ПЛАНЪТ БАЛЦЕРОВИЧ:

какво предлагаше и какво беше пропуснато с неизползването на основните идеи в него за България

 

Представяне и превод: Цочо Златков,

Институт по социология при БАН, ул. “Московска” 13А, 1000 – София, България

 

 

(Balcerowicz`s Plan

Presentation and translation from original: Tsocho Zlatkov,

Institute of Sociology, Bulgarian Academy of Sciences,

Moskovska 13A Str., 1000 – Sofia,

Bulgaria; E-mail: tzlatkov@abv.bg}

 

Придружителната записка от 1990 г.

Планът Балцерович

Лешек Балцерович - биографични бележки

Основни черти, акценти и поуки от програмата

 

След приемането на програмата на Балцерович от полското правителство и задействането й, тя бързо доби  популярност извън границите на Полша и особено в бившите социалистически страни от централна и източна Европа. Кога за пръв път  е попаднала в България може само да се гадае. (Има основания да се смята, че Луканов още през първия му мандат като премиер-министър е разполагал с някаква версия на програмата, но по-подробно за това – малко по надолу).

Представената тук версия е свързана с развитието на българската опозиция след 10 ноември 1990 г. Тя попада в щаба на СДС през пролетта на 1990 г. и ми е предадена от Петко Симеонов в качеството му на председател на предизборния щаб на СДС и председател на Федерацията на клубовете за демокрация (бившите Клубове за гласност и преустройство) на мен - Цочо Златков,  социолог с магистерска степен от Варшавския университет (тогава член на тази организация и по-късно неин председател  в община “Оборище”), за превод за целите на икономическия екип на СДС. Така че същата пролет тя става известна и се разучава в средите на опозицията. Допълнително нейната популяризация и масовизация трябваше да стане чрез публикуването й във вестник “Подкрепа”, за което имаше договорка с издателите, но след като преводът беше получен от страна на редакцията, той (по неизвестни причини)  така и не видя бял свят на страниците на вестника.

Цялостното й представяне тук, освен превода, съдържа й оригиналните уводните думи на преводача от пролетта на 1990 г., съпровождащи текста на превода, както и биографията на автора на програмата – Лешек Балцерович. Освен това обаче, като неин тогавашен преводач и социолог, занимаващ се с проблемите на прехода и трансформация на системата у нас, се изкуших вече от дистанцията на изминалите години на нашия преход да направя някои допълнителни коментари върху нейните акценти и следствията от това, че в крайна сметка даже като обща рамка тя не беше приложи у нас.

Придружителната записка от 1990 г.

Планът Балцерович

Лешек Балцерович - биографични бележки

Основни черти, акценти и поуки от програмата

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.