ЛЕГЕНДИ И ПРЕДАНИЯ

Още от далечното минало хората са проявявали интерес към богатото разнообразие на природата и природните красоти, искали са да знаят повече за историята на образуването на имената на планини и планински върхове, на извори и езера, на реки, крепости, мостове и градища, на църкви и манастири. В многобройни предания и легенди е намирала израз фантазията на народните творци - разказвачи и певци. Вдъхновявани от необичайни случки и събития от всекидневния живот, те създавали върху тяхна основа различни митични истории и с тях обяснявали околния свят.

Общо за всички легенди и предания - митически, исторически, религиозни или битови - е човешкото начало, човешкият ум и сила, които могат да преодолеят всякакви трудности.

Корените на преданията и легендите могат да се търсят и в историческите събития. Завладяването на Балканския полуостров от османлиите и падането на България под тяхна власт е оказало невероятно силно въздействие върху творческия дух на народа. Идването на друговерците изтрива от народната памет голяма част от предишния живот и всичко започва от османските завоевателни набези и от борбата за опазване на българското име и християнската вяра. Летоброенето на имената на много български планини, върхове, местности и пр. според народната представа започва именно от това тежко време. И никак не е случайно, че в по-голямата си част (макар обагрени митически) историческите предания разказват: когато турците дошли по нашите земи; когато турците започнали да ни завладяват; когато турците превзели; когато потурчили и т. н.

В някои от историческите предания и легенди могат да се съзрат действителни исторически събития, станали в определено селище, местност и време, както и имена на исторически личности, играли роля в съдбините на българския народ. Към тях обаче има толкова измислени ситуации, поетически напластявания, поверия и суеверия, че истината едва прозира. И въпреки това в преданията и легендите, в народните песни може да се почувства неписаната героична история на българския народ, създавана през вековете, съхранила до наши дни най-хубавите духовни качества на българина: любов към род и родина, към бащино огнище, към мирен труд и живот, любов и вяра в правдата и свободата.

 

НЯКОЛКО ЛЕГЕНДИ ЗА ПЛАНИНИ, СКАЛИ, ЕЗЕРА, РЕКИ И СЕЛИЩА

 

ХЕМУС И РОДОПА

 

РОДОПА И ОРФЕЙ

 

ПИРИН ПЛАНИНА

 

РИЛА И ПИРИН

 

ТОДОРИНИ КУКЛИ

 

БЕЛОГРАДЧИШКИТЕ СКАЛИ

 

ТРАЯНОВИ ВРАТА

 

НЕВЕСТИН КАМЪК КРАЙ ТРИГРАД

 

КАДИН МОСТ

 

РЕКИТЕ АРДА, МАРИЦА И ТУНДЖА

 

СМРАДЛИВОТО ЕЗЕРО В РИЛА

 

УРВИЧКАТА КРЕПОСТ КРАЙ СОФИЯ

 

НОС КАЛИАКРА

 

СОФИЯ

 

ГРАДОВЕТЕ ВИДИН И КУЛА

 

 

Използвани източници:

Огнянова, Елена. Достигнало до нас. Предания и легенди. София, издателство "Отечество", 1984.

 

 

 

Обратно към "Легенди и предания за планини, реки, селища..."


Copyright 1998-2018  “OMDA” Ltd.  ® All rights reserved.