ГЕОРГИ МИШЕВ

Георги Мишев роден през 1935 г., писател.  Неговите книги са знакови за не-поразената от така наречия социалистически реализъм литература - "Матриархат",  "Вилна зона", "Селянинът с колелото", "Дами канят" и др. Десетилетия преди 1989 година Георги Мишев публично споделяше своето разбиране за  частната собственост като мотивация за труд и гарант на личните свободи. Неотстъпчиво, премерено и честно отстояваше убежденията си на демократ. Многократно е имал неприятности с властите.  Стана председател на Русенския комитет. Беше съучредител на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството.  Активно се включи в дейността на СДС от момента на неговото учредяване. Депутат във ВНС, подписа новата конституция. "Отлюспен" заедно с ФКГД  през лятото на 1991 г.