20
А това е фантастична загадка. Недоизрязан капак. Трябвало е да служи за отвора между предверие към камера.
Как така и защо ще има недоизрязан капак? Спрели са да умират? Отказали са се от такива скъпи погребения, защото се е разразила рецесия? Нахлули са варвари? Имало е природен катаклизъм?..
What you see in this picture is a striking mystery. It is a half-cut lid. It should have served to cover the entrance opening of the chamber.
How and why is it that we have a half-cut lid?
Did they stop dying? Or did they abandon these costly burials in the wake of a growing recession? Did Barbarians invade? Was there a natural cataclysm?...

900K


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

 

Home

Copyright 1997-2012 ® OMDA Ltd. Всички права запазени