ГЛАВАТА НА БИКА / THE BULL'S HEAD

1
За четвърти път минавах през тайнствените  гробници. Отново набързо, в паузите между две делови срещи.
Търсех релеф на бича глава. Казаха ми, че е издълбан в погребална камера. Вече си тръгвах уморен от жегата, когато зърнах най-добре запазения древен гроб. Той  се спотайваше невидим в тревата.
It was for the fourth time that I visited the mysterious vaults. Another hasty visit in the interval between two business appointments.
I was looking around for a bull's head relief. They had told me it was cut in a burial chamber. Exhausted by the heat, I was about to leave the place, when, suddenly, I spotted an ancient tomb in the best state of preservation. It was hiding low in the grass.

704K


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

 

Home

Copyright 1997-2012 ® OMDA Ltd. Всички права запазени