование, стоматология, механик-монтьор в Комбинат по микроелектроника.

7. ИВАН АЛЕКСАНДРОВ КАДИЙСКИ, 1924, БЗНС Н. Петков, средно образование, пенсионер.

8. АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИСЛАВОВ МИРКОВ, 1920, ДП, висше образование, право, пенсионер.

 

23 Старозагорски избирателен район

 

1. ЕЛКА ГЕОРГИЕВА КОНСТАНТИНОВА, 1932, РДП, висше образование, българска филология, ст. н. с. в Институт за литература при БАН.

2. СИВО ИВАНОВ ЧАПАРОВ, 1911, БЗНС Н. Петков, висше образование, ветеринарна медицина, пенсионер.

3. ТОДОР КОЛЕВ КАВАЛДЖИЕВ, 1934, БЗНС Н. Петков, висше образование, счетоводна отчетност.

4. ИРА ИЛИЕВА АНТОНОВА, 1960, Нова СДП, висше образование, история.

5. СТОИЛ ВАСИЛЕВ СТОИЛОВ, 1951, БСДП, безпартиен, висше образование, география на туризма, зав. сектор Износ, външнотърговски договори и оферти във фирма Хранинвест.

6. МАНОЛ НИКОЛОВ ЙОВЧЕВ, 1927, БЗНС Н. Петков, средно образование, строителна техника, пенсионер.

7. КОНСТАНТИН АТАНАСОВ ПЪТНИКОВ, 1926, БЗНС Н. Петков, средно образование, пенсионер.

8. ХРИСТО КОСТОВ НЕНЧЕВ, 1941, БСДП, средно образование, механик в Учебно опитно стопанство Стара Загора.

9. ГОСПОДИН ПЕТКОВ КОЛЕВ, 1935, БЗНС Н. Петков, висше образование, строителен инженер, частна практика.

 

24 Толбухински избирателен район

 

Избира петима народни представители. Преценихме 40 на сто наши гласове. Избираеми двама. НКС определя: 1. Филип Димитров (ЗП), 2. Дончо Папазов (ДГИ), 3. Виржиния Велчева (предложена от Екогласност и включена след голямо настояване от Стефан Гайтанджиев, Георги Аврамов, Красимир Кънев; в процеса на дискусията тя измести Иван Тончев от БЗНС Н. Петков). Накрая се стигна до:

 

1. ПЕТКО СТЕФАНОВ ЗАХАРИЕВ, 1927, БСДП, средно образование, икономика, пенсионер.

2. ИВАН ГЕОРГИЕВ ТОНЧЕВ, 1924, БЗНС Н. Петков, висше образование, пенсионер.

3. ЙОРДАН СТОЯНОВ КУЦАРОВ, 1954, безпартиен, висше образование, електроника, ръководител-направление във фирма Агроавтоматика.

4. ДЕШКА ПЕТРОВА ГАВРАИЛОВА, 1949, БСДП, висше образование, медицина, училищен лекар в I-ва градска поликлиника Толбухин.

5. КАНТЕМИР ГЕОРГИЕВ БЪРЗАКОВ, 1949, БСДП, висше образование, история, учител в НВО.

 

25 Търговищки избирателен район

 

Избира четирима народни представители. Определихме, че ще вземем четирийсет на сто. Евентуално първите двама са избираеми. НКС първоначално определи за водещ Кирил Маричков, но Крум Неврокопски и неговите съпартийци бяха безкомпромисни водещ ще бъде Крум. Втори е Вихър Кръстев от РДП. Последно се получи:

 

1. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, 1955, ЗП, КЗРПССДЦ, висше образование, право, адвокат в София.

2. НЕЖМЬЕ ЗЕКИРЕВА ФИЛЕВА, 1952, БСДП, висше образование, българска филология, преподавател в 131-во основно училище София.

3. ПЛАМЕН СТОЯНОВ ТРИФОНОВ, 1957, ФКГД, висше образование, право, районен прокурор в гр. Попово.

4. РАДКА КОЛЕВА КЪРШЕЛОВА, 1940, БСДП, висше образование, ветеринарна медицина, гл. ветеринарен лекар в агрофирма Търговище.

5. ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ЙОЧКОВ, 1962, безпартиен, висше образование, медицина, ордина⑂ор в Окръжна болница Търговище.

 

26 Хасковски избирателен район

 

От Хасковско се избират седмина. Голям район, в който НКС прецени, че влиянието на СДС е слабо ще вземем само 25 на сто. От нашите най-много двама да бъдат избрани. Споровете бяха големи, но срещу фигурата на академик Благовест Сендов никой нищо не можеше да каже. Със Сендов обядвахме в Руския клуб Желев, Ивайло Трифонов и моя милост. Поради ангажименти в ЦИК закъснях, бях изпуснал важна част от разговора, но останах с впечатление, че Сендов е дал съгласие да влезе в листата на СДС. На заседанието на НКС той беше предложен от ОДЦ. След като беше определен за водещ в хасковската листа, се разбра, че отказва. По едно време в процеса на заседанието се спрягаше за водещ Христо Бисеров от Зелената партия, но Сендов го измести. Бисеров беше зачертан. За втори, пак от ОДЦ, беше предложен и приет Димитър Филипов, но веднага се пререши втори ще бъде Георги Георгиев Панчев. За трети НКС определи Любомир Минчев от РДП. Но на хасковската листа тепърва є предстояха приключения. Крум Неврокопски, категорично неприет от родния си Благоевградски окръг, настоя да бъде водещ в Хасковско, защото там земеделците били традиционно много силни. В крайна сметка се получи:

 

1. КРУМ СПАСОВ НЕВРОКОПСКИ, 1930, БЗНС Н. Петков, висше образование, право, адвокат в Благоевград.

2. КИРИЛ КИРИЛОВ МАРИЧКОВ, 1944, ЗП, средно образование, музикант на свободна практика.

3. ГЕОРГИ ПИНЧЕВ ИВАНОВ, 1938, БЗНС Н. Петков, висше образование, българска филология, учител в СПТУ по машиностроене.

4. ГЕНКО ЙОРДАНОВ ГЕНЕВ, 1930, БЗНС Н. Петков, средно образование, електромеханик в рудник Трояново-3.

5. КОСТАДИН СТЕФАНОВ СТАЙНОВ, 1949, БСДП, висше образование, медицина, ординатор в ОРБ Д-р П.Тагаров.

6. ТОНЧО ГЕОРГИЕВ НАСТЕВ, 1929, БЗНС Н. Петков, основно образование, пенсионер.

7. ИВАН МИТЕВ ТОЛЕВ, 1931, БЗНС Н. Петков, основно образование, локомотивен машинист, пенсионер.

 

27 Шуменски избирателен район

 

От този район се избираха шестима депутати. По мнение на НКС там очаквахме 45 на сто от гласовете избираеми бяха първите двама-трима. За водач на листата беше определен Михаил Петков от БСДП. За втори беше предложен Александър Йорданов, но още в процеса на дискусията, той отпадна и втори стана Иван Радоев от ФКГД, а трети Енчо Мутафов, пак от ФКГД. Енчо Мутафов беше положил усилия и имаше собствена платформа. Но и те не се задържаха под напора на големите партии:

 

1. МИХАИЛ ИВАНОВ ПЕТКОВ, 1930, БСДП, висше образование, френска филология, преводач.

2. ТОДОР ДОБРЕВ ТОДОРОВ, 1949, БЗНС Н. Петков, висше образование, икономика и организация на вътрешната търговия, пчелар.

3. КРАСЕН ПЕТРОВ ТЕНЕВ, 1958, БСДП, висше образование, българска филология, асистент във ВПИ Шумен.

4. НЕДЯЛКО ИВАНОВ ЛАЗАРОВ, 1959, ФКГД, висше образование, философия, учител в ЕСПУ Н. Вапцаров Шумен.

5. КЕРАНКА ГЕОРГИЕВА НИКОВА, 1944, БСДП, висше образование, медицина, зав. кабинет по стерилитет към Окръжна болница Шумен.

6. АНТОНИН ГОРЧЕВ ДОНЧЕВ, 1952, БСДП, висше образование, журналистика, зав. редакция в радио Шумен.

 

28 Ямболски избирателен район

 

Оттам се избираха четирима. След гласуването по въпроса колко ще получим, определихме 52 процента. Значи ще имаме двама избрани. НКС определи за водещ Димитър Луджев от ФКГД и за втори Жеко Иванов от БЗНС Н. Петков. Но тук се надигна Зелената партия с нейните важни интереси и НКС пререши втори ще бъде Светослав Славов. Регистрирахме:

 

1. ДИМИТЪР ПЕТРОВ ЛУДЖЕВ, 1950, ФКГД, висше образование, политикономия социология, ст. н. с. в Институт по история при БАН.

2. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕНЧЕВ, 1937, БЗНС Н. Петков, средно образование, студена обработка на метали.

3. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ НЕНОВ, 1958, безпартиен, висше образование, икономика, гл. специалист в Строително-монтажен комбинат Ямбол.

4. ДАНЧО ПЕТЕВ ДАНЕВ, 1945, ФКГД, безпартиен, висше образование, геология и геохимия на изкопаемите горива, полеви геолог в СО Редки метали.

5. САШО НЕШЕВ СТОЯНОВ, 1952, НДЗПЧ, средно образование, организатор на изложби към Съюза на българските художници.

 

ЛИСТА  НА КАНДИДАТИТЕ В МАЖОРИТАРНИТЕ ЕДНОМАНДАТНИ ИЗБИРАТЕЛНИ РАЙОНИ

Заседанията на НКС, които определиха мажоритарните кандидати, се ръководеха от Желев. При неговото тръгване по света бяха останали двайсетина неизяснени случаи. Тъй като знаехме кои са кандидатите на БСП (списъка ни донесе приятел от АСП), направихме общ преглед на листата, като се стремяхме да имаме равностоен или поне бояк кандидат за съперник на техните лидери. Но вън от общия преглед, до момента на регистрацията на 10 май приключенията в листите продължаваха и за това как се е стигнало до определянето на този или онзи кандидат могат да се напишат томове. По-надолу ще маркирам само няколко примера.

 

1. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАЕВ, безпартиен, висше образование, художник пенсионер, свободна практика Бургас.

2. ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА, ПК Екогласност, висше образование, философия, гл. асистент СУ Кл. Охридски.

3. АТАНАС ДИМИТРОВ ЧОРБАДЖИЕВ, БСДП, висше образование, право, юрисконсулт в Булгарплод Бургас.

4. ДИМИТЪР ПЕТРОВ ЛУДЖЕВ, ФКГД, висше образование, политикономия-социология, ст.н.с в Института по история БАН, София.

5. МАРИЯ ПРОДАНОВА ПАРАШКЕВОВА, БЗНС Н. Петков, висше образование, н.с. I ст. Бургас.

6. ВАСИЛ ПАВЛОВ СТАНИЛОВ, безпартиен, висше образование, журналистика.

7. ПЕТКО КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ, БСДП, висше образование, пром. и гражд. строителство, зам.-ген. директор по ПВ, фирма Строима Поморие.

8. РУСКО ПЕТРОВ СТЕФАНОВ, БЗНС Н. Петков, полувисше образование, учител-преподавател в с. Манолич Сунгурларе.

9. ИСКЪР СПАСОВ ШУМАНОВ, БЗНС Н. Петков Вашингтон.

10. АЛЕКСАНДЪР МАТЕЕВ ХАДЖИПЕТРОВ, безпартиен, висше образование, право, гл. юрисконсулт, ПМУ Бургас.

11. ЗЛАТИЛ АНГЕЛОВ ЗЛАТИЛОВ, БЗНС Н. Петков, средно образование, бригадир в Завод за строителна конструкция Бургас.

12. ЖЕКО СТОЯНОВ ИВАНОВ, БЗНС Н. Петков, средно образование, миньор, пенсионер Ямбол.

13. СОТИР ВАСИЛЕВ ТЕРЗИЕВ, БСДП, висше образование, медицина, пенсионер Ямбол.

14. СТЕФАН ПЕТРОВ ЛИЧЕВ, БЗНС Н. Петков, висше образование, право, юрисконсулт, ОбС Несебър.

15. АТАНАС ИВАНОВ ЖЕЛЕЗЧЕВ, БЗНС Н. Петков, висше образование, право, адвокат Сливен.

16. КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ КОЦЕВ, ОДЦ, висше образование, актьорско майсторство, юрист, актьор в ДСТ А.Константинов София.

17. АНГЕЛ СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ, ФКГД, висше образование, история, ст.н.с. в Институт по история БАН, София.

18. САВА ХАРАЛАМБОВ ХАРАЛАМБОВ, ЗП, висше образование, икономика на промишлеността, н-к отдел Информационно обслужване, завод Динамо Сливен.

19. ПЕТКО ИЛИЕВ ПЕНЕВ, БЗНС Н. Петков, средно образование, минна техника, пенсионер.

20. ВЛАДИСЛАВ ЖЕЛЯЗКОВ ДАСКАЛОВ, ФКГД, висше образование, право, адвокат Варна.

21. БОРИСЛАВ КОСТАДИНОВ МАНОЛОВ, безпартиен, висше образование, радиотехника, енергетик в Хим. заводи Девня.

22. ИВАН ВЪРБАНОВ ИВАНОВ, ЗП, висше образование, физик-астроном, Народна астрономическа обсерватория Варна.

23. НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДРУМЕВ, БСДП, висше образование, корабостроене, аспирант, Институт по корабостроене Гданск, Полша.

24. АТАНАС НЕДЕЛЧЕВ МИХАЙЛОВ, БЗНС Н. Петков, висше образование, юрист Варна.

25. АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ ЧИРКОВ, БСДП, висше образование, медицина, II кардиологичен център, МА, София.

26. ИВАН АНАСТАСОВ МАНДОВ, БСДП, висше образование, лекар, пенсионер Варна.

27. АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ АЛЕКСАНДРОВ, РДП, висше образование, българска филология, н.с. I ст., Институт за литература, БАН.

28. ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ, БЗНС Н. Петков, висше образование, учител в с. Голица, Варненска област.

29. ВЪЛЮ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, БЗНС Н. Петков, средно образование, технология на машиностроенето ТК Пусково-наладъчни контролни работи, София.

30. ПЕТЪР ПАСКОВ АТАНАСОВ, БЗНС Н. Петков, средно образование, Варна.

31. ИГНАТ БОРИСОВ МИНКОВ, безпартиен, висше образование, биология, проф. д-р на биол. науки, преподавател в СУ Кл. Охридски.

32. ДЕШКА ПЕТРОВА ГАВРИЛОВА, БСДП, висше образование, медицина, училищен лекар, I гр. поликлиника, Толбухин.

33. КОЛЬО ГОСПОДИНОВ ПЕТКОВ, БЗНС Н. Петков, средно музикално образование, пенсионер, Толбухин.

34. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ЗП, висше образование, право, адвокат София.

35. КРАСИМИР КИРИЛОВ КАСТЕЛОВ, висше образование, журналистика, социолог, ЗФК, Толбухин.

36. АНТОАНЕТА ХРИСТОВА ГРЪНЧАРОВА, Екогласност, висше образование, фармация, учител в СПТУ, Преслав.

37. ЦАНЮ АЛЕКСАНДРОВ БАКАЛОВ, БСДП, висше образование, учител, зам.-директор, ЕСПУ В. Левски, Нови пазар.

38. РУМЕН ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ, БЗНС Н. Петков, висше образование, история, учител в осн. у-ще с. Равнец, Шумен.

39. ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ЙОРГОВ, безпартиен, висше образование, математика, доцент ВПИ, Шумен.

40. ДИМИТРИН ЖЕЧЕВ ВИЧЕВ, БСДП, висше образование, финанси, кредит и застрахователно дело, гл. счетоводител, АПК с. Никола Козлево, Варненско, Шумен.

41. ИВАН ЛЮБОМИРОВ ХАДЖИНИКОЛОВ, БЗНС Н. Петков, висше образование, медицина, пенсионер Шумен.

42. ЙОРДАН АСЕНОВ ВАСИЛЕВ, ФКГД, висше образование, филология, ст.н.с. II ст., гл. редактор, Институт по литература при БАН София.

43. ВАСЯ НИКОЛОВА СТАНЕВА-ИЛИЕВА, безпартийна, висше образование, философия (социология), учител в ЕСПУ Г. Бенковски Тетевен.

44. ТРИФОН ЙОРДАНОВ КУНЕВ, БЗНС Н. Петков, висше образование, архитектура, пенсионер София.

45. МАРКО ГАНЧЕВ МАРИНОВ, ФКГД, висше образование, българска филология, гл. редактор в Литературен фронт София.

46. БОГДАН ПЕТКОВ НЕГРОВ, БЗНС Н. Петков, средно образование, изобразително изкуство, художник в комбинат Електрон Плевен, Тръстеник.

47. ГЕОРГИ ИЛИЕВ ГЕНОВ, БЗНС Н. Петков, полувисше техническо образование, електротехник Плевен.

48. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, Екогласност, висше образование, биология, Институт по клетъчна биология и морфология, БАН София.

49. АЛЕКСАНДЪР ЛАВРЕНТИЕВ АЛЕКСАНДРОВ, ОДЦ, висше образование, стоматология, зав. хирургично отделение, Окр. стоматологична поликлиника, Плевен.

50. ПЕТЪР ИВАНОВ ГАНЧЕВ, ФКГД и ОДЦ, висше образование, технология  на машиностроенето и металите, н-к отдел Капитално строителство, Стоманолеярен завод Плевен.

51. ИВАН НИКОЛОВ ЙОТОВ, ОДЦ, висше образование, хирургия, зав. отделение, I-ва хирургическа клиника на ВМИ Плевен.

52. СТЕФАН ВЕСЕЛИНОВ ГАЙТАНДЖИЕВ, безпартиен висше образование, философия, н.с. I ст., Институт по науки за държавата и правото, БАН София.

53. АННА ПЕТРОВА ТАБАКОВА, ЗП, висше образование, хирургия, зав. транспортна здравна служба град Левски.

54. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ, ФКГД, висше образование, организация и управление на строителството, зам.-директор, Завод Т. Кацаров Ловеч.

55. ИВАН ДИНЧЕВ СЕМКОВ, БЗНС Н. Петков, висше образование, инженер, технолог, фирма Електроинструменти Ловеч.

56. КИРИЛ НИКОЛОВ ДУНЕВ, ОДЦ, висше образование, политикономия, гл. асистент, СУ Кл. Охридски София.

57. ИВАН ДРАШКОВ СТЕФАНОВ, БЗНС Н. Петков, средно образование, икономист, ЕТЗ Подем Габрово.

58. ХРИСТО ЛЮБОМИРОВ АВРАМОВ, БСДП, средно образование, електротехника, началник-отдел Електроизграждане Велико Търново.

59. ДЕЧО ПЕТРОВ ЛИЧЕВ.

60. ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕТРОВ, безпартиен, висше, право, юрисконсулт, РПК Павликени.

61. КРАСИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ, ЗП, висше образование, френска филология, преподавател, ВТУ Кирил и Методий Велико  Търново.

62. ПЕТЪР ТОДОРОВ ТАСЛАКОВ, ДП, висше образование, епидемиология, р-л на епидемиологична бригада, РХЕИ Велико Търново.

63. ИЛИЯ БОРИСОВ ЧАНДЖИЕВ, БЗНС Н. Петков, висше образование, медицина, лекар-кардиолог в поликлиника, гр. Елена.

64. ДОБРИ ХРИСТОВ КИРАНОВ, безпартиен, висше образование, пенсионер Горна Оряховица.

65. ПАСКАЛ ПАСКАЛЕВ ПАСКАЛЕВ, безпартиен, висше образование, право, пенсионер Велико Търново.

66. МЕТОДИ АНГЕЛОВ МИНОВСКИ, БЗНС Н. Петков, висше образование, хирургия, зав. хирург. отделение, Общинска болница гр. Полски Тръмбеш.

67. МАРКО КАМЕНОВ МИРЧЕВ, БСДП, висше образование, биология и биохимия, зав. секция по биохимия, Институт по млечна промишленост Видин.

68. ЛЮБЕН ИЛИЕВ ЕВДОКИМОВ, РДП, висше образование, медицина, пенсионер Видин.

69. ЕМИЛ ЯНАКИЕВ КАПУДАЛИЕВ, РДП, висше образование, режисура, Българска телевизия София.

70. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ, ПК Екогласност, средно образование, редактор, в. Демокрация София.

71. НИКОДИМ АНТИМОВ ПОПОВ, БЗНС Н. Петков, висше образование, право София.

72. АМАДЕУС БОРИСОВ КРЪСТЕВ, ЗП, висше образование, музика, артистичен секретар, Българска държавна консерватория София.

73. ГЕОРГИ ЦЕНКОВ ГЕОРГИЕВ, безпартиен, висше образование, право, адвокат Михайловград.

74. РУЕН КРУМОВ БОНАЛОВ, БСДП, висше образование, право, пенсионер, свободна практика София.

75. ЛИЛО КОЦЕВ ЛИЛОВ, БЗНС Н. Петков, средно образование Михайловград.

76. СИМЕОН НИКОЛОВ СТОЯНОВСКИ, БЗНС Н. Петков, висше образование, вътрешни болести, зав. вътрешно отделение, Общинска болница, Оряхово.

77. ИВАН КРЪСТЕВ ПЕЛОВСКИ, БЗНС Н. Петков, висше образование, хранително-вкусова промишленост, инженер, маслена фабрика Ангел Вихровски Кнежа.

78. ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ, БСДП, висше образование, акушерство и гинекология, зав. АГО при р. б-ца Бяла Слатина.

79. ДИМО КОЛЕВ ДИМОВ.

80. ЙОНКО ХРИСТОВ АРАБАДЖИЕВ, РДП, висше образование, право, пенсионер Враца.

81. МИЛКО АНГЕЛОВ ЧЕРНЕВ, БСДП, висше образование, право, пенсионер Враца.

82. ЛЮДМИЛ ЦВЕТКОВ БОНЕВ, безпартиен, висше образование, уши, нос и гърло, лекар, Първостепенна болница Враца.

83. СНЕЖАНА ДАМЯНОВА БОТУШАРОВА, ФКГД, висше образование, държавно право, гл. асистент, СУ Кл. Охридски София.

84. ДИМИТЪР ИВАНОВ БАТАЛОВ, БЗНС Н. Петков, висше образование, вътрешна търговия, стоковед, ТПЕ Промишлени стоки Пловдив.

85. ГРИГОР НИКОЛОВ АБАДЖИЕВ, БСДП, висше образование, акушерство и гинекология, зав. АГ кабинет, Оптико-електронен комбинат Панагюрище.

86. БЛАГА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА, ФКГД, висше образование, филология, пенсионерка София.

87. ИВАН ЙОСИФОВ ТОМБАШКИ, ПК Екогласност, висше образование, неврология, ординатор, Общинска болница гр. Раковски.

88. ТИХОМИР ТОДОРОВ КРАЙНИН, БЗНС Н. Петков, средно образование, електротехника, инвест. контрол, СП ВиК Пазарджик.

89. ИВАН НИКОЛОВ ЦЪРЦАРОВ, безпартиен, висше образование, право, районен съдия Пазарджик.

90. СТОЯН ДИМИТРОВ ГАНЕВ, ОДЦ, висше образование, право, гл. асистент, СУ Кл. Охридски София.

91. ВАЛЕНТИН ЦВЕТКОВ КАРАБОЙЧЕВ, ДП, висше образование, право, адвокат Пазарджик.

92. АЛЕКСАНДЪР АНДОНОВ ПОПОВ, безпартиен, висше образование, медицина, рентгенолог, зав. кабинет СКК, Курортна поликлиника Велинград.

93. ПЕТЪР КИРИЛОВ БЕРОН, ПК Екогласност, висше, биолог, ст.н.с., зав. секция Зоология в Националния природонаучен музей при БАН София.

94. ГЕОРГИ ИЛКОВ ИГНАТОВ, безпартиен, висше образование, физика, доцент, ръководител-катедра Физика, ВИХВП Пловдив.

95. ГЕОРГИ ПАНАЙОТОВ МЕЧЕВ, БЗНС Н. Петков, средно образование, електротехника, началник-цех, ИСМП София.

96. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ, безпартиен, висше образование, икономика, гл. асистент, ВМЕИ София.

97. ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТАШЕВ, БСДП, висше образование, психиатър, консултант, ВМИ Пловдив.

98. АНДРЕЙ АВРАМОВ АНДРЕЕВ, РДП, висше образование, музиковед, история на музиката, преподавател, Средно музикално училище Пловдив.

99. ХРИСТО МАРКОВ МАРКОВ, ЗМС, висше образование, филолог, безработен Пловдив.

100. ЛАЗАР СТОЙЧЕВ ДЪЛГЪРСКИ, БЗНС Н. Петков, висше образование, педагогика, зам.-директор, ППИ Пазарджик.

101. ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ БУНОВ, ЗМС, средно образование, експлоатация и ремонт на автомобили и кари, фрезист, Институт по биотехника Пловдив.

102. ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ДАСКАЛОВ, безпартиен, средно образование Пловдив.

103. НИКОЛАЙ ХРИСТОВ БЛИЗНАКОВ, ФКГД, висше образование, право, председател на УС, кооперация Неохрон-21 Пловдив.

104. СТОЙЧО РАНГЕЛОВ ДОНЕВ, ПК Екогласност, висше образование, медицина, зам.-директор, НМБИ София.

105. ЖЕКО ЙОВЧЕВ ЖЕКОВ, ПК Екогласност, висше образование, биология, преподавател, ПУ П. Хилендарски Пловдив.

106. НИКОЛАЙ РАДОНОВ ХАДЖИЕВ, безпартиен, висше образование, текстилна техника, зам.-директор по ПО, ЕСПУ Д. Благоев гр. Доспат.

107. ПЕТЪР КОСТАДИНОВ УЗУНОВ, БСДП, висше образование, физика, производствен профил, директор, фирма Алгорита Смолян.

108. ГАНКА ЯНЕВА КОЛЬОВСКА, БСДП, висше образование, статистика, н.с. I ст., ИПВП, секция Информационни технологии София.

109. ДИМИТЪР БОРИСОВ ЕЗЕКИЕВ, ПК Екогласност, висше образование, журналистика, гл. редактор, член на Председателството на Комитета за телевизия, БТ София.

110. НИКОЛАЙ СТОИЛОВ ВЪЛЧЕВ, ПК Екогласност, висше образование, право, аспирант, СУ Кл. Охридски, ЮФ, катедра ГПН Първомай.

111. ТОДОР МАНОЛОВ ЦАНЕВ, БЗНС Н. Петков, висше образование, машинен инженер, проектант, НИСИ филиал Русе.

112. ГЕОРГИ ПАВЛОВ ДЖАДЖЕВ, БЗНС Н. Петков, средно специално образование, пенсионер.

113. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ЦЕРОВСКИ, Подкрепа, висше образование, радио и електроника, конструктор, БРВ, з-д Н. Киров Русе.

114. СТЕФАН СТАНЧЕВ НЕШЕВ, БСДП, висше образование, машинен инженер, н.с. Русе.

115. ТРИФОН МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ, ФКГД, висше образование, агроном, пенсионер Русе.

116. ЦВЕТАН ДИМИТРОВ КАРДАШЕВ, ЗП, висше образование, физика произв. профил, философия, ст.н.с., БАН София.

117. МАРКО МАРКОВ ТОДОРОВ, ФКГД, висше образование, корабостроене, ръководител на катедра, ВТУ А. Кънчев Русе.

118. ПЕЦИ ДЕЧЕВ ПЕЦЕВ, ФКГД, висше образование, право, адвокат Кубрат.

119. ИВАН ПЕТКОВ АБАДЖИЕВ, БЗНС Н. Петков, висше образование Разград.

120. ДИМИТЪР ЯНКОВ МОЧЕВ, РДП, висше образование, минно инженерство, математика, директор на ИПМ, член на УС на ДФ Каолин, ИПМ при БАН филиал Разград.

121. ВЕНЕЛИН ХРИСТОВ НЕШЕВ, ФКГД, висше образование, очни болести, зав. очен кабинет, Общинска болница Попово.

122. ДИМИТЪР ТОНЧЕВ ПЕТРОВ, безпартиен, висше образование, право, гл. съдия, Окръжен съд Търговище.

123. МАРИН НИКОЛОВ МАРИНОВ, БСДП, висше образование, технология на ел.химичните производства, гл. инженер, Акумулаторен завод Енергия Търговище.

124. ИБРАХИМ САЛИ МУРТАЗОВ, безпартиен, висше образование, агроном, АПК с. Плъстина.

125. ИВО НИКОЛОВ ВАПЦАРОВ, безпартиен, висше образование, право, районен прокурор Исперих.

126.  ГЕОРГИ ТОДОРОВ СЯРОВ, безпартиен, висше образование, право, адвокат Тутракан.

127. ТОДОР ПЕТРОВ БРАТКОВ, БСДП, висше образование, право, адвокат Силистра.

128. ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ, БЗНС Н. Петков, висше, право, юрисконсулт, ДФ Камъшит Силистра.

129. ЛЮБОМИР КИРИЛОВ СОБАДЖИЕВ, ДГИ, средно образование, капитан от Речно плаване Русе.

130. ПЕТЪР ДИМИТРОВ МАРИНКОВ, БСДП, висше образование, журналистика, драматург, театър Сълза и смях Своге.

131. ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ БАКАЛОВ, БСДП, висше образование, летец-пилот, водещ конструктор, Коопиндустрия София.

132. НИКОЛАЙ ИВАНОВ ВЕЛЧЕВ, ПК Екогласност, висше образование, хирургия, зав. хирургично отделение Средногорие.

133. МИЛАН ДРЕНЧЕВ ЛАЗАРОВ, БЗНС Н. Петков, юридически факултет София.

134. НИКОЛАЙ ИВАНОВ КУЛИНСКИ, БЗНС Н. Петков, висше образование, неврология, социална медицина, гл. лекар, Районна болница Ихтиман.

135. БОЙКО БОРИСОВ ЧИЛИНГИРОВ, безпартиен, висше образование, право, финанси и кредит, строит. орг., бояджия Самоков.

136. АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ ВЕЛИЧКОВ, ФКГД, висше образование, журналистика, на свободна практика Сливница.

137. ИВАН ПЪРВАНОВ ПАВЛОВ, безпартиен, висше образование, право, адвокат Перник.

138. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ СЛАТИНСКИ, РДП, висше образование, механика, програмист, ЗТМ, Радомир Перник.

139. ДАМЯН  АСЕНОВ ДАМЯНОВ-БЕГУНОВ, безпартиен, висше образование, скулптура, журналист, в-к Стършел София.

140.  ЙОРДАН САВОВ ДЖЕРЕКАРОВ, безпартиен, висше образование, право, адвокат, пчелар, Общински съвет по пчеларство Радомир.

141. ГЕОРГИ ИВАНОВ ПАСКАЛЕВ, ЗП, висше образование, биолог, учител, ЕСПУ Проф. М.Дринов Кюстендил.

142. РУМЯНА ЦВЕТАНОВА КАРАНОВА-АРСОВА, НСДП, висше образование, българска филология, педагогика, директор, Детска градина 158 София.

143. НИКОЛА СИМЕОНОВ ПАТЕВ, БЗНС Н. Петков, висше образование, икономика, библиография и научна информация, гл. икономист, бълг.-австр. фирма София.

144. СЛАВКА ИЛИЕВА ХРАНОВА, безпартийна, висше образование, право, гл. юрисконсулт, фирма Фармация Станке Димитров.

145. СПАС СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ, ФКГД, висше образование, юрист, адвокат Благоевград.

 

От 145 до 152 мажоритарни райони покриваха Благоевградски многомандатен район. Македонците, както и тракийците, държаха сами да си определят кандидатите и успяха. По едно време братята Неврокопски задигнаха мажоритарната им листа и направиха опит пред Районната избирателна комисия да внесат корекции в нея неуспешно.

 

146. ОГНЯН КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ, ФКГД, висше образование, строително инженерство, ръководител на Проектантска фирма-55 Благоевград.

147. ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ МЕДАРСКИ, БЗНС Н. Петков, средно образование, строителство и архитектура, началник-отдел КС Благоевград.

148. АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ ПРАМАТАРСКИ, безпартиен, висше образование, право, адвокат Гоце Делчев.

149. БОРИС НИКОЛОВ ГОЛЕВ, БЗНС Н. Петков, висше образование, медицина, зав. служба поликлиника Банско.

150. ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ДЖАФЕРОВ, ФКГД, висше образование, технология на дървесината и вътрешна архитектура, зам.-директор, фирма Битисс Сандански.

151. ВЛАДИМИР АТАНАСОВ МАНОЛОВ, БЗНС Н. Петков, висше образование, славянска филология, свободна практика Петрич.

152. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТОПЛИЙСКИ, ПК Екогласност, висше образование, хидроклиматология, преподавател, ГГФ при СУ, кат. Климатология и хидрология София.

153. ТЕОДОСИЙ СЪБЕВ ТЕОДОСИЕВ, БЗНС Н. Петков, висше образование, физика, гл. учител, Математическа гимназия Н.Обрешков Казънлък.

154. ДОНЧО БОТЕВ ПАПАЗОВ, ДГИ, висше образование, икономика, редактор, Българска телевизия София.

155. ГОСПОДИН ПЕТКОВ КОЛЕВ, БЗНС Н. Петков, инвеститор в РПК Твърдица.

156. ВЪЛКАНА ЯНКОВА ТОДОРОВА, БСДП, висше образование, млекопреработваща промишленост, ст.н.с., Институт по птицевъдство, Костинброд..

157. ДИНКО ДИМИТРОВ ДИНЕВ, БЗНС Н. Петков, висше образование, философия, ст. асистент, ИПКУ Стара Загора.

158. ЕЛКА ГЕОРГИЕВА КОНСТАНТИНОВА, РДП, висше образование, българска филология, Институт за литература при БАН София.

159. ХРИСТО КОСТОВ НЕНЧЕВ, БСДП, средно образование, механик, Учебно опитно стопанство Стара Загора.

160. МАНОЛ НИКОЛОВ ЙОВЧЕВ, БЗНС Н. Петков, средно образование, строителна техника, пенсионер Чирпан.

161. ДЕЛЧО ГЕОРГИЕВ ВИЧЕВ, ПК Екогласност, висше образование, автоматизация, зам.-директор, ЦЕМ София.

162. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ, РДП, висше образование, инженер горско стопанство, директор, Об БКС Г. Игнатов Димитровград.

163. ЙОРДАН АСЕНОВ ЦВЕТКОВ, ЗП, висше образование, ПТСМС машинно инженерство, началник-отдел, МЗ Клокотница Димитровград.

164. ДОБРИ КИРКОВ КАРАКИРКОВ, БСДП, висше образование, учител, ЕСПУ Ст. Караджа Хасково.

165. ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ, ЗП, висше образование, право, адвокат Хасково.

166. ЗАХАРИ НАНЕВ ЖЕЛЯЗКОВ, ОДЦ, висше образование, право, съдия, Районен съд, Свиленград Хасково.

167. БОРИС КЛИМЕНТОВ КАРАДИМЧЕВ, РДП, висше образование, оркестрово дирижиране и композиция, преподавател по филмова музика, ВИТИЗ София.

168. ПЕТЪР ПЕТРОВ СЛАБАКОВ, ПК Екогласност, висше образование, икономика на промишлеността, Сатиричен театър София.

169. НИКОЛА ПЕТРОВ МИЛЧЕВ, ДП, висше образование, акушерство и гинекология, гл. асистент, ВМИ Пловдив.

170. ВЛАДИМИР ЯСЕНОВ ЗИДАРОВ, БСДП, висше образование, българска филология, учител, ЕСПУ Н.Вапцаров Момчилград.

171. ЗДРАВКО ДИМИТРОВ АНДОНОВ, БСДП, висше образование, математика, н.с. I ст., НИПИ при Комитет по геология София.

172. РУСИ СТАМОВ ДАФИНОВ, БЗНС Н. Петков, висше образование, минна електромеханика, автомат. на произв., дъщерна фирма на ОЦК Кърджали.

173. ШУКРИ БАЙРАМОВ МЕХМЕДЕЛИЕВ, НДЗПЧ, средно образование, строителство, строител Ардино.

174. БОГДАН РАДОЕВ ЧЕРНЕВ, БСДП, средно образование, магазинер, ПП Младост към Агрофирма Момчилград.

175. СТЕФАН ДИМИТРОВ САВОВ, ДП, висше образование, право, пенсионер, преводач София.

176. ДИМИТЪР АСЕНОВ КУМАНОВ, БСДП, средно образование, стругар-инструменталчик, пенсионер София.

177. ЕДВИН СТЕФАНОВ СУГАРЕВ, ПК Екогласност, висше образование, българска филология, н.с. II ст., Институт за литература София.

178. КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ ЦАНЕВ, БЗНС Н. Петков.

179. МЕТОДИ ГРИГОРОВ НЕДЯЛКОВ, НДЗПЧ, висше образование, виолончелист помощник-концертмайстор, Софийска консерватория София.

180. АЛЕКСАНДЪР ПАНАЙОТОВ КАРАКАЧАНОВ, ЗП, висше образование, философия, МА програма за изучаване на човека София.

181. СТЕФАН ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ, ДП, висше образование, математика, математик, БАН Институт по математика София.

 

НКС взе решение в 181 едномандатен район да бъде кандидат Емил Стумбов. Местният координационен съвет с възражение от 10 май, 12 часа (в 19 часа изтичаше срокът на регистрацията) предложи инж. Пламен Еделвайс Панков от БСДП. Емил Стумбов се ядоса и каза напускам СДС. Беше невъзможно да се свика целият състав на НКС. Започнахме с по-голяма скорост да сновем помежду си, образът с мравуняка е напълно подходящ, той е подходящ изобщо за Раковски 134 в онези месеци всеки тича нанякъде. Кандидат стана Стефан.

 

182. БОЯН БРАНИМИРОВ ПАПАЗОВ, ФКГД, висше образование, драматург, СИФ Бояна София.

183. РУМЕН ИЛИЕВ ВОДЕНИЧАРОВ, НДЗПЧ, висше образование, химия, ръководител на секция Аналитична, НИХФИ София.

184. ВЕНЦЕСЛАВ АСЕНОВ ДИМИТРОВ, ОДЦ.

185. КРАСЕН СТЕФАНОВ СТАНЧЕВ, ПК Екогласност, висше образование, философия, н.с. I ст., ИФ при БАН София.

186. МАНУШ РОМАНОВ ДЕМИРЕВ, безпартиен, висше образование, режисура, пенсионер София.

187. ПИРИН ИЛИЕВ ВОДЕНИЧАРОВ, ПК Екогласност, висше образование, технология на неорг. в-ва, преподавател, ВХТИ София.

188. СТЕФАН ВЛАДИМИРОВ РАДОСЛАВОВ, БСДП, висше образование, право, ръководител МТС, ДФ Строймаш София.

189. ВИКТОРИЯ АНТОНОВА ДИМОВА, БЗНС Н. Петков, висше образование, математика, пенсионерка София.

190. ЗАХАРИ ТОДОРОВ КАРАМФИЛОВ, БСДП, висше образование, икономист, ръководител-катедра, ПУЦ по информатика София.

191. ЛЮБОМИР ИВАНОВ ГОШЕВ.

 

Създаде се напрежение при определяне кандидатите в 191-ви и 192-ри мажоритарни избирателни райони, които покриваха община Младост в София. Координационният съвет на общината посочваше като кандидат за 191-ви Тотьо П. Пантев. Тяхното решение е било предадено, както това беше доказано, от общинския координатор  Юри Атанасов на Георги Аврамов. На НКС тази информация не беше известна. За 191-ви район БЗНС Н. Петков наложи Любомир Иванов Гошев. От координационния съвет в Младост протестираха, но господин Пантев се отказа. Опитахме се с писмо от 17 май до Комисията да удовлетворим предложението на хората от Младост и заедно с това исканията на БЗНС Н. Петков. То приличаше на шахматна комбинация: оттегляхме Михаил Михайлов от 198ми мажоритарен район, на негово място предлагахме Гошев, а на мястото на Гошев Петко Василев. Замяната не стана. Гошев загуби битката от Драгомир Драганов.

 

192. ВЛАДИМИР ХРИСТОВ СОТИРОВ, ЗП, висше образование, математика, н.с. I ст., МИ при БАН София.

 

Координационният съвет в Младост на свое заседание от 3 май беше предложил кандидатурата на Петко Георгиев Василев, 48годишен, физик, кандидат на науките, старши научен сътрудник във Физическия факултет на Софийския университет. Предложението им и за него е било предадено на Георги Аврамов като член на кадровата комисия. Георги Аврамов и за него не информира НКС.

Списъкът тръгваше за регистрация, а за 192-ри район нямаше посочено име. Съгласно закона в следващите дни можеше да се смени едно име с друго, но не и да се впише нов кандидат на незаето място. Бяхме длъжни да посочим човек, който да влезе в списъка и после безболезнено и за себе си, и за околните да бъде заменен. Беше призори след поредната заседателна нощ. Недоспалите сенки на членовете на Координационния съвет се стопяваха в различни посоки. Наоколо упорито чакаха нереализирани кандидати за народни представители, някои от които бяха изветрели хора, несвързани с никаква политическа активност. От техните среди сетне изникнаха неколцина от героите на Града на истината и депутати в 36-то Народно събрание. Бях преминал през всички видове атаки от тях от предложение за подкуп, до заплаха, че ще скочи през прозореца, ако не попадне в листата. В утринната виделина те ме гледаха с очи на хищници. Изведнъж зърнах Лиана Панделиева. Ранобудната Лианка беше дошла да види какво става у седесето.

Будувалият през нощта при изгрев е като пиян. Защо да не пиша Лианка в списъка като кандидат за 192-ри мажоритарен район? С Лианка винаги мога да се разбера. Хем и майтап ще си направя! Не само є го казах, но доста шумно, така че да ме чуят всички нереализирани кандидати за народни представители є натиках в ръцете декларация за регистрация. Ооо, какви лица направиха кандидатите за кандидати! После се смях, но по-после си платих. И сега се питам защо ми трябваше да се гавря с тях и да си създавам упорити врагове?

Лиана Панделиева изобщо не бе предложена в Централната избирателна комисия за регистрация. В ЦИК (Централния избирателен клуб на СДС) се разбра, че за там кандидатът не е определен и веднага предложиха Ирен Зафирова. Тя беше активистка на Подкрепа и за известно време координатор за Северозападна България. След една бурна разправия в Михайловград я пренасочихме към друга работа. Когато обаче трябваше да се защити нейната кандидатура пред НКС, този случай беше широко и активно коментиран и тя не беше одобрена.

Владимир Сотиров по предложение на Зелената партия също кандидатстваше. За Петко Георгиев Василев НКС все още не знаеше. Сотиров седеше на заседанието на НКС. Очевидно преживяваше и много му се искаше да бъде включен. Ако не беше толкова различен от Георги Петров от БЗНС Н. Петков, бих сравнил настойчивостта на двамата. С по-успешна лична амбиция не би могъл да се похвали нито един от стотиците кандидати. Владимир Сотиров беше утвърден от НКС.

Веднага дойде реакцията от координационния съвет в Младост. Те протестираха Владимир Сотиров им е непознат и не е обсъждан. Последва разправия, в която се получи очевидно разделение в ЦИК бяха за Ирен Зафирова, в кадровата комисия за Владимир Сотиров. Излезе наяве, че Георги Аврамов не е придвижил полученото от Юрий Атанасов (координатор за Младост) предложение. Еленко Божков написа писмо до Централната избирателна комисия от 16 май, с което потвърждава кандидатурата на Ирен Иванова Зафирова. А решенията бяха две: на координационния съвет в Младост за Петко Георгиев Василев и на НКС за Владимир Сотиров. При тази ситуация възможности за избор нямаше трябваше да се изпълни решението на НКС.

И докато подписвах последните документи (не само за 192 район), един викаше, друг плачеше, трети групово се караха, тръшкаха се врати, хвърчаха покрай ушите ми стрелите на псувните... Да, но СДС не може да задоволи амбициите на всички, а е хубаво, дето има толкова амбицирани. Нали това е целта да е налице антикомунистическа сила, в която да има достатъчно хора с готовност да поемат отговорността на властта... Това бяха само първите избори, а аз първият наивник.

 

193. СТЕЛИЯН ИЛИЕВ СТОЙЧЕВ, безпартиен, средно образование, студент по педагогика, СУ Кл. Охридски София.

194. ТОДОР ПЕТРОВ КОЛЕВ, безпартиен, висше образование, актьорско майсторство, преподавател, ВИТИЗ Кр. Сарафов София.

195. АНГЕЛ ЛЮБЕНОВ АХРЯНОВ, БСДП, висше образование, архитектура, художник-постановчик, СИФ Бояна София.

196. АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ ДЖЕРОВ, РДП, висше образование, право, адвокат София.

197. ГЕОРГИ ЕВДОКИЕВ МАРКОВ, ДП, висше образование, право, адвокат, хоноруван асистент по администр. право и процес, СУ Кл. Охридски София.

198. МИХАИЛ АСЕНОВ МИХАЙЛОВ, БЗНС Н. Петков, висше образование, история, пенсионер.

199. РУМЕН ПЕТРОВ ДАНОВ.

200. ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ОГОЙСКИ.


* По ксерокопие на списъка им, изготвен през май 1990 - както за многомандатните, така и за едномандатните. Не са внасяни никакви корекции.

** Имената са подредени по номерата на едномандатните райони.


Назад към "Документи"


Либералната революция

Учредители на СДС

Copyright 1998-2014  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно към Библиотека "Омда"